۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

به حال مردم برسر صف مُرغ باید گریست؟ یا احزاب 33سال برسرصف قدرت مانده؟
سالیان درازی است که به خاطر بی کفایتی این نظام فاسدو تحریم های صورت گرفته مردم ایران با سختیهای فراوان رو برو شده اند، به تازه گی این مشقتها بیش از اندازه گردیده، نمونه ی این مشکلات مردمی را می توان مثال آورد، که به خاطر به دست آوردن مُرغ و گوشت ارزان برصف های بسیار طولانی ساعتها در زیر آفتاب سوزان می مانند. این وضعیت تأسف بار و غم انگیز دست مایه به تَمسخُرگرفتن ملت ایران، توسط عده ایی از لُمپن های فیس بوکی که خود مایه تَمسخُرهستند و عده ایی از طرفداران احزاب مخالف این نظام فاسد شده است. اول آن که اظهار می دارم  دست نوشته های اینجانب اکثر اوقات مورد خشم افراد و طرفداران احزاب قرار گرفته و هرباربعداز درج هرنوشته انواع مسیج ها و ایمیل های ناسزا به سوی بنده روان می شود، به این وسیله اول از همه آن عزیزان تشکر می کُنم . دوم ابراز می دارم از هیچ گونه ناسزا وتهدیدی هراسی ندارم برای من ایران وملت ایران ارزش دارد، نه حزب و شخصیت خاص حزبی.
دسته اول که در این بازی مضحک وارد شده اند گروهی از لُمپن هایی هستند که در فیس بوک مردم ایران را مورد تَمسخُرقرار می دهند.سخنی با آنها ندارم چون رفتار و نوشتار هرکَس بیانگر اَدب و ذات شخص است. و با بیتی از شاعر عزیزو گرانمایه مولانا جواب این اشخاص را می دهم(ازخدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم گشته از لطف رب  بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد)
مخاطب اصلی بنده طرفداران اَحزاب مُخالف نظام است، که به صورت شخصی و یا سازمان یافته، دست به گذاشتن عکس از صف های طولانی مردم همراه نوشته های توهین آمیزی همچون (جنبش مُرغ، صف هایی برای شکم، مردم بی غیرت، خاک برسر این ملت، به حال این مردم گریه کنید) و انواع  نوشته ها توهین آمیز که از بیان آنها معذورم به تَمسخُر مردم پرداخته اند. حال بنده چند سوال وچند جواب برای شما دارم. از مردم چه انتظاری دارید؟ مردم چه کاری می توانند کنند؟ اگر شما واقعا فعال سیاسی بودید و یا مقامات احزاب شما انسانهای فهمیده و با درک و درایتی بودند این مسئله را می توان به راحتی دانست که در این شرایط کاری از دست مردم برنمی آید! مثلا یکی از نسخه هایی شما برای مردم و گرفتاری آنها تجویز می کنید دست زدن شورش است، میتوانید در یک مطلب بیان کنید این شورش از کجا شروع شود؟ تا به حال فکر کرده اید در یکی از همین صف ها و یا در پایتخت ایران در یک زمان تمام مردم که سر صفها مانده اند شورش کنند، این شورش چقدر دوام دارد؟  رهبری و هدایت کننده این شورش با چه کسی است؟  مردمی که خود گرفتار هستند در شورشی شرکت کنند که بدون هماهنگی و پشتوانه باشد چه چیز جز سلاخی شدن وکُشتار نسیب آنها خواهد شد؟ از همه مُهمترمگر شما جزء مردم نیستید چرا پا به میدان نمی گذارید و این نسخه ایی که برای مردم تجویز می کنید اول خود استفاده نمی کنید؟  شما که ادعای طرفداری میلیونی از طرف همین ملت را دارید، از طرفداران خود بخواهید نسخه تجویزی شما را استفاده کنند تا سرمشقی برای باقی این ملت گردند.  نباید به حال این ملت گریه کرد باید به حال فعالان سیاسی و احزابی که شما فعال آن هستید گریست! چون این مردم برای سیر کردن شکم خود بر سر صف مانده اند،  اما شما و احزاب شما33سال است برصف قدرت مانده اید و به جان هم اُفتاده اید، آن هم نه برای سیر کردن شکم گرسنه از نداری ، بلکه برای سیر کردن شکم خود از قدرت پرستی. خاک برسر این مردم گرفتار نباید ریخت خاک برسر فعالین و اینگونه احزاب باید ریخت، که از یک تحلیل کوچک عاجز هستند و ملت خود را به تَمسخُرمی گیرند. خود شما طرفداران احزاب بدون تعصب حزبی بگویید. به حال مردم برسر صف مُرغ باید گریست؟ یابه حال احزاب 33سال برسرصف قدرت مانده؟
فعالین واحزابی که مردم خود رابه تَمسخُرمی گیرند، لیاقت احترام از طرف مردم را ندارندو حرف دفاع از ملت چیزی جز شعار و فریب توخالی نیست. برای شما که انتظار حرکت مردمی را دارید بیان می کنم. حرکت و جنبش مردم نه به صورت اتفاقی بلکه با هماهنگی و آگاهی مردم از طریق احزاب شکل می گیرد، به اینگونه که احزاب با تلاش   به اتحاد و همدلی می رسند و موتور به حرکت در آوردن جنبش مردم جامعه خودمی شوند، باید بیان داشت بیشتر از آن که احزاب از مردم انتظار داشته باشند باید اول خود انتظارات مردم را برطرف سازند(راست گویی، صادق بودن در رفتار،پرهیز از شعارهای توخالی دوری از قدرت پرستی) کاری که احزاب  کشورهای عربی انجام دادندو دیکتاتورهای خود را به زیر کشیدند. چیزی که تا به حال میان احزاب ایرانی جز شعار نبوده. یعنی به جرات می توان گفت که در حال حاضر باید به حال فعالین واحزاب ایرانی گریست! و خاک برسر چنین فعالان واحزابی کرد که ملت خود را مورد توهین قرار می دهند! چون در وجود آنان جزخودپرستی ، قدرت پرستی چیزی به عنوان وطن پرستی و ملت پرستی نیست. احزابی که خود حاضر به اتحاد وتلاش نیستند و فقط از مردم انتظار دادن هزینه دارند! این همه زندانی که اکنون درون زندانها هستند هزینه ایی است که ملت داده اندالبته این عزیزان درون ایران مبارزه کردند و هزینه دادند، نه بیرون از ایران شعار دادندوعربده کشیدند. حال خاک باید برسر فعالین واحزاب خودپرست ریخت نه ملت ایران، خود شما طرفداران احزاب بدون تعصب حزبی بگویید. به حال مردم برسر صف مُرغ باید گریست؟ یابه حال احزاب 33سال برسرصف قدرت مانده؟
کدام یک از شما و احزاب شما در33سال به اتحاد رسیدید که الان طلبکار مردم هستید؟ کدام یک از شما جز وعده دروغ به ملت چیز دیگر داده اید؟ حال به گونه ایی سخن می رانید گویی شما کاری بزرگی انجام داده اید و مردم ناسپاسی به کار شما کرده اند، شکی درآن نیست کار بزرگ انجام داده اید و نباید از حق دور شد! کار بزرگ شما شعارهای توخالی ، در رادیو وتلوزیونها مصاحبه برای خودنمایی انجام دادن و ژشتهای حق به جانب گرفتن بوده است. حال نسخه های بی عقل و تدبیر تجویز می کنید! اما خودو طرفداران شما راضی به استفاده ازاین نسخه ها نیستید! پس خواهش من این است یا سخنی نگویید یا اگر سخنی می گویید باعقل بیان کنید. (سخن نگویید و احمق به نظر برسید بهتر از آن است که سخن بگویید و نشان دهید تا چه اندازه درحماقت هستید) فعال سیاسی و حزبی که به ملت خود توهین کند، سر در،  آن حزب را گِل باید گرفت وبه حال فعالین آن حزب باید گریست!  باز درآخر مطلب سوال خود را تکرار می کنم. خود شما طرفداران احزاب بدون تعصب حزبی بگویید. به حال مردم برسر صف مُرغ باید گریست؟ یابه حال احزاب 33سال برسرصف قدرت مانده؟
 در مورد این مطلب حاضر به پاسخگویی به هر کدام یک از طرفداران احزاب و فعالین هستم، هرچند که احزاب وفعالین خود پرست را لایق پاسخگویی نمی دانم، کسانی که در ظاهر شعار دفاع از ملت می دهند و در باطن بی لیاقتی خود راکه تبدیل به عقده شده با ناسزا گویی بر سر ملت خالی می کنند.
زنده و پاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران.
نویسنده ستار

۲ نظر:

  1. ممنون بسیار نکته قابل تأمل و ارزشمندی است. این اپوزیسیون نماهای بی خاصیت و قدرت طلب مسبب اصلی این وضعیت هستند.

    پاسخحذف
  2. دوست عزیز ممنونم از نظر شما اما شما ادرس وبلاک خود را نگذاشتید که من برای بازدید بیایم ممنونم از شما امیدوارم شاد باشید

    پاسخحذف