۱۳۹۰ آبان ۲۰, جمعه

طرح سوال از رئیس جمهور طرح گروه فتنه ؟ یا بی کفایتی ؟درود بردوستان سایتها را نگاه میکردم و اخبار را میخواندم ناگهان مطلبی دیدم  وخواندم که باعث تعجب من شد ! در خبرگزاری خبر آنلاین آمده بود به نقل از آقای جواد کریمی) نماینده مشهد وکلات( در مشهد اظهار داشت: با توجه به مدارک و اسناد مربوط به جریان فتنه سال 88 و منشأ آن، طرح سوال از رئیس‌جمهور طرحی از پیش تعیین شده و با نیات و مقاصد سیاسی مشخص انجام گرفته است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس‌جمهور را پنجمین تاکتیک این جریان در راستای ضربه‌زدن به نظام دانست و افزود: جریان فتنه پس از انتخابات با تاکتیک‌هایی چون حضور نیافتن در مراسم تنفیض، ترک مراسم تحلیف، عدم تشکیل کابینه و ایجاد وقفه در حرکت قطار دولت، بحران‌ها و شورش‌های پس از انتخابات 88 و در نهایت با پنجمین تاکتیک خود یعنی طرح سوال از رئیس‌جمهور در راستای بحث کفایت رئیس‌جمهور، سعی در تخریب دولت و نظام داشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس‌جمهور را طرحی از قبل طراحی شده دانست و اظهار داشت: طراحان و عاملان این طرح از قبل آماده‌سازی‌ها و اقداماتی انجام داده بودند و در مدت زمانی که رئیس‌جمهور خانه‌نشین شد، فرصت مناسبی برای طرح این مسأله به دست آوردند.
بله دوستان این نماینده با هوش و ذکاوت مجلس به این نتیجه از مداراک و اسناد به دست آمده رسیده که طرح  سوال از رئیس جمهور کار جریان فتنه است . حیفم آمد جواب این نماینده مجلس را به عنوان یک ایرانی ندهم .  اول میگویم که آقای جواد کریمی نماینده مشهد وکلات این مجلس که هیچ کاری نتوانست بکند. جز آنکه الان دانه به دانه عوامل اختلاس از داخل همین مجلس بیرون میایند،همان اسامی که اقای احمدی نژاد میخواست از جیبش بیرون بیاورد خودشان از جیب اقای احمدی نژاد بیرون امدند، بطوریکه همدستی با اعضاء هیئت دولت داشته اند در چپاول خزانه کشور ایران هیچ کوتاهی نکرده اند .یعنی ما میتوانیم بگوییم جیب اقای احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی بود . و طرح سوال از ریاست جمهوری را هم با تهدید آقای رئیس جمهور جمع کردید اقای احمدی نژاد گفته اگر بخواهم( حرف بزنم سوراخ موش گران میشود) .  اما حالا برویم سراغ حرفهای شما 1. آقای کریمی اگرراست میگویید چرا آن اسناد را افشا نمیکنید تا بدانیم چگونه فتنه گران میخواستند  احمدی نژاد را استیضاح کنند؟.2. از دربان در مساجدتان تا رهبرتان همه یک صدا از واکسینه شدن نظام از فتنه وفتنه گران حرف میراندید ، در هر منبر وهر محفلی سخنرانیها میکردید. حال چگونه عوامل فتنه توانستند طرح سوال از رئیس دولت بی کفایت شما را بریزند؟.3.آقای کریمی یکی از هنرها وخصلتهای  رئیس جمهور شما دروغگویی است مثل خود شما که دروغ میگویید . مثال آقای رئیس جمهورکه میخواست پول نفت را بر سر سفره های مردم بیا ورد و فاصله فقیر وغنی را کم کند .اما نه تنها پول نفت برسر سفره مردم نرسید بلکه نفت را بر سفره مردم ریخت ومردم را از بوی نفت از خوردن نان خالی هم محروم کرد . فاصله فقیر تا غنی را از فرش تا عرش رساند .به طوریکه خبر میرسد در رستوران گردون برج میلاد بستنی به قیمت( 250 هزارتوما ن  با روکش طلا ) عده ایی میخورند .وهر پرس عذا به مبلغ (350هزارتومان) سرو میشود .غافل از انکه خانواده ها از خرید یک بستنی (200تومانی) برای کودک خود عاجزند .حقوق ماهیانه یک کارگر طبق وزارت کار مبلغ (330هزارتومان ) است بعدان طرف در دولت بی کفایت آقای احمدی نژاد عده ایی هر پرس غذایشان (350هزار تومان ) است  و.......بسیار ازاین گرفتاریها برای مردم است .که از حوصله نوشتن وخواندن به دور است دومین خصلت رئیس جمهور بی کفایت شما و اطرافیانش اختلاس وچپاول اموال وپولهای ملت ایران است، در دوران زمامداری این آقا بشکه نفت به بیش از (100دلار ) رسید چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر نصیب مردم نشد ودر زمان پایین امدن قیمت نفت هم همانطور مردم در سختی وتنگنا افتادند وهرروز روزگارشان بدتر از روز قبل .اما جیب عوامل دولت هر روز پر تر از روز قبل وکسر بودجه دولت ومعلوم نبودن محل سرازیر شدن این پولها طرف دیگر ماجرا . ماجرای اختلاس در مناطق آزاد ، ماجرای اختلاس در شرکت بیمه که به پرونده (میدان فاطمی )مشهور شد ومعاون اول دولت نیز در ان دست داشت ،میلیاردر شدن اقای محصولی و....................تا الان که اختلاس (3000هزار میلیاردتومانی) بازار داغ به جان هم افتادن شما ها شده، آنهم نه برسر چرا اختلاس شده بلکه چرا دیگری بیشتر برده ومن کمتر وماجرای مدرک تقلبی وزیر کشور هیئت دولت ................تا الان که به مدرک معاون اول هیئت دولت هم رسیده . آقای کریمی نماینده مجلس آیا فتنه گران پول نفت را بالا کشیدند ؟ آیا فتنه گران پرونده (میدان فاطمی ،اختلاس در بودجه دولت ، اختلاس در مناطق آزاد) و....بسیاردیگررا بوجود آوردند؟ که الان اسناد ومدارک دارید ؟ آیا فتنه گران مدرک تقلبی داشتند و برسر کار بودند .آیا فراررئیس بانک ملی هم کار فتنه گران بود ؟خانه نشین شدن رئیس جمهور بخاطر دعوا برسر تعویض وزیر بود یا برسر فتنه گران ؟ وشما نگران این هستید دراین شرایط منطقه استیضاح رئیس جمهور صلاح نیست چون ایران الگو جهان است ! اول آنکه شما دستتان دریک  کاسه است واستیضاحی درکار نیست بعد شما راست میگویید جمهوری اسلامی الگو است در منطقه وشکی درآن نیست البته (در اختلاس، دزدی ، تروریست پروری و......) آیا بازداشت معاون بانک مرکزی و تهدیدکردن آقای احمدی نژاد به افشاگری وگفتن بازداشت معاون بانک مرکزی نامردی است کار فتنه گران بوده آیا این طریقه سخن گفتن یک رئیس جمهور است آیا گفتن در جواب احمدی نژاد به اینکه بعضیها لات بازی درمیاورند از دهان رئیس مجلس کار فتنه گران است واین طریقه سخن گفتن یک سیاست مدار ورئیس مجلس است؟ و خدمت شما بگویم در آخر بله من حرف شما را قبول دارم این کارها که به استیضاح  قلابی احمدی نژاد رسیده کار فتنه گران است البته  فتنه وفتنه گررا باید ببینیم هرکس در چه میبیند .اگرکسانی که برای احقاق حق خود اعتراض میکنندو یا به  این بی بندوباریها در اداره مملکت انتقاد میکنند  فتنه گر بدانیم از نظر من صحیح نیست . از نظر من فتنه گر  کسانی هستند که از آب گل آلود ماهی میگیرند، اختلاس میکنند، دروغ میگویند، وعده های کذب میدهند، دم از آزادی در ایران میزنند وسرکوب میکنند، بخاطر برسر قدرت ماندن دست به شکنجه، قتل، زندان و.............میزنند وبا ظلم وستم بر مردم ایران حکمرانی میکنند و تمامی منابع مادی و معنوی ایران را مرز نابودی رساندند.آقای کریمی دولت احمدی نژاد نه از دسیسه بلکه از فساد به استیضاح رسید که آن را هم جرات عملی کردن نداشتید .بد نیست سری به سخنان مطهری وباهنرو.............از نماینده گان فعلی مجلس بزنید.    زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران . نویسنده ستار ولاله


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر