۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

"آقای خامنه ایی"، "خانم نرگس محمدی" دشمن شما نیست! توهّم دشمن درذهن نپرورانید .درودبردوستان. بازخبر، نگران کننده ایی از حال شیر زن ایرانی "خانم نرگس محمدی" منتشر گردید. با این مضمون:   روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت نرگس محمدی در تماس تلفنی با خانواده خود از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی خود خبر داد. خانم محمدی در این تماس تلفنی، پس از گفت و گو با دو فرزند دوقلوی پنج ساله اش، که در غیاب پدر و مادر، نزد مادر بزرگ پدری خود زندگی می کنند، به خانم رحمانی، مادر همسرش تقی رحمانی، گفته است که در زندان گرفتار حمله بیماری شده و به دلیل طولانی شدن حمله، سه آمپول به او تزریق شده و داروهایی نیز مصرف می‌کند.              مطلب من خطاب به شما  "آقای خامنه ایی"است .  دلیل ان هم این است.  اول ان که، شما پشت پرده تمام اِتفاقات هستید!    ازتعیین ریاست قوه قضائیه وتعداد بی شمار از مَناسب راکه شما به طورمستقیم انجام می دهید!   تا بقیه سِمت های، نظام از مجلس خبرگان که دست بوسان شما هستند، و نمایندگان مجلس که نوکران خانه شماهستند،  به طور غیر مستقیم از طرف شما انتخاب می شوندو شما، در ظاهر بی اطلاع و درباطن بازیگردان این معرکه هستید!    دوم آقای خامنه ایی اینجانب با هرمشقتی  که هست در حال ادامه تحصیل هستم، وبا این بساط ظلمی که شما در پشت پرده، به عوامل خیمه شب بازی خود برای انجام ان دستور میدهید، کمی در این مقطع به تحصیل من اسیب رسانده ، زیرا نمی توانم دربرابراین بی حرمتی وظلمی که راه اندازی کرده ایید سکوت کنم ، وحتی اگر شده بانوشته ایی جوابی به این اعمال شما ندهم!  پیگیری اخبار وجواب دادن به ظلم شما برای اینجانب زمان بر است، و مرا درادامه تحصیل به مشکل رسانده است.  بگذریم.  تحصیل که جای خود دارد،   حاضر به مُردن هستم اما حاضر به سکوت دربرابرظلم شما نیستم!
"آقای خامنه ایی"،  نمی دانم چه هدفی را پیگیری می کنید، از این اعمال ظالمانه که راه اندازی کرده ایید،ونمونه بارز وعینی ان فراخوانی خانم نرگس محمدی است!   خود می دانید که ایشان داری بیماری مزمن فلج عضلانی شده اند!   خاطر نشان می کنم که ایشان بیماری خود را مدیون شماو عوامل خود فروخته شما هستند، کسانی که اخرت خود را برای دنیای شمافروخته اند!  بازداشت خانم نرگس محمدی بعداز خروج همسر ایشان از ایران، ان هم نه برای خوشگذرانی، بلکه برای دوری از ظلم شما بوده، نوعی گروگان گیری محسوب میشود!   حال من از شما که همیشه درسخنرانیهای خود اولین جمله ایی را که بکار می برید «اتقوالله» است میخواهم سوال کنم؟   این کلمه عربی رابرای من معنی کنید و بگویید چه اندازه به ان اعتقاد دارید؟   اصلا تقوا را درچه می بینید؟    ایا تقوا داشتن به معنی چاپلوسی کردن برای شما است؟    اگر معنی تقوا بنده گان درگاه شما این معنی را میدهد! این کلمه  برای خود شما چه معنی میدهد؟    معنی ان در قابوس شما ظلم کردن به ضعیفان است؟  آقای خامنه ایی من نمی دانم تقوا شما به کدام سمت و به کجا میرود! وبرای من هم ارزشی ندارد دانستن این امر. و قصد تفتیش عقایده شمارا ندارم.  فقط میخواهم بگویم : "آقای خامنه ایی"، اگرکمی انسانیت دارید، ان رابه میان اورید! ان زمان یادی ازخانم نرگس محمدی کنید. یادی از دو بچه دوقلو وکوچک ایشان کنید.  اگر انسان بودن در وجود شما باشد، باید درک کنید و حال و روزبانوی و یک مادرایرانی را درک کنید، آن هم درون دخمه های نظام. "آقای خامنه ایی" گناه خانم نرگس محمدی چیست؟    خوبی شما چیست؟    اینگونه نمی شود فکر نکنم متوجه شوید!  باید کمی مقایسه کنیم، کارهای شما و "خانم نرگس محمدی" را تاببینیم کدام شخص درمقام گناه وکدام دربی گناهی است.  
"خانم نرگس محمدی" نائب رئیس وسخنگوی کانون مدافعان حقوق بشراست ورئیس هیئت اجرائی شورای سلح ایران است.  شما رهبر نظام جمهوری اسلامی هستید.  "خانم نرگس محمدی برای رسیدن به این عناوین ازلیاقت وشجاعت برخورداربود.  ولی شما برای رسیدن به مقام رهبری نه لیاقت داشتید نه شجاعت فقط خصلت نابود کردن مخالفان را داشتید.  شما با رسیدن به قدرت صدای مخالفان راخفه می کردید، انها را درشکنجه گاها برای تواب سازی می فرستادید، با اعمال خود چه چشمهای خانواده هایی را که گریان نکردید، چه ناله هایی را از فرش تاعرش نرساندید...بسیار از این اعمال درکارنامه شما است که نوشتن انها در کتاب ها نگنجد.   "خانم نرگس محمدی" به دفاع از این انسانها که در زیر بدترین شکنجه ها بسرمی بردند مشغول بودند، ایشان دستی برای پاک کردن اشک های ان خانوادهابودند، مرحمی برناله های ان عزیزان ومایه دلداری ان خانواده ها بودند.  حال "اقای خامنه ایی" من قطره ایی از دریایی از اعمال شما و بانوی شجاع ایرانی "خانم نرگس محمدی رانوشتم، "خانم نرگس محمدی لایق دخمه وزندان است؟  یا شما که جز پلیدی درکارنامه زندگی خود چیزی ندارید؟   "آقای خامنه ایی" یادی کنید از گل های اشکی که از چشمان دو بچه این بانوی ایرانی سرازیر است، یاد کنید ازبیماری ایشان وخود رابجای اوبگذارید!  چگونه ایشان باید با بیماری که شما وعوامل شما به او اهدا کردید، دوران زندان را تحمل کند؟ "آقای خامنه ایی" من درخواست عفو برای این بانوی عزیز ندارم، چون اگر کسی احتیاج به دادن درخواست عفو باشد شما هستید، که کوهی از گناه با خود حمل می کنید. فقط می گویم . اگر خوی یک انسان در شما مانده است. یاد کنید ازخانم نرگس محمدی، یاد کنید از خانم نسرین ستوده ، یاد کنید از نرگس محمدیها ، یاد کنید از نسرین ستوده ها. شما یاد کنید قبل از ان که چرخ روزگار برگردد و شما شرمنده باشید، در دنیا هرچند میدانم چیزی در وجود شما از انسانیت نیست! جز خباثت و دورویی ودرنده خویی! من این مطلب رانوشتم که بدانید میلیونها مانند من نگران حال خانم نرگس محمدی وهمه زندانیان ایرانی هستند. و این اعمال شما بی پاسخ نخواهد ماند.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر