۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تحریم انتصابات


راه اگر باز باشد یا بسته. ازاد باشم یا در زندان . زنده باشم یامرده . من در این انتصابات شرکت نمیکنم. من، در انتخابات تحریم انتصابات شرکت میکنم

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر