۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

اقای امیر عباس فخراور باکه مبارزه می کنید ؟برای چه مبارزه میکنید


درود بر دوستان عزیز .
مدتی هست که در بعضی سا یتها خبر و نقل قولهایی از عباس فخر آ ور دیده میشود مبنی بر اینکه که عده ایی از بهترین عزیزان ومبارزان ایران زمین با سرویس اطلاعات ایران همکاری میکند.
افرادی همچون احمد باطبی ، علی افشاری ، اردشیر زارع زاده ، کورش صحتی ، کیانوش سنجری وعده ایی دیگر از مبارزان عزیز ایران .
ایشان طوری با وقاحت این تهمتها را منتسب میکنند گویی که خود عاری از هر گونه خطا بوده و در هوش وذکاوت برای شناسایی ماموران اطلاعاتی ایران مهارت خاصی دارند .
و همه این موارد درحالی است که هنوز همبندی های او در زندان زنده بوده و میتوانند در باره گذشته او صحبت کنند .
هنوز با یک جستجوی ساده میتوان در اینترنت نامه زندانیان سیاسی همچون دکتر ناصر زرافشان ، وکیل قربانیان قتل های زنجیره ای ، دکتر فرزاد حمیدی ، عابد توانچه ، حجت بختیاری و .... را یافت که در آن به صراحت ارتباط تنگاتنگ عباس فخراور را با حفاظت زندان تشریح کرده و به مواردی همچون آن داستان معروف موبایل پرداخته اند .

ابهام در مورد نحوه خروج فخرآور از ایران ، اخذ پاسپورت قانونی از حکومت ایران در هنگام مرخصی وپرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی از ایران و ... تماماً مواردی هستند که ایشان هیچ گاه در مورد آن توضیح قالب پذیرشی نداشتند .
اقای فخر اور خود را مبارز سیاسی میداند وبغیر از خودش واطرافیانی که جمع کرده به دور خود کسی را مبارز سیاسی نمیداند .
من میخواهم به اقای فخر اور بگویم با چه دلیلی خود را مبارز سیاسی میدانید ، چه دلیلی هست که شما خود را مبارز میدانید بخاطر زندان رفتن ویا چند سخنرانی در این سو و آن سو ؟
بسیاری از همبندیان آقای فخرآور میگویند که دلیل زندانی شدن او فعالیت سیاسی نبوده و به همین دلیل از ابتدا او را به زندان قصر منتقل کرده اند . پس از تعطیلی زندان قصر او به همراه دیگر زندانیان غیر سیاسی ، قاچاقچی مواد مخدر ، مالی ، قتل ، شرارت وبسیاری جرائم دیگر به زندان اوین منتقل شده است .
آقای فخراور بهتر است صحت این موضوع را ثابت کند که آیا همبندیان او درست میگویند یا خیر ؟ اگر جرم او فساد اخلاقی نبوده و به دلیلی سیاسی زندانی شده اند ، چه مدرکی برای اثبات ادعایشان دارند ؟
به چه دلیل در زندان ( به اسنتاد نامه های افرادی چون همچون دکتر ناصر زرافشان ، وکیل قربانیان قتل های زنجیره ای ، دکتر فرزاد حمیدی ، عابد توانچه ، حجت بختیاری و .... ) مشغول تفرقه افکنی وتهمت زنی ، لودادن دیگران و .... بوده و اتفاقا درزندان از امکانات خوبی هم نسبت به دیگران بهره مند میشدند .
اقای فخر اورمن خودم را مبارز سیاسی نمیدانم.ومبارز را کسی میدانم که برای اتحاد میهنش .مبارزان میهنش تلاش کند نه اینکه برای رسیدن به شهرت هر معیار انسانی را لگد مال کند. خودم را یک ایرانی عاشق به وطنم میدانم در ایران زندگی میکنم وبه زندگی کردن در ایران خاک دلیران افتخار میکنم .افتخار میکنم در ایرانی هستم ونفس میکشم که عزیزانی در راه ازادی ان جان دادند .چون فروهرها ، عزت الله سحابی ، اکبرمحمدی و بسیاری دیگر .افتخار می کنم در ایرانی نفس میکشم به خون خفتگانی چون سهرابها ، نداها ،هاله سحابیها . با خون خود زمین ایران را گلگون کردند .افتخار میکنم در ایرانی نفس میکشم که دلاورانی چون اقای حشمت الله طبرزدی عیسی سحرخیز فرزاد مددزاده حسین رونقی و..............بسیاری دیگر نفس میکشند. افتخار میکنم در ایرانی نفس میکشم که دلاورانی چون خانمها نسرین ستوده ،بهاره هدایت ، زینب جلالی ، مهدیه گلرو. ..............بسیاری دیگر از این شیر زنان در ان نفس میکشند . هر چند که در زندان هستند.افتخار میکنم درایرانی نفس میکشم که دلاورانی چون اقایان احمد باطبی، علی افشاری ، اردشیر زارع زاده ، کیانوش سنجری ، کورش صحتی و.............بسیاری دیگراز این دلاوران دران نفس کشیده اند .
اقای فخراور من مبارز نیستم ایرانی هستم وبه ایرانی بودن خودم افتخار دارم . وشرمسار از اینکه عده ایی بخاطر رسیدن به شهرت نام مستعار ایرانی برای خود انتخاب میکنند انهم از کتاب شاهنامه کتابی که نام دلاوران وپهلوانان ایرانی در ان است واز داشتن نام عربی خود شرمسار هستند .اما با انتخاب نام مستعار ایرانی خصلت تفرقه ودورویی خود رادارند وحفظ کرده اند.اقای فخراور سخنی با شما دارم که نه با شما تنها بلکه با تمام انسانها وایرانیانی که عشق وطن وازادی ایران رادارند دارم .اگر بخواهیم سابقه مبارزاتی شما را بررسی کنیم ان زمان که عزیزانی که شما الان انان رابا تهمت میرانید در بدترین وضعیت درزندان بودند وشما بامصاحبه با رادیو صدای ایران از نام این عزیزان برای به شهرت رسیدن خود استفاده میکردید .
واگر بخواهیم صدمات شکنجه ومدت زندانی این عزیزان رابا شما بررسی کنیم .شما نه تنها در زندان نبودید بلکه در مهدکودک بودید .وبهتر انست سراغ سابقه مبارزاتی نرویم چون شما انگشت کوچک خیلی از این عزیزان نیستید.واگر به شهرتی هم رسیدید با استفاده از نام این مبارزان بوده .وانقدری که شما با خودستایی از خود تعریف میکنیدوخود را مهم میدانید بخاطر انجام کارها ودشمن هایی که دارید .فکر نکنم سر سوزنی به اعتبار شما بیفزاید.
به گفته شما در امریکا محافظه کار هستید ودر ایران واروپا لیبرال خودرامی دانید اقای فخر اورشما ادم دورویی هستید وهر جا رنگی پیدا میکنید.شما باکه مبارزه میکنید که نام خود را مبارزگذاشتید .با عزیزانی که بدترین شکنجه ها وسختیها را برای دفاع از این سرزمین کشیده اند .برای چه مبارزه میکنید؟ برای رساندن خود به شهرت وقدرت .مبارز ان کسی است که برای دفاع از اتحاد وطن ومبارزان وطنش تلاش کند نه برای تفرقه افکنی .
اقای فخر اور در مصا حبه ایی با اقای میبدی به نقل از شما است که میگویید:مخالفت میکنیم با مبارزانی که در صدای امریکا کار میکنند واز دولت امریکا پول میگیرند ،در ان مصاحبه با کمال وقاحت میگویید ما هزینه خود را از شرکتهای خصوصی میگیریم .
در این مورد هم هیچ سندی مبنی بر اینکه هزینه خود را از شرکت های خصوصی گرفته باشید ارائه نکردید و ادعای شما صرفا در حد همان ادعا است . اما بهتر است قبل از ارائه سند در این مورد به منابع مالی خود در سالهای پیش و اینکه از کجا هزینه زندگی و فعالیت های ضد اپوزیسیون وخود را تامین میکردید اشاره ای کنید؟ .
اگر کسانی در رادیو تلوزیونهای خارجی کار میکنند با کار خود اطلاع رسانی به مردم داخل کشور خود میکنند وانها رااز وضعیت داخل کشور اگاه میکنند میتوانید بگویید فعالیت این کنفدراسیون کذایی شما چیست ؟ چقدر باعث اگاهی مردم ایران شده ؟ چقدر شناخته شده در بین مردم ایران است ؟ اقای فخر اور من در ایران هستم .به اندازه ایی که نام اقای باطبی ، اقای زارع زاده ،اقای کیانوش سنجری و.................بسیاری از این عزیزان در زبان ودل مردم ایران است وحزب وفعالیت انان مورد تایید است . اما من تا بحال درباره این کنفدراسون شما چیزی از کسی در ایران نشنیده ام.
اقای فخر اور شما واقای احمدی نژاد 2 شباهت زیاد به هم دارید اول به راحتی وبا وقاحت دروغ میگویید.
دوم برای اثبات ادعای خود دلیل نمیاورید وهمینطور که اقای احمدی نژاد برای اثبات دروغ خوددرباره گران نشدن میوه مردم راارجاع به بقالی سرخیابان میدهد .
شما هم به راحتی تهمت میزنید ودروغ میگویید وبرای اثبات میزان تاثیر گذاری .کنفدراسیون خود مردم راارجاع به امار وزارت امور خارجه امریکا میدهید .اقای فخراور تشکیلاتی که خود را مسئول ان میدانید وقتی ارزیابی و تاثیر گذاری ان با وزارت امور خارجه امریکا باشد .گرداننده اش هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میشود وعوامل انهم از نفوذیهای وزرارت اطلاعات نظام میباشند.
پس خود رامقدس جلوه ندهید وعزیزان ومبارزان ایران را با تهمتهای خودنرنجانید هرچند صحبتهای شماارزشی ندارد .
سایت شما رامیخواندم امضاء102فعال سیاسی را یا جعلی خواندید یا انها رافعال سیاسی ندانستید ویا خود فروخته ومرده دانستید .اقای فخراور اول انکه این گفتمان شما شبیه به گفتمان سران نظام است ،انها هم باهر تهمت وهر انگی یک جور مسائل رادور میزنند .ومن در اول مطلب خودم نوشتم مبارز ان نیست که شما میگویید مبارز انست که برای اتحادکشور ومردم کشورش تلاش کند نه برای تفرقه انها وکسی که کار شما راانجام میدهد مبارزه نیست بلکه نفوذ در صف مبارزان است .سخنی که چندوقت پیش اقای مصلحی در نماز جمعه گفت که عوامل مابرای تفرقه در اپوزیسیون نفوذ کرده اند . ودر قسمتی به دوستان مبارز نصیحت کرده بودید که از مردم ایران عذر خواهی کنند مردم انها را میبخشند . من نصیحتی به شما میکنم شاید بخاطر برگشت برادر خود به ایران انهم به گفته برادر خودتان که بخاطر خستگی از خصلت ، قدرت طلبی شما بوده.وحالا تحت فشار هستید از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ، مشکلی نیست دیگر خوی این حکومت را همه میدانند شما عذر خواهی کنید از مبارزان ومردم ایران بخاطر تهمت زدنهای بی دلیل ومدرک خود انها انقدر باگذشت هستند که شما راببخشند . مثل برادر تان که با حکومت همکاری کرده و حالا صحیح و سالم در ایران به زندگی خودش مشغول است.
اقای فخر اور خاطره ایی تعریف میکنم از زمان ایران بودن شما شبی با رادیو صدای ایران با مجریگری اقای سعید قائم مقامی صحبت کردید وگفتید:در اتاقم طناب داری گذاشته ام وروی دیوار اتاقم شعری نوشتم بااین مضمون :
دیگران چوبردار شدند بیدار شدند
ما چو.بیدارشدیم بردارشدیم .
الان به شما میگویم که هنوز شما بیدار نشدید شما نه تنها خود بردار رفتید وبیدار نشدید با اعمال خوددیگر مریدان خود راهم به پای دار کشانده اییدوهنوز درخواب هستید.
ومن میگویم اقای فخراور اگر قصد شما مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است راهش تهمت زدن به مبارزان ایران زمین نیست .
واگر قصدرسیدن به شهرت است راهش خود را فروختن به شرکتهای امریکایی نیست.
اما اگرشما این راه وروش را مناسب میدانید نام مستعار سیاوش را ازخود بردارید وهمان نام اعرابی خودتان را بگذارید، وفامیل خود راهم تغییر دهید ، وبهتر انست که نام وفامیل خود رابگذارید امیر عباس ننگ اور . چون کسی که ازادیخواهان ایران زمین را با تهمت میراند جزلکه ننگ چیز دیگری نیست.
وبدانید ایران وایرانی زنده است واز دلاوران خود با جان ودل دفاع میکند وبه شما در اخر میگویم
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تومیروی به ترکستان است .
نویسنده گان ستار   ولاله

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر