۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

درادعای امارات. علاوه بربی لیاقتی جمهوری اسلامی! ایرانیان درون وبرون مرزنیز مقصرهستند.درود بردوستان. ( بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
دوستان عزیز، به تازه گی بعد از سفر احمدی نژادبه جزیره (ابوموسی) کشور کوچک امارات مشغول شیطنتهای چند ساله اخیر خود گردیده. و باز سخن از مالکیت داشتن برسه جزیره ایرانی رانده. این مسئله در حالی است که ایران با سابقه ایی بیش از 7000سال تمدن و مالکیت داشتن بر این 3جزیره،و خلیج فارس.   مالکیت بی چون وچرا بر خلیج فارس و این 3 جزیزه را دارد. تمام اسناد و مدارک تاریخی وباستانی، همه این اسناد ومدارک دلیل برایرانی بودن این جزائر و خلیج فارس است ایران سابقه تمدنی بیش از 7000 سال دارد. و با اینکه کشور گسترده ایی بوده در طول تاریخ با   بی لیاقتی، بی کفایتی ....وخیانتها که به این خاک پاک چه ازطرف حاکمان بر ان شده و چه از طرف به ظاهر دوستان این کشور، بخش اعظم ایران از این خاک جدا شده است.   اما ازعمر برپایی کشورامارات عربی 37سال بیشتر نمیگذردو همین امر دیگرجای هیچ، شک و شبه ایی برای ادعای پوچالی این کشور نمیگذارد.  دوستان میخواهم از تمام این سخنها بگذریم از چگونه به تصرف در امدن این 3جزیره به دست، استعمار کبیر انگلیس، و خارج شدن از مالکیت ایران تا ......دلیل باز پس گیری این 3جزیره از کشور انگلیس.   انهم 3روز قبل از اینکه کشوری به نام امارات عربی بوجود اید و به رسمیت شناخته شود!    به راستی چرا وبه چه دلیل کشوری که 37سال بیشتر از بوجود امدن ان نمیگذرد، اینگونه دربرابرکشوری با سابقه بیش از7000سال قد علم کرده، و ادعای مالکیت وگرفتن خاک از ایران میکند؟  مشکل در کجا است؟  در داشتن اسنادو مدارک معتبرکشور امارات برای مالکیت بر این جزائر؟  ویا بی کفایتی و بی مسئولیتی نظام جمهوری اسلامی ؟  اینجانب به عنوان یک ایرانی  2عامل را در چنین بی پروا، ادعا کردن کشورامارات عربی مقصر میدانم .  اول نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی ضعیف  خود ، دومین  مقصر ایرانیان درون مرزو برون مرزهستند؟                                     
اول نظام جمهوری اسلامی، با برپایی.  اتفاقاتی چون اشغال سفارت آمریکا درسال ۱۳۵۸، جنگ ایران و عراق، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا در سال ۱۳۶۶، ماجرای سلمان رشدی، حملات تروریستی میکونوس و بمب‌گذاری آمیا و برنامه هسته‌ای ایران از تاثیر گذارترین رخدادهای در روابط خارجی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. اگرچه روابط نظام جمهوری اسلامی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به عنوان چالش برانگیزترین بخش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده‌است، ولی روابط نظام جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی، منطقه خاورمیانه و همسایگانش دچار فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. قطع موقت روابط با عربستان پس از واقعه حج ۱۳۶۶، تیرگی روابط با بحرین در پی اتهام بحرین مبنی بر حمایت نظام جمهوری اسلامی از شیعان ناراضی این کشور، قطع روابط یا مصر در پی حمایت جمهوری اسلامی از اقدام خالد اسلامبولی، تیرگی روابط با کویت به موجب جنگ ایران وعراق، تیرگی روابط با اردن، اعتراض به رفتار سرکوب‌گرانه دولت یمن با شیعیان یمن که در نهایت به نزاع یمن منجر شد.      اینها تنها گوشه ایی از رفتار و سکنات نظام جمهوری اسلامی برای تیره گی با همسایگان خودو ترس جهان از اعمال چنین نظامی و درنهایت امر، رفتن کشورهای همسایه به سمت اتحاد باکشورهای غربی و طرد ایران از طرف اکثر کشورهای دنیا گردید.  درعوض ایران کشورهای دیکتاتوری چون نظام   خودمانند روسیه وچین را به دوستی برگزید ویا حمایت به حمایت از گروهای تروریستی چون حزب الله، حماس، طرفداری از مبارزان حوثی ....پرداخت که این امر باعث انزوا بیشتر ایران از جهان گردید.   وضعف ایران در داشتن طرفداران قدرتمند برای حمایت، و داشتن کشورهای دشمن همه باعث این امر شده که امارات جرات و ادعای مالکیت بر این جزایر راداشته باشد. و این حرکت امارات به علت دشمن تراشی گسترده ایی که نظام  برای خود انجام د اده. باعث حمایت کشورهایی شده ، که خود از سابقه تاریخی ایران و سابقه مالکیت ایران براین جزایرو خلیج فارس اطلاع د ارند از امارات شده! و تنها چالش، هم دشمنی است که نظام جمهوری اسلامی با این کشورهابوجود اورده.
دلیل دوم. وجود مردم ایران چه درداخل مرزها وچه در برون از مرزهااست که باعث ادعای کشورامارات عربی شده است!  ایرانیان درون مرزو برون مرزبا اینکه خود از ادعای امارات، بر این جزائراطلاع داشتند. کشوری که هیچ چیز نداشت و سرزمینی خشک وبی اب وعلف بود، با فرصتهایی که اهدا میکرد سرمایه ایرانیان را به خود جذب کردو از خود عروسی درخاورمیانه ساخت. تلوزیونهای ماهواره ایی همه مشغول تبلیغ وترغیب مردم به سرمایه گذاری در این کشوربودند. و سرمایه داران ایرانی سراز پا نشناخته گسیل به سمت کشور امارات بودند!  خواننده های ما کنسرتهای خود را دران کشور برپا میکردند، و پول وثروت را سرازیر به سمت کشور تازه تاسیس! اما همه از ادعای مالکیت امارات وکشورهای عربی درباره این سه جزیره و خلیج همیشه فارس بودند!  ایا جا نداشت در همان دفعه اول که چنین ادعایی مطرح شد. ایرانیان با بیرون کشیدن سرمایه خود از امارات، پوزه این کشور را به خاک می مالیدند نه اینکه برای خوشگذرانی وتفریح، وسرازیرکردن سرمایه به کشوری بروند که ادعای مالکیت برتکه ایی از خاک ایران و خلیج فارس را داشت. ناراحت بودیم وخود را ایرانی میدانستیم که چرااحمدی نژاد، درزیر پرچم ویا تابلویی نشسته بوده که نوشته شده بوده خلیج العربیه. اما کدام ایرانی با غیرت گفت چرا من در این کشور پول و سرمایه میگذارم، چرا من برای تفریح میروم، وباعث هار شدن این کشور شده ام. در اخر مطلبم میگویم.   ایران برای همه ایرانیان است!   ایران ایرانی بوده، ایرانی هست،   ایران ایرانی خواهد ماند.   خلیج فارس ایرانی بوده،   خلیج فارس ایرانی هست،           خلیج فارس ایرانی خواهد ماند.          همه با هم یک صدا میگوییم
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر