۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

حكومت االهي كه از همه چيز ترس دارد.


درود بردوستان .  هربار  هرجا  هر  منبري  كه  به  دست  اقايان  ميايد ، از  حكمفرمايي  حكومت  الهي  در  ايران  سخن  ميرانند  وطوري  سخن  ميگويند  كه  اين  حكومت  بيمه  شده  ازطرف  ،خدا است  ومهر  تاييد  امام  زمان  دارد، وترسي  ازچيزي  ندارند  اقايان .    ولي  در  عمل  كه  ميرسد  اقايان  ازسايه  خود  هم  ميترسند  ازيك  روز  تعطيل  ، ازيك  جشن  ، از  كنار هم بودن  مردم  هراس دارند ،  برروي  شبكه هاي  راديويي پارازيت  مي اندازند ،  شبكه هاي  ماهوارئي  قطع ميشود ، سرعت  اينترنت  راپايين  مياورند ، ورابطه  مردم  رابادنيا  خارج  قطع  ميكنند  كه  اگر  يكبار در تجمع  وجشن  مردم  به  اتحادي  رسيد ند  وشعاري  بر عليه  اقايان  دادند صدايش  به  جايي  نرسد.  سوالي ازاقايان  دارم  ايا  اين  حكومت  الهي  است يا  نه ؟  ايا شما  وحكومتتان  بيمه  امام زمان  كه  ميگوييد  هستيد  يانه؟  ايا اين  حكومت  خدا است  يانه ؟  پس اقايان  چرا ازيك راديو ميترسيد  ازيك  ماهواره  ميترسيد ازاينترنت  ترس  داريد؟  اخرچه  حكومت  الهي  است و حكومت  خدايي كه  ازهمه  چيز  جز فكر وحرف  خودش  ميترسد ؟  اخر  چگونه  ماموراني  هستيد  كه  ازطرف  خدا براي  خلافت  برمردم  امد يد  كه  براي  خدا  زمامداري  كنيد بعد همه چيز رابر مردم  بسته ايد واختيار  زندگي  كردن  راگرفته ايد؟ اخر چه  خدايي است كه  شما  ميگوييد  خالق  زمين  واسمان  است  اما  اين  خدا چشم  به  حكومت  كردن  درايران  دارد؟ شما  رابراي  اين  مردم  مامور  كرده  كه اين  مردم  يكبار  حرفي  جز  حرف  شما  جز  فكر شما  نزنند و نكنند،  كه  درجهنمش  رابرمردم  باز  ميكند  اگر  مردم  غير  شما  بخواهند ، ويا  غير  ازحرف  شما  حرف  بزنند،  انقدر  به  اسم  خدا  به  دروغ  مردم  راميخواهيد  به  بهشت  ببريد  كه  از  انطرف  جهنم  بيرون  زده اند  اين  مردم ، اقايان  كدام  خداراميگوييد  كه  شمارا  زمامداران  ايران  كرده  ، وبه  شما  اجازه  هرظلمي  داده  است ،  اين  چه  خدايي  است  كه  حكومتش  انقدر  لرزان  است  كه  باگوش  دادن  مردم  به  راديو  ويا  تلوزيوني  غير ازتلوزيون  ملي  ايران  كه  ان  راشخصي وارث  خود  كرده ايد فرو  ميريزد.   اقايان  بياييد  روراست  باشيم  نه تنها  شما  زمامداران  خدانيستيد،  بلكه  اگر  ازطرف  شيطان  مامور  حكومت  بوديد روزگار  مردم  بهتر  ازاين  روزگار  امروز  بود.  شما  دست  شيطان  رابسته ايد  وبه  شيطان  درس  ميدهيد .   اقايان   اخر  اين  چه  خدايي است  كه  شما  ميگوييد  مهربان  است  اما  زمامداران  اوجلادهستند ، اين  چه  خدايي است  كه  مهربان  است  اما  زمامداران جلادش  رابر  ما  گمارده  ،  اقايان32 سال  است  هر  طور  هرنوع  كه  خواستيد  ،  ظلم  خود  را  به  اسم  خدا  از  اين  مردم  دريغ  نكرديد ،  اقايان  دست  برداريد ازاين  همه  دروغ  وفريب  چون  ريشه  شما  سست وپوسيده  شده  ديگر  جايگاهي  نزد  مردم  نداريد،  وخود  به  اين  امر  واقف  هستيد  وبخاطر  همين  است  هر  روز  ارتباط  مردم  رابا  بيرون  ازايران  بسته  تر  ميكنيد ، تا  چند  صباحي  بيشتر  بر  سر  قدرت  بمانيد، وبه  اميد اين  هستيدباباج دادن  به  كشورهاي  مانند  خودتان  مشروعيت  نداشته  بخريد  دردنيا و بتوانيد  به  حكومت  ننگين  خود ادامه  دهيد .  اما  بدانيد  به  زودي  ريشه  شما  زده  خواهد  شد  وجز  ياد  ونامي  انهم  به  بدي  درتاريخ  ازشما  نميماند.    چراغ  ظلم  ظالم  تاسحرگاهان  نميسوزد         اگر  سوزد  شبي   سوزد       شب  ديگر  نميسوزد .     نويسنده   ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر