۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

آقای حشمت الله طبرزدی دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.آقای حشمت الله طبرزدی دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.
اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی رجایی شهر به بند ویژه امنیتی
حشمت الله طبرزدی دست به اعتصاب غذای نامحدود زد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در پی تصمیم مقامات قضایی و مسئولان زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) مبنی بر انتقال زندانیان سیاسی سالن 12 بند چهار (معروف به بند ویژه امنیتی) به بند ده این زندان، زندانیان سیاسی این بند در اعتراض به این اقدام و افزایش بی حد فشارهای وارده از امروز از دریافت غذای زندان خودداری کردند.

در پی تصمیم مقامات قضایی و سازمان زندان ها، بویژه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر انتقال زندانیان سیاسی به بند 10 این زندان، زندانیان سیاسی سالن 12 بند چهار این زندان در اعتراض به این مساله، طی جلسه ای که ساعتی پیش و با حضور تمامی زندانیان این بند ترتیب یافت، تصمیم به خودداری از دریافت غذای دولتی و همچنین خودداری از انتقال به بند جدید گرفتند.

بر اساس گزارش های دریافتی، زندانیان سیاسی این بند در این جلسه تاکید کردند که از انتقال به بند جدید، تحت هر شرایطی، حتی در صورت حضور گارد زندان و توسل ایشان به زور، خودداری خواهند کرد.

بر اساس اظهارات زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، محل مورد نظر برای انتقال زندانیان سیاسی، علاوه بر جمعیت بالای آن، در شرایط به شدت نامساعد و غیربهداشتی قرار دارد که با توجه به وضعیت جسمانی بعضا وخیم و بیماری اکثریت زندانیان این بند، احتمال تکرار فجایعی از قبیل حوادث دو ماه گذشته که منجر به قتل خاموش تعدادی از زندانیان این زندان گردید را قوت می بخشد.

از سوی دیگر همزمان با تصمیم زندانیان بند ویژه برای واکنش به این اقدام مسئولان، حشمت الله طبرزدی زندانی سیاسی بند ویژه امنیتی و دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران نیز اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرد.

بر این اساس، آقای طبرزدی با بیان اینکه "تا به امروز در برابر تمام ظلم های صورت گرفته در حق زندانیان این بند سکوت شده، اما با تصمیم مقامات قضایی برای تشدید سرکوب ها و آزارها دست به اعتصاب غذا خواهد زد" گفت که از امروز تا هنگام انتقال زندانیان سیاسی بند ویژه به زندان اوین تهران که نسبتاً از شرایط بهتری نسبت به این تبعیدگاه برخوردار می باشد به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه خواهد داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر