۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

تازیانه بر نسیم ازادی !؟درود بر دوستان .  چندی است که نظام جمهوری اسلامی  باب جدیدی راباز کرده . برای رعب و وحشت دردل مبارزان ؟ وان هم این تازیانه زد نهای وحشیانه وبصورت خشونت امیز است که تا بحال بر پیکر دو عزیز این وطن اقایان .پیمان عارف وامین نیایی فر واردامده  است .هر چند که این امر یا از این نوع حرکتها در نظام جمهوری اسلامی امر مذ مون  به سابقه است .اما ایندفعه روش انجام این نوع خوی وحشیگری است که بر پیکر این عزیزان تازیانه ها را وارد میکنند .وبدون در مان ومراقبت ان عزیزان را به حال خود رها میکنند . وبا این امر میخواهد نوعی ترس ودلهره وخودشکستگی در روحیه مبارزان ایران زمین بیندازند . غافل از انکه اقایان در خواب هستند ونمیدانند که نه تنها این نوع رفتار وحرکات ترسی در دل مبارزان این مرز وبوم ندارد بلکه افتخاری بر افتخارات این عزیزان می افزاید ، واین  حرکات سران نظام  نشانه خود شکستگی و استیصال وناتوانی، سردرگمی در برخورد با این مبارزان است . وشما اقایان  بدانید شلاق بر پیکر نسیم ازادی ایران میزنید .ایا دربرابر نسیم ایستادند وتازیانه بر نسیم زدن حرکت نسیم را متوقف میکند ؟ایا نسیم مسیر خود را تغییر میدهد با تازیانه که بر او وارد میشود ؟ پس بدانید هر مبارز این مرزو بوم یک نسیم ازادی است وبا اتحاد انها طوفانی بر میخیزد که شما ودودمان شما را به باد خواهد داد. واثری از شما برجای نخواهد ماند .خود این را دانسته ایید وبخاطر همین است که اخرین حربه های خود رابکار میبرید .اما بدانید این حربه شما هم راه به جایی نمیبرد وجز شکست دیگری ارمغانی برای شما ندارد. نمونه اش جوان مبارز عزیز اقای عارف که با امدن شیرینی در روز ملاقات بین خانواده های زندانی سیاسی ،باعث روحیه دادن به خانواده زندانیان وخود زندانیان شد وترس ورعب ووحشتی در دل شما انداخت .به صورتیکه ایشان را برای مدتی بازداشت کردید. حال سخنی با اقای احمدی نژاد دارم اقای احمدی نژاد این عزیزان به اسم توهین به شما تازیانه خورده اند ومیخورند.وشما هم در دورویی ودروغگویی کم نظیر هستید.وبا گفتن من راضی نیستم و..........مظلوم نمایی میکنید .اگر حرف ویا اعتراض یک مبارز به نظر مقامات نظام توهین برشما برداشت میشود وجرمش خوردن تازیانه است .توهین شما به میلیونها ایرانی با گفتن خس وخاشاک و...........چند ضربه تازیانه دارد؟ .سخن اقای علم الهدی که میلیونها مخالف را گوساله وبزغاله میخواند چند ضربه تازیانه دارد؟ وتک تک شما سران که درلفافه ومستیقیم و غیر مستقیم مشغول توهین کردن به مردم ایران  به اسم ارازل واوباش وفتنه گر واشوب طلب و..............هستید چند ضربه تازیانه دارد؟ کدام بیشتر بی حرمتی وبد دهانی را از سر گذرانده اید .مبارزان عزیز ایران زمین .یا شما سران جمهوری اسلامی ؟ کدام واجب  تازیانه خوردند هستند؟در حکومت جمهوری اسلامی .کجا محکمه عاد لی هست که شما را محاکمه کند؟ چه کسی میتواند بخاطر توهین به میلیونها ایرانی برشما حکم جاری کند؟  حال سخنی دارم خدمت مبارزان واپوزیسیون که هنوز به یکپارچگی نرسیده اند .ایا وقت ان نرسیده که روبروی گستاخی این اقایان موضع سخت تری بگیریم ؟هنوز وقت اتحاد وگذشتن از من وبه ما تبدیل شدن نرسیده ؟ تا بحال در این 32سال هزینه پرداختی توسط مردم ومبارزین کم بوده؟ ایا ظلمی که به زندانیان میشود وفشار روحی روانی که بر ان عزیزان میاورند این فریاد را در دل شما نمیدهد که به اتحاد برسیم ؟خانم نسرین ستوده از ملاقات محروم است ،اقای سحرخیز بخاطر رفتن به بیمارستان باید اعتصاب غذا کند ،کوهیار گودرزی ناپد ید شده است ،مادر کوهیار در زندان است، اقای طبرزدی در وضعیت جسمی مناسبی نیست و...............................هزاران هزار از این نو مثالها است ایا هنوز وقت محکم ایستادن نرسیده ؟ چقدر دیگر هزینه باید پرداخت کرد ؟وتا کی این هزینه باید پرداخت شود؟ انهم بخاطر اختلافات جناحی .وباز در اخر به سران نظام جمهوری اسلامی این توصیه رامیکنم که بااین حرکات نه تنها راه به جایی نمیبرید.، بلکه خود را هرروزسرعت خود را در سراشیبی سقوط بیشتر میکنید .ومیگویم اگر وجدانی درون شما است انصاف بدهید کدام لایق تازیانه خوردن هستید؟ مبارزان ایرانی که انتقاد از عملکرد نا صحیح شما دارند ؟یا شما که روبروی حرف حق مبارزان ومخالفان خود از گفتن هیچ کلمه زشتی  شرمی ندارید؟   نویسنده ستار ولاله
ای مفتــــــــی شهـــــــــــر از تــــــو بیــدارتـــــریــــم          بــا ایـــــن همـــــه مستی ز تــــو هشیارتـــــریــــم
تـــو خـــون کســــــان نوشـــــی و مــــا خـــون رزان          انصـــــــــــاف بـــــــــــده کــــــــــــدام خونخــــوارتریم

گوینـــد کـــــه دوزخـی بـــــود عــــــــاشـق و مـست
گوینـــد کـــــه دوزخـی بـــــود عــــــــاشـق و مـست


گوینـــد کســـان بهشت بـا حــــــــــور خــوش است          مــن می گویـــــــــم کــه آب انگــــــور خــوش است
ایـــن نقـــــــد بگیــــــر و دست از آن نسیـــه بـــــدار          کـــــــآواز دهـــــــــل شنیــــــدن از دور خــوش است
این می چه حرامیست که عالم همه زان میجوشد          یــــک دستــــه بـه نــــــابــــودی نــــامش کوشنــــد
آنـــــان کـه بـــــر عاشقــــــان حــــــرامـش کردنــــــد          خــــود خلــــــوت از آن پیـالـــــه هـــا مـی نوشنــــد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر