۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

آقای خامنه ای مُشتی دروغ را به عنوان سخنرانی تحویل دادید.


آقای خامنه ای درسخنرانی اجلاس عدم تعهد اینگونه اظهارکرد: ما در اینجا گرد آمدیم تا به کمک پروردگار، حرکت و جریانی که در شش دهه قبل با هوشمندی و موقعیت‌شناسی و شجاعت چند تن از رهبران دلسوز، پایه‌گذاری شد را به اقتضای موقعیت جهان ادامه دهیم و به آن جان تازه‌ای بخشیم. جمهوری اسلامی استفاده از سلاح هسته ای و شیمیایی و نظایر آنرا گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند/ شعار خاورامیانه عاری از سلاح مطرح کردیم و به آن پایبندیم اما این امربه عنوان عدم چشم پوشی استفاده صلح آمیز هسته ایی خود نخواهد بود. آیا کشورهایی که در قرن21تحدید به استفاده ازاستفاده سلاح هسته ایی شرم نمی کند، آیا ازعدم احترام به حقوق کشورهای دیگران شرم می کند. ایشان بادفاع از حقوق مردم فلسطین خواستار نظر سنجی در بین مردم فلسطین شد. درادامه اظهار داشتند پندی خیر خواهانه برای آمریکا و مدافعان اسرائیل دارم که این کشورهزینه سنگین برای شما به بار آورده وخواهد آورد.  به شکست تجربه اردوگاه کمونیستی در دو دهه پیش و شکست سیاستهای به اصطلاح لیبرال دموکراسی که نشانه‌های آنان را در خیابان‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گره‌های ناگشودنی اقتصاد همه این کشورها را همه می‌بینند، با چشم عبرت بنگریم. ایشان با اظهار ایستادگی 3دهه اخیرمردم ایران به این نکته اشاره کرد یاوه گوییهایی که می گفت این تحریمها فلج کننده است، نه تنها فلج کننده نبود بلکه مارامحکم ساخت.
این گوشه ای از مُحملات رهبر نظام ایران بود که در اصل دروغ به اسم سخنرانی تحویل سران120کشوردنیا دادهرچند که اکثر حُضار یا، سر به پایین داشتند،یا درحال چرت زدن بودند ویا اصلا توجه ای نداشتند که این آقا چه می گوید، به غیر از عده بسیار اندکی، آقای خامنه ای از شما به عنوان رهبرنظام جمهوری اسلامی بیش از این انتظار نبود که مُشتی دروغ را به جای سخنرانی افتتاحیه این اجلاس که میلیاردها برای انجام آن خرج کردیدبگویید! آقای خامنه ای قرار است به چه چیز جان تازه ایی ببخشید؟ وقتی دیگر جانی در نظام جمهوری اسلامی نمانده واز درون وبرون مشغول فروپاشی است!
آقای خامنه ای عاری بودن خاورمیانه را از سلاحهای هسته ای دانستید واظهار داشتید جهان غرب مانع از دست یابی شما به آن می شوند! بارها کشورهای غربی اظهار داشته اند این نوع انرژی هسته ای که شما استفاده می کنید، جزنسل اول انرژی اتمی است وبا گذشت زمان طولانی استفاده از این نیروگاهها و ابزار خطرناک است و بارها تایید به استفاده نظام از انرژی هسته ای مسالمت آمیزو ساخت نیروگاهای پیشرفته برای ایران شده انداما با مخالفت شما سران روبرو گردیده! مخالفت غرب با دستیابی شما به انرژی هسته ایی صلح آمیز نیست بلکه مخالفت با مخفی کاری شما به مدت18سال و به دور از چشم آژانس هسته ای ، عدم همکاری با آژانس هسته ای و شفاف سازی ، مخفی کاری و بجای در دست داشتن این نیروگاها توسط دانشمندان به دست نیروهای نظامی بودن است. وتاکید بانگی مون ریاست سازمان ملل در سخنرانی اجلاس عدم تعهد درتهران تاییدی بر این گفته ها بود.
آقای خامنه ای فرمودید کشوری که در قرن 21تحدید به استفاده از سلاح هسته ای می کند شرم نمی کندآیا ازعدم احترام به حقوق کشورها شرم می کند! بسیار درست می فرمایید اما این مثال برای سران نظام برازندگی بیشتر دارد! آیا کشوری که در قرن21تحدید به محو کشوری از روی زمین می کند و شرم نمی کند آیا ازعدم  احترام به حقوق کشورها شرم می کند ومثال این بی احترامی را می توان در بی توجهی به بیانیه های آژانس انرژی اتمی، سازمان ملل متحد وشورای امنیت دانست.
درباره فلسطین اظهار نظر کردید اگرشما گروهای تروریستی رامجهز نکنید و به جان یکدیگر تا بحال بسیاری از این خونریزی ها انجام نمی گرفت و شاید صلحی پایدار جای خون وخونریزی را می گرفت. نظام جمهوری اسلامی ، دولت بشار اسد، گروهای تروریستی حماس وحزب الله ازعوامل این دشمنی وخونریزیها بوده اند. با دادن پندی به کشورهای غربی از هزینه سنگین حفاظت از اسرائیل گفتید.آیا این هزینه سنگین تر از به وجودآوردن ونگهداری از گروهای تروریستی بوده که باعث ورشکستگی اقتصاد ایران شده؟
آقای خامنه ای از شکست اردوگاه کمونیست در دو دهه قبل و سیاستهای لیبرال دموکرات گفتید. اندیشه اسلامی چقدر پیشرفت داشته آیا آبرویی برای دین و سیاستی قابل قبول برجا گذاشته اید که الان الگوی جامعه جهانی کنید؟ اگر مردم کشورهای اروپایی به خاطر بیکاری در خیابانها اعتراض می کنند 33سال است مردم ایران از ورشکستگی اقتصاد ایران جرات اندیشیدن درخانه های خود را ندارند، چون به بازداشتگاه و داغ و درفش، زندان واعدام روبرومی شوند. وبا این وضعیت فساد عمیق جامعه را به باتلاق تبدیل کرده است.
آقای خامنه ای فرمودید که مُشتی یاوه گو گمان می کردند تحریمات نظام را فلج می کند ولی ما مُحکم ایستاده ایم. واقعا دروغگویی را از حد گذراندید و به وقاحت کشاندید تحریمها چنان سخت شده که دیگر مَردم از خرید مایحتاج خود عاجزهستند! بله شما مُحکم ایستاده اید چون هر مخالفتی را سرکوب می کنید و خون مردم را می مکید. این بی لیاقتی و بی کفایتی سران نظام باعث نابودی زندگی بسیاری از مردم گردیده.
در آخر می گویم آقای خامنه ای کاش در وجود شما قدری انسانیت بودکه اینگونه دروغ نمی گفتید کاش با زندگی مَردم اینگونه بازی نمی کردیدو اگر شما مورد احترام مردم بودید برای ترس از انجام اجلاس کشور را به تعطیلی نمی کشاندید.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

آقای بانگی مون شما به ایران برای چپاول نیایید! برای دادخواهی حق ملت بیایید.


آقای بانگی مون سفر شما را به عنوان ریاست سازمان ملل به ایران خوش آمد می گویم. اما به عنوان یک ایرانی از شما درخواستهایی دارم. شما از کشورژاپن (سرزمین آفتاب تابان) هستید. کشوری که دارای آداب و رسوم دیرینه است و هنوز بعداز هزاران سال فرهنگ وسنت های قدیمی خود را حفظ کرده اند، کشوری به دور از هرگونه خشونت و جنگ وخونریزی چه درون وچه در برون کشور، حتی ژاپن در جنگهای ائتلاف درافغانستان وعراق نیروی نظامی وارد نکردبلکه نیروهای امدادی خود را برای کمک رسانی وارد این جنگها کرد. این عمل نشانگر فهم ودرک بالای سیاستمداران، کشور شما است. آقای بانگی مون هنگامی که پای در ایران ودر پایتخت آن تهران می گذارید این رابدانید این شهر12میلیون سکنه داردواز خالی و عریان بودن آن تعجب کنید! شما به عنوان یک مقام بلند پایه در دنیا از مسئولان این نظام بخواهید شما را به گوشه گوشه این شهر ببرند وشما ببینید که آیا این شهری است که 12میلیون انسان درآن ساکن باشد! یا شهری خالی از سکنه وپراز ماموران امنیتی ونظامی است! از مسئولان ایرانی دلیل بسته بودن تمام مراکزبزرگ  تجاری،بیمارستانها، کارخانجات و.....همه را سوال کنید. آقای بانگی مون کشور ایران دارای قدمتی بیش از7000سال تمدن است وکشوری مملو از انواع ثروتهای طبیعی اما به خاطر بی لیاقتی وبی کفایتی مسئولان نظام به کشوری عقب مانده از همه لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی.....شده است! در دنیا نیز خود شاهد هستید با سیاستهای غلط این نظام چگونه ایران این خاک پاک در انزوا قرار گرفته.
آقای بانگی مون اگر ظاهر شهر را آرام دیدید گمان به سکوت وآرامش آن نبرید! بدانید مسئولان نظام این شهر رابه شهر،ارواح بدل کرده اندکه فساد وبی بندوباری وبی لیاقتی خود را سرپوش بگذارند! وگرنه در روزهای عادی برسر هرچهار راه کودکان، زنان، دخترانی را می بینید که برای سیر کردن شکم خود مشغول گدایی، اسپند دود کردن، گل فروشی، تن فروشی.....هستند ومردان مشغول شستن شیشه های ماشینها، اگر در شبهای عادی در زمستان وتابستان درخیابانهای تهران قدم بزنید دختران وزنان فراری بی جاومکان وکارتن خواب را می بینید و پسران ومردانی در همین شکل وشمائل به سر می برند، اگر درروزهای عادی در شهر برویددر سرهرچهارراه انواع کارگران بیکار از هر قشری را می بینید از کارگر ساختمان گرفته .....تا نقاش وخیاط را می بینید. شما به عنوان رئیس سازمان ملل متحد مسئول هستید که به سران این نظام غاصب تذکردهید وگزارش عملکرد این نظام را به سازمان ملل بدهید.
آقای بانگی مون کشور من ایران گرفتار مُشتی یاغی و غاصب شده هر مخالفتی را به بدترین شکل سرکوب می کند! مزد کارگران را نمی دهند، سران نظام جلوگیری از اعتراض می کنند و جواب هر اعتراض رابا زندان وشکنجه می دهند! شما به عنوان ریاست سازمان ملل وظیفه دارید که این امر را از این مسئولان خود سر بازخواست کنید. درخواست کنید شما را به زندانهای ایران ببرند و با زندانیان سیاسی دیدار داشته باشید وقتی بازرس ویژه وناظر حقوق بشر که از طرف سازمان ملل حکم دارد را به ایران راه نمی دهند و شعاررعایت حقوق بشر را می دهند شما مسئول هستید که با این عزیزان وخانواده آنان دیدار کنیداز دیدار با{ آقایان موسوی وکروبی گرفته تا آقایان کاظمینی بروجردی، عیسی سحرخیز ، مجیدتوکلی، عبدالله مومنی، مهندس حشمت الله طبرزدی، اقای حردانی، آقای شریفی بوکانی، آقای سعید ماسولی.....وبسیار وبی شمار افرادی هستند که در بدترین وضعیت روحی وجسمی قرار دارند، بسیاری از این عزیزان سالیان طولانی است که به مرخصی نیامدند وحتی از سرنوشت خانواده خود بی خبرهستند}از شما درخواست می کنم به دیدار این عزیزان بروید. نظام به خاطر دور کردن افکار عمومی از نقض حقوق بشربازدید از منطقه پارچین را پیشنهاد کرده که دیدار از این منطقه کاری است تخصصی و مربوط به آژانس انرژی اتمی است،نظام به مسئولان انرژی هسته ایی اجازه دیدار از این مکان را نمی دهد اما برای سران اجلاس این امر را مهیا می کند! به خاطر اینکه ازذهن ها رااز پرونده ننگین حقوق بشر خود در دنیا غافل کند! خواهش می کنم ازشما با دادن فرش ابریشمی مزین به عکس خودتان در سازمان ملل توسط نظام جمهوری اسلامی فریب حربه های این ارازل را نخورید.
آقای بانگی مَردم ایران مردمی مهمان نواز و با مُحبت هستند و نیکی را با نیکتر از آن جواب می دهندشما کار نیکی انجام دهید ویادی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و اصلا وضعیت زندانهای ایران کنیدبدانید دریاد ایران وایرانی پاک وجاودان خواهید ماند، از شما درخواست دارم به عنوان رئیس سازمان ملل به این وظیفه خداپسندانه وانسانی خود عمل کنید، به خاطر ورود شما به ایران فشار بر زندانین سنگین شده به طوریکه شبانه آقای سحرخیز که در بدترین شرایط جسمی است به زندان باز گرداندند، شما را به وجدان و شرف اسان وانسانیت قسم می دهم یادی از این زندانیان کنید وگزارشی برای سازمان ملل از وضعیت وخیم زندانهای نظام تهیه کنید. باشد که نام نیک شما در اذهان ملت ایران بماند نه نامی به....
درآخر درود و خوش آمد گویی به شما می کنم و درخواست فراموش نکردن مسئولیت انسانی خودو می گویم. آقای بانکی مون شما به ایران برای چپاول نیایید! برای دادخواهی حق ملت بیایید.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

دلاوران عزیزرئیس قوه قضائیه ایی که حامی ودست نشانده دزدان باشد از او چه انتظاری است.با شروع اجلاس غیر متعهدها وآغاز، ورود، و چپاول مُشتی یاغی از کشورهایی که اکثرآنها به نوعی دارای حکومت دیکتاتوری ویا اکثرآنها بسیارعقب مانده از لحاظ اقتصادی هستند! به طور کُلی و یا اگر نگوییم کُلی بطور شدیدی از مسئله زلزله آذربایجان و عزیزان دلاوری که در کمپ سرند مشغول به فعالیت بودند دور شدیم واین مسئله به حاشیه کشانده شده. درباره برگزاری اجلاس تا الان جز اختلافات بین هیئت های شرکت کننده و یا با اختلافات بین سران نظام مخصوصا با رد کردن درخواست جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس عدم تعهدازطرف هنیه و قرار به شرکت محمود عباس در این اجلاس نه تنها تا به حال جمهوری اسلامی به دستاوردی نرسیده بلکه دچار خفت بزرگی نیز گردیده.
به تازه گی دوستان ودلاوران کمپ سرند که برای کمک وهمیاری به مَردم آذربایجان برپا شده بود وبا این حرکت کمکهای مردمی بجای رسیدن به دست نظام وارسال آن برای عوامل تروریست خودو حکومت بشار اسد، این کمکهاتوسط فعالین به طور مستقیم به دست مردم می رسید. اما این امر خوشایند نظام نبودهمین امرسبب ساز شدکه با حمله وحشیانه عوامل نظام عده ایی از دلاوران بازداشت شوند و اکنون بعداز7روز از طرف این عزیزان (حسین رونقی، نوید خانجانی، واحد خلوصی، شایان وحدتی، حسن رونقی، فرید روحانی، مرتضی اسماعیل پور، حمیدرضا مسیبیان، علی محمدی، محسن سامعی،مسعود وفابخش، هومن طاهری، دانیال حسنی، بهرام شجاعی ، محمد ارجمندی راد، اسماعیل سلمان پور، محمد امین صالحی، بهروز علوی، میلاد پناهی پور، سپهر صاحبان، امیر روناسی) نامه ای به ریاست قوه قضائیه منتشر شده این عزیزان خطاب به آقای لاریجانی اینگونه اظهار داشتند:  انسان دوستی و کمک به هم نوع امری خداپسندانه و اخلاقی است که صرف نظر از مسایل مذهبی، نژاد، رنگ و قومیت، مورد تائید همگان است. زلزله‌ای که چندی پیش برخی از شهرهای کشور را به لرزه درآورد، بسیاری از هم‌وطنان ما را در سوگ عزیزانشان نشاند و بسیاری دیگر را از خانه و کاشانه‌ی خود محروم ساخت. اما این واقعه‌ی تلخ، باعث شد تا بار دیگر ایثار و نوع دوستی ایرانیان، بر همگان اثبات شود. اکنون نیز خواسته ما نه آزادی خودمان و یا پرداختن به وضعیت بهداشتی و در مانی خود، بلکه ادامه‌ی روند امدادرسانی در بهترین شرایط به مردم آسیب دیده از زلزله و حتی الامکان اعاده‌ی وضعیت معیشتی سابق ایشان است. این بخشی ازبیانیه عزیزان درحبس به خاطر کمک به زلزله زده هاگرفتار شدند.
دلاوران عزیزو مبارزان راه آزادی، دیگر همه عالم وآدم می دانند شما نه برای میل به هوا وهوس ویاغارت وچپاول بلکه برای حس انسان دوستی دست به چنین کاری زدید، سختی را به جان خریدید تا راحتی وآرامش را برای هم نوع خود بیاورید درود برشما وغیرت شما. عزیزان کمک به هم نوع ویا هر موجود زنده ای همانطور که اظهارداشتید هم خداپسندانه هم اخلاقی است و باعث اتحاد وهمدلی می شود. اما آیا سران نظام امری انسان دوستانه وخداپسندانه را قبول دارند؟آیا در وجود آنها چیزی بنام انسانیت هست؟ و این نظام از همین امر همدلی قومیتها درهراس است ! این نظام می داند که با همدلی بین اقوام دیگر جایگاهی نخواهد داشت، به خاطر همین امر است33سال هر کاری می کند تا تفرقه افکنی بین مذاهب و اقوام ونژادهابرپاکند. شما عزیزان حتی در حبس هم به این ارازل نشان دادید که نه به فکر خود بلکه بفکر میهن ومردم میهن خود هستید، و این وظیفه ما است که در این برهه از زمان شما را ازیاد نبریم درود برشما وانسانیت شما. دلاوران عزیزرئیس قوه قضائیه ایی که حامی ودست نشانده دزدان باشد از او چه انتظاری است.
آقای لاریجانی شما که خود حامی و دست نشانده مُشتی دزد هستید از خواندن این بیاینه شرم نکردید؟ گمان نمی برم چون شما وسران نظام شرمی دروجود خود ندارید! شما که برمَسند ریاست قوه عدلیه هستید باید نشان دهید انسان عادلی هستید نه انسانی نا لایق. هر چند در مدت زمامداری شما در این قوه به طور آشکار نشان دادید جز عروسک خیمه شب بازی به دست رهبر و ماموران اطلاعات چیز دیگری نیستید! فساد انواع واقسام سران نظام بالا گرفت شما سخنی نگفتید چون اقوام نزدیک شما تا روئسای شما دست در فساد داشتند، آقای لاریجانی کار این عزیزان که به خاطر دفاع از زنده ماندن عزیزان ایران به کمک آنها شتافتندگناه وجرم محسوب میشود؟ اما کارارازل واوباش نظام برای حمله به این امدادگران و چپاول اموال جمع آوری شده کاردرست وبجا محسوب میشود؟ حتی این عزیزان در حبس هم به فکر خود نیستند بلکه بفکر رسیده گی به حال زلزله زده شده گان هستند!الان نظام در فکر چیست؟آیا به غیراز سیر کردن شکم گرسنگانی که دعوت به ایران کرده ایدودرسروصدای این چپاول هدفی جز بی خبری و به حاشیه کشاندن از احوال زلزله زده گان دارید؟ در سرو صدای برگزاری اجلاس باعث خفه کردن صدای زلزله زده گان شده اید واکنون دیگر سخنی از آن همه عزیزان آواره سخنی در میان نیست! جز دروغ پردازی درباره مهم بودن ریاست شما بر سران عدم تعهد.
در آخر مطلبم این این را بیان می دارم عزیزان ومبارزان میهن برای دفاع از زلزله زده گان جان خود را به خطر انداختند، اکنون ما نباید با فراموش کردن یاد آن عزیران و زلزله زده گان تلاش دلاوران میهن را در بی پاسخ وبی اثر بگذاریم با اتحاد وهمدلی یاد دلاوران این راه را زنده نگه می داریم وبا عث رسوایی این نظام فاسد میشویم
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

آقای صالحی اگر ریاست ایران دراجلاس عدم تعهدلطف الهی است، بدبختی ملت لطف کیست؟


وزیرامورخارجه در بیان دستاوردهای ریاست ایران در جنبش نم گفت: از الطاف الهی است که ایران زمانی ریاست این جنبش را برعهده می گیرد که جهان با بحران های جدی و عمیقی مواجه است. اروپا و آمریکا با بحران اقتصادی مواجه اند و شمال آفریقا و خاورمیانه در گیر و دار بیداری اسلامی است. وبه بقیه دروغ پردازی های خود ادامه دادازجمله اظهارداشت: اقتدار کنونی ایران مرهون رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است وزیرامورخارجه در ابتدای سخنان خود یادی از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کرد و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران را ناشی از رشادت ملت ایران تحت رهبری امام راحل و حضرت آیت الله خامنه ای دانست
آقای صالحی شما سیاستمدار هستید یا دعا نویس و رمال؟ آیا ریاست بر یک اجلاس از الطاف الهی است آن هم اجلاس عدم تعهد که به گفته سران نظام 50نفراز مقامات بلند پایه درآن شرکت کردندو خبرهای عیر رسمی نشانگر این است استقبال از این اجلاس بسیار ضعیف بوده اکثر کشورها در حد وزیر خارجه ویا معاون وزیر شرکت کرده اند؟ اگر این گونه بخواهیم به قضیه بنگریم پس کشورهای شورای امنیت در مقام خدایی نشسته اند و لطف خدا بیش از شما به سوی آن ها روان است! وشما که در اکثرمحافل جایگاهی ندارید نه تنها مورد لطف خدا نیستید بلکه خشم خدا را هم به همراه دارید! اجلاس عدم تعهد120کشور را شامل می شود یعنی دوسوم اعضای سازمان ملل اگر به گفته سران نظام 50نفر در حد سران در آن شرکت کرده باشند آیا این از الطاف الهی است که 70کشور دیگر در حد وزیر ومعاون وزیر شرکت کنند؟یکی دیگر از الطاف الهی این است که آقای مُرسی رئیس جمهور مصر گفته به مدت 5ساعت وارد ایران می شود ریاست مجمع را تحویل می دهد و می رود! واقعا لطف خدا از این بالاتر هم هست که همه از شما فراری هستند؟
این لطف را به خاطراین دانستید که جهان با بحران های جدی و عمیقی مواجه است. اروپا و آمریکا با بحران اقتصادی مواجه اند و شمال آفریقا و خاورمیانه در گیر و دار بیداری اسلامی است. آقای صالحی کشورهای غربی از جمله آمریکا تولید کننده انواع صنایع هستند و شما فقط فروشنده نفت اگر آنها کارنکنند شما نفتی نمی توانید بفروشید! شما به عنوان یک دروغ پرداز به این امر اشاره نکردید که اگر آن کشورها چند سال اخیر در بحران اقتصادی قرار گرفته اند، کشور ایران با سیاستهای غلط و اشتباه شما 33سال است در ورشکستگی،فقر، فساد،فحشا....به سر می برد. آقای صالحی این بیچاره گی وفقر در بین جامعه از الطاف الهی است؟ شما چه کار می توانید برای سامان دادن به بحران اقتصادی دنیا انجام دهید وقتی کشور ایران را در قعر ورشکستگی و گرسنگی قرار دادید؟ شما کشوری در اوج ثروت را از عرش به فرش رساندید از تامین مایحتاج زندگی مردم خود عاجز هستید! حال میشود بگویید چگونه دنیا را می خواهید اداره کنید؟ 33سال است که نه تنها کشور ایران بلکه دنیا رابا برپایی گروهای تروریستی نا امن کردید. آقای صالحی شما خواستید با تفرقه افکنی بین فلسطینی ها به جای دعوت از محمود عباس ریاست منطقه خودگردان، از هنیه سرپرست تروریستهای حماس در غزه دعوت کنید برای شرکت در این اجلاس! اما این بار دست شما خوانده شد و هنیه درخواست شما را برای آمدن به ایران رد کرد و از محمود عباس درخواست کرد در این اجلاس شرکت کند. آیا این همه خرج کردن برای گروهای تروریستی و اینگونه به باد رفتن ثروت وموقعیت ایران از الطاف الهی است یا از بی خردی و بی کفایتی شما؟
آقای صالحی سخن از اقتدار ایران به رهبری بنیانگذار نظام وآقای خامنه ای دانستید! میشود بگویید کدام اقتدار را به دست آوردید؟ درصحنه داخلی ورشکستگی کارخانجات، افزایش معضلات اجتماعی فقر، فحشا،نا امنی.... رابه ارمعان آوردید! در صحنه خارجی قطع رابطه با اکثر کشورهای دنیا .....تا تحریمات کمرشکن نصیب ایران کردید! این آن اقتدار است که توسط بنیانگذار نظام وآقای خامنه ای به دست آوردید؟ اقتدار شما این است که برای انجام یک اجلاس 5روز پایتخت ویا قلب یک کشوررا تعطیل کنید. این اقتدار و محبوبیت بین مردم است یا دانستن بی ارزش بودن جایگاه خود در جامعه داخل و خارج؟
آقای صالحی این اقتدار و لطف الهی چرا در این33سال نصیب ما مردم نگردید جز هر روز در جامعه داخلی بیکاری و فساد، اعتیاد بیشتر، جز سرکوب، بازداشت، زندان واعدام مخالفین خود در داخل کشور؟ و در جامعه جهانی در نهایت انزوا قرار گرفتند؟ ریاست اجلاس غیر متعهدها هر4سال عوض می شود پس باید بگوییم کشورهایی که جلوتر از شما ریاست اجلاس را داشتند بیشتر از شما رمالان وکف بینان مورد رحمت الهی قرار داشتتند. هرچند از شما گفتن این جملات بعید نیست وقتی رئیس جمهور شمافردی در خیال و متوهم باشد و دائما خود را نزد امام زمان بداند این جملات دیگر امری عادی است. آقای صالحی نفرمودید برای امام زمان هم صندلی خالی در اجلاس گذاشته اید که ناظر این اجلاس باشد.
در آخر مطلبم خدمت تمام آزادیخواهانی که به هرنحو سعی برآن دارند در این روزهاحرکتهایی انجام دهنددرود می فرستم، هرچند عده ایی در این چند روز بازداشت شده اند اما کار شما عزیزان وهمت شما جای تقدیر وتشکر دارد. مهم این نیست که این حرکت را بخواهیم انجام شود مهم این است تلاش برآن باشد که این حرکت را انجام دهیم. انجام شدن آن ملاک نیست اصل تلاش است درود برشما.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید