۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

گفتگوی سعید اوحدی با آقای رضا خندان همسر خانم ستوده از رادیو فرهنگ.گفتگوی سعید اوحدی با آقای رضا خندان همسر خانم ستوده از رادیو فرهنگ 17 اردبیهشت در مورد جایزه حقوق بشری که بانو نسرین ستوده وکیل انسان دوست کاندید دریافت آن شده اند و تاره ترین خبرها از بانوی بزرگ دربند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر