۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

مارا نترسانید، اینترنت ایران را نه در اینده، از امروز قطع کنید؟مگر از عصر مشروطیت تا قیام مردم در سال57 که باعث بوجود امدن این حکومت ننگین شد. واز ان زمان تاقیامها ومخالفتهای دهه 60و تا تا قیام کوی دانشگاه درسال78،  اینترنت باعث حرکت فعالین ومردم شد.        حرکتهای اعتراضی مردم تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه و.... اینترنت راه اندازی کرد یا غیرت و برخواستن و به هم پیوستن ، فعالین ومردم ان کشورها. ان فعالین با غیرت خود وبا اگاهی مردم خودحکومتهای دیکتاتوری را سرنگون کردندو یا درحال سرنگون کردن هستند. ما در ترس از قطع شدن اینترنت مانده اییم

مارا نترسانید، اینترنت ایران را نه در اینده، از امروز قطع کنید؟

درودبردوستان. (به نام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
بااینکه از بوجود امدن واستفاده از اینترنت، در دنیا مدت زمان طولانی است میگذرد. استفاده از اینترنت درایران عمر طولانی ندارد. و بیشترین فعالیت اینترنت درایران ازاواسط تا،اوائل دهمه 80 شکل گرفت، و در چند سال اخیر مخصوصا از سال88بعدازتقلب در انتخابات ریاست جمهوری استفاده از ان بسیارزیاد شد.   البته برای فعالین سیاسی ،عقیدیتی، حقوق بشری، وبقیه فعالین،  اینترنت بجای اینکه برای هماهنگ شدن فعالین داخل مرزو برون مرز استفاده شود، ابزاری برای نوشتن مطالب، گزارش از درگیریها واتفاقات، گرفتن عکس وفیلم وفرستادن انها به برون مرزشد. این عمل ازیک لحاظ کارخوب و مفیدی بشمار میرفت، اگاهی مردم ودولتها از وضعیت درون کشورایران، البته اگرفعالین خارج کشور،از این فرصت بهره برداری درست میکردند واین امر را برای هماهنگ شدن با فعالین داخل و به حرکت در اوردن مردم استفاده میکردند. اما افسوس که این امرتحقق نیافت، و اینترنت برای مبارزات فعالین معضلی هم شد! معضل اینترنت، برای فعالین ایران بوجود امدن تنبلی ، رخوت بود! بدین گونه که فعالین داخل، دیگر برای حرکت و فعالیت لازم نمیدیدند، دست به حرکتهاو اعتراضات عملی بزنند، وجامعه را به خروش دراورند. فعالین با دیدن وضع جامعه، نوشتن تحلیلها ومقالات ،گرفتن وعکس وفیلم از ضرب وشتم مردم، در انواع طرحهای نظام .از جمله، طرح مبارزه با ارازل واوباش، طرح مبارزه با مفاسد اخلاقی، طرح مبارزه با بدحجابی......  وفرستادن انها به برون مرز. هم خود را از حرکتهای عملی به دورنگه می دارند، وهم تبلیغاتی برای ان به ظاهر فعالین خارج از مرز تهیه میکنند. به صورتیکه هر شخصی که عکس وفیلم بیشتری و مطالب بیشتری از درون مرزبه دست می اورد، مورد استقبال شبکه های رادیو تلوزیونی خارج واقع میگردد و فعال سیاسی، عقیدتی و....خوانده میشود. وفعالین سیاسی ،عقیدتی ...که در پی به خروش دراوردن مردم هستند به کنار میروند وگمنام میمانند. و دراین میان کسی بفکر خرد شدن مردم در زیر بار دیکتاتوری نظام حاکم وبه هدر،رفتن عمر زندانیان سیاسی، حقوق بشری، اجتماعی.... درزندانها نیست.
نظام جمهوری اسلامی از زمانیکه اینترنت بین مردم جای گرفت، و کم کم باگسترش اینترنت ماهیت واقعی خود را در دنیا نمایان کرد، وتا به انجا پیش رفت که فجایع بعداز انتخابات 88 راپیش اورد. هربار به هر طریق ممکن دسترسی به اینترنت را مشکل ساخت. از پایین اوردن سرعت اینترنت تا فیلتر کردن سایتها ،تلاش برای به راه انداختن پلیس اینترنتی ویا ارتش سایبری، تهیدید کافی نتها، به گرفتن مدرک شناسایی از مراجعه کننده گان، نصب دوربین مداربسته و....ازهیچ تهدید و هیچ عملی نظام فروگذارنکرد وتا به انجا رسید که تشکیل شورای فناوری به سرپرستی احمدی نژاد، نیز راه اندازی شد. حال مدتی است درکنار ان همه اعمال وتهدید. سخن از قطع کردن کردن اینترنت داخلی ایران ازاینترنت جهانی است بطوریکه، در خیال خود ارتباط کاربران ایرانی را با جهان خارج قطع کنند، واینترنت ملی راه اندازی شود. جای بسی تعجب است که نظام ولایت فقیه که از نام ملی، فراری است وبه نام اسلامی علاقه دارد، برای انجام این امر نام ملی بران نهاده وپروژه خود را اینترنت ملی میداند.    اینجانب به عنوان یک ایرانی از نظام جمهوری اسلامی که از جمهوریت ان جز دیکتاتوری محض. از اسلامیت ان جزبی دینی و سلاخی.و از، ازادیت ان جزخفقان و سرکوب چیزی نمانده .  وهمچون لکه ننگی در این دنیا شده است، درخواست دارم به گفته خود عمل کند واینترنت داخلی را از اینترنت جهانی قطع کند. شاید اینگونه غیرت فعالین ما به جوش ایدو طومار ننگین این حکومت فاسد درهم پیچیده شود. مگر از عصر مشروطیت تا قیام مردم در سال57 که باعث بوجود امدن این حکومت ننگین شد. واز ان زمان تاقیامها ومخالفتهای دهه 60و تا تا قیام کوی دانشگاه درسال78،  اینترنت باعث حرکت فعالین ومردم شد.        حرکتهای اعتراضی مردم تونس، مصر، لیبی، یمن، سوریه و.... اینترنت راه اندازی کرد یا غیرت و برخواستن و به هم پیوستن ، فعالین ومردم ان کشورها. ان فعالین با غیرت خود وبا اگاهی مردم خودحکومتهای دیکتاتوری را سرنگون کردندو یا درحال سرنگون کردن هستند. ما در ترس از قطع شدن اینترنت مانده اییم. اینترنت نه تنها باعث خیزش وحرکت مردم ما نگردید بلکه باعث رخوت ،تنبلی وترس دربین فعالین داخل! ودر بین فعالین خارج نوعی فعال بودن کاذب شده است.  کسانیکه کارشان جز شعار وسخنرانی چیزی نیست.
دلائل خودم را ازدرخواست قطع اینترنت، اینگونه بیان میدارم.  اول. درکوتاه مدت قطع اینترنت حتما شوک بزرگی ونوعی سردرگمی دربین فعالین داخل است وخارج ایجاد میکند. اما دربلند مدت باعث به خود امدن فعالین، از رخوت وبی حرکتی میشود، وباعث انجام دادن حرکتهای عملی، از درون جامعه خواهد شد. ازجمله، دیوار نویسی، پخش شب نامه وحرکتهای اعتراضی وکارامد.    دوم اینگونه فعالیت فعالین واقعی درجامعه، باعث به خبردارشدن فعالین واقعی خارج از میهن میشود، وپیداکردن راهکاربرای هماهنگ شدن با فعالین داخل ایران میشود.          سوم.  نفع دیگری که اینگونه حرکت در بلند مدت دارد، موقعیت را از دست فعال نماهایی که با ویدئو عکس و خبرهای اینترنتی در بیرون از مرزدر رادیو وتلوزیون خودنمایی میکنند، و کاری جز برهم زدن و ناهماهنگی بین فعالین واقعی را ندارند خواهد گرفت.     چهارم فعالین واقعی درون مرزو برون مرز مشخص خواهد شد، کسانیکه عاشقنه دل درهوای وطن دارند، نه دل درهوای کیسه بیگانگان وتخریب فعالین.   تا زمانیکه ما بخواهیم با پای اینترنت نشستن وفرستادن ویا دیدن ویدئو ضرب وشتم مردم سر کنیم راه بجایی نخواهیم برد. تنها راه رهایی ما رسیدن به غیرت برای دادن هزینه وتلاش برای حرکتهای اگاهانه وعملی درون جامعه باشد. هرگاه حرکتی هم هرکجا که میشودبخاطر داشتن اینترنت وباخبر شدن از ان حاضر به دادن هزینه ورفتن درتجمعات نمیشویم. من به نوبه خود میگویم به این نظام فاسد. دیگر هرکاری توانسته ایید کرده ایید.  مارا نترسانید، اینترنت ایران را نه در اینده، از امروز قطع کنید؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر