۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

اقایان کلاهتان را بالا تر بگذارید؟چون پستی رااز حد گذرانده ایید.

درود  بر دوستان .    بعضی  او قات همیشه  نمیتوان  از  سیاست  نوشت گاهی  باید  غم   دل  را  نوشت .  غمی که  گفتن  و نگفتنش جگر  انسان را  میسوزاند.  فقط  شاید گفتنش   کمی  غم  دل  را  سبک   کند و  تلنگری  برای  افراد جامعه  باشد؟  تلنگری به  اپوزیسیونی که  بعد از32سال  برسرهیچ باهم  میجنگند.وان جنگیدن  باهم  را به حساب  مبارزه  با نظام  میگذارند. تلنگری که  شاید عد ه ایی را از  خواب  بیدار  کند ، وبدانند تا کی تحمل  خفت میشود کرد.چند ماهی بود  صبحها از راهی که میگذشتم پیرزنی  کهنسال در سرما گرما بر روی  زمین تکدیگری  میکرد ، تا جایی  که  ازدستم  بر  میامد کمک  میکردم گاهی  که  جیب  خودم  خا لی  بود  .از  ان  مسیر رد  نمیشد م  ؟  دلیلش  هم  این بود دلم میسو خت که نمیتوانم کمک کنم  وخجالت  میکشیدم . میگفتم چرا پیرزنی با این سن وسال رنگ پریده بیماربجایی استراحت درعذاب کشیدن بسرببرد. تا امروز دیدم ایشان  سرجای هرروزش فوت کرده .نمیدانستم خوشحال باشم یا ناراحت ؟!خوشحال  باشم که پیرزن بیچاره اززجر کشیدن راحت شد.ویا ناراحت باشم اخرعمرش درعذاب  گذشت .هر چند از اینگونه افراد وگرفتارترازاین افراد ور جامعه ما کم نیستند.......................
خدمت  سران نظام عرض میکنم کلاهتان را بالاتر  بگذازید؟چون پستی  را از حد گذرانده ایید.  شما امدیدبا حکومت علی گونه خود فاصله  طبقاتی رابردارید نه تنها نتوانستید،بلکه فاصله فقیرتا غنی راازفرش تاعرش  رساندید .  خبرهایی  میرسد دررستوران  گردون برج  میلاد  بستنی با روکش طلا اصحاب  شما  میخورند به قیمت250  هزار تومان  وهر پرس غذا350  هزارتومان .غافل  ازاینکه حقوق ماهیانه یک کارگرساده 330 هزارتومان  است . اقایان کلاهتان را بالاتر  بگذارید؟چون پستی را از حد گذرانده ایید . چگونه در حکومت شما کسانی هرپرس غذای انان ازحقوق ماهیانه یک  کارکربیشتر است؟! چگونه کسانی  بستنی 250هزار تومانی میخورند؟!و کسان دیگر از خرید بستنی با قیمت200تک تومان عاجزند؟!     اقایان این عدالت علی بود که قولش رادادید؟ نکند علی هم چون شما شکم سیر میخوابید، اموال خزانه حکومتی را بذل وبخشش میکرد، به اصحابش برای  بر سر  قدرت  ماندن باج میدادوبرای سرکوب مخالفین خود گروهای  فشاروسرکوب راه اندازی کرده بود؟در گوشه ایی از دنیا بحران اقتصادی بوجود میاید  ان ر ا میکنید پیراهن عثمان و میگویید نابود شدند اما وقتی از ان  بحران کاسته  میشود صدایتان در نمیاید. اما نمیگویید32سال است اقتصاد ایران را نابود کردید  صدایتان در نمیاید. تازه د م از پیشرفت و  زندگی  خوب برای مردم میزنید.اما  نمیگویید در این اقتصاد  خوب بسیاری از مردم به لقمه  نانی محتاجند .مردم از نداری وفقر  میمیرند، دچار  سو تغذیه  هستندو یا گوشه زندان بسر میبرند.  اقایان  کلاهتان  را بالا تر بگذارید؟ چون پستی رااز حد گذرانده ایید.  پیرزنی از نداری وفقر میمیرد وبسیار چون او بسياري ديگر براي نداشتن پول  بيمارستان يا  انها رابستري نميكنند .ويا از بيمارستان  به  گوشه  بيا بان رهايشان  ميكنند. .بعد شما واقازاده های شما بانکها را چپاول  میکنید و زحمت میکشید اختلاسهای میلیاردی انجام میدهید وبا پرویی تمام به روی  خود نمیاورید. اقایان کلا هتان را بالا تر بگذارید؟ چون پستی  را از حد گذرانده ایید.مردم از نداری وفقر اعضای  تن خود را میفروشند. ولی  شما واقازاده های شما برای بستن قراردادهای نفتی پورسانتهای کلان دریافت  میکنید. اقایان  کلاهتان را بالاتر بگذارید؟ چون  پستی را ازحد گذرانده ایید..مردم از نداری میمیرند. بعد  اخوند حکومتی تاجر قند وشکر ومایحتاج مردم میشود .حال جالب اینجاست که همین اقایان  برسر منبر میروند . واز دل نبستن  مردم  به مال دنیا سخن میرانند. ودنیا را فانی ومال دنیا را چرک کف  دست میدانند .اما خود  اقایان بر  همین  چرکهای ، چنان چنگ زده اند گویی جانشان را نگهداری میکنند. وحاضرند برای نگهداری این چرکها هر خطایی  انجام  دهند.از زدن تهمت............تا دادن فتوا ناحق . اقایان کلاهتان  را بالاتر  بگذارید؟ چون پستی را از حد گذرانده ایید.. یاران ونزدیکان شما در حکومت علی  شما در نازو نعمت هستند .اما مردم در رنج  سختی . به کدام دین وشریعت هستید که اینگونه ظالم  بودن در ان رواست ؟ این کدام دین است وفرستاده شده از طرف کدام خداست که تا این حد دروغگویی ،ظلم وپستی را روا میداند؟من باورندارم شما پایبند دین وایینی باشید. واگرهم پایبند باشید  باور ندارم هیچ دین وشریعتی اینگونه ظلم  را روا  بداند. واما در  هر حال باز  ميگويم : اقایان  کلاهتان را بالا بگذارید چون  پستی را از حد گذرانده ایید.          نویسنده   ستار    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر