۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

آقای صالحی اگر ریاست ایران دراجلاس عدم تعهدلطف الهی است، بدبختی ملت لطف کیست؟


وزیرامورخارجه در بیان دستاوردهای ریاست ایران در جنبش نم گفت: از الطاف الهی است که ایران زمانی ریاست این جنبش را برعهده می گیرد که جهان با بحران های جدی و عمیقی مواجه است. اروپا و آمریکا با بحران اقتصادی مواجه اند و شمال آفریقا و خاورمیانه در گیر و دار بیداری اسلامی است. وبه بقیه دروغ پردازی های خود ادامه دادازجمله اظهارداشت: اقتدار کنونی ایران مرهون رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است وزیرامورخارجه در ابتدای سخنان خود یادی از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کرد و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران را ناشی از رشادت ملت ایران تحت رهبری امام راحل و حضرت آیت الله خامنه ای دانست
آقای صالحی شما سیاستمدار هستید یا دعا نویس و رمال؟ آیا ریاست بر یک اجلاس از الطاف الهی است آن هم اجلاس عدم تعهد که به گفته سران نظام 50نفراز مقامات بلند پایه درآن شرکت کردندو خبرهای عیر رسمی نشانگر این است استقبال از این اجلاس بسیار ضعیف بوده اکثر کشورها در حد وزیر خارجه ویا معاون وزیر شرکت کرده اند؟ اگر این گونه بخواهیم به قضیه بنگریم پس کشورهای شورای امنیت در مقام خدایی نشسته اند و لطف خدا بیش از شما به سوی آن ها روان است! وشما که در اکثرمحافل جایگاهی ندارید نه تنها مورد لطف خدا نیستید بلکه خشم خدا را هم به همراه دارید! اجلاس عدم تعهد120کشور را شامل می شود یعنی دوسوم اعضای سازمان ملل اگر به گفته سران نظام 50نفر در حد سران در آن شرکت کرده باشند آیا این از الطاف الهی است که 70کشور دیگر در حد وزیر ومعاون وزیر شرکت کنند؟یکی دیگر از الطاف الهی این است که آقای مُرسی رئیس جمهور مصر گفته به مدت 5ساعت وارد ایران می شود ریاست مجمع را تحویل می دهد و می رود! واقعا لطف خدا از این بالاتر هم هست که همه از شما فراری هستند؟
این لطف را به خاطراین دانستید که جهان با بحران های جدی و عمیقی مواجه است. اروپا و آمریکا با بحران اقتصادی مواجه اند و شمال آفریقا و خاورمیانه در گیر و دار بیداری اسلامی است. آقای صالحی کشورهای غربی از جمله آمریکا تولید کننده انواع صنایع هستند و شما فقط فروشنده نفت اگر آنها کارنکنند شما نفتی نمی توانید بفروشید! شما به عنوان یک دروغ پرداز به این امر اشاره نکردید که اگر آن کشورها چند سال اخیر در بحران اقتصادی قرار گرفته اند، کشور ایران با سیاستهای غلط و اشتباه شما 33سال است در ورشکستگی،فقر، فساد،فحشا....به سر می برد. آقای صالحی این بیچاره گی وفقر در بین جامعه از الطاف الهی است؟ شما چه کار می توانید برای سامان دادن به بحران اقتصادی دنیا انجام دهید وقتی کشور ایران را در قعر ورشکستگی و گرسنگی قرار دادید؟ شما کشوری در اوج ثروت را از عرش به فرش رساندید از تامین مایحتاج زندگی مردم خود عاجز هستید! حال میشود بگویید چگونه دنیا را می خواهید اداره کنید؟ 33سال است که نه تنها کشور ایران بلکه دنیا رابا برپایی گروهای تروریستی نا امن کردید. آقای صالحی شما خواستید با تفرقه افکنی بین فلسطینی ها به جای دعوت از محمود عباس ریاست منطقه خودگردان، از هنیه سرپرست تروریستهای حماس در غزه دعوت کنید برای شرکت در این اجلاس! اما این بار دست شما خوانده شد و هنیه درخواست شما را برای آمدن به ایران رد کرد و از محمود عباس درخواست کرد در این اجلاس شرکت کند. آیا این همه خرج کردن برای گروهای تروریستی و اینگونه به باد رفتن ثروت وموقعیت ایران از الطاف الهی است یا از بی خردی و بی کفایتی شما؟
آقای صالحی سخن از اقتدار ایران به رهبری بنیانگذار نظام وآقای خامنه ای دانستید! میشود بگویید کدام اقتدار را به دست آوردید؟ درصحنه داخلی ورشکستگی کارخانجات، افزایش معضلات اجتماعی فقر، فحشا،نا امنی.... رابه ارمعان آوردید! در صحنه خارجی قطع رابطه با اکثر کشورهای دنیا .....تا تحریمات کمرشکن نصیب ایران کردید! این آن اقتدار است که توسط بنیانگذار نظام وآقای خامنه ای به دست آوردید؟ اقتدار شما این است که برای انجام یک اجلاس 5روز پایتخت ویا قلب یک کشوررا تعطیل کنید. این اقتدار و محبوبیت بین مردم است یا دانستن بی ارزش بودن جایگاه خود در جامعه داخل و خارج؟
آقای صالحی این اقتدار و لطف الهی چرا در این33سال نصیب ما مردم نگردید جز هر روز در جامعه داخلی بیکاری و فساد، اعتیاد بیشتر، جز سرکوب، بازداشت، زندان واعدام مخالفین خود در داخل کشور؟ و در جامعه جهانی در نهایت انزوا قرار گرفتند؟ ریاست اجلاس غیر متعهدها هر4سال عوض می شود پس باید بگوییم کشورهایی که جلوتر از شما ریاست اجلاس را داشتند بیشتر از شما رمالان وکف بینان مورد رحمت الهی قرار داشتتند. هرچند از شما گفتن این جملات بعید نیست وقتی رئیس جمهور شمافردی در خیال و متوهم باشد و دائما خود را نزد امام زمان بداند این جملات دیگر امری عادی است. آقای صالحی نفرمودید برای امام زمان هم صندلی خالی در اجلاس گذاشته اید که ناظر این اجلاس باشد.
در آخر مطلبم خدمت تمام آزادیخواهانی که به هرنحو سعی برآن دارند در این روزهاحرکتهایی انجام دهنددرود می فرستم، هرچند عده ایی در این چند روز بازداشت شده اند اما کار شما عزیزان وهمت شما جای تقدیر وتشکر دارد. مهم این نیست که این حرکت را بخواهیم انجام شود مهم این است تلاش برآن باشد که این حرکت را انجام دهیم. انجام شدن آن ملاک نیست اصل تلاش است درود برشما.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر