۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

آقای خامنه ایی، یاران خمینی نوبت به نوبت عذرخواهی می کنند، شما عذر خواهی نمی کنید؟

آقای خامنه ایی، ازبرپایی نظام توتالیترجمهوری اسلامی، ظلم به مردم ایران آغاز شد. واز زمانی که زمام امور، این نظام را به دست گرفتید، ظلم شما از حد گذشت وبه بی نهایت رسید! هر روزفشار برشخصیت های سیاسی، حقوق بشری، اجتماعی...و احزاب رابیش از پیش کردید! همین امرسبب ساز شد این گفته درباره نظام اسلامی: که انقلاب بچه های خود را می خوردبه واقعیت بپیوندد. ونشانه آن حذف تمامی گروها واحزاب در نظام است. کاربه حدی بالا گرفت، که از حمله کردن به خانه مخالفان شروع شد وتا حمله به خانه مراجع ادامه پیداکرد! دوستان ونزدیکان نظام هم از لطف ظلم شما بی نصیب نماندند.  کار به جایی رسید که هرکدام از برپا کننده گان این نظام به این واقعیت رسیدندکه، این نه حکومت آرمانی که در ذهن آنها بوده، بلکه سلطنتی برای شماشده!  آقای خامنه ایی، عواملی که روزی برای شما تلاش می کردند، الان از ظلم شما فریاد به آسمان دارند.  بیانیه آقای تاج زاده راخواندیدکه از ممنوع الخروج شدیکی از دخترانش و از ممنوع المعامله شدن دختردیگرخود شکوه کرده!  واز قانون گرا بودن زندانیان هم چون خود گفته، هرچند من گلایه ایی به این قسمت ازسخن ایشان دارم، که در آخر مطلبم باز می گویم.  ودیکر کاربه جایی رسیده، بسیاری دیگر از برپا کننده گان نظام دانشجویان خط امام ازحمله کننده گان به سفارت آمریکا، آیت الله منتظری، آیت الله وحیدی خراسانی آقای رفسنجانی....تا الان آیت الله اردبیلی هرکدام به نوعی چه مستقیم وچه غیر مستقیم شروع به عذرخواهی از مردم کردند! آقای اردبیلی در بیانیه ایی از مردم عذر خواهی کردند سطرهایی از بیانیه عذزخواهی آقای اردبیلی را می نویسم:    آیت الله اردبیلی دومین ريیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی خطاب به مردم ایران و خانواده شهدا گفت: اگر بنده کاری کرده‌ام که نباید می‌کردم یا ترک فعلی کرده‌ام که باید انجام می‌دادم، از همه عذر می‌خواهم، از همه حلالیت می‌طلبم. من از طرف خودم حرف می‌زنم، به دیگران کاری ندارم. من از کارهای کرده و نکرده خودم نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بودیم، وضع این نبود؛ ولی گمان می‌کنم همه ما، همه مسوولان، از سابق تاکنون، باید از مردم عذرخواهی کنیم. ضرورت این کار البته برای مسئولانی که در لباس روحانیتند بیشتر است.    آقای خامنه ایی،  معنی این عذرخواهی، که نوبت به نوبت به طور مستقیم وغیرمستقیم ازسران کوچک تا بزرگ نظام رافراگرفته، چه معنی را برای شما، متبادرمی کند!؟ آیا این نوع عذرخواهی را نوعی درک کردن موقعییت سست نظام از طرف یاران سابق و فعلی نظام نمی دانید؟ آیا هنوز به این باور نرسیدید، که دیگر این نظام ازریشه پوسیده شده است؟ آقای خامنه ایی به راستی هنوزبه این باور نرسیدید که دیگر نه تنها مشروعیت نظام، که مشروعیت وقداست کذایی شما نیز به باد رفته؟  وقتی آقای اردبیلی یکی از بزرگان نظام در دوره خمینی، و طرد شده در زمان شما این گونه به جمع عذر خواهی کننده گان می پیوندد، وبه طور مستقیم اعلام میدارد باید عذر خواهی کرد، و مسئولیت روحانیت رابیشتر می داند، چه معنی برای شما دارد جز پوچ بودن این نظام؟ و به شما به طور غیر مستقیم می رساندکه نوبت عذرخواهی شما هم در راه است.ظلم وفساد به جایی درنظام شما رسیده، که بسیاری از عوامل سابق وفعلی نظام برصادقانه رفتارکردن حکومت شاه با مخالفان خود اذعان دارند. و براین ادعای خود بیانیه جدید آقای تاج زاده را مثال می آورم با عنوان: شاه و دربار، و ساواک هم با خانواده های مخالفان خود چنین نمی کردند وبه آقای لاریجانی چنین می نویسد: به راستی با استناد به کدام مواد و موازین قانونی و شرعی، یک شهروند قانون گرا اما منتقد افزون بر تحمل سال ها حبس و حتی بی بهره شدن از حقوق اولیه خود در زندان، باید شاهد محکومیت همسر و محرومیت فرزندانش از حقوق قانونی و بدیهی خود باشد؟ از مبارزان رژیم ستم شاهی بپرسید شاه و دربار و ساواک، همسر کدام یک از مخالفان قانون گرای خود را به چهارسال حبس محکوم کردند. و دربخشی دیگراظهار می دارند: اما گذشته از آن که عملکرد زندانیان سیاسی قانون گرا که مشی و هدفشان اجرای کامل قانون اساسی و خلاصه نکردن آن در یک اصل و در حقیقت در یک نفر است، بطلان آن راهبرد را به اثبات رسانده است.  هرچند من خدمت آقای تاج زاده عرض می کنم در شگفت هستم چگونه شما از این نظام انتظار معجزه دارید؟ و صحبت از قانون گرایی می کنید، قانونی که حکام این نظام خود برآن پایبند نیست! و چرا فقط سنگ زندانیانی که قانون اساسی را قبول دارند، ودرچهارچوب پوسیده این نظام فعالیت می کنندرا به سینه می زنید، آیا زندانیانی هم چون حشمت الله طبرزدی، ایت الله کاظمینی بروجردی، .....زندانیان سلطنت خواه، مجاهدین، سکولارها.... ویا زندانیانی که این نظام وقانون آن را قبول ندارند، جزانسان های این کره خاکی وایرانی به حساب نمی آیند؟ تنها 2حزب اصلاح طلب و اصولگرا سهم در ایران دارند؟ ایران برای ایرانیان است، و این حکومت فاسد، در ذهن خود این امر را متبادرکرده که کسی جز خود حق سهم خواهی در ایران راندارد! آقای تاج زاده بزرگان نظام نوبت به نوبت به توبه رسیدند، که به شما و امثال شما این را نمایان کنند، نظام از ریشه پوسیده شده، وامیدی به ساخت ویا اصلاح آن نیست. قانونی نمانده که قانون گرایی شود.آقای تاج زاده ایران برای ایرانیان است! از موافق این نظام فاسد تا مخالفین این نظام وکسی اجازه گرفتن این حق رااز هیچ ایرانی ندارد! در آخر مطلبم باز برمی گردم به سراغ شما آقای خامنه ایی، که از ظلم شما فریاد موافق ومخالف شما برآسمان است . ومی گویم دیگر نوبت عذرخواهی شما دارد فرا می رسد، اگر خمینی سلاخی می کرد که پایه های حکومتش را محکم کند. شما فاجعه سلاخی راه انداختید که شاید از فروپاشی این حکومت فریب جلوگیری کنید! و نمونه آن دعواهای درون جناحی بین عوامل شماو مرگ های مشکوک فرمانده هان سپاه، وظلمی است که به زندانیان عزیزما می کنید، که مخالف حکومت و این نظام فاسد هستند. اما حکومت شما دیگر نفس های آخر را می زند، وبه زودی بانوشیدن جام زهر و عذرخواهی خفت خود را کاملا نمایان خواهید کرد.
درآخر مطلبم چون همیشه می گویم. زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار
http://magalh91.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر