۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

تحدید می کنند اطلاع رسانی نکنید وگرنه دهانتان را می بندیم
مدتی است نظام جمهوری اسلامی به هر طریقی شده فعالان وایرانیان مستقل را تحت فشار شدید قرارداده که حق اظهار نظر در مورد مسائل کشور را ندارید، از تحدید، بازداشت شکنجه گرفته ...تا اعدام راانجام می دهد برای ترساندن افراد! هرروز یک مشکل را در جلو پای افراد قرار می دهد. ایمیل، مسیج و ضرب وشتم در خیابان کمترین کاری است که انجام می دهند! دیروز بنده را تحدید می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد می گویند وراجی زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم ومیشنوم می نویسم،  می گویند هرکاری بخواهیم می کنیم هررفتاری را انجام میدهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! می گویند مردم فلسطین وبحرین در عذاب هستند و کسی نیست یادی از آنها کند شما وطن فروش هستید! بنده وامثال من وطن فروش نیستیم عاشق ملت خود هستیم شما هستید که بیگانه پرست و وطن فروش هستید. روز وشب تلفنهای تحدید آمیز قطع نمی شود گویی قرار است با هر سُخنی دهانمان را ببندیم  بنده به عنوان یک ایرانی می گویم من نمی توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد.آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.
نظام جمهوری اسلامی، فریاد،وا مصیبتابرای فلسطین، بحرین وبسیاری از کشورها سر میدهدو از نبود آزادی بیان و اطلاع رسانی نشدن از آن کشورها ابراز نگرانی می کند. اما نمی گوید این همه فیلم وعکس که به صورت حرفه ایی گرفته می شوداز کجا می آید؟  نمی گوید چگونه اطلاع رسانی نمی شود،  که گزارشگران، شبکه های تلوزیونی نظام به طور مستقیم از آن کشورها، گزارش زنده تهیه می کنند وبه خوردمردم میدهند. آن هم گزارشاتی یک طرفه و آنقدر این مطالب رابه زور به خورد مردم می دهند، که حالت تهوع وتنفراز دیدن شبکه های جمهوری اسلامی به انسان دست می دهد. اما درمورد وضعیت اسفبارنقض مداوم حقوق بشر در ایران سکوت می کند! ازهر روزبازداشت، شکنجه، زندان واعدام های دسته جمعی سخنی به میان نمی آورد، زندانیان سیاسی رادر بدترین شرایط و بدترین وضعیت قرار می دهدبرای شکسته شدن آنها اما خبری از وضعیت آن عزیزان نه تنهابه وکلا آنها نمی دهند وحتی اجازه داشتن وکیل را به آنها نمی دهند!  بلکه حتی از اطلاع رسانی ازحال آن عزیزان به خانواده هایشان جلوگیری می کند!؟   خانواده های این عزیزان راتهدید می کند، که نه اجازه مصاحبه ونه اطلاع رسانی به هرگونه درباره عزیز خود ندارید؟!  تهدید خود را به این مرحله ختم نمی کنند، و اظهار می دارند، اگراطلاع رسانی کنید خود وجان خانواده خود را به خطرمی اندازید؟! می گویند دختران واعضای خانواده رابازداشت می کنیم.  شعار آنها این است. ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!
"آقایان" این چه قانونی است؟  در کجا این قانون اجرای شده؟  واکنون شما این قانون را برای مردم ایران به ارمغان آوردید. این قانون جز درکشورهای دیکتاتوری جای دیگری اجرای شده؟  باور کنید در بدترین کشورهای دیکتاتوری دنیا هم این طور قانون من درآوردی اجرایی نشده! وحتی اگر اجرای هم شده باشد به اسم حکومت تمام شده،  نه به اسم دین، خدا وبدنام کردن دین وخدای آن دین! چرا باید شما بازداشت کنید، شکنجه دهید، اعدام کنید....و خانواده سکوت کنند. چرا شما از حکومت به پایین نمی آیید ودر حکومت دیگری نمی روید که چنین بلایی برسر شما بیاورند، ومعنی ومزه آن را درک کنید؟ درجنگل هم این قانون نیست که درنظام شما هست! اگر از کار و هنر خودکه انجام می دهید مطمئن هستید، قابل قبول است، پس چرا از بازگو شدن آن هراس دارید؟ بگذارید اطلاع رسانی شود تا بقیه حکومت های دنیا یادبگیرند و بدانند، چه نظام مردم سالاری اداره می کنید! اگر خود می دانید کارشما چنان حقیر وزبون است که مورد خنده دردنیا میشویدچرا انجام میدهید؟ چگونه است که خبرنگاران شبکه های تلوزیونی شما، در سراتاسر دنیا هستندو از آنجا از هرچه بخواهند گزارش می دهند؟ اما شبکه های دیگر دنیا درایران یا نیستند ویا مطالبی که شما بخواهید باید انتشار بدهند؟  برای چند روز حکومت کردن بیشتر آیا ارزش این همه ظلم کردن را دارد؟ آیا قانون من درآوردی شما پیش وجدان خود اعتباردارد؟.
حال من نظر دیگری میدهم. شما اگر از اطلاع رسانی هراس دارید؟ یا ازحکومت کناره گیری کنید! و یا ظلم نکنید. شما بازداشت نکنید، شکنجه ندهید، سلاخی نکنید تا اطلاع رسانی هم نشود.  در غیر این صورت نه تنها اطلاع رسانی می شودبلکه به زودی بساط ظلم شما برسرتان فرو خواهد ریخت. اطلاع رسانی از وضعیت هر انسان در حال ظلم وستم کشیدن وظیفه تک تک افراد یک جامعه است، وهرکس در این کار کوتاهی کند به خود وبه وجدان خود خیانت کرده است! هرکس در اطلاع رسانی دریغ کند چاهی برای خود کنده است! چون شما نوبت به نوبت هرکسی که صدای مخالفت بلند کند، قصد ساکت کردن آن را دارید، حتی اگر این ابراز مخالفت در گوشه ای خلوت خانواده گی افراد باشد. پس ما را از تهدیدات خود نه ترسانیدچون ترسی در دل ما نیست، دیگر جای ترسی نمانده، شلاق وشکنجه شدن، ما را از اطلاع رسانی کردن باز نمی دارد. اگر شعار شما این است که
ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!
شعار ما هم این است. پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران.
نویسنده ستار

http://magalh91.blogspot.com

۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

گفتگوی مجری عزیز آقای سعید اوحدی با همسر خانم نسرین ستوده رضا خندانچند لحظه پيش از راديو فرهنگ گفتگويى داشتم با آقاى رضا خندان و از آخرين شرايط جسمانى خورشيد ايران بانو نسرين ستوده كه همچنان براى رسيدن بخواسته هاى انسانى در اعتصاب غذا بسر ميبرند آگاه شديم ، دوستان گرامى مهر ورزيده و اين گفتگو را به اشتراك بگذارند
http://kiwi6.com/file/kge7arop9k

آقای فیروز آبادی ،آقای مهدی رستمی و حسین شریعتمداری حتما تیمارستان بروید؟

سرلشکر فیروزآبادی: تا زمانی که مردم آمریکا از حقوق دمکراتیک خود محرومند با آمریکا مذاکره نمی کنیم . رییس ستادکل نیروهای مسلح درباره تبعات رابطه با آمریکا گفت: همانطور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) فرمودند، رابطه آمریکا با ایران، رابطه گرگ و میش است و تا آمریکا آدم نشود، رابطه با دولت آمریکا به صلاح نخواهد بود.
 سعید قاسمی مدعی است که جمهوی اسلامی برای ۱۴۰ کشور پرچمداری می کند و این مساله تاوان دارد. وی می گوید: اگر بخواهیم با دنیا مُچ بندازیم، دلار همان قیمت نمی ماند و این کمترین درگیری است که ممکن است اتفاق بیفتد. سعید قاسمی که از وی بعنوان یکی از هماهنگ کنندگان لباس شخصی ها نیز یاد می شود ادامه داد: مبادا دوباره اشتباه کنیم، ما در شرایط بدر و خیبریم، مبادا فشار بیاوریم که به عقب برگرد. به کدام عقب برگردیم؟ درادامه اظهار داشتند: متاسفیم که تا ۹ ماه آینده باید درد زایمانی را تحمل کرد که یا فرزند خلف یا ناخلفی روی کار می آید.« در حالی که اساس این کشور روی خون» بنا شده است البته ما جان می دهیم و ننگ ملامت نمی خریم
نماینده رهبری در موسسه کیهان که پیش از این حامیان احمدی نژاد بود، با انتقاد شدید از تیم رییس هیات دولت حمایت رهبری از احمدی نژاد را به حمایت حضرت علی از طلحه و زبیر تشبیه کرد. حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان با توجیه حمایت اصولگرایان و اقتدارگرایان از احمدی نژاد طی سالهای اخیر نوشته است: نه فقط خطا نبوده و نیست، بلکه یکی از افتخارآمیزترین ویژگی حزب الله است و به وضوح نشان می دهد، حزب الله فقط در بستر اسلام و انقلاب و خط امام و رهبری حرکت می کند.
سردار فیروز آبادی که هیکل شما نه تنها به سردار نمی خورد بلکه همچون انسانهای عقب مانده ذهنی می مانی که آنقدر برسر جای خود نشسته اند و تکان نخوردند که ورم کرده اند. اما صد شرف به آن انسانهای عقب مانده شما نه تنها عقلی در سر ندارید بلکه ورم شما بخاطر چپاول و خوردن مال حرام است و دروغگویی که در شما جمع شده! شما نگران دموکراسی در آمریکا هستید؟ در آمریکا تمام شبکه های رادیو تلوزیونی خصوصی  مشغول به کار هستند! در ایران شما چند شبکه رادیو تلوزیونی خصوصی مشغول فعالیت است؟ در آمریکا کسی را برای اظهار عقیده ونظرش در زندان نمی کنند، در آمریکا در ملاء عام کسی را برسر دار نمی برند وطناب داری وجود ندارد! حتی در بسیاری از ایالتهای آمریکا مجازات اعدام لغو شده است! درحکومت شما بخاطر فکر کردن مخالف فکر شما زندانها انباشته از زندانیان است. به راستی چگونه می توانید با چنین وقاحتی دروغ بگویید و نقض حقوق بشر را در ایران را نبینید،اما با کمال پرویی نقض حقوق بشر را درآمریکا کشف می کنید. رهبر شما که فرموده رابطه آمریکا ونظام جمهوری اسلامی رابطه گرگ ومیش است  وآن را خلاف دانسته شما میشها چندین باراز جریان مک فارلین تا مذاکره بخاطر افغانستان وعراق بارها به صورت آشکارا ونهان پای میز مذاکره با این گرگ نشستید و آخرین باراین مذاکرات چند روز قبل افشا شد که آقای ولایتی وطائب در پی مذاکرات مخفیانه با دولت آمریکا بودند. آمریکا آدم هست شما گرگهایی هستید که بویی از آدمیت نبردید.
آقای سعید قاسمی فرمانده لباس شخصیهای خودسر،ای انسان بی چاک ودهن که حتی سُخن گفتن شما از بی ادبی آغاز می گردد. شما ادعای پرچمداری 140کشور دنیا دارید 190کشور در سازمان ملل عضو هستند اگر شما پرچمدار 140کشور دنیا هستید پس چطور با دنیا مچ می اندازید مگر مانند لاتهای قدیم بساط قماربازی ومُچ اندازی دارید؟ هرچند طریقه لباس پوشیدن وحرف زدن شما به نوچه های دستمال کش لاتهای قدیم می ماند!  اگر پرچمدار 140کشور هستید چگونه در برابر50کشوردیگر درمانده شدید؟ اولا در موقع جنگ بدر وخیبر پیروزی بودولی در حال حاضر برای شما شرایط نابودی است! شما در شرایط بدروخیبر نیستید، بلکه در باتلاق فلاکت هستید! بله درست می فرمایید خود اظهار داشته اید پایه و اساس این حکومت برخون بنا شده اظهار داشته اید تن به مرگ می دهید اما تن به ننگ نمی دهید، اگر چشم باز کنید می بینید غرق در ننگ شده اید وجرات جان دادن ندارید، فقط با غصب زمام کشور و بذل وبخشش به تروریستها ودیکتاتورها به زندگی ننگین خود ادامه می دهید.
قسمت آخر مطلبم جواب آقای حسین شریعتمداری معروف به حسین بازجو است. آقای شریعتمداری باز به انتخابات نزدیک شدیم و رنگ شما تغییر پیدا کرد! برای نجات دادن رهبری از منجلاب ساخته شده از دفاع بی چون وچرا ایشان از احمدی نژاد دست به هذیان گویی زدید! جریان دفاع رهبری از احمدی نژاد را به مثال طلحه وزبیر بیان کردید! اول آنکه طلحه وزبیر دونفر بودند و قصد خروج از علی را داشتند، اما احمدی نژاد یک نفر بود و قصد دست بوسی رهبر را داشت! دوم آیا علی بخاطر طلحه وزُبیر حمام خون به راه انداخت؟ آیا علی شکنجه گاه را به راه انداخت و دستور شکنجه وقتل عام وتجاوز داد؟ برعکس شما که کار دفاع به اسم حزب الله و درعمل ارازل واوباش را دفاع از ولایت وکاری صحیح می دانید بنده این کار را کاری بسیار خطا و ناپسند می دانم! و پیروی کردن افراد را ازیک شخص همانند گوسفندانی می دانم که سرگله آنها را بُزی می گذارند وهرکار جا که بز حرکت می کند آن گله دنباله رو اوست! این کار عناصر شما نه تنها کار ملی ومیهنی نیست بلکه نوعی فرد پرستی و تلقین کردن بزرگی به شخصی است که لایق آن پست ومقام نیز شاید نباشد! کسانی که به دنبال آبادی کشور خود هستند به دنبال یک شخص نمی دوند بلکه به دنبال اندیشه های صحیح می روند. و خدمت سران نظام اعلام میدارم جای تبریک دارد شما که خود را مدافع حقوق بشر میدانید در دادگاه لاهه به جنایت علیه بشریت محکوم شدید، حال جای سوال دارد! ادعای حقوق بشربرای ملت آمریکا دارید، خود را پرچمدار 140کشور می دانید اما متهم به جنایت علیه بشریت می شوید. واقعا فکر سالمی در سر شما است؟ آقای فیروز آبادی ،آقای مهدی رستمی و حسین شریعتمداری حتما تیمارستان بروید.
درآخر بخاطر اراجیفی که از طرف سه تن از مقامات نظام گفته شده بود نتوانستم هر مطلب را کامل بشکافم، فقط در حد توان خود جواب گوتاهی به گفته های حقارت آمیز سران نظام دادم. اما تمام این گفته ها را اگر بنگرید درهمه چیزی که مشخص است ترس در گفتار سران نظام است که همه آنها به نوعی سعی بر آن دارند فضای جامعه را عادی و قدرت را به طور کامل در دست خود بدانند و به مردم ایران این دروغ را تلقین کنند! اما باز اگر بنگرید در همین سُخنان ترس و دلهره و سُخن از ویران شدن این بنای پوشالی خود دارند. به امید رهایی ایران و ایرانی از چنگال استبداد
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

http://magalh91.blogspot.com

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

خانم مینو اصلانی درباره ارزشهایی سُخن می گویید که درکشورهای داعیه دار آن بی ارزش هستند.
مینو اصلانی رئیس بسیج زنان کل کشور در جریان شرکت بازیگر ایرانی نیکی کریمی در ابوظبی چنین اظهار داشته: باعث تأسف است هنرمندانی که می توانند در کشور و دل مردم جا داشته باشند و در واقع در سنگر هنر حافظ باورها، سنت ها و اعتقادات مردم باشند، تا این حد به اعتقادات مردم پشت پا می زنند و خودشان را هنرمندی برای مردم می خوانند.اگر نیکی کریمی از عملی که انجام داده از مردم برائت نجوید و عذر خواهی نکند قطع بر یقین باید جزو کسانی باشد که ممنوع التصویر شود و این خواست مردم است.
خانم اصلانی سُخن از کدام مردم می گویید؟ کدام اعتقادات را بیان می کنید؟ مردمی که اکنون اکثر جامعه را فراگرفته اند در فقر وتنگدستی اقتصادی و خفقان اجتماعی به سر می برند! اعتقاداتی که شما دم از آن می زنید و از آن بُتی برای ترساندن مردم ساخته اید، دیگر کارایی خود را از دست داده! ابوظبی خود کشوری کوچک ومسلمان است و هم اصلیت عرب هستند هم این دین وارزشها به آنها نزدیکتربوده، آنها خود اینگونه فریاد وفغان بر نمی آورند اما شما چرا کاسه داغتر از آش شده اید؟ 33 سال است این ارزشها در جامعه وجود داردو باید گفت از هر روشی برای ترویج این ارزشها استفاده کردید، از بازداشت، ضرب وشتم تا شلاق و....هراران افکار و اعمال قرون وسطایی چقدر این ارزشها در جامعه جاگرفته؟ آنقدر این ارزشها را به زور به خورد مردم داده اید که دیگر حالت تهوع آن در جامعه نمایان گشته.
خانوم اصلانی این ارزشها و باورها که مدام میگویید نباید کسی ولو درکره مریخ باشد به آنها پشت پا بزند و گرنه ناراحت می شوید چیست؟ چرا سی و سه سال است به زور این ارزشهای شما جاری است در این مملکت ولی هنوز آمار تجاوز به زنان و مزاحمت های خیابانی بیداد می کند؟ چرا با وجود این باورها و ارزشهای شما، زنان ایرانی در خیابانها و پارکها، معابر عمومی از حداقل امنیت روحی روانی بر خوردار نیستند؟ شما خواب هستید یا خود را به خواب زده اید آنقدر این ارزشها را به زور به این مردم تزریق کردید، که جامعه ای گرسنه از اقتصاد و شهوت را به ارمغان آوردید! دیر زمانی از ماجرای تجاوز به زنان در باغ اصفهان نمی گذرد، مثالها بی شمار است و هر روز برآمار آن افزوده می شود جریان تجاوز به زنی در کاشمر و کاشان را فراموش کردید؟ این ارزشها که شما ادعای امنیت برای جامعه برای آنها دارید نا امنی و فسادی بی حد بوجود آورده! خانم اصلانی اگر به گفته شما و سران نظام در کشورهای غربی این ارزشها رعایت نمی شود وبی بندوباری آن کشورها را فرا گرفته و واقعا این گفته شما جیره خواران نظام وسران نظام واقعیت داشته باشد فکر نمی کنید باید الان سیلی از نطفه در خیابانهای آن کشورها به راه افتاده بودو در بدترین نوع فلاکت وبدبختی بودند؟ آیا این ارزشها که در آن کشورها رعایت نمی شود و در کشور ما شما مانند سگان نگهبان مسئول حفاظت آن هستید نباید ایران وملت ایران را به اوج می رساند؟ شما هربار که سُخنرانی می کنید هربار تلوزیون می بینید واز هر چیزی استفاده می کنید، ببینید ساخت کدام کشور است و اولین کشوری که این وسیله را ساخته کدام کشور بوده؟ فقط اگر مارک ایرانی داشت نگویید ما با ارزشهای خود ساخته ایم بگویید با ارزشهای خود کپی برداری کردیم نوعی سرقت انجام دادیم.
خانم اصلانی ملتی که شما می فرمایید از کار این هنرمند به خشم آمده اند و خواستار ممنوع التصویر شدن ایشان شدید ،آنها ملت نیستند! به آنها لقب اُمت همیشه در صحنه داده می شود، که با کیک وساندیس روانه خیابانها می شوندبرای شُعار دادن کذایی. رادیو تلوزیون ملی است اما تبدیل به شبکه خصوصی برای رهبری و اوباش سخنگوی ایشان شده است!
خانم اصلانی دینی و ارزشی که با بیرون آمدن مویی زیر سوال برود و پایه هایش بلرزد نابود شود بهتر است! آن چیز که در دل جای داشته باشد نابود نمی شود ونگرانی از نابودی آن نیست خود می دانید این ارزشهای شما نه در دل که دیگر برزبان ملت نیز جاری نیست وجای آن را خرافات گرفته! روزی کسی ادعای هاله نور می کند روز دیگر کسی ادعای نائب خدا بودن ......و این خرافات به اسم ارزش به قدری در جامعه نفوذ کرده که عده ایی دیگر ادعاهای عجیب وغریب دیگر از خود ابراز می دارند! به طوری این  ارزشها تبدیل به خرافات شده که مردم به جای بازخواست خواسته های خود از نظام به این خرافات روی آوردند! شما نگران دین خود هستید لازم به هوار زدن نیست این دین وارزشهای خود را به هرکس که می خواهد بامحبت تقدیم کُنید نه با چماق! به نظر بنده به جای ممنوع التصویر کردن اشخاص که ارزشهای شما را زیر سوال می برند خود را ممنوع التصویر کنید تا همان ملتی که می گویید ناراحت هستند قدر شما وسران این نظام را بدانند و این ارزشها را قدر بدانند و کسانیکه ارزشهای مترقی شما را زیر سوال می برند از رده خارج کنند. خانم اصلانی 33سال است این اراجیف را به خورد ملت به نام دین به مردم داده اید و نهایت آن تنفر از ارزشهای شما شده! اعراب انقدر که شما خود را برای این ارزشهای بی ارزش خفه می کنید چنین کاری نمی کنند! حال شما این دکان دین را برای حکومت کردن خود به نام ارزشها به خورد مردم می دهید. باشد که به زودی جوابگوی اعمال ننگین و دروغهای بی نهایت خودو سران نظام خود باشید.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار