۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تحریم انتصابات


راه اگر باز باشد یا بسته. ازاد باشم یا در زندان . زنده باشم یامرده . من در این انتصابات شرکت نمیکنم. من، در انتخابات تحریم انتصابات شرکت میکنم

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

"اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟درودبر دوستان ( بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
از مدتی قبل که ثبت نام کاندیدها برای نمایش انتصابات اغاز شد. سران نظام از حضور گسترده مردم وشرکت مردم در انتصابات سخن راندند. وهر چه به جلو امدیم این سخنرانیها پر رنگتر شد. وتا بجایی رسیده، که دیگر شبکه تلوزیونی ورادیویی نیست که از شرکت بالای مردم در این نمایش انتصابات سخن نگویند. وانهم خود امار میدهند بالای 60٪ شرکت مردم. خدمت تمام سران نظام تبریک میگویم هنوز نمایش انتصابات اغاز نشده، امار شرکت کننده ها را میدانند میدهند. هرچند اقایان من اماری که شما میدهید قبول دارم، شما نائب خدا برای حکومت بر مردم ایران هستید، واز عالم غیب باخبر! اما سوالاتی از شما دارم، امیدوارم جوابی نه به من به وجدان خود بدهید.
( فاش میگویم و از سخن خود دلشادم   بنده عشقم وازهردو جهان ازادم)
(1)"اقایان، شما که این همه از عشق وعلاقه مردم به خود خبردارید. این همه التماس و ناله در، برنامه های رادیویی وتلوزیونی، ودرخواست برای شرکت مردم در این نمایشنامه انتصابات چیست؟2 ای نائبان خود خوانده خدا برمردم ایران، مگر شما از عالم غیب خبرندارید؟ 3 مگر خودامارشرکت کننده ها را درپای صندوق راازعالم غیب نمیدهید؟ 4 مگر به اماری که خود درست میکنید وتحویل میدهید، اعتماد ندارید؟ 5 پس این همه التماس برای شرکت در انتصابات چیست؟  "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟
6 "اقایان یک نمایش انتصابات که قرار است راه بیند ازید، فکر نمیکنید، اش شوری در امده! به طوری که صدای اشپزهای ان هم به هوا رفته؟7 اقایان شما که به خود این همه مطمئن هستید چرا مشغول دریدن هم شدید؟ حال بگذریم . 8 "اقای خامنه ایی" مگر اقای احمدی نژاددست بوس شما نبود، شما طرفدار پروپا قرص ایشان. شما مگر بخاطر داشتن احمدی نژاد، با خون پاک عزیزانمان خاک ایران را گلگون نکردید؟ چه انسانها را که مسبب به تبعید رفتن،  واز هم پاشیده شدن زندگیشان شدید، چه عزیزان، وطن دوست وازادیخواه، که در دخمه های شما بخاطر این عزیز شمابازداشت، شکنجه شدند واکنون دران دخمه هاعمر سر میکنند.9 حال چه شده که حامیان وطرفداران این، گل سر سبد خود را یکجا رد صلاحیت کردید؟ بخاطر اینکه او هم مانند شما خوی قدرت پرستی وپست ومقام دارد، وشما میخواهید همه قدرت دردستان شما باشد؟  10چگونه باکمال دروغ از مسالمت ودوستی در بین احزاب و مشارکت همگانی سخن میگویید! وقتی که اینگونه همدیگررا میدرید؟  "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیر عبایتان را؟    
11)چگونه از پشتوانه مردمی سخن میگویید، و این چه پشتوانه مردمی است، که از اینترنت، ماهواره، تلفن همه را به کنترل دراوردید، ویا قطع کردید؟ 12 چگونه مردم را یاور خود میدانید که از دسترسی به هر وسیله اطلاع رسانی بجز وسائل اطلاع رسانی حکومتی منع کرده ایید؟ 13 چگونه مردم را با خود همراه میدانید که کشور را بصورت دژی نظامی در اورده ایید؟ 14 اقایان این یاری شدن از طرف مردم است، یا گروگان گرفتن مردم؟ چگونه این کار خود را توجیح میکنید؟  "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟

سخن اخرم را مینویسم ومطلبم را به پایان میرسانم، "اقایان" شما هرچه بگویید، هر اماری بدهید، هر چقدر این ارتباطات را محدودومسدود کنید. دیگر حنای شما رنگ باخته! دیگراین نمایش شما راه بجایی نمیبرد، جز تحریم.    انتخاب را مردم ما کردند وانتخابات را مردم ما انجام میدهند. وانتخابات مردم ما تحریم انتصابات شما است. اقایان انقدر شعار ندهید،  خیال پردازی و دشمن تراشی خیالی، برای اوردن مردم پای صندوق انتصابات نکنید. اگر به خود اطمینان دارید اینگونه رفتارشما چه معنی میدهد؟ جزاینکه دروغ میگویید وخود میدانید، پیش مردم اعتباری ندارید، واین نمایشنامه انتصابات شما محکوم به شکست است.اگر مردم باشما هستنداین همه التماس برای امدن مردم پای صندوقهای رای برای چیست؟ این همه شعار ما دشمن داریم برای چیست؟ شما که خود را ابرقدرت میدانید. "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده گان (ستار ومریم)                                                              http://magalh91.blogspot.com
 
 

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

"اقای خامنه ایی" من این انتخاب، را قبول دارم. من دراین انتخابات شرکت میکنم.


 

درود  بر  دوستان . (به نام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
"اقای خامنه ایی"،  از تاریخ  2 دیما ه  سال 90 که ، اقای  جنتی   در نماز  جمعه امد وسخنرانی کرد.  استارت ثبت نام نامزدهای  انتصابات  زده  شد.  ایشان  در سخنرانی  خود، کسانی  که قصد شرکت دراین به  ظاهر انتخابات  و در اصل (انتصابات )  را داشتند،  به اصل، 27قانون اساسی ارجاع دادند.که ببینند صلاحیت ثبت نام رادارند یانه؟ وبعد برای ثبت نام شرکت کنند.  در اصل 27قانون اساسی تاکید  شده  اجازه  تجمع  برای  افراد و احزاب در صورت مسلح نبودن  و برهم نزدن نظم نباشند، ازاد است! من واقعا  ندانستم ایشان چه منظوری  داشتند، از گفتن این سخنان؟  اگرمنظور ایشان تجمعات بعداز انتصابات88 است؟  ان تجمعات اول انکه، مسلحانه نبوده ، و بعد هم  برهم زدن  ان تجمعات توسط  افرادبه قول شما( خود سر انجام شد).  من  در اخر ندانستم منظوراز، گفتن اصل 27قانون اساسی چه بوده؟ هرچند من سخنان ایشان راگذاشتم پای کهولت سن ایشان ومشکلاتی، که در این سن برای افراد مسن هست. وایشان هم بااین کهولت سن سالها است بر مسند شورای نگهبان، تکیه زده،  و واقعا برای خدمت به شما کم نگذاشته اند.            "اقای خامنه ایی" واقعا ایشان با این سن زیاد بسیار در تهمت زدن، دروغگویی و اخرت خود را برای دنیای دیگران تباه کردن، تبحرخاصی دارند .  وباید این افراد را حتی بعداز مرگ در موزه حفظ ونگهداری کرد. تا برای اینده گان درس عبرت باشند. بگذریم از بحث اقای جنتی وحوصله خواننده گان مطلب را سر نبرم، چون تا همین جا هم زیاد درباره این اقا نوشتم. برویم سراغ بحث شرکت، در انتخابات که من قصد شرکت دران را دارم.
             (فاش میگویم واز سخن خود دلشادم      بنده عشقم واز هردو جهان ازادم)
"اقای خامنه ایی" امسال برخلاف این 33سال گذشته بسیار تنور انتصابات گرم است. البته خدمت شما  یاداور شوم ، که این تنور در بین مردم  جز سردی چیزی ندارد، و رغبتی برای شرکت کردن دراین انتصابات  بین اکثریت جامعه نیست.  فقط بین خود احزاب نظام داغ است، وشدیداَ همان طیف اصولگرا مشغول دریدن وتهمت زدن بهم هستند. این هم از برکات نظام جمهوری اسلامی است.  این تنورچنان داغ شده بین همان اصولگرایان درون نظام، که از داغی این تنور مانند اتشفشان  گدازه فوران میکند،  گدازه هایی که هرکدام  تکه ایی از این نظام پوسیده را نابود میکند.
"اقای خامنه ایی"لازم به ذکر است بگویم، احزاب  خاصی نمانده اند. زیرا در این 33سال ، بخاطر خوی قدرت پرستی شما وعوامل شما، تمام احزاب قلع وقمع شده اند. وتنها دو حزب  اصلاح طلبان واقتدارگرایان(اصولگرایان) مانده بودند،  که امسال همان اصلاح طلبان هم اعطای شرکت در انتصابات را به لقایش بخشیدند. وحزبی به اسم اصلاح طلب ودرباطن فرصت طلب برای شرکت دراین انتصابات تلاش میکنند.والان بین احزاب خودتان اقتدارگرایان ویاهمان (اصولگرایان) دعوای  شرکت در انتصابات داغ است. البته  به صرف، تهمت زدن ودریدن همدیگرکه واقعا این دعواها بالا گرفته .نمونه اخرش، دعوای احمدی نژاد باشما، که هنوز ادامه دارد، وتا رد صلاحیت حامیان احمدی نژادپیش رفته است! وهر روزگسترده تر میشود.  انهم مبارک باشد به سلامتی، این هم میتوان از برکات نظام جمهوری اسلامی گذاشت. عروسی را، که برای داشتن او دست به هرجنایتی زدید. الان دامادی شده که برای نبودنش هر جنایتی میکنید.

"اقای خامنه ایی"بین مردم درست است تنور انتصابات گرم نیست .وبه سردی گراییده. ولی بحث تحریم این انتصابات بسیار داغ است. بهتر است گوشه ایی از دلایل این مردم وانتخابی که برای تحریم این انتصابات کرده اند،را مرور کنم،   ودلیل شرکت خود در انتخابات را بگویم.
(1)عده ایی از عوامل نظام هستند. که در این 33سال هرکاری کردند برای برپا نگه داشتن نظام جمهوری اسلامی، الان می بینند، که نه تنها راه به جایی نبردند،  بلکه در بیراهه های جهل نظام  گمراه شدند.  وراه بازگشت به  پاکی را برای خود انتخاب کرده اند. وان راه پاکی رادرتحریم انتصابات.دیده اند، وکنار مردم ایستادن را بهترین روش، برای مبارزه با قدرت پرستی شما دانستند. این عزیزان انتخاب خود را کرده اند، انتخاب بسیاردرخور وزیبا و من انتخاب این عزیزان راقبول دارم
(2)" اقای خامنه ایی"ٰبسیاراز مردم ایران زمین، درفقر وتنگنا به سر میبرند، ولی شما با چپاول از حق این مردم، وبخشیدن به گروهای تروریستی، همچون حزب الله لبنان ،حماس .... شکم انها را سیر میکنید، توسط این مزدورانٰ،  در کشور ومنطقه خونریزی واشوب برپا میکنید. وباعث سرافکنده گی وشناخته شدن ایرانی دردنیابه عنوانٰ، تروریست شدید. وکار تا انجا بالا گرفته که شیخ نصرالله خود اعتراف به کمک مالی جمهوری اسلامی به این گروه تروریستی میکند. ورهبر این گروه اظهار میدارد: «نصر الله که شامگاه سه شنبه از راه کنفرانس-ویدیو برای هواداران خود در بیروت سخنرانی می گرد ادامه داد که حزب الله پیشتر تنها همواره بر کمک های معنوی و سیاسی از جمهوری اسلامی ایران تاکید می کرد تا “برادرانمان در ایران را شرمنده نسازیم» "اقای خامنه ایی" این دزدی است که شما انجام میدهید. وباز لازم به ذکر میدانم قدر چنین دزدانی را هم باید بدانید! چون خود میدانند کار شما چقدر زشت است،  که تا بحال نخواستند باگفتن چپاول ملت ایران ودادن به این گروهای تروریستی شما را شرمنده کنند.  مردم ایران به این انتخاب رسیده اند، انتصاباتی را که دزدان مال وجان مردم برپا میکنند تحریم کنند. من بادل وجان به این انتخاب احترام میگذارم، من این انتخاب را قبول دارم
 (3) دراین میان خانواده هایی هستند، چشمی در اشک وچشمی در خون دارند. خانواده ایی که هرکدام به نوعی حکومت جمهوری اسلامی عزیزان انها راقربانی کرده .به هرنامی به هر کامی.  گروهی را به جرم قاچاق مواد مخدر، ارازل واوباش بودن و....هزاران بهانه دیگر وعده ایی دیگررابه بهانه ابراز نظر وعقیده ومخالفت بانظام . اقای خامنه ایی. به راستی اگر اقتصاد ایران را با بی کفایتی خود نابود نمیکردید. اگر ثروت ایران را به چپاول نمی بردید، ویا به گروهای تروریستی نمی بخشیدید، چقدراز این انسانها به قاچاق روی می اوردند؟ ویا به قول شما ارازل اوباش میشدند؟. چه تعدادکارشان به اعدام میرسید؟     "اقای خامنه ایی" اگر طمع قدرت نداشتید  سخن گفتند، انتقاد کردند هزینه نداشت. الان چه تعداد از این چهره درخاک فرو بسته ها زنده بودند؟  ودرکنار خانواده خود زندگی میکردند؟  می بینید مسبب داغ این خانواده ها شما وجیره خواران شماهستید.  هرچند این خانواده ها به این (انتخاب) رسیده اند که (انتصابات) شما را تحریم کنند. وبا دل وجان این بار فریاد رد این خیمه شب بازی را میزنند. واقعا به انتخاب این عزیزان ارج می نهم.  ومن  انتخاب این عزیزان وسروران را با دل وجان قبول دارم.
(4).عده ایی، عزیزان وبزرگان جگر گوشه های  خود دخمه های شما دارند.مادرو پدری، چشم انتظاردیدار فرزند خود درزندانهای شماهستند! وبسیاری از این پدران ومادران درکهولت سن بسر میبرند. کودکی چشم انتظار مادر یا پدر خود است که در دخمه های شما بسر میبرند.خانواده هایی تنها نان اور، انها در چنگال شما اسیر است .بسیار به فحشا کشیده شدند .بسیار ازهم پاشیده شدند.گناه این ظلم به گردن کیست؟  خانواده این عزیزان (انتخاب)کردند(انتصابات) شما را تحریم کنند ."اقای خامنه ایی "من انتخاب این عزیزان را با دل وجان قبول دارم.
(5)عده ایی دیگر سرافرازان ومبارزان درزندانها هستند. که با این همه سختی همچون کوه روبروی حکومت ظلم شما ایستاده اند. وخود ان عزیزان از درون دخمه های زندان ندای تحریم این مراسم خیمه شب بازی شما را میدهند. وجای بسی سرافرازی برای هر ایرانی ازادیخواه است، که شجاعت دلاوران ایرانی دربند ظلم شما را میبیند. وهر انسان ازادیخواهی، با دل وجان پوزه برخاک مالیده شدن شما را حس میکند."اقای خامنه ایی" چنان این عزیزان، پوزه شما را به خاک مالیده اند، که تلافی تحریمی که بخاطر بی کفایتی شما به ایران تحمیل شده، تاوانش را از این عزیزان میخواهید. با کم کردن، سهمیه خوراک ودرمان و...این عزیزان (گنه کرد دربلخ اهنگری   به شوشتر زدن گردن مسگری) بی کفایتی شما مسبب این فاجعه است، اما عزیزان زندانی تاوان ان را باید بدهند. هرچند که  ان عزیزان باز با این همه سختی این انتخاب را کرده اند. و انتخاب این عزیزان تحریم انتصابات شما است . ومن این ، انتخاب را با دل وجان قبول دارم.

(1)"اقای خامنه ایی "اینها نمونه بسیار کوچکی از ظلم وبیداد شما وذوب شده گان در ولایت شما بود! من تنها به گوشه ایی از انها اشاره کردم و."اقای خامنه ایی تا بحال رنجنامه های عزیزان ما را خوانده ایید؟ رنجنامه های عزیزانی همچون «اقای حشمت الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، عبدالله مومنی، حسین رونقی و.......ایا تا بحال از عزیزان نسرین ستوده  چیزی شنیده ایید؟ "اقای خامنه ایی"ایا تا بحال سری به زندان قرچک ورامین ، رجائی شهر کرج ،اوین ، عادل ابادشیراز، وکیل اباد مشهدو...هزاران زندان بانام گمنام نظام خود زده ایید؟ وحکومت عدل خود را دیده ایید؟ و ظلم خود وحامیان خود را شنیده ایید؟ هرچند که نه  چشمی برای دیدن  شما و  ذوب شده گان،  در ولایت شما است، نه گوشی برای شنیدن . "اقای خامنه ایی" تک تک ان خانواده ها ،عزیزان انتخاب خود را کرده اند ،وکاملا انتخاب انها مورد تایید من است .
(2) "اقای خامنه ایی" خود می بینید، چندین انتخاب است وجمع  انتخاب عزیزان میشود یک انتخابات که من به عنوان یک ایرانی با دل وجان دراین انتخابات شرکت میکنم . این انتخاباتی است برای تحریم انتصابات شما وبرای نشان دادن قدرت ایران وایرانی به شما، قدرت پرستان است.
(3) "اقای خامنه ایی" کسی که بعداز33سال از ظلم وبیداد شما بخواهد، در این نمایش شما شرکت کند.علاوه بر ایرانی بودن خود، که به شعور وعقل خود نیز خیانت کرده است.  هرچند شما، از شرکت مردم در این انتصابات، امارهای کذایی خواهید داد. اما ما ایرانیان واقعیت وانچه جلو چشم خود است را می بینیم.ومیگویم انتخابات ما تحریم انتصابات شما است.  "اقای خامنه ایی"منٰ ،این انتخاب را قبول دارم .من دراین انتخابات شرکت میکنم. انتخاباتی که تحریم انتصابات شما را دارد. انتخابابی که عزیزان ما کرده اندو با انتخاب خود، انتصابات شما را تحریم کرده اند. من درانتخابات،تحریم انتصابات شما شرکت میکنم.
(4) دراخر شعری را که عزیز دانشجوی ایران زمین "اقای داریوش اجلالی" که برای احقاق حق خود و تمام ازادیخواهان، درروزپنجشنبه4اسفند لب خود را دوخت ودست وپای خود را به دانشگاه یاسوج غل وزنجیر کرد،  وعوامل شما ایشان رابه مکانی نا معلوم انتقال دادند،را مینویسم. وبه شما عرض میدارم فرزندان ایران زمین، پوزه شما رابه خاک مالیدند. درود برهمه عزیزان، مبارزان وشهدا راه ازادی. شعری که داریوش اجلالی در متن خود نوشته است.
دریادلان بهانـه ساحل گرفتند دیوانگان قیافه عاقل گرفتند
کشتیم عاقبت دل نا اهل خویش را ما را به جرم جانی و قاتل گرفتند
یک عده تا قلمرو فریاد می دویدند یک عده آه درد مفاصل گرفتند
دیگر به اجابت نمی توان امید بست درهای باز معجزه را گِل گرفتند
"اقای خامنه ایی" (من در انتخاباتی که انتصابات شما را تحریم میکند شرکت میکنم)
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران.
http://magalh91.blogspot.com       نویسنده  (ستارو مریم)