۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

خانم مرعشی شما لایق مادر فرزندان ایرانی نیستید، مادرفرزندان خود باشیدهنر کرده اید.


چند وقتی است که خانواده رفسنجانی دست وپا می زنند که خود را داعیه دار ملت ایران بدانند! رفسنجانی نقش پدری را بازی می کند که فرقی میان فرزند خود با ملت نمی داند! و در مصاحبه بعدی که انجام می دهد با سخنانی که اظهار می دارد این فرق را بیان می دارد!  وبه تازه گی خانم عفت مرعشی همسرآقای هاشمی رفسنجانی در بیانیه ای خود را مادرفرزندان ایرانی دانسته! ایشان فرموده اند: ندایی از درون به من نهیب می زند که آقای هاشمی در راه آرمانش و برای سرنگونی ستم و حاکمیت اسلام آن همه زجر کشید و ما هم به دنبال او. اما در روزگار حاکمیت اسلام، حتی احساس ستم هم تحمل ناپذیر است. ایشان از مادرانی گفته که در این سال ها درد دوری فرزندان خود را تحمل کرده اند و همچنان با صبوری فردا را انتظار می کشند. به من می گویند، مگر خون فرزند تو از دیگر بچه های این سرزمین رنگین تر است؟ خانم عفت مرعشی خود را مادر فرزندان این سرزمین دانسته کسی نیست بگوید تا وقتی بچه های شما با سران نظام دست در دست داشتی مادر چه کسانی بودی!
خانم مرعشی درباره آقای هاشمی فرمودید که برای مبارزه با ظلم و حاکمیت اسلام زجر فراوان کشید و با مادران چشم انتظاری همدردی کردید! خانم مرعشی آقای هاشمی برای مبارزه با ستم زحمت کشیدند! اما آن اسلامی که شما می گویید چیزی جز شکنجه، قتل، تجاوز به بار نیاورد! آقای هاشمی هم در این امر سنگ تمام گذاشتند و دیگر از کسی پنهان نیست ایشان همچون امثال خلخالی کم دست در کُشتار به اسم اسلام نداشتند! و بسیاری از همین مادران چشم انتظار که شما خود را نگران آنها می دانید، از رحمت خانواده شما چشم انتظار عزیزان خود شدند ویا عزیزان انها سربه نیست شدند و از آنها هیچ خبری به خانواده هایشان داده نشد! از اسلام رفسنجانی هم پای بقیه سران نظام  جز سلاخی چیزی به جای نگذاشتند! وخود نیز اظهار می دارید دنباله رو ایشان بودید، بله شکی در آن نیست شما نیز دست کمی از ایشان در فعالیتهای سیاسی نداشتید مخصوصا در اوائل انقلاب بعداز محکم شدن جا پای خانواده تان کمتر دخالت کردید، اما همیشه یار شفیق رفسنجانی در مشورت دادن بودید. سُخن عجیب شما این است  که میگویید: حتی در حاکمیت اسلام ستم تحمل کردن ناپذیر است! مگر اسلامی به جای گذاشته اید؟ و مگر در حکومت اسلامی باید ستم انجام گیرد که تحمل پذیر یا تحمل ناپذیر گردد؟ اگر در حکومت اسلامی ستم باشد چه فرقی میان حکومت ظلم و حکومت اسلام است؟ خون بچه های شما بسیار رنگین تر است بچه های شما هنگامی که در دلالی اسلحه، به دست گرفتن بنادر کشور، بستن قراردادهای نفتی بودند، عزیزان این کشور مشغول مبارزه  و دفاع از میهن و بعداز ان مبارزه وجلوگیری از چپاول ثروت ایران شدند! بچه های شما برمسند قدرت همراه سران نظام گوشه ای از این نابسامانی ایران را ورق زدند.
خانم عفت مرعشی همسر فرزند هاشمی رفسنجانی، برخلاف گفته شما که فرموده ایدکسی نیست بگوید تا وقتی بچه های شما با سران نظام دست در دست داشتی مادر چه کسانی بودی؟ بنده به عنوان یک ایرانی می گویم و درخواست پاسخ دارم خانم مرعشی هنگامی که فرزندان شما دست در دست نظام برسرقدرت بودند و همکاری در سلاخی کردن مردم ایران بودند شما مادر چه کسانی بودی؟ برای چه کسانی نگران بودی؟ چگونه می توانید خود را مادرفرزندان ایرانی بدانید وقتی بسیاری از این فرزندان، پدران، مادران بخاطر سیاستهای خانواده شما همراه بودن با نظام داغدار شدند، سربه نیست و گمنام گشتند! آن زمان مادر چه کسانی بودید؟ داغدار چه کسانی بودید؟ امروز که دو فرزند خود را به خاطر جنگ قدرت در زندان می بینید مادر فرزندان ملت شدید؟ در دهه 60 وقتی در زندانها آقای لاجوردی معروف به جلاد اوین مادران وپدران این کشور را داغدار می کردند، وآقای لاجوردی از داشتن سونا واستخر در اوین سخن می راند شما مادر چه کسانی بودید؟ آن زمان شما و خانواده شما جزء مدافعان این عملکرد بودید! امروز خود را میان ملت انداخته اید و بخاطر فرزندانتان خود را مادر ملت می نامید؟ مادر کُشته شده گان در قتلهای زنجیره ای، رستوران میکونوس، کُشتار67.......کشتار پوینده ها، سیرجانیها، اکبر محمدیها، نداها، سهرابها،ترانه ها، محمد مختاریها، صانع ژاله ها......و بسیار عزیز به خون خفته چه کسی بود؟ مادرعباس امیر انتظامها، سعید ماسولیها، مهندس حشمت الله طبرزدیها، منوچهر و اکبرمحمدیها، بهاره هدایتها، مهدیه گلروها، آیت الله کاظمینی برو جردیها،حسین رونقیها، منصور اصانلو، افشین اصانلو.....و بیشمار از زندانیان چه کسی بود؟ ایا می دانید بسیاری از این زندانیان از لحاظ روحی وجسمی در وضعیت وخیم هستند؟ آیا می دانید که وضعیت کلیه های حسین رونقی وخیم شده؟ آیا می دانید افشین اصانلو دنده های قفسه سینه اش زیر شکنجه شکسته؟ آیا می دانید دندانها افشین اصانلو در شکنجه خرد شده؟ خانم عفت مرعشی بنده به عنوان یک ایرانی می پرسم تا انزمان که بچه های شما در زندان نبودندمادر چه کسانی بودید؟  مادر ملت ایران شما نیستید. مادران این ملت آزادیخواه. مادران افشین ومنصور اصانلوهستند، مادر اکبرمحمدیها، نداها، سهرابها، خانم بروجردیها، همسر طبرزدیها مادر ازادیخواهان این ملت هستند؟ چرا کسی نیست از شما بپرسد تا زمانی که دست در دست نظام داشتید مادر چه کسانی بودید من به عنوان یک ایرانی می پرسم ومی گویم شما مادر فرزندان خود باشید، عزیزان به خون خفته ما و درزندان شده ما بسیار مادران فداکار ولسوز دارند مادرانی که دست در دست نظام ندادند و منتظر نماندند بلا برسرشان نازل شود بعد ادعای مادری ملت را کنند.
درپایان مطلبم می گویم، سوت رسیدن این قطار حکومت شما به ایستگاه اخر زده شده و به زودی باید پاسخگوی اعمال حود باشید. حال چه در نقش مادر و پدری مهربان برای ملت چه در نقش جلادانی خونخوار.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سجاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر