۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

آقای رحیمی ما مردم چه داریم؟ به جز سران حاکم دروغگو ودزد!


آقای رحیمی در گردهمایی هفته تامین اجتماعی به نقل از خبرگزاری فارس اینگونه اظهار داشته.  خبرگزاری فارس: معاون اول رئیس جمهور گفت: ما در شدیدترین تحریم‌ها هستیم و این تحریم‌ها شدیداً لطف خداست چرا که ما هرچه داریم در قبال مخالفت‌ آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و تحریم‌های آنان به دست آورد‌ه‌ایم.
آقای رحیمی شما که به گفته خود درآن جلسه ابراز داشتید رمضان ماه تطهیر و پاک شدن است فرموده اید: در ماه مبارک رمضان می‌توانیم در مسیر نزول قرار بگیریم و همه خدایی شویم. چگونه با این همه دروغ که دریک جلسه سخنرانی بیان می کنید خود را تطهیر می کنید؟  چگونه با این همه وقاحت خدایی می شوید؟ احساس نمی کنید راه را کج می روید و با این همه دروغ خود را تطهیر نمی کنید بلکه لجن مال می کنید؟ احساس نمی کنید با این وقاحت در دروغ گفتن به خدا نمی رسید حتی به شیطان هم نخواهید رسید و سر از ناکجا آباد در خواهید آورد؟  هرچند شاید راه پاکی و تطهیری که شما سخن از آن می گوییدبرای شما از دروغگویی می گذرد! و راه خدایی شدن همان راه شیطان است که خود یکی ازآن شیاطین هستید! آقای رحیمی در قبال با مخالفت ها با کشورهای دنیا و تحریم ها که بر مردم ایران اعمال شده و شما این وقایع را به لطف خدا نسبت می دهیدو اظهار داشته اید: که ما هرچه داریم در قبال مخالفت‌ آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و تحریم‌های آنان به دست آورد‌ه‌ایم.  لطف کنید بفرمایید چه چیز را به دست آورده اید و آن را به مردم نثار کرده اید؟  آیا جز این بوده که این تحریم ها باعث فلج شدن زندگی بسیاری از مردم جامعه گردیده؟  آقای رحیمی جز هر روز نسبت به روز قبل هر هفته نسبت به هفته قبل هر ماه نسبت به ماه قبل و هر سال نسبت به سال قبل آمار ورشکستگی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران ، گران شدن اقلام اولیه ومایحتاج زندگی مردم، بالا رفتن آمار فقر و فحشا درجامعه، تورمی بی حدو حساب که دامن مردم را گرفته و کار به جایی رسیده که برای نخریدن و نخوردن مردم آخوندهای حکومتی فتوا می دهند خوردن گوشت و مرغ راجایز نمی دانند.  بفرمایید جز بدبختی چه چیز از آن همه تحریم ها که فرموده اید لطف خدا است  نسیب مردم شده؟ این چه لطف خدایی است که ویرانی ونابودی بنده هایش را درآن دارد؟
آقای رحیمی آیا لطف خدا از آن تحریم ها که می فرمایید نسیب مردم شده است. دشمنی با کشورهای دنیا وحتی همسایه های اطراف ایران است؟ قطع شدن ارتباط حمل و نقل پولی از طریق بانک های بین المللی با بانکهای ایرانی است؟ عدم بیمه کشتی ها که به بنادر ایران وارد و یا خارج می شوند است؟ آقای رحیمی در هزاره سوم که مبادلات کالاها با ابزار الکترونیک  با بالاترین امنیت از طریق بانکهای بین المللی انجام می شود از الطاف الهی نظام جمهوری اسلام کشور ایران را به عصر مبادلات پا یا پای کالا کشانده!  و به جای مبادله کالا با پول کالا می دهید و کالا تحویل می گیرد! یکی از لطف های خدا که به خاطر تحریم ها نسیب ماشده سوء استفاده  کشور معامله کننده کالا است که هر کالایی که  خود می خواهند تحویل می گیرند و هر کالایی که خود بخواهند تحویل می دهند! آقای رحیمی یکی  از لطف های الهی که از این تحریم ها نسیب این کشور شده است به نقل از خبرگزاریهای خود شما به این شرح است. (خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که در برخی از نانوایی‌های سطح شهر تهران آرد هندی توزیع شده و همزمان گزارش شده است که ایران و پاکستان برای معاملات پایاپای مواد پتروشیمی در برابر گندم توافق کرده اند) این درحالی است که کشاورزان ایرانی به خاطر خرید ارزان گندم از طرف دولت گندم های خود را به واسطه ها جهت فروش گرانتر به مرغداری ها می فروشند. آقای رحیمی واقعا شما کار را از دروغ گذرانده اید و به وقاحت و بی شرمی رسانده اید! این همه مصیبت وبدبختی برای مردم یک کشور که از بی لیاقتی سران حاکم آن به دست آمده را به لطف الهی تعبییر می کنید! آقای رحیمی این لطف الهی نیست که خدا نسیب کرده است! این بی لیاقتی و بی کفایتی حاکمان جامعه است نسیب مردم شده و این حکام بی لیاقت کشور را به مرز نابودی و فروپاشی رسانده اند؟
آقای رحیمی چیزی از لطف خدا نسیب این ملت نشده! اما از لطف شیاطینی چون شما سران حاکم دروغگو ودزد نسیب این ملت شده! از اول برپایی این نظام جز فساد در تک تک سران چیزی در وجود آنان نبوده! از زمان شروع جنگ وطولانی کردن جنگ به خاطر دلالی اسلحه  ازباند محسن رفیق دوست و هاشمی رفسنجانی با فرزندانش گرفته....تا فرمانده هان بلند پایه سپاه گرفته ،از آن زمان تا به عهده گرفتن ریاست جمهوری توسط هاشمی رفسنجانی به اسم سازنده گی مشغول چپاول سرمایه های کشور گردید و در نهایت با لقب سردار سازنده گی قدرت را به سید خندان تقدیم کرد، درزمان به ظاهر اصلاحات و درباطن افتضاحات از بی لیاقتی سران جبهه اصلاحات سپاه به آرامی وارد عرصه اقتصاد و سیاست جامعه گردید، تا زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد که به اسم رسوا کردن عوامل دزد پا به میدان نهاداما درعمل خود و یاران وی برای راهزنی آمده بودند، بعد ازبه قدرت رسیدن به مرور زمان هر روز پرونده اختلاس و چپاولی روی گردید. خود شما در پرونده اختلاس میدان فاطمی یکی از سران بلندپایه این پرونده بودید، اختلاس بقیه همفکران شما در مناطق آزاد کشور،  هرکدام برای به میان نیامدن نام خودمشغول برملا کردن پرونده فساد دیگری شدید. از پرونده نماینده گان مجلس آقای بروجردی گرفته تا اختلاس برادران لاریجانی و این فسادها تا بیت خامنه ایی و فرزند ایشان آقا مجتبی هم کشیده شد. آقای رحیمی ما مردم چه داریم؟ به جز سران حاکم دروغگو ودزد! خود و وجدان نداشته خود را قاضی کنید ببینید مردم ما چه دارند جز راهزنانی به عنوان حاکم برسر خود که هر بلایی را به لطف خدا نسبت می دهند در صورتیکه خود مسبب بوجود آمدن این همه مصیبت هستند؟ آقای رحیمی ما مردم چیزی از لطف خدا نداریم! هرچه داریم از لطف شیاطینی چون شما در مقام دروغگویی و دزدی است.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستارهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر