۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

با كه مبارزه مي كنيم ؟ براي چه مبارزه مي كنيم ؟


درود  بر  دوستان  .
عزيزان  راستي  تا  بحال  ازخود  پرسيبده  ايم  اين   همه  در  اين  32  سال  مبارزان  با  حكومت  ديكتاتوري   مبارزه  كرده  اند  و مبارزه  ميكنند،  وهزينه  مي  پردازند  با  كه   مبارزه  ميكنند؟   وبراي  چه  مبارزه  ميكنند؟ والان  كه  به  خود  ما  نوبت  رسيده  با  كه  مبارزه  ميكنيم ؟ وبراي  چه  مبارزه  مي  كنيم ؟  هر  جند  من  خود  را  خاك  پاي  كوچكترين  مبارزان  بااين نظام  ديكتاتوري  جمهوري  اسلامي  نميدانم ،  واصلا  خود  را  مبارز  نمي  دانم  ، بلكه  شخصي  ميدانم  كه  خود  را  درپشت  نام  مبارزين  ، چه  انان  كه   دربازداشتگاها  هستند  وچه  در  زندان  وچه  درتبعيد  پنهان  كرده  ام ، ودم  ازمبارزه  ميزنم  .   اما  امروز 2سوال  دارم ،   و دوست  دارم  شما  دوستان  فكر  كنيد  وهركدام  جواب  قانع  كننده  ايي به  اين  2سوال  بدهيد .  اول  با  كه  مبارزه  ميكنيم  ؟ ودوم  براي  چه  مبارزه  مي كنيم ؟  دوستان  مگر  جز  اين  است  كه  با  ديكتاتوري  وخودكامگي  ميخواهيم  مبارزه  كنيم   با  حكومتي  مبارزه  ميكنيم  كه  در  تمام  زواياي  زندگي  ما  رخنه   كرده ،واجازه ايي  به  كسي  براي  سخن  گفتن  وفكر  كردن  نميدهد ،  جز  حرف   خود  وفكر  خود  ، و  مبارزه  ميكنيم   براي  رسيدن  به  يك  جامعه  ازاد  وارماني  ،كه  هر  انسان  ازاد  درفكر  ونظر  خود  باشد ؟  انهم  بدون  ترس  وشنيدن  توهين  وتهمت ؟  پس  چرا  خود  را  را  مبارز  باديكتا توري  و عاشق  رسيدن  به  رهايي  ميدانيم  ، اما  خود  ان  اعمال  ديكتاتوري را  انجام  ميدهيم ؟  واجازه  نظر  بغير  ازنظر  خود  نميدهيم  ؟ مگر  جز  اين  است  كه  ما  قطره ايي  ازدريايي  ازاين  جامعه  هستيم ، هركدام  از  ما  يك  راي  ويك  نظر  داريم ، وتحميل  فكر  ونظر  خود  بر  ديگران  نوعي  ديكتاتوري  است .  پس  چرا  به  جان  هم  افتاديم  ؟  بجاي  مبارزه  باديكتاتور  باخود  مبارزه  ميكنيم ؟  وضربه  به  ان  ارمانهاييي كه  برای ان مبارزه میکنیم  ميزنيم ؟  توهين  ميكنيم به  فكر  ديگري  واسم  ان  رانظر  ميگذاريم ،  فكر  خود  راميخواهيم  به  ديگران  تحميل  كنيم ، واسم  ان را ابراز  عقيده  ميگذاريم . كليپي  را  درفيس  بوك  ميگذاري  يا  مطلبي  مينويسي  ،  براي  ديگران  ارسال  ميكني ، كه نظر  دهند،  در  اين  ميان  هركس  هر  حرفي  را  به  عنوان  نظر  ميزند،بدون انكه فكر كنداين نظري كه داده ام واقعا نظراست !ياتوهين  به شخص   و گروهي  خاص است ،ازطرف   ديگر  طرفداران  و  يا  همفكران ان  شخص   يا گروه  به حمايت برميخيزند ،بدون   انكه انها  اشتباه  شخص  وياحزب  وگروه  مقابل  رابا  دليل  به  او  اظهار  كنند  مشغول  به  توهين  كردند  وناسزا  گفتن  ميشوند .   دراينجا  سوالي  ميماند  خوب  كجاي  اين  كارماازاديخواهي  ورسيدن  به  جامعه  ازاد  است ،كار  گروه  اول  بسيار  زشت  وناپسند  چون  بدون  توجه  به  اينكه  اين  حرف  انها  يك  نوع  توهين است  حرفي  راكفته اند  ،اما  كارگروه  دوم  بسياربدتر  ازگروه  اول  چون  بجاي  انكه  ازاهداف  خود  بادليل  وبرهان  دفاع  كنند  وشخص  ويا  گروه  مقابل  راقانع  كنند ، ونشان  دهند  كار  وهدف  انها  صحيح  است  بادادن دشنام  وناسزا  بنزيني  برروي  جرقه ايي كه  ايجاد  شده  ميزنند  وانفجاري  درست  ميكنندازتفرقه  و چند  دستكي  ودراين  ميان  جمهوري  اسلامي  وطرفداران  ان  بهترين  استفاده  رابراي ُشعله ور  نگهداشتن  اين  اختلاف  ميكنند.    زيرا  هرچه  اختلاف  بين  جريانها  بيشتر  طول  بكشد  انها  باخيال  راحت تر به  حكومت  خود  ادامه  ميدهند .      دوستان  عزيزان  هنوز  وقت  ان  نرسيده  كه  به  خود  اييم  وبدانيم  با  گفتن  اين  حرفهاي  تفرقه  اميز  عمر  خود  راتباه  ميكنيم  ،عمر  نظام  اسلامي  راافزايش ميدهيم  .  وقت  ان  نرسيده  بدانيم    وبه  خود  بگوييم   ايران  براي  من  نيست  .  ايران  براي  ما است  ،  همه به  يك  اندازه  سهم  داريم  واگر  قرار  باشد ، هركس  فكر  خود  باشد  وديگران  رانبيند  چه  فايده ،  دراخر  چه  نصيب  ما  ميشود  . يا  به پيروزي  نميرسيم  ويا  پيروزي  ما  به  ديكتاتوري  ديگري  ختم  ميشود.  اگر  قصدو نيت  ماازبين  بردن  ديكتاتور  است  ورسيدن  به  جامعه  ازاد  بايد  ازتفرقه  وخودكامگي  دوري  كنيم  .  واگر  باز  ديكتاتوري  ميخواهيم  بياوريم  زحمت  به  خود  ندهيم  اقايان  از  هرديكتاتوري  ديكتاتور تر  هستند .   دوستان  كم  كم  داريم  به  وقت  انتخابات  به  قول  نظام  ودرباطن(انتصابات)  ميرسيم  هنوز  وقت  ان  نرسيده که به اتحادوهمبستگی برسیم؟ . دوستان وقت ان رسیده که به اتحادبرسیم . وقت  ان  رسيده  كه  حرفهاي  اقايان  راگوش  كنيم  وتجزيه  وتحليل  كنيم  ،  براي  مردم  اطلاع  رساني  كنيم  ،   وحرفهاي  كذ بشان  رامعلوم  كنيم  وخود  رااينبار  بازمينه  سازي  بهتر  براي  تحريم  انتصابات  اماده  كنيم  . اين  بار  اول  مانند  خود  اقايان  براي  هرصحبتي  كه  ميكنند  ،جواب  قانع  كننده  كذب  بودن  حرفهايشان  راميدهيم ومردم  رابه  اين  اگاهي  ميرسانيم  كه  هر كدام  ازاين  حرفها  چه  رنگ  وبويي دارد.  سپس  هروقت  اقايان  نداي  شركت  كردن  رادادند،  بازمينه  سازي  كه  ازحرفهاي  كذب  اقايان  كرديم  ، ما  فريادتحريم  انتصابات  را  ميدهيم .  با  این کار 1  انکه  جلو  عوامل  سود جو را میگیریم که  میگویند  هنوز سخنی  نشنیده ایید ندای تحریم  میدهید . چون  در  برابر  سخن  ووعده های  اقایان  دلیل   وبرهان  میا وریم مبنی بر کذب  بودن  وعده هایشان 2 با دلیل وبرهان  وونوشتن مطالب  وگسترش ان  بین مردم  اگاه سازی  میکنیم  وعده های  کذب  اقایان  را تا مردم  امادگی  شنیدن تحریم  داشته باشند.3  با  زمینه  سازی  واطلاع  رسانی  که  انجام  میدهیم خود  مردم دست  اقایان را  میخوانند . وخود تحریم میکنند این  انتصابات را .اینگونه  هزینه  کمتر  وبرداشت  بیشتری  خواهیم  داشت .اين امر  محقق  نميشود  مگر  بارسيدن  به  يك   اتحاد  شدن  ويك  عقيده  شدن  تمام  گروها  وتشكلها  دوراز  هرگونه  تفرقه.    عزيران  بايد  بدانيم  باديكتاتور  مبارزه  ميكنيم  نه  براي  اوردن  يك  ديكتاتور  ديگر . بايد  بدانيم  براي  رسيدن  به  ازادي  ورهایی از دیکتاتوری  تلاش  ميكنيم . نه برای  رسیدن  به  برده  گي   يا  بنده  گي  ديگر .ُ عزيزان  وقت  ان  رسيده  ديگر  به  ما  شدن  برسيم  واز  من  بودن  بگذريم .   وقت  ان  شده  براي  دفاع  ازميهن ازجانمان  بگذريم . با  تشكر  واميد  رهايي  ايران  . زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران .نويسنده  ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر