۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

"آقای خامنه ایی، عزیزان ما کجاهستند؟آقای خامنه ایی قبل از نوشتن مطلبم می خواهم برای شما یک داستان بگویم. گویند، در زمان قدیم پادشاهی به شهری رفت، دربین مردم شهر که جمع شده بودند گفت: هرکسی هر مشکلی دارد بدون ترس بگوید! تا مشکل شهر را رفع کنم.هیچ کس سخنی نگفت تا شخصی از میان جمعیت برخواست، گفت: جناب پادشاه گفتید، آب برای شهر ما می آورید، اشتغال می آورید، محصول مزارع ما رابه غارت نمی برید.....این وعده ها چه شد؟  این همه قول که دادید چه شد ؟  پادشاه رفت و سال بعد آمد همه جا سرسبز شده بود، مردم همه مشغول کار بودند، مزارع سرسبز بودو خلاصه هر آن چه آن شخص درخواست کرده بود انجام شده بود. پادشاه باز در میان جمعییت گفت آیا مشکل دیگری هست؟ بدون ترس بگویید. کسی سخنی نه گفت ناگهان شخصی بلند شد و گفت جناب پادشاه هرچه حسن در سال گذشته  گفت شما لطف کردید انجام دادید. حالا جناب پادشاه حسن کجاست؟
آقای خامنه ایی این داستان واقعی باشد یا تخیلی درس مهمی درآن هست!؟  اول آن که آن پادشاه آن قدر غیرت دروجودش بود، که به خواسته شهروندان شهر جامعه عمل بپوشاند، هرچند در این میان حسن ناپدید شد! و آن قدر غیرت در وجود دوست حسن بود که سراغ حسن را ازپادشاه بگیرد.  آقای خامنه ایی در وجود مردم وفعالان ما آن قدر غیرت بوده وهست، در این33سال که از عمر ننگین جمهوری اسلامی می گذرد، واین 22سال که از، دوران زمامداری نکبت بار شما سپری می گردد درخواست ها و رنج مردم رابگویند. اما در وجود شما چقدر غیرت بوده برای رفع آن مشکلات؟  آقای خامنه ایی نه تنها غیرتی در وجود شما وعوامل خود فروخته شما نبوده! بلکه بسیار ظلم و وقاحت درحکومت شما موج زده ومی زند! نه تنها غیرت عمل دروجود شما، به آبادی سرزمین آباد ایران نبود! بلکه ایران آباد را به ویرانه تبدیل کردیدو به مرکزی برای تروریست پروری و رساندن مردم به فقرو فحشا شدید! شما نه تنها غیرت آباد کردن وگوش دادن به حرف فعالین رانداشتید بلکه عوامل نزدیک خود را هم دریدیدو یا به زندان افکندید.  حال من از شما سوال می کنم، نمی گویم آقای خامنه ایی حسن کجاست؟ بلکه می گویم عزیزان دلاور ما کجا هستند؟ آنان که برای گفتن حرف خود و حق مردم سخن گفتند کجا هستند؟
آقای خامنه ایی، نه این که ندانیم عزیزان ما کجا هستند! بسیار را نمی دانیم چون با کمال پستی و ناجوانمردی، آنان را یا غرقه درخون در گورهای بی نام ونشان، چهره درخاک کردید! چه تعداداز عزیزان را درصبح های سربی برجوخه های اعدام ویا برطنابهای دارعمربه پایان رساندند، وآن قدروقیح بودیدو ترسو که از دادن جنازه آن عزیزان به خانواده هایشان خود داری کردید، ومانع ازگرفتن مراسم ختم آن عزیزان شدید!  حال عزیزانی را که دردخمه های خود نگهداری می کنید، درچه حالی هستند؟ چرا حال که شما غیرت آبادکردن کشور را نداشتید، واز حرف حق گریزان هستید، عزیزان این مرزو بوم رابه خاک وخون کشیدید؟ چرا عزیزان ما رابه دخمه های خود افکندید؟ آن پادشاه در داستانی که تعریف کردم غیرت داشت یا شما دروجود خود غیرت می بینید؟ شما کشور آباد را به تاراج بردیدو از آن ویرانه ساختید، عزیزان کشور رابه خاک وخون کشیدیدو یا به اسارت بردید! اما آن پادشاه کشورویرانه خود را آباد کرد، هرچندمخالف خود را سرکوب کرد!
آقای خامنه ایی، درحکومت ظلم شما از همه اقشارو احزاب در زندانهای شما هستند! حال شما بگویید چرا؟ و این عزیزان کجا و درچه شرایطی هستند. خانم ها کبری بنازاده عضو سازمان مجاهدین،  ریحانه حاج ابراهیم دباغ اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، نوشین خادم اتهام راه اندازی دانشگاه آنلاین بهائیان،  میترا رحمتی نوکیش مسیحی، نسرین ستوده شغل وکیل اتهام اقدام علیه امنیت ملی.......آقایان شهاب اکبرزاده (فرزند جهانبخش) حسن اعتمادی (فرزند محمد)، محمدجواد رشاد (فرزند عباس)......آقای فرشاد اسود فعال حقوق بشری وروزنامه نگاردر چند روزاخیر توسط ارازل شما بازداشت شد.بسیار اسامی آقایان وخانم ها هست که در کتابها نگنجد، آقای خامنه ایی حسین رونقی ملکی و آرش صادقی دو جوان هستند که در حال اعتصاب غذا هستند وشما زندگی روحی وجسمی آنان رانابودکردید، مادرآرش صادقی بخاطر وحشی گری عوامل شما جان داد، حسین رونقی بخاطر اوباش گری عوامل شما کلیه اش را از دست داد. حال تورا به هر آن کس که می پرستید و من آن را قبول ندارم شما بگویید، این عزیزان چرا باید در دخمه های شما باشند؟ وچرا باید درچنین شرایط اسفباری روزگار به سر ببرند؟ واز ظلم شما، باآغوش باز به سوی مرگ روانه باشند. چرا آقای عیسی سحرخیز در آستانه فلج شدن باید باشد، چرا آقای مهندس حشمت الله طبرزدی در بدترین شرایط جسمی رنج نامه خود را از درون دخمه های شما به بیرون دهد؟ روح پستی وخباثت تاکجا در شما نفوذ کرده، که حس انسان بودن را ازشما برده است وجای آن خوی خونخواری جایگزین شده.آقای خامنه ایی این بساط ظلم شما هم لحظه به لحظه به آخر عمر خود می رسد، وبه زودی چهره کریح شما معلوم می گردد. من باز میگویم اقای خامنه ایی عزیزان ما کجا و درچه وضعیتی هستند...   و چون همیشه فریاد می زنم زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

حمایت 900تن ازفعالین با نام وگمنام، شرف دارد،به حمایت900 میلیون فعال واحزاب با نام، اماپخمه.


به تازه گی بیانیه ایی دیدم که درآن بیش از900تن ازفعالین بانام وتعدادی از فعالین گمنام ویا با(نام مستعار) در حمایت، از "آقای حسین رونقی ملکی شرکت کرده بودند. شروع به خواندن مطلب کردم.به  شعری که درمتن مطلب آمده بود رسیدم ، بغض گلویم راگرفت وحلقه های اشک چشمانم راپرکرده بود، به آخر مطلب رسیدم دیدم گونه هایم سراسر خیس شده از اشک! بعد اسامی حمایت کننده گان، را خواندم آن لحظه شوری در من دمیده شد. هر اسمی را که می خواندم گویی دنیایی به من میدادند، بسیار ازاسامی با نام مستعار بودندو من تاحدودی این عزیزان را می شناسم، وبلاکها وفیسبوکهای این عزیزان را دیده ام، بارها برای خواندن ولایک زدن مطالب، وحتی به شوخی درکامنت های این عزیزان اقدام کرده ام، و به چشم خود دیده ام ازحامی شخص یاحزبی بودن درآن ها هست تا افرادی که مستقل فعالیت می کنند. اما درهمه مطالب این عزیزان یک چیز مشترک است!؟ وآن هم عشق به وطن وساده گی درنوشتن و گذاشتن مطالب است. وتعدادی عزیز هم که از چهره های شناخته شده بودند. من با این مطلب از هردوگروه، چه آن عزیزان که با نام هستند وازفعالین شناخته شده هستند، وچه عزیزانی که گمنام هستند ویا از نام مستعار استفاده کردند، تشکر می کنم، و سرتعظیم در برپیشگاه این عزیزان فرود می آورم وفقط می توانم بگویم، درود برغیرت وشرف شما عزیزان. ارزش حمایت شما900تن آن هم در این فرصت کم وبه این سرعت، می ارزد به حمایت 900میلیون فعال سیاسی ویا حقوق بشری که نامدارهستندامانه تنها فعال نیستندبلکه (دلال) هستند! ارزش حمایت شما900تن برابری می کندبا حمایت 900میلیون احزاب سیاسی که نام (عذابان سیاسی) برآن ها برازنده تر است.و پخمه بون درآنها جلوه گراست . شما عزیزان نشان دادید، ما خود می توانیم بدون نیازبه آن به اسم فعالان ودر باطن دلالان سیاسی، شروع به حرکت کنیم وبرای حمایت ازتک تک عزیزان زندانی تلاش کنیم! و دست به این گونه حمایت ها بزنیم. اگر قرار بود این پتیشن رابه نام فعالان سیاسی یا دلالان سیاسی حمایت کنند، ماه ها طول می کشیدوبه 400تن به زور می رسید، همین طورکه بارها این عمل انجام شده ونتیجه آن معلوم گردیده، این افراد واحزاب گمان می برند، باید برای حمایت ازکشور ویا افرادکشور به آنها التماس کردتا حمایت خود را انجام دهند! غافل از اینکه شما عزیزان نشان  دادیدما بدون آن متکبرین هم می توانیم به حرکت درآییم، شما عزیزان نشان دادیدپتانسیل حرکت درما هست، فقط این پتانسیل نهفته راباید با سیاست ودرایت به حرکت وجنبش تبدیل کرد.می توانیم از این گونه حمایت ها آغاز کنیم وبه مرور زمان حرکت خود را به خیابانها گستردش دهیم. مثلا تشکیل پتیشن اعلام حمایت از برپایی همبستگی درمیدانهای بزرگ شهر،وانقدر این حما یت های خود را گسترش دهیم و تکرار کنیم که ریشه این ظلم را بزنیم. می توانیم اگربخواهیم و اراده کنیم. می توانیم اگر برنامه ریزی صحیح انجام دهیم. درود برشمادرود برغیرت شما. وباز می گویم به شما عزیزان. حمایت 900تن ازفعالین با نام وگمنام سیاسی وحقوق بشری، شرف داردبه حمایت900 میلیون، فعالان واحزاب با نام اماپخمه
حال روی سخن من باشما به ظاهرفعالان سیاسی ودر اصل دلالان سیاسی است، روی سخن من با شما احزاب ویا همان عذابهای سیاسی است. حسین رونقی که جای خود دارد، آنقدر پخمه شده ایید که برای سران احزاب خود، دوستان وهمراهان در زندان خودتلاشی درخور نمی کنید! جز اینکه زیاد سخن میگویید ودر خودنمایی کم نمی گذارید. واقعا بسیارخوشحال هستم که دراین حمایت نام شمادلالان سیاسی را نمی بینم!؟ ومنت حمایت خود را برسر ملت نمی گذارید، از نظر من شما بهتر است بجای فعال بودن دلال بودن را انتخاب کنید. بسیار از شما کسانی بودید که نه سابقه فعالیت سیاسی خاصی داشتید ونه کار درخوروشایسته ایی انجام دادید! فقط با مصاحبه های خود به نام رسیدید، والان باعکس گذاشتن از خود سعی برمشهور شدن دارید! اما افسوس که راه کج را می روید!؟ چون فعالان این مرزو بوم شناخته شده هستندو شما راه بجایی نخواهیدبرد. شما هنوز به آن حد نرسیدیدکه درجمع خود برای حمایت ازیکدیگر400امضا جمع کنید بهتر است کمی در اعمال خود تجدید نظر کنید واز این غرور وتکبر دست بردارید، چون با این رفتارو خود را به خواب زدن از حرکت های مردمی دور می مانیدو جز نامی آن هم به بدی از شما یاد نمی شود. حسین رونقی تنها یکی از هزاران زندانی است، شما خود را بخواب زده ایید در رادیو وتلوزیون برای مصاحبه بسیارابراز حمایت می کنید، اما در عمل کاری نمی کنید. باز درپایان سخن می گویم از توجه ایی که طرفداران وحامیان متعصب شما به بنده دارند، کمال تشکر را می کنم. فقط خواهش می کنم به حامیان خود بگویید آتش این ناسزاها رابیشتر کنندچون دیگرگرمای سابق را نداردو شاید من عادت کرده ام. اما ای به ظاهر فعالان سیاسی ودر باطن دلالان سیاسی، ای احزاب سیاسی ودرباطن ای عذابان سیاسی. کمی به خود آیید واز این رخوت وپخمه ماندن خود را رهایی بخشید. 
باز مانند همیشه درپایان مطلبم باز می نویسم. زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

حمایت بیش از900تن ازفعالان سیاسی ومدنی درحمایت از حسین رونقی ملکی.
جـــرس: بیش از ۹۰۰ تن از فعالین سیاسی و مدنی جهان در حمایت از حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشری زندانی بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش سحام نیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: "ما به عنوان جمعی از فعالین مدنی و سیاسی، ضمن محکومیت فشارهای روز افزون بر حسین رونقی ملکی و خانواده وی و نیز جلوگیری عامدانه از درمان و مرخصی استعلاجی برای این زندانی بیمار، از همه ایرانیان، سازمانهای بین المللی و نیز مقامات دولتی سایر کشورها میخواهیم تا همصدا با ما، ضمن اعتراض شدید به نقض حقوق این وبلاگ نویس زندانی، فریاد رسای او در جامعه جهانی شوند."

سید حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس، زندانی سیاسی و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران “ایران پروکسی” است و هم چنین دارای سابقه بازداشت و زندان می‌باشد.

حسین رونقی با نام مستعار بابک خرمدین در ایران به وبلاگ نویسی می‌پرداخت، وی همچنین در زمینه برنامه‌نویسی و ساخت وبلاگ و عبور از فیلترینگ تخصص داشته و در زمینه مبارزه با سانسور در فضای سایبری ایران تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده است. این فعال حقوق بشر آذری زبان، زاده شهر ملکان در آذربایجان شرقی و دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اراک است.

وی از اعضای کمپین انتخاباتی مهدی کروبی در سال
۸۸ بود.

این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس دربند که در شعبه
۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده در شرایطی دست به اعتصاب غذا زده است که به گفته ی پزشکان به دلیل شرایط حاد بیماری کلیوی اش، این عمل وی را با خطر از دست دادن کامل سلامتی اش و مرگ مواجه خواهد کرد.

این زندانی سیاسی از بیماری کلیوی رنج می برد و به گفته‌ی پزشکان و متخصصان، هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی و درمان قرار گیرد.

وی پیش از این
۵ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اما به دلیل مخالفت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی در دوران نقاهت پس از عمل به زندان برگردانده شده است.

خانواده ی سیدحسین رونقی پیش از این از نهادهای حقوق بشری و بین المللی برای نجات جان فرزندشان درخواست کمک کرده بودند و پدر وی در نامه های مختلف خطاب به مسئولان قضایی عنوان کرده بود که ماموران اطلاعات سپاه گفته بودند پسرت را می کشیم و نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید و امروز آقایان به گفته هایشان عمل می کنند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

شیونم را بشنوید ای از قفس آزادها
بوی غربت می دهند این آخرین فریادها
من به خود می پیچم اینجا و در آن سو جغدها
جشن می گیرند در کنج خراب آبادها
له شدن در زیر پای آهوان آسان تر است
از چنین پرپر شدن در رهگذار بادها

بیش ازهشتصد و نود روز پیش زندان اوین گامهای استوار روح بزرگی را به خود دید که در قالب جوانی تنومند در سلامت کامل جسمی، استوار آمده بود تا تاوان بدهد:

حسین رونقی ملکی
وبلاگ نویس،فعال حقوق بشرو مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران
تاوان روشن کردن چراغ آگاهی برای مبارزه با ظلمت جهل، بی هراس از کوتاه شدن سالهای عمر و از دست دادن طلوع خورشید روزهای پر شور جوانی. هرگز نه در انتظار پاداشی بود و نه جویای نام.

تنها به همین جرم بود که در آذر ماه سال
۸۸ بازداشت شد. او را به بند کشیدند تا صدایش خاموش شود. امروز حسین عزیز که به تحمل ۱۵ سال زندان از سوی بی عدالتخانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شده در اثر شکنجه های جسمی و روحی در بازداشتگاه سپاه، یک کلیه اش را از دست داده و در شرایطی که وضعیت جسمی او بسیار وخیم است، عامدانه او را از داشتن حقوق اولیه انسانی و دسترسی به امکانات اولیه پزشکی و معالجه محروم کرده اند.

اینک ما به عنوان جمعی از فعالین مدنی و سیاسی، ضمن محکومیت فشارهای روز افزون بر حسین رونقی ملکی و خانواده وی و نیز جلوگیری عامدانه از درمان و مرخصی استعلاجی برای این زندانی بیمار، از همه ایرانیان، سازمانهای بین المللی و نیز مقامات دولتی سایر کشورها میخواهیم تا همصدا با ما، ضمن اعتراض شدید به نقض حقوق این وبلاگ نویس زندانی، فریاد رسای او در جامعه جهانی شوند. اگر چه قویا معتقدیم که حسین رونقی ملکی کاملا بی گناه بوده و باید آزاد شود، لیکن در شرایط فعلی خواستار اعطای مرخصی فوری تا معالجه کامل و نجات جانش هستیم و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و نهاد نظامی امنیتی تحت نظارت وی یعنی سپاه را مسوول مستقیم جان حسین می دانیم.

اسامی امضا کنندگان به ترتیب الفبا:
ابراهیم مهتری – ابوالفضل طاهری – احد باقردای – احسان بابایی – احسان بداغی – احسان پورنگ – احسان حقگو – احسان حکمتیان – احسان شفقت – احسان غلامی – احسان منصوری – احسان مهرابی – احمد امیری – احمد باطبی – احمد بهارلو – احمد رضا محمودی – احمد رهبر – احمد رضا ازلی- احمد نورمحمّدیاحمد یاری – آذر ایراندوست – اراز تبریزلی – ارژنگ علی پور بیجارکنیارسلان کهنمویی پور – ارشین طبیعی – ارمغان جزایری – ارمغان هوشمنداسماعیل جلیل وند – اسمائیل سلمانی – اشرف حاجیلویی – اشکان منفرد – اشکان میرابی – اشکان یزدچی – اشکان یوسفی – اصغر رضایی- اصغر سرپا – اصغر نجفیاطیعه بیات – اعظم امین – افسانه زاهد – افشین مهرآسا – افشین اعرابی(عضو مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا) – اکبر ابراهیمی – اکبر عطریاکبرزینعالی – اکرم طهماسبی – اکرم فیروزی – اکرم نقابی – البرز ایرانیالهام شمس – الوان علیپور – الوین لهراسبی – ام البنین ابراهیمی – امید جوادیان – امید دهدارزاده – امید کاشفی – امیر اصل – امیر بهنام – امیر تاریزاده – امیر حسین بی ریا – امیر حسین نوبری – امیر حشمتی – امیر رشیدیامیر نورافکن – امین اشوری – امین رضایی – امید پورمحمدعلی – امید دهدارزاده – امید رسولی مجد – امید شریفی نوید – امیر ابراهیمی – امیر حسین مهدیران – امیر خواجه علیا – امیر رشیدی – امیر رضائی – امیر فیض – امیر قاسمی – امیر معماریان – امیرابراهیمی – امیرمحسن محمدی – امین ریاحیاولدوز جعفری – ایران آزاده – ایراندخت وطن دوست – ایرانیش تی وی – ایرج سیرن – ایلیا گرین – ایما صدر – ایمان مجیدی – ایراندخت شادابی – ایرج سیرن ایمان آذریان بروجنی – آتوسا میرحسینی – آذر ایرانی – آذر کریمی- آذر مهلوجیان – آذر یغمایی – آرتا پارسیان – آرتمیس ورزنده – آرتین عباسی – آرش اعلم – آرش ایرانی – آرش آزادمقدّم – آرش روستایی – آرش زارع – آرش کیاآرش مهدوی – آرمان سیگارچی – آرمان صداقت – آرنوش ازرحیمی – آریو آرینآریو برزن ایرانی – آریوبرزن قنواتی – آزاد صلوتی – آزاد مرادیان؛ فعال حقوق بشر در لوس آنجلس امریکا – آزاده ایرانی؛عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی – آزاده بهشتی – آزاده شفیعی – آزاده صنعتی – آزیتا شخوییآزیتا ملک – آزیتا مهاجرسلطانی – آزین ایزدی فر – آسیه امینی – آلما سپهرآنّا نعیمی – آناهید تونسند – آنیتا مرادی – آیدا سعادت – آیشا اسماعیلآینده آزاد- بابک اجلالی – بابک بازرگان – بابک پارسا – بابک خرمدین – بابک سلیمانی – بابک داد – باران کبیری – باربارا نظیری – باربد سیاوشی – بالی صداقت – بسلامتی ایرانی‌ – بشیر احسانی – بلال مرادویسی – بنفشه رنجیبهار علی نیا – بهار مشتاق – بهاره منفرد – بهداد بردبار – بهرام شجاعیبهروز جاوید تهرانی – بهروز کریمی زاده – بهزاد طالبی – بهزاد مهاجر سلطانی بهزاد مهرانی – بهشتین دادفر – بهمن احمدی – بهمن فر – بهمن مرادین پیبهناز مهرانی – بهنام الماسیان – بهنام آمی – بهنام موسیوند – بهنام میرسپاسی – بهی منصور – بورگان نظامی نرج‌آباد – بیان صفائی – بیتا سرویبیژن پاسبان حضرت – بیژن یوسفی – بیتا آزاد-پ.نادرپور – پدرام رضا زادهپرتو بیژنی – پرستو آرامش – پروین محمدی – پری سیما نیلسون – پریا مبارزپریناز صالح خو – پری الا – پری پوریا – پری جلالی – پری ضلی – پری کریمی نیا – پری نعمانی – پریسا خسروی – پریسا کاکائی – پریسا گلستانی – پوران اسماعیلی – پوران هنگی – پوریا امیرفیض – پوریا حاجی باقری – پونه پژمانپویه پروانه – پویا جهاندار – پویان مکاری – پیام ارین – پیمان صاحب جامعیپیمانه سرخیل – پیمانه میرشفیع – پیام اولادعظیمی- تارا احمدی – تارا حاجی تبسم آزادی – ترانه حسینی – تکی مهاجر – توران ناظمی – تورج شمسی – تینا پارسا – تینا یوسف نیا – ج.عبدالهی – جانت فرزان – جعفر قدیم خانی – جمشید بهرامی – جهانگیر شادانلو – جواد اسماعیلی – جواد شریفی نوید – جیران مقدم حامد ابراهیمی نژاد – حامد کاوسی – حامد محمدی – حسام حسنوند – حسام موسوی – حسن رنجبر – حسن زارع زاده اردشیر(مدیر اجرایی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا) – حسن طالبی – حسن کرمونی – حسن نایب هاشم – حسین بتحسین پارسی – حسین ترکاشوند – حسین جدیدی – حسین شرنگ – حسین علوی – حشمت عزیزی – حکمت پیروز – حمید امیدی – حمید سپهری – حمید کوهدرزی – حمید امیدی حمید مافی – حمیدرضا شریعتی – حمیدرضا ظریفی نیا – حمزه خاکپور – حنیف حسین دوست – داریوش بختیاری – داوود لطفی – دختی ایرسانپرست – دریا پاسیدنیا اکبری – دیاکو زندی – راحله حسینی – راضیه(پری) نشاط – رامبد ایرانیرامتین آتش زای – رامتین قفاری – رامسیس بیگی – رامیز لامعی – رامین جوبین رامین زمانی – رامین یارمرادی – رامین آزادی – رامین خرسندی – راه سبز آزادی – رباب عبدالرحیمی – رحمان بری – رحمان جوانمردی – رحیم همتی – رزیتا فضایی – رضا اکینژاد – رضا تهرانی – رضا سیاووشی – رضا عباسی – رضا عشقیرضا قاضی نوری – رضا قلجائی – رضا مبین – رضا معتمدنیا – رضا منوچهریرضا نجفی – رضا هما – رضا هیوا – رضوان مقدم – رعنا قادریان – رفیق فواد یاراحمدی – رها ایراندخت – رها آزادی – رها پاییزی – رها رادپور – رها کبیری – روبی منظوری – روح الله جعفری سیریزی – روزبه یزدانی – روژین شریفی روشنک آسترکی – روشنک روانبخش – روفیا عباسی – رویا پازوکی – رویا رهبررویا عراقی – رویا.س.ایرانی – ریبین رحمانی – زری رادفر – زمان فعلیزهرا سادات نیا – زهرا سلطان – زهرا مهدوی – زهره بختیار – زهره دهقانزهره قریشی – زویا اسکندریان – زیبا بدیع – ژاکلین دربرودی – ژاله حریریژاله طالب حریری – ژیلا جمالی – س.ناهید موسوی – ساجده هشترودی – سارا اکبری – سارا ایرانی – سارا بشیری – سارا پاکروی – سارا تایری – سارا روندی سارا زرکوب – سارا شکوری – سارا ضیایی – سارا گندمی – سارا مرشدی – سارا مقیمی – ساره بنیادی – ساره سکوت – ساره شمس – ساسان نیرومند – ساقی صالحی مجد – سالار کیانی – سالومه رحیمی – سام آذر – سام بختیار – سام قاسمیسامان ایرانی – سامان بنجاد – سامان رسول پور – سامان سپاسی – سامی رادساناز وطن – ساها ایرانی – سبا خدایاری فرد – سپهر عاطفی – سپیده سحرسپیده وطن خواه – سپیده پورآقایی – ستار بهشتی – ستاره حسن پور – ستاره رضایی – ستاره میهن دوست – سجاد کیومرثی – سحر خسروانی – سحر دینار وندسحر سام – سحر صالحیانی – سرور ایرانی – سروناز دفتری – سروه مرادویسیسعید بجاد – سعید سهرابی – سعید محمّدیوردانی – سعید محمّدی – سعید رضوی سروستانی – سعید کلانکی – سعیده کرمی – سلمان سیما – سمیرا امامیسمیرا(سارا) نصیری(شمس) – سمیه افشار – سمیرا پوراندخت – سمیرا ش الفسمیه رشیدی – سهلا ساکت – سهیل اسماعیل زنجانی – سهیل پرهیزی – سهیلا پورعابدین – سهیل پرهیزی – سودابه اسدی – سودابه ملکی بالسینی – سوده رادسوسن ایزدی – سوفیا صدیق پور – سویل ساحل – سیامک حاتمی – سیامک سهراب منش سیامک شجاعی – سیاوش ابقاری – سیاوش بهمن – سیاوش پارسی – سیاوش جلیلیسید رضا حسینی – سیروا شریفی – سیروس مهرپور – سیرون احمدی – سیما حسینیسیما دینی – سیما سروش – سیمین لری – سیمینه بختیار – سینا قاسمی – سید احمد شمس – سید حسین حسن زاده – سید داوود موسوی – سید سجاد نوری – سید علی بنی جمالی – سید مجتبی واحدی – سید مصطفی علوی – سیداحمدرضا حائری – سیده حنانه نبوی – سیما مهدی نیا – شادان علی‌زاده – شادی پاوه – شادی قیاسیشاهین قدوسی – شبنم الماسی – شبنم میری – شبیر شیدا – شریعت م ایرانی – شری فرامرزی – شعله ایرانی – شکاک منطق – شلیر شبلی – شمیم محمودی – شهاب ب.امر – شهره اسمی – شهره ناطقی – شهریار ایرانی – شهریار پویان رادشهریار مدنی – شهلا باور – شهلا شهبازی – شهلا عبقری – شهلا میرزا – شهناز عزیزی – شهنگ پارسی – شیدا ناصرزاده – شیدا جهان بین ( ترانه آزادی) – شیدا سالاری – شیوا نهاوندی؛ عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی – شیوا نوجو – صبا نیا – صبرا رضایی – صبری نجفی – صدف جانسون – صدیقه شکریظفردخت فاضل زاده – عباس سلیمانی – عبدالحمید معصومی تهرانی – عبدالرضا احمدی – عبدالله بنده خدا – عبدالعلی بازرگان – عبدی سلیمی – عسل بیانیعشرت بستجانی – علی تقی پور – علی وطن خواه – علیرضا جعفری – علیرضا دربندی علیرضا رهایی – علیرضا مطلبیان – علی ابراهیمی – علی احمد عباس زادهعلی اسدی – علی اسفند – علی باعصمت ده بیگلو – علی باقری – علی پیشرو – علی تارخ – علی خاتمی – علی رضا مجلسی – علی رضا بهجودی – علی زمانی – علی سوهو – علی سید – علی عبدی – علی فتوتی – علی فرهادی – علی کلائی – علی کیمیایی – علی مصلحی – علی ممیزی – علی نیکویی – علی وحید؛ عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی – علیرضا فیروزی – علیرضا کاظمی – علیرضا کیانی- علی نیکنام امینی- غزل جبّاری – غزل قنواتی – غنچه قوامی – فاطمه رضایی – فاطمه شهریاری – فاطمه فناییان – فاطمه محمدی – فاطمه مسجدیفائزه زرگران – فراد ممدی – فراه شیلاندری – فرح حجت – فرح کریمی – فرح مرّوت زاده – فرزاد آزاده – فرزاد پورمرادی – فرزان صفویان – فرزانه کیوانی فرزین ارشدی – فرشاد ایرانپور – فرشاد محمدی – فرشته ایرانی – فرشته خوشحال – فرشته قادری – فرشته ونانی – فرشید آذرنیوش – فرناز کمالی – فرناز مرادی – فرهاد پارسا – فرهاد صادقی – فرهاد شمس آبادی – فرهاد نوریفرهان رونقی – فرهنگ رضایی کرمانشاهی – فروزان خرمیان – فروانه جلالیفریبا تبریز – فریبا رد – فریبا کیهانی – فریبرز ایرانی – فرید فرهانفریده ایرانی – فریده چزانی – فریدون رمضانی – فریبا داودی مهاجر – فریبا راد – فریبرز سروش – فریده غریبنواز – فواد امینی – قاسم نعمت الهیکاترین سبوری – کاک هیوا – کامبیز اسلامی – کامبیز محمودپور – کامران هاشمی کامیار بهرنگ – کانون نخبگان ایران – کاوه ارشدی – کاوه رفیعی – کاوه شیرزاد – کاوه کرمانشاهی – کاوه نورزاده – کاوه یزدانی – کاووس کشاورزکاویان میلانی – کبری ابراهیمی – کتایون رهنوردی – کتایون شیبانی – کسری علاسوند- کورش ایرانی – کوهکن نامدار – کیا کوچک – کیانا کیمیایی – کیانوش دهقانی – کینا پرشین – کیوان پارس – کیوان جباریان – کیوان رمچاهی – کیوان ریاحین – کیوان عباسی – کیانا کریمی – گلاله بهرامی – گلاویژ احمدی – گلی یرندی – گیا گیاپور – لادن احیایی – لویسا ابادی – لیلا جدیدی – لیلا علویلیلا سیف اللهی – لیلا صحت – ماجد رهنما – مارال حسینی – مارال خاتمیمارال خجسته – مارال دانشی – مارشال شکوهی – مازیار بذرافکن – ماسیس فروسیمتین هزرا – مجتبی جاودانی – مجتبی سلطانی – مجید خلج – مجید میرزائیمجید نهجوبی – مجید نیکنام امینی – محسن بهزاد کریمی – محسن صنعتی پورمحسن کنگاوری – محفل محفلی – محمّد پورعلی – محمّد حبیب نیا – محمّد رضا- محمّد فرد – محمّد کاظمی – محمّد محمّدی – محمّد مهدی شکوهی – محمد جواد محبّی – محمد حسینی – محمد رضا آرین – محمد رضایی – محمد سلیمانی – محمد صابر عباسیان – محمد علی ادریسی – محمد قادر محمدی – محمد مدنی – محمدرضا عینی – محمود ایمنی – محمود دلخواسته – مرتضی حیدری – مرضیه سام – مریم ابرهیمی – مریم احمدی – مریم حکمت شعار – مریم ریسیان – مریم سون – مریم طهماسبی – مریم کاکایی – مریم موسویان – مریم نایب یزدی – مریم وکیلیمریم افشاری – مریم اکبری – مریم امان الهی- مریم بهرامی زنجانی – مریم حکمت شعار – مریم رحمانی – مریم روزبهانی – مریم سعیدی – مریم مقدم – مریم موذن زاده – مریم نبی پور – مزدا کهنمویی پور – مژگان اکبری – مژگان امامیمژگان چوبداران – مژگان زارع – مسعود احمدی – مسعود پورحسن – مسعود چناسیمسعود صولت – مسعود قهرمانی – مسعود کیهان – مسعود مسجودی – مسعود بهناممصطفی حمیدی – مصطفی خسروی – مصطفی مینوچهر – مصطفی ناطق – معصومه محمودیمعین وکیلی – مقداد واحدی – ملک چرغی – ملودی ایرانی – ملودی پاسبانیملینا نعمتی راد – ملیحه محمدی – منصور ایراندوست – منصوره فتحی – منوچهر شفاعی – منوچهر محمّدی – منوچهر نامورزاد – مهتا قشنگ – مهتا موسوی – مهتاب پاینده – مهده صالحی پور – مهدی اذری – مهدی حجتی – مهدی حیاتی – مهدی رود مهدی عربشاهی – مهدی مدیا – مهدی نوذر – مهران کریمی – مهران میرعبدالباقی – مهرداد حیدرپور – مهرداد خیراندیش – مهرداد زنده دلمهردخت هادی – مهرزاد برهانی – مهرشاد رها – مهرک کاظمی – مهسا اربابمهسا صالحی – مهسا ملکی – مهشید کیان – مهشید کیانیان – مهناز اعلائیمهناز پراکند – مهناز نظری – مهنازعلایی – مهوش علا سوندی – مهین سلامتیمهین نظری – موری صفی(عضو مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا) – موزی جوادی – مونا محمّدی – مهربان سبزاندیش – می می مرتضی – میترا اریا – میترا ارین – میترا میرزا زاده – میلاد دهقان – میلاد صالح – میلاد فدایی اصلمیلاد فیضی – مینو مینو – میترا ابراهیمی – میترا آریان – میثاق افشارمیثم رودکی – مینا سلطانی – نادر افشار – نادر جعفری – نارین محمدینازنین از – نازنین جلیلیان – نازنین محکمی – نازنین شهیدی – نازی ایرانیناشا خرمدین – ناصح فریدی – ناصر اشجاری – ناصر سینا – ناهید حدادینجیمه عبدالرحیمی – ندا ابراهیمی – ندا سبز – ندا فری – ندا لاجوردی – نرگس حسنی اشتهاردی – نرگس خراسانی – نرگس محمدی – نرگس مقدم – نریمان محمدینسرین خزایی – نسیم اریایی – نسیم دریاب – نسیم عابدینی – نسیم موسوینسیم تبیانیان – نعیمه کفشدوز – نقی قاقی – نگار انسان – نگار عسگری – نگین سهرابخوانی – نوا رهام – نور خورشید – نوشی ایرانی – نوید خانجانی – نوید کامران – نوید گودرزی – نوید محبی – نیکو پناهی – نیما اسماعیلپور – نیما پستنچی – نیما راد – نیما گنج فر – نینا راشی – نیلوفر گلکار – نیما شجاعینیما گنجفر – نیما گنجفر – نیوشا حسینی – هاجر لیواری – هادیار هدایتیانهانیه ریاحی – هدی جم – هژیر شریفی – هما بژاد – هما بن – هما بنژاد – هما میرنیا – هماد جمشیدی – همایون نادری فر – هوشنگ قهرمانلو – هوشی موشیهومن سعدیا – هایده رئیسی – هیوا نالینی – وحید باقریان – وحید زادقیوحید سرپوشان – وحیده خرمرودی – ویدا طالبی – ویکتوریا آزاد – یارا جهانییاشار حجابی – یحیی رحیمی – یوحنا نجدی – یوسف حاجی میرزایی – یوسف سهرابیان
حامیان از سایر کشورها:
abe shaw-Alice Räthel-alis castano-allen h-Anette Meyer-Anne Karin Bonsak-Arlet Nerusskaya-ben talebi-Bernard Durning-beti j-Blake Parker-Cécile Bourreau-Charles Perroud-cherry Far-Cordula Giewald-Coy Falcon-David Shellenberger-diana nardella-Elisabeth MILLET-elizabeth mcdonald-faith aby-fatima Coutinho-Florette Moarefi-Franz Witzmann-garah iraki-Geev Zed-Gertrud Samjeske-gns jam-Guido Vazansky-Gunn Vigdis Værnes-Heinz Leitner-Hengi Em-Isabel Costa-Iver Neumann-Jacqueline Hobert-Jane Fusello-Jonathon Tingey-Jules R-Karin Friend-kha hoss-khoj rst-Kirsten Berg-kuros greanday-laura spallanzani-Laurence Meylemans-mahsa tch-manno sara-mar chai-Maria Sophia Quine-mariya oan-Marsha Elliott-Marthe Gonthier-Mary Teeples-Mary Williams-mass kia-matt ghasemi-Maureen Gelfer-MAX RAFII-mery mnojuh-Mitch Fleming-mosilius Persian-Nathan McGibney-Neguin Bank-nihal-Norm Sloan-Pedro Pedro-pi Overgaard-Ranee Decker-ray safar-Ryan Christiano-sabine ripple-Saffo Papantonopoulou-samantha cepeda-scorpion sting-Seagull Maroon-sedigheh Voerg-Semko ilkhanizadeh-shak sher-shawn imani-sheler mamandi-shiban kitani-shiv charan-Shobeir Sheida-Simon Cornell-Simone Will-Sophie Boiszeau-sorena mamtirian-stefan Fred-Steinar Strandheim-Tonia Valioghli-Tony Bou-trisha klawe-TUSHAR SEN-uli.vsanden-Vahik Baghomian-Vicki Vic-waltersar -yousef pawahu

جان رضا شریفی بوکانی درخطر است.

رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج ساعت یک و نیم نصف شب گذشتە (دوشنبە شب) توسط فرج نژاد رییس حفاظت زندان بهمراه چهار مامور و در زمانیکە دیگر زندانیان خواب بودند ، بە مکان نامعلومی منتقل شده. رضا شریفی بوکانی در گفتگو با صدای آمریکا ، وضعیت بد زندان را بازگو کردە و بهمین دلیل اکنون جان او در خطر است. لازمست نهادهای حقوق بشری بطور جدی پیگیر ناپدید شدن آقای شریفی بوکانی باشند و از اینکە این زندانی سیاسی همانند امید رضا میرصیافی ، قربانی انتقام گیری و مرگ شود ، جلوگیری کنند.   

۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

وخامت حال آقای بروجردی و انتقال ایشان به بیمارستانی خارج از زندانبه گزارش دریافتی، زندانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی، روز شنبه برابر با 6 خرداد ماه 1391 به علت تشدید ناگهانی دردهای کلیوی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل گردید.
لازم به ذکر است دفع سنگ کلیه ی ایشان باعث زخم شدن مجاری ادراری و خونریزی خارجی گردید. بروز این حادثه ی اورژانسی، مسئولین زندان اوین را ناگزیر از انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان نمود لیکن بعد از مراجعه، به بهانه نبود تجهیزات کافی بدون هیچ درمانی به زندان باز گرداندند!

آقای بروجردی که همواره خواستار ارج نهادن به اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دستگاه حاکمه ایران می باشد هم اکنون به دلیل پافشاری بر ایده جدایی دین از سیاست و به چالش کشیدن تئوری ولایت فقیه، ششمین سال محکومیت خویش را بدون برخورداری از حقوق قانونی و انسانی، در اوین، خانه آزادی خواهان ایرانی سپری می کند.
گفتنی است آقای کاظمینی بروجردی به علت تحمل انواع شکنجه های خاموش در زندان، به بیماریهای متعددی چون نارسائی قلبی، پارکینسون، دیابت، دردهای مفرط مفاصل، نارسائی کلیوی و ضعف بینائی مبتلا گردیده است. این در حالی است که مسئولین رژیم همچنان از اعطای مرخصی استعلاجی و درمان جدی وی خودداری می کند.
هواداران این زندانی دگراندیش ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وخامت حال وی، از کلیه نهادهای بین المللی و سازمانهای جهانی حقوق بشری و همچنین انسانهای آزاده جهت حفاظت از جان ایشان استمداد می طلبند.
سه شنبه برابر با نهم خردادماه 1391 خورشیدی

۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

گفتگوی مجری توانگر رادیو فرهنگ، آقای سعید اوحدی بافرزند فعال ومبارزسیاسی آقای مهندس حشمت الله طبرزدی


روز گذشته از رادیو فرهنگ گفتگویی اقای اوحدی با آقای علی طبرزدی فرزند برومند مهندس طبرزدی از شیران در بند و در پیوند رنجنامه مهندس از درون زندان ،اکنون لینک این گفتگو در اختیار دوستان قرار گرفته . درود بر آزاده گان که در حبس نیز لحظه ای از مبارزه دست نمیکشند