۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

دفاعی از پیام مهندس حشمت الله طبرزدی.


به نام یزدان پاک
(به نام خداوند وجان وخرد    کزین برتراندیشه بر نگزرد)
درود بر دوستان . پیام ویدئویی به تازه گی از "اقای حشمت الله طبرزدی" از درون زندان رجایی شهر منتشر شده. در این پیام که بتازگی و با دشواری فراوان از داخل زندان  منتشر شده است، اقای حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی با سابقه در بند نظرات خود  را در مورد مسائل روز کشور و تقابل جمهوریت با دین بیان میکند.  اینجانب به عنوان یک ایرانی و یک دوست دار وعلاقمند به این عزیز .مطلبی به دفاع از گفته های ایشان مینویسم وداوری وقضاوت را پای دوستان عزیزی میگدارم که این مطلب را میخوانند. در درستی وراسخ بودن اقای طبرزدی در مبارزه با نظام ظلم شکی نیست ،  وفرمایشات ایشان موجب تایید کامل این بنده است .غرض از نوشتن این مطلب جوابیه ایی به دوستانی است که نقد ویا انتقادی به سخنان این عزیز دارند. وهرگونه نقد یا انتقاد به مطلب خود را می پذیرم وبا کمال میل حاضر به پاسخگویی به انتقادها هستم .و خدمت عزیزان منتقد میگویم اول انکه این راه باز است ،ایشان از درون دخمه های ظلم نظام اینگونه سخن میگویند .شما که ازاد هستید ،سخنان خود را چگونه میگویید،چه کار مهم وقابلی انجام میدهید .من به عنوان یک ایرانی میگویم خطاب به تمام اپوزیسیون شما چقدر فعال هستید. وبه قول حافظ شیرین سخن (فاش میگویم واز سخن خود دل شادم   بنده عشقم واز هر دو جهان ازادم)اینجانب سخنان اقای طبرزدی را مینویسم ودرباره انها توضیحاتی میدهم ،هرچند  دران حد نیستم که بخواهم سخنان دلاور عزیز کشور خود را توضیح دهم .اما   (اب دریا را گر نتوان کشید  هم به قدر تشنگی باید چشید). اگر نمیتوانم توضیح کاملی درباره نظرات ایشان بدهم، میتوانم به اندازه ایی که از این سخنان برداشت کردم اظهار نمایم.
(1)اقای طبرزدی میفرمایند: آزادی گوهر انسان است و اگر ازادی نباشد هیچ انتخابی نمیتواند ارزش داشته باشد. چنانچه آوردن دین نیز بر پایه اختیار و ازادی است. در ادیان بزرگ اسمانی واسطه ای بین انسان و خدا وجود ندارد.
(1). بله به نظر من هم  ازادی گوهر وجوهر درونی انسان است .هر انسان تلاش وهمت خودرا براین اصل نهاده، خود را ازاد از هرگونه قید وبندی که باعث گرفتن استقلال او میشودکند، وحتی گاهی برای داشتن این ازادی وراحتی به پایمال کردن حقوق افراد دیگر هم میزنند مثالهای بسیاری میتوان زد،از جمله "جمهوری اسلامی" که جامعه ایی رابرای داشتن ازادی خود، به استبداد کشیده .واسطه ایی بین خدا وانسان نیست که اگر اینگونه بود.خدا خود یک فرد را مشخص میکردو ان را به عنوان واسطه قرار میداد .نه هرکسی از راه برسدو قدرتی بدست اورد، خود را به زور بخواهند درجایگاه واسطه بین مردم وخدا بداند. به قول مولانا(در طریق ما هیچ اداب وترتیبی مجوی انچه دلتنگت میخواهد بگوی)
(2) "اقای طبرزدی در قسمتی دیگر میفرمایند: برخی از  کارشناسان دینی (نه واسطه های دینی)، همچون ایت اله بروجردی و خوئی در ایران و ایت اله سیستانی در عراق   هیچگاه برای بوجود اوردن یا تحمیل حکومت یا جامعه ای قیام نکردند بلکه تنها ایت الله خمینی در سی و دو سال پیش نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد و در واقع جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. در این سی و دو سال ما میتوانیم داوری کنیم که بین جمهوریت و حاکمیت مردم(حاکمیت ملی) با اسلامیت البته به معنای فقهاهت یا کارشناسی فقهی که بخشی از روحانیون انجام میدهند همواره یک نوع ناسازگاری وجود داشته است. برای مثال در دوران ایت اله خمینی اولین رئیس جمهوراقای بنی صدر بود که از دوران حلقه نزدیک به ایت اله خمینی برخاسته بود، اما در مدت زمان کمی با بخش اسلامیت که ایت اله خمینی ان را نمایندگی میکرد و اقای بنی صدر که جمهوریت را نمایندگی میکرد دچار ناسازگاری و تناقض شد و در نهایت بخش اسلامیت و فقاهت نماینده جمهوریت را حذف کرد.
(2). امثال عزیزانی که اقای طبرزدی نام بردند ،هیچگاه در طمع قدرت وقدرت پرستی نبودند ونیستند. اما اشخاصی امثال خمینی وخامنه ایی وبسیار دیگر خوی قدرت طلبی در وجودشان بوده ،هست وخواهد بود.و همین خوی قدرت طلبی انها  یک جایگاه غیر عقلانی به نام (ولایت فقیه)بوجودامده است. همینطور که اقای طبرزدی فرمودند. دراین (32سال)تناقض بین فقاهت وحاکمیت معلوم ومشهود است. واضح تر ان تناقض بین (حاکمیت که امری مردمی است) وبطور کامل و (دین امری خصوصی وشخصی چه از نوع اسلامیت وچه ازنوع فقاهت ) است. دردوران خمینی واقای بنی صدر هم همان خوی قدرت طلبی "اقای خمینی " فریب دادن مردم به اسم فقاهت ،وفراموش شدن (ازادییت )از طرف مردم سبب ساز دیکتاتوری نعلین شد.
(3)در پاره ایی دیگر از سخنان اقای طبرزدی امده است: در وضعیت موجود هم که اقای احمدی نژاد که از اندرونی ترین و خودی ترین افرادی بود که به میان آمد و چقدر برای او (احمدی نژاد) هزینه کردند، ادمهایی کشته شدند و شکنجه ها شدند، تا ایشان انتخاب شود اما ما امروز بار دیگر آن حاکمیت دو گانه و ناسازگاری و تضاد بین جمهوریت و اسلامیت، یا کسی که مدعیست از طرف مردم است با آنکسی که مدعی نمایندگی خداست را شاهد هستیم. این تضاد همواره برای کشور هزینه ساز و خسارت افرین بوده است.  سرمایه های زیادی هدر رفته است و این ناسازگاری که در وضعیت فعلی دارد تبدیل به بحران میشود یکی از جدی ترین بحرانهاست  در شرایط فعلی، البته ما بحران اقتصادی را به دلیل عملکرد ناصحیح حاکمیت و همچنین بحران خارجی بدلیل توسعه طلبی های قدرت و بلند پروازیهای حکومت داریم.  نارضایتی های سیاسی و چیزی که به عنوان جنبش سبز مطرح شد این را هم داریم و چند بحران الان دست به دست هم داده اند و نمودار شده است که این حاکمیت دوگانه جمهوریت و اسلامیت ناکارامد است و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم در بدترین وضعیتی است که الان ما شاهد ان هستیم.
(3) اقای طبرزدی نازنین به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. و با این مطلب خود با زبان بی زبانی یاد اوری کردید، به همه مردم نظام بر سر احمدی نژاد هزینه بسیارگذاشت . از دستگیری ،شکنجه، تجاوز ،قتل وغارت، اما این هزینه هرچقدر بود صدها برابر ان به نفع ازادیخواهان وایرانیان بود چون چهره وخوی وحشیگری این نظام را هم به طرفداران نظام وهم به کشورهای دنیا  که این نظام را هنوز باور داشتند نشان داد.وعلاوه بر اینکه چهره خود را در درون وبرون کشور خراب کرد. اکنون بخاطر همان خوی زیاده خواهی هر دوطرف باز به جان هم افتادند.وچالشی دیگر برای جمهوری اسلامی به بار اورده است.علاوه برمشکلات اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وغیره که فرمودید.
(4)"اقای طبرزدی" درقسمتی دیگر از مطالب خود اظهار داشتند: من به عنوان مبارزی که حدود 16 سال پیش در این راه مسالمت امیز،مبارزه ای بدون خشونت بر پایه ازادی خواهی،عدالت خواهی، دموکراسی خواهی گام نهادم هم اکنون ثمرات و نتایج این راه روشن را داریم می بینیم. این مسیر به قدری شفاف است که همه جنبش های اجتماعی ، جنبش زنان ،جنبش دانشجویان ،جنبش کارگران، حنبش اقوام ،حنبش فرهنگیان و... در همین مسیرکلی که از پیش هم در تاریخ ایران به نحوی وجود داشته است باهم در حال حرکتند.  این مسیر مسالمت جویی و ازادی خواهی به قدری قانونی و مردم پسند است که حتی کسانی مثل موسوی و کروبی و شخصیتهایی که زمانی پایه گذار جمهوری اسلامی بودند در این مسیر قرار میگیرند. و بحث آزادی خواهی، انتخابات آزاد، حقوق اساسی ملت، اعلامیه جهانی حقوق بشر والتزام به آن، آزادی انتخابات و آزادی احزاب و همه اینها را مطرح میکنند
(4) اقای طبرزدی به درستی به این نکته اشاره کردید . با قیامهای خشونت طلبانه نه تنها بجایی نمی رسیم ،بلکه دیکتاتوری جدیدی چون جمهوری اسلامی بوجود می اوریم. امروز نه جامعه درونی کشور ونه جامعه بین الملل اقدامات خشونت طلبانه را نمی پذیرند. ونمونه ان اقدامات سابق مجاهیدین خلق وعبدلمالک ریگی و بسیار موارد دیگر است وباید به صورت مسالمت امیز به تغییر نظام بپردازیم . البته شاید عده ایی فکر کنند منظور از اقدام مسالمت امیز تو سری خوردن است .اما به نظر من اینگونه نیست اقدام مسالمت امیز مبارزه برای جلوگیری از تو سری خوردن است ،یاد بگیریم که خشونت بکار نبریم اما دربرابر خشونت هم ارام نمانیم وپاسخ در خور بدهیم . وبا اقداماتی چون اعتراضات خیابانی ، اعتصابات وانواع راهکارها کمر نظام جمهوری اسلامی را خرد کنیم .
دوستان عزیز: قسمتی از سخنان اقای طبرزدی بود که اینجانب سعی بر واضح کردن بیشتر ان را داشتم وباید در نظر داشت . "اقای طبرزدی" این مطا لب را از درون دخمه های نظام گفته ومطمئن باید بود که برای ایشان هزینه هایی دربر خواهد داشت وانتقاد به خمینی در جمهوری اسلامی جرم کمی نیست. اما شجاعت وشهامت این عزیز ستود نی است ،. کاری وحرفی راکه ما در خارج از زندان وبعضی اوقات در برون مرز از گفتن ان ترس داریم ،ایشان باشجاعت از درون دخمه های ظلم این نظام گفته اند. وبهتر است به جان کلام توجه کرد ونه هر انچه گفته میشود را به عنوان ترس درگفتار بگذاریم اگر به عنوان یک شنونده دقیق شویم متوجه میشویم چقدر حرفها گویا وپر معناست . امید است دوستان از این بنده حقیر نرنجیده باشند . حتی درجاهایی اپوزیسیون ما مردم ایران را با مردم کشورهای خاورمیانه مقایسه میکند ، وجرات انها رابه رخ مردم ایران میکشند .اما نمی بینند نیروی حرکت اولیه یک قیام وهماهنگ کننده ان قیام اپوزیسیون جامعه است. شما یکی از کشورهای خاورمیانه را مثال بزنید که مردم خودشان سر خود بدون هماهنگی اپوزیسیون حکومت را عوض کردند. حتی اگر برفرض محال حکومتی هم توسط مردم عوض شود .بعد از پیروزی مردم جنگ داخلی برای تصاحب قدرت بین مردم صورت میگیرد ،چه کسی میخواهد این مردم را برای به دست گرفتن ونشاندن شخص یا گروه معتمد برحکومت هماهنگ کند ،چون انوقت هر کس میخواهد زمام امور را خود در دست بگیرد ایا در این موقع جزبوجود امدن جنگ داخلی چیز دیگری متصور هست ..پس اپوزیسیون خارج از کشور توجه داشته باشند اول خود را باید هماهنگ کنند بعد مردم کشوررا، اول نگاهی به اپوزیسیون کشورهای عربی کنند بعد نگاهی به خود.
(زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران)
نویسنده گان (ستارومریم)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر