۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

فدایی رهبرتوهین کردن شرعی نیست شرطی است، قدم در راه خدا نیست دویدن به سوی شیطان است.


سعید تاجیک یکی از افرادی که همچون سعید قاسمی خود را ذوب شده در ولایت می دانند، واین ذوب شدن به اندازه ای است که راه شیطان را راه خدا می بینند و کار حلال را حرام وکارحرام را حلال فقط اگر دستور مقتدا ورهبرش پای آن باشد! این اشخاص به جای خداپرستی فرد پرستی و بت پرستی را ضمیمه اعمال خود کرده اند. در اول مطلبم اظهار می دارم این مطلب را نه به دفاع از خانواده هاشمی می نویسم ونه قصد توهین و اهانت به اشخاص ذوب شده در ولایت دارم! زیرا این برخوردها با خانواده هاشمی جنگ قدرت در بین سران نظام است. من مدافع هیچ شخصیت،حزب وگروهی نیستم مخصوصا احزاب واشخاص درون نظام. برای من اول وطنم ومردم وطنم ارزش دارد نه اشخاص واحزاب. مطلب من خطاب به آقای تاجیک است نه برای دفاع از خانواده رفسنجانی برای دفاع از ملت خویش چون عملی که با خانواده هاشمی سعید تاجیک انجام داد صدها برابربدتر از آن را با مردم عادی ایران این عناصر انجام می دهند! آقای تاجیک شما مطلب خود را با آیه قران اغاز کردید وآقای خامنه ای را تا نیابت امام زمان بالا بردیداما بسیار اشتباه کردید! مثل اینکه اخبار داخل حکومت را مطالعه نمی کنید اکنون سید علی را آقای صدیقی تا نیابت خدا رسانده و شما کمی جامانده اید از چاپلوسی، در ادامه اظهار داشتید: مولای من، من از تاریخ درس خوبی گرفتم تا به عهدی که با مولایم بسته ام نباید خیانت نکنم. آقای من، ای عزیزتر از جانم، والله من و امثال من تشنه یک جرعه شهادتیم و آماده و گوش به فرمان مولایم آقا سیدعلی هستیم. آقا جان، حقیر سال گذشته به دلیل رفتار و اعمال ناشایست بعضی از خواص مردود و بی بصیرت این نظام مقدس که ادعای پیروی از خط امام را داشته که در فتنه سال ۸۸ امید دشمنان قسم خورده‌مان را فراهم ساختند و خنده رضایت را بر لب آنان نشاندند و با ضد انقلاب فراری، سلطنت طلب ها......می خواستند با اردوکشی انقلاب زحمات روح الله وشهدا رابه باد فنا دهند. و اظهار داشته که بعداز دستور خامنه ایی در30تیر 88مشغول دفاع از حریم ولایت شده اند و در9دی جواب این آشوبها را دادند! وی ادامه آورده: فحاشی به فائزه هاشمی را “تکلیف شرعی” عنوان کرده و آورده است: “اگر به اندازه سر سوزنی از فرامین مولایم سیدعلی عزیز اهمال، قصور و یا کوتاهی کنم در آتش خشم الهی خواهم سوخت و این موضوع گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است. در پایان از اینکه نامه پر از ایراد ادبی بنده را مطالعه فرمودید، بی‌نهایت سپاسگذارم.
آقای تاجیک از کدام قسمت تاریخ درس گرفته اید؟ آیا تاریخی را که برای شما در جلسات نظام آموزش می دهند می خوانید؟ اگر تاریخ را مطالعه کرده بودید می دانستید دور شدن از مردم ،پیوستن وپرستیدن اشخاص سرانجامی جزفنا ونابودی ، نفرت وکینه در دل خلق خدا نهادند چیزی به بار نیاورده. چشمهایت را اگر باز کنی و واقعیت را ببینی جامعه امروز منتظر یک لحظه هستند که سران نظام وعوامل خود فروخته آن را هم چون زمین شخم زده زیرو رو کنند! چشمهایت راباز کن سیاستهای نظامی که خود را فدایی آن می دانی را ببین که در دنیا چه نفرتی به جا گذاشته، و در داخل مرز چه کینه نهفته در دلها برای نابودی آن برپا کرده. آقای تاجیک اگر عاشق شهادت هستید چرا هم چون ارازل و اوباش با چاقو، پنجه بکس، چماق، زنجیر وانواع وسائل به جان مردم بی پناه وبی سلاح می اُفتید عاشقانه ومردانه وارد میدان شوید تا نشان دهید عاشق شهادت هستید نه تشنه خونریزی و خونخواری. آقای تاجیک در سال 88در سرتاسر کشور جمعیت میلیونی مردم که به خیابان آمده بودند، همه سلطنت طلب و منافق و انواع الفاظی که لایق خود وهم نوعان خودت است بودند؟ اگر چنین است پس ببینید چه جایگاه کوچک وحقیری در بین مردم دارید که از این همه داد اسلام دادن چیزی جز نفرت برای خود نگذاشتید. واگر مردم ایرانی بودند نفرت وکینه اکثر مردم ایران را نسبت به خود ببینید شاید به خود آیید. و در 9دی جمعیتی که به خیابان آوردید هنوز مشغول جمع کردن ظرفهای ساندیسهای خورده شده از طرف آنها هستید.
درباره شرعی بودن عمل خود گفتید. اول آن که این عمل شما نه درباره خانواده هاشمی به خاطر قدرت بلکه با بسیاری از سران نظام انجام شد از آیت الله منتظری، دستغیب  وبسیاری دیگر. و رفتاری که با مردم عادی انجام می دهید  صدها بار بدتر از این نوع رفتار است! این نوع رفتار شرعی نیست شرطی است! برای شما این وظیفه و دستور است که دست به هر کاری بزنید به شرط آنکه مواجب شما پرداخت شود. دینی نیست چون هیچ دینی این نوع عمل را قبول نمی کند این راه دویدن به سوی شیطان است. رفتار با خانواده رفسنجانی را شرعی می دانید رفتار با زن ومرد ایرانی را نیز شرعی می دانید زدن، کشیدن موی سر زنان و دختران، تجاوز و شکنجه نیز شرعی است یا شرطی برای ماندن برسر حکومت و نگهداری نظام ظلم و زور؟
آقای تاجیک اول انکه نگران نباشید حضرت آقا بسیار از کار شما خشنود است واز دستورات ایشان بوده وگرنه الان شما حکم 8ماه زندان نداشتید! شاید بر بالای دار چون برگ خزان می رقصیدید! و آقای تاجیک بسیار دیکته خوبی رو نویس کرده بودید! این همه رو نویسی کردید که رهبر نشان دهد چه جیره خواران ومدافعانی دارد، اما با نوشتن جمله ایی این دیکته را افشا کردید شما هنوز مثلا داشتید عفو نامه می نوشتید اما نوشته اید: در پایان از اینکه نامه پر از ایراد ادبی بنده را مطالعه فرمودید، بی‌نهایت سپاسگذارم. نشان دادید که خود خبر دارید هنوز نامه نوشته نشده رهبر و مولایتان خوانده است! این چه عفو نامه ایی است که هنوز نوشته نشده شما می دانید این نوشته خوانده شده؟  آقای تاجیک بدترین اشخاص کسانی هستند که آخرت خود را به دنیای دیگران می فروشند و شما یکی از آن عوامل هستید که نه دنیا را دارید نه آخرت! اگر چشم باز کنید از نگاهای مردم به شما وسران نظام خشم وتشپنه به نابود بودن شما را می بینید.
درپایان مطلبم از همه مردم، گروها و احزاب می خواهم اکنون که سران نظام همراه عوامل خود به جان هم اُفتادند به اتحادی یکپارچه برسیم وبساط این ظلم را برچینیم
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب

 http://magalh91.blogspot.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر