۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

آقای خاتمی، اقای احمدی نژادباآن همه پستی، ازشما رو، راست تراست!


درسوم خردادبه مناسبت ازاد سازی خرمشهرو سالروز دوم خرداد، آقای خاتمی درجمع تعدادی ازجوانان اصلاح طلب که ازقبل دعوت شده بودند، سخنرانی کرد هرچند این جلسه هم به جنجال کشیده شد و جوانان اصلاح طلب از مواضع دوگانه آقای خاتمی ازشرکت وی درانتخابات مجلس انتقاد کردند. ایشان اظهار داشتند:  در ابتدای این جلسه، با صراحت با اين مضمون اعلام کردند که «ما از نظام عبور نکرده ايم، خود را در نظام می دانيم. چنانچه کسانی عبور کرده اند و به دنبال براندازی هستند،  همانطور  که از برخی سخنان برمی آيد  بدانند که آب در هاون کوبيدن است» محد خاتمی همچين به انتقاد از ظرفيت پايين جامعه برای آزادی گفت: عامل ناکامی حرکت های اصلاحی، ذهنيت استبداد زده ی تاریخی ملت ماست؛ يعنی بلد نيست آزادی داشته باشد يا از آن نگهداری کند! خاتمی خطاب به آنانی که از طرف «مردم» سخن می گويند و اکثريت آنها را مخالف نظام می پندارند، اعلام داشت که اصلاحات، خود را در درون نظام می داند، اکثريت اين مردم به ارزش های انقلاب علاقمند هستند. دينی که مردم به آن رای دادند البته نه تنها مقابل استقلال و آزادی نبود، بلکه همراه آن بود. خاتمی در ادامه گفت: «نظام از بين رفتنی نيست»، «ولی حالا اين نظام از بين برود، چه می شود؟! راهی غير از اصلاحات نيست و البته «اصلاحات» هم حذف شدنی نيست. او درباره ی رای دادنش که در سخنان برخی حاضرین به دفعات به کنايه و تمسخر گرفته شده بود، گفت: بعد از انتخابات مجلس انتظار داشتم که در فضا گشايشی بشود اما تا امروز که بدتر شده البته اين انتظار را الان هم همچنان دارم. خاتمی قبلا هم گفته بود که اهل بده بستان و خواهش و التماس نيست، اما امروز تصريح کرد که هر گونه تفاهم و توافقی با حفظ اصول، اساسا اشکالی ندارد. همه بايد تلاش کنيم که فضا از حالا امنيتی دربيايد.    این سخنان چکیده ایی از سخنان، آقای خاتمی و یا همان سید خندان است حال جواب ایشان را سعی می کنم به اختصار بدهم
آقای خاتمی شما آگاه باشید هیچ گاه، اکثریت مردم ایران باور نکرده اند وقبول ندارندشما از نظام خارج شده اید! آقای خاتمی شماوعوامل شما نمی توانید از نظام خارج شوید، چون دست درخون این مردم دارید. برای خود شما نمونه بسیار نزدیک آن رابیان می کنم. حادثه قتل عام کوی دانشگاه درسال 78 تفرقه افکنی بین فعالین باسخنان خود، وبه مسلخ فرستادن قربانیان! درکل جای شاکی ومتهم را عوض کردن، شما دست درخون این ملت شسته اید چگونه می توانید از این نظام خونخوار جدا شوید؟ آقای خاتمی این شما هستید که مدت14سال است به اسم اصلاحات آب درهاون می کوبید و جز خفت برای خود چیزی نخریدید! وگرنه مخالفان شما که پایه های این نظام را به لرزه درآوردندو هر لحظه دست به هرجنایتی برای ماندن در قدرت می زنید. آقای خاتمی شکست اصلاحات از ذهنیت استبدادزده ملت ایران و بلد نبودن نگهداری آزادی نیست، از بی اراده گی و دو رویی فریبکارانی چون شما است، که مردم در راه رسیدن به رهایی راه خود را دور می کنند!؟ اصلاحاتی درکار نبودجز شناسایی مخالفان درآن 8سال اصلاحات! شما که ذهن استبداد زده ای ندارید و توانایی نگهداری آزادی را دارید، ثمرات آن 8سال را نام ببرید؟ جز خفت چیز دیگری داشتید و به دست آوردید؟ شما به ملت ایران توهین نکنید،سزاوار توهین شما هستید که موجودی زبون وبی اراده اید. آقای خاتمی اصلاحات درون نظام برای مردم ارزش ندارد، و اصلا دیگر وجود ندارد! این نظام رفتنی است واصلاحات دیگر سالیان درازی است محو شده، نمی دانم کجااصلاحات را می بینید، که ادعای مانده گاری اصلاحات وپایداری نظام رادارید!؟ اگر این گونه به حرف خود ایمان دارید چرا اجازه یک رفراندوم نظام نمیدهد؟ رفراندوم جای خود دارد حتی نظام جرات تجمع برای اعتراض نمی دهد! حتی در زمان اصلاحات شما وزارت کشور شما ازدادن مجوز برای اعتراض مخالفین امتناع کرد!؟ خود می دانیدبا اولین فرصت چون تفاله ایی،توسط مردم  نظام وعوامل آن به دورانداخته می شوید. شما به حدی بی اراده هستید که مورد تمسخر طرفداران خود شده اید. آقای خاتمی در8سال اصلاحات شمانتوانستید ازحفره اصلاحات ردشوید، واصلاحات وعده داده را انجام دهیدحال با یک رای در دماوند آن هم شورای نگهبان بخاطر تمسخر شما صندوق آن قسمت راباطل اعلام کرد، می خواهیدسوراخی برای اصلاحات درست کنید؟ بله درست می فرمایید گشایشی دررفتارنظام انجام نشدو مطمئن باشید نمی شود، اما همان طور که اظهار داشتید منتظر گشایش هستید.منتظر بمانید، تاعلفی شاید درزیر پای شما سبز شود، که حتی گمان نمی برم زمین هم از شرم وبی اراده گی وجود شما چیزی ازآن بروید. آقای خاتمی آن قدر بی اراده و دروغگو هستیدکه، اظهار میدارید ازاقتدار اصلاحات، قبلا اشاره به التماس نکردن در برابرنظام داشتید، اما الان اعلام میدارید حاضر به انجام هرگونه تفاهم ویا همان خواری هستید.
درآخر مطلبم می نویسم آقای خاتمی، احمدی نژاد باهمه پستی خود هم از طرفداران خود دفاع می کند، هم روبروی خامنه ایی می ایستد، اما شما نه تنهااز یاران خود حمایت نکردید، بلکه خم شده اید وسواری به رهبری می دهیدو نام این کار خود را اصلاحات گذاشته اید، اما درباطن افتضاحات را انجام میدهید. باشد که به زودی واژگونی این نظام ظلم راببینید، وشرمنده شوید       
 درپایان مطلبم چون همیشه میگویم زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران   
نویسنده ستار
http://magalh91.blogspot.com
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر