۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

"اقای سعید مرتضوی. من توبه میکنم!درود بردوستان. «بنام خداوند جان وخرد   کزین برتر اندیشه برنگذرد »
به تازه گی، مصاحبه، کوتاه ونزدیک به 2 دقیقه ایی، «خانم میسح علینژادروزنامه نگار و اقای سعید مرتضوی» را گوش دادم که دران مصاحبه، "خانم مسیح علینژاد" درباره اظهارات  یکی ازاعضای هیئت رئیسه مجلس (خانه خامنه ایی) بنام اقای دهقانی، از اقای مرتضوی سوال میکند. دراین مصاحبه کوتاه "خانم علینژاد، از اقای مرتضوی سوال میکنند: اقای دهقان راست میگویند نوار گریه شما برای استعفاء و دادن قول شرف را دارند. "اقای مرتضوی اظهارمیدارند: این سخنان کذب است وشرط مصاحبه با "خانم مسیح علینژاد را توبه کردن وبازگشت ایشان به ایران میدانند،واظهار میدارند: که بعد از توبه میتوانیم کنار هم بشینیم ومصاحبه کنیم، ودرجواب سخن ، اقای سعید مرتضوی"،  "خانم علینژاد" میفرمایندچه تضمینی است پس ازبازگشت به ایران من به سرنوشت "خانم زهرا کاظمی دچار نشوم،"اقای سعید مرتضوی" اظهار میدارند شما روزنامه نگار هستیدو موضوع شما با "خانم کاظمی" فرق میکنید. اول از همه گوشه ایی از سابقه" اقای مرتضوی را برای دوستان مینویسم، سپس مطلب اصلی خود را اظهار میدارم.     "اقای سعید مرتضوی متولد سال 1346 و درشهرستان، تفت یزد هستند. ایشان نوجوانی وارد بسیج میشوند. در19سالگی بدون تحصیلات حقوقی، دادیار میشوندو در20سالگی رئیس دادگاه شهربابک میشوند. ایشان سابقه بسیار طولانی درخدمت به نظام دارند.  1 توقیف نشریات 2  انحلال دادگاه مطبوعات  قاضی پرونده های سیاسی 4 پرونده قتل زهرا کاظمی 5 طرح ارتقای امنیت اجتماعی 6 فروش سوالات کنکور7 حوادث کهریزک . اینها تنها کوشه هایی از سابقه کاری این فرد جانی به این نظام است. 8  ایشان حتی سابقه تجاوز به زن،  یک زندانی سیاسی درپرونده خود نیز دارد، اما بخاطر رابطه خانواده گی با ایت الله مشکینی پرونده وی مختومه شد.
"اقای مرتضوی" اینجانب نام شما را به عنوان قاضی نمیبرم. چون اول، سابقه وتحصیلاتی در این امر ندارید. دلیل دوم من هم این است دادگاهاو قضات، نظام جمهوری اسلامی مورد قبول اینجانب نیست. حال به سراغ نوشتن متن مطلب خویش میروم."اقای سعید مرتضوی" در سخنان کوتاه خود با " خانم مسیح علینژاد" شرط مصاحبه را توبه دانستید،  وبعد درکنار هم نشستن ومصاحبه کردن.  اقای مرتضوی منظور شما از توبه کردن چیست؟    توبه ایی که میفرمایید:  از چه گناهی و به سمت چه کار خیری است؟     کدام کار نظام جمهوری اسلامی پاک ومنزه است وبه دور از الوده گی، که شخصی توبه کند وشما مصاحبه کنید؟    اقای مرتضوی مگر در دین شما تاکید نشده نشستن زن ومرد نامحرم درکنار هم گناه است؟   پس چگونه است که خود شخصی نامحرم را دعوت به درکنار هم نشستن میکنید؟     اقای مرتضوی متهمینی که بازجویی میکردیددرکنار انها می نشستید؟      اقای مرتضوی، من توبه می کنم.    "اقای سعید مرتضوی"، من توبه میکنم که خود را، چون شما واربابان شما الوده این نظام فاسد نسازم. "اقای مرتضوی من توبه میکنم، که چون شما چنین وقیح و بی حیا نباشم.

"اقای مرتضوی" درقسمتی از مصاحبه که "خانم مسیح علینژاد میفرمایند: چه تضمینی است بعداز بازگشت به ایران، من به سرنوشت "خانم زهرا کاظمی دچار نشوم، اظهار میدارید شما روزنامه نگار هستیدو موضوع شما با خانم کاظمی فرق میکنید. "اقای مرتضوی فرق ان درچیست؟   ایا شما محاکمه خبرنگاران یا دستور توقیف مطبوعات را ندادید؟  ایافقط عکاسان رامحاکمه کردیدو به قتل رساندید؟   اقای مرتضوی روزنامه ها، کتابها و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب، روزنامه زن، زنان موسیقی ایران و زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش دستور توقیف انها را شما صادر کردید. تمام این نشریات ومدیر مسئولان ان تایید شده از طرف نظام وعضو، نظام بودند، ایا مسئولان انها توبه نکرده بودند؟  ویا چیزی که برخلاف منافع اقای خامنه ایی بود مینوشتند؟   "اقای سعید مرتضوی، من توبه میکنم از چون شما و اربابان شما، در، دروغ گفتن.  "اقای سعید مرتضوی" من توبه میکنم ازچون شماو اربابان شما، فرمانبردار  ظالم بودن.
"اقای مرتضوی" ایا کسانی همچون، عباس عبدی،  اکبرگنجی،  عمادالدین باقی، عباس پالیزدار، محمد سلطانی، زهرا کاظمی،  احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، حسین موسویان، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اسانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر  اقای مرتضوی به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن ومفقودکردن پرونده، فرهاد کمانگر ،علی حیدریان وفرهاد وکیلی عملا ازبررسی مجدد پرونده جلوگیری کرده ودو، باربرای به اجرا دراوردن حکم اعدام تلاش کرده.  شکنجه وکشتن عزیزان در بازداشتگاه کهریزک هم نوعی مصاحبه و دریافت توبه بود؟  «شهید محسن روح الامین» که پدرش از نزدیکان نظام است هم احتیاج به توبه داشت؟  ایا این افراد، راشما محاکمه نکردید وحکم برای انها صادر نکردید؟  "اقای مرتضوی ایا این اشخاص خبرنگار نبودند؟  "اقای مرتضوی" مصاحبه ایی که وعده ان را به خانم علینژاد دادید، و گفته بودید شما خبرنگار هستید، نگران نباشید.به همین طریق موذیانه است، که با این فعالان وخبرنگاران داشتید؟   انها هم احتیاج به توبه داشتند وتوبه نکردند؟   اقای سعید مرتضوی من توبه میکنم. توبه میکنم ازمانند شما، واربابان شما دست در خون مردم بردند. "اقای سعید مرتضوی" من توبه میکنم ازچون شماو اربابان شما خونخواربودن.
دراخرمطلبم. "اقای سعید مرتضوی" توبه ایی که شما میگویید، خیانت کردن به خاک پاک ایران ومردم ایران است. توبه ایی که شما میگویید نوعی خفت ورذالت است. "اقای سعید مرتضوی، من توبه میکنم مانند شما واربابان شما خونخوار بودن، "اقای سعید مرتضوی"من توبه میکنم مانند شما واربابان شما فاسد بودن."اقای سعید مرتضوی" من توبه میکنم مانند شما واربابان شما درپستی وحقارت بودن. "اقای سعید مرتضوی" من توبه مانند شما واربابان شما خائن بودن.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر