۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

اقای شکوری راد شما مصاحبه نکردید التماس کردید؟
درود بردوستان . خبرها را میخواندم چشمم به مطلبی از اقای شکوری راد افتاد ،که ایشان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا بیان کرده بود.  من پاره ایی از مصاحبه ایشان را درج میکنم ونقدهایی به مصاحبه  این اقا به ظاهر حزب  اصلاح طلب نظام، ودراصل حزب (افتضاح طلب جامعه  )دارم؟ چون من در این نظام جایی برای اصلاحات نمی بینم جز (افتضاحات )بیشتر.در خبرگزاری ایلنا  به نقل از اقای شکوری راد امده بود:        علی شکوری راد، از چهره های اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، می گويد، اصلاح طلبان با ساختار موجود در قانون اساسی مشکلی ندارند و اپوزيسيون نظام نيستند، بلکه کسانی که هم اکنون قدرت را در اختيار دارند اپوزيسيون جمهوری اسلامی هستند علی شکوری راد در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته است:« اصلاح طلبان اپوزيسيون نظام نيستند، بلکه اپوزيسيون دولت هستند.‌‌ آن نظامی که در قانون اساسی ما ذکر شده، اگر به معنای واقعی برقرار باشد، تمام اصلاح طلبان در درون آن نظام هستند. ما اصلاح طلبان مدعی حفظ و احيای نظام هستيم اين عضو جبهه مشارکت تصريح کرده است:«معتقديم که همين ساختارهای موجود قانون اساسی اگر اصلاح روش کنند می‌تواند همه مردم راضی باشند. معتقدم با همين قانون اساسی می‌توانيم به گونه‌ای عمل کنيم که همه با هر فکری راضی باشند............................ علی شکوری راد گفته است:«گر شرايطی که آقای خاتمی گفتند تحقق پيدا نکند، اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اين شرايط هم تحقق پيدا نکرده است. بنابراين آنچه ما ادعا می‌کنيم به اندازه خودمان است؛ ما نمی‌گوييم اگر کسی خود را اصلاح طلب می‌نامد و می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، اصلاح طلب نيست.................. علی شکوری گفته است که «هيچ علامتی» از  تحقق شروط محمد خاتمی ديده نمی شود.............     این مطالب تکه هایی از مصاحبه اقای شکوری راد بود با خبرگزاری ایلنا که به التماس کردن بیشتر شبیه است ، وقتی کامل خوانده شود ،تا به صحبتهای یک ادم به اسم اصلاح طلب وسیاستمدار که خود را مدافع ازادی وازادیخواهی میداند .  به عنوان یک ایرانی سوالاتی از اقای شکوری راد دارم، وجوابهایی به گفته های ایشان . 1. اقای شکوری راد شما خودو حزب اصلاحات (افتضاحات) را اپوزیسیون نظام نمیدانید بلکه اپوزیسون دولت می نامید.وفرموده ایید با ساختار قانون اساسی مشکلی نداریم، خود وحزب مطبوع خودتان را مدعی حفظ واحیاء نظام دانسته ایید.اقای شکوری راد در این شکی نیست چون شما از اول جزء بنیانگذاران این نظام بودید وغرق در فساد وجنایات این نظام هستیدوباید به حفظ این نظام خونریز پایبندباشید .2.سوالی از شما دارم شما که مخالف دولت هستید ومخالف نظام نیستید منظورتان این است که طمع قدرت در سر دارید؟و این همه هیاهو که برپا کردید برای از دست دادن پست ومقام بود؟.3.اقای شکوری راد چرا ازروزاول صادقانه به مردم نگفتید که حرص قدرت دارید نه داغ درد ملت؟.4.فرموده ایید اگر قانون اساسی به معنای واقعی اجراء شود ما در انتخابات شرکت میکنیم ومردم هم راضی هستند،منظورتان کدام قانون اساسی است ؟ قانون اساسی که نماینده گان از صافی شورای نگهبان زیر نظر اقای خامنه ایی میگذرند؟قانون اساسی که اگر همه عالم وادم به یک نفر رای بدهند تا اقای خامنه ایی ان انتخابات (انتصابات)را قبول  نکند مورد تایید قرارنمیگیرد؟قانون اساسی که  فقط به باور مندان ولایت فقیه اجازه شرکت در انتخابات(انتصابات) را میدهد؟و شما از کجا میدانید مردم با رعایت این قانون اساسی وشرکت شما حزب به ظاهر اصلاحات ودر باطن (افتضاحات) راضی میشوند، در انتخابات(انتصابات) شرکت کنند ؟شما وتمام احزاب به ظاهر اصلاح طلب نظام ودر اصل (افتضاح طلب جامعه)8سال 2نهاد جمهوری اسلامی را در دست داشتید چکار کردید ؟جزتو سری خوردن از ولی فقیه ودارودسته ایشان ؟(ایا غیرت بزرگ اصلاح طلب شما اقای خاتمی )وشما وطرفداران اصلاح طلبش به اندازه احمدی نژاد بوده؟ میبینید که چگونه از وزراءواطرافیان خود دفاع میکند، شما واقای خاتمی جز خاری وخفت به جان خریدند کاری نمیکردید،ووزراء ونماینده گان .دولت ومجلس شما مورد حمله قرار میگرفتند، وجز عقب نشینی وترسیدن کاری نمیکردید. ومردمی که با ان شوروحرارت به ظاهربه اصلاحات ودر باطن (افتضاحات) شما رای دادندرا با اعمال خود چنان سر خورده ودلسرد کردید، که از صندوق رای احمدی نژاد بیرون امد .اقای شکوری راد حنای شما هم رنگ باخته پیش مردم شما بفرمایید به چه دلیلی وبه چه امیدی مردم باید به هوای شما به پای صندوقهای رای بیایند ؟به امید اینکه شما قدرت و جایگاه از دست رفته خود را به دست اورید ؟فرموده ایید تحقق  شروط خاتمی هیچ جای علامت سوالی نمیگذارد . شروط اقای خاتمی شما چه بوده که علامت سوال تحقق ان ندارد؟ اقای شکوری راد شروط اقای خاتمی اینها بوده است ..
(محمدخاتمی سال گذشته گفته بود که اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات مجلس نهم خواهان آزادی زندانيان سياسی، پايبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد هستند).   چگونه علامت سوالی نمیماند؟.کوهی سوال دربرابرهرانسان ازاد یخواه قرارمیگیرد وبی جواب میماند ؟.1.کسانیکه مخالف بودن ولایت فقیه که در این قانون اساسی هست چگونه ایفای حق کنند؟.2.کسانیکه مانند شما نمیخواهند جلو ولی فقیه سر خم کنند وایرانی هستند وعاشق اب وخاک خود هستند چکار کنندوچگونه میتوانند در این به ظاهرانتخابات ودرباطن (انتصابات)شما شرکت کنند؟.3.کدام زندانیان ازاد شوند زندانیانی که التزام به ولایت فقیه داشته باشند؟.4.زندانیانی که این نوع حکومت را قبول ندارندوالتزام به لایت فقیه  ندارند چه میشوند؟.5.اگر همه زندانیان ازاد شدند وبعدازازادشدن ان کسی که مخالف این حکومت است به مخالفت خود ادامه دادبازبه زندان وشلاق وشکنجه ...............نمیرود؟.6.همه زندانیان ازاد شوند عمری که از این زندانیان به باد رفت چه میشود ؟.7.لطمات روحی وجسمی که براین زندانیان وارد شده که جوابگو است ؟.8.خانواده هایی که ازهم پاشیده شده چگونه سامان میابند؟.9.داغ عزیزان کشته شده وارزو به دل درخاک رفته چه میشود ؟.10.خانواده عزادار وداغدار انها را که جوابگو است ؟...................اقای شکوری راد میبینید بسیار علامت سوال میاید واز حوصله خارج است .فقط به عنوان یک ایرانی از شما خواهش میکنم اگر وجدانی در وجود خود می بینید با احساسات وعواطف این مردم بخاطر قدرت پرستی خود بازی نکنید .هرچند که (اصولگرا واصلاح طلب) برای این مردم فرق نمیکند هر دو از یک قماش هستید .اما با الفاظ بازی نکنید .این مصاحبه نبود که شما کردید این التماس برای به دست گرفتن قدرت بود که انجام دادید ،این چراغ سبزی است که به ولی فقیه نشان میدهید ومیگویید هنوز برای اینکه شما ارباب ما باشید حاضریم .درپایان اقای شکوری راد همه مردم جامعه میدانند شما اپوزیسیون نظام نیستید ،شما جیره خار نظام هستید واقای شکوری راد شروط اقای خاتمی نه شرط برای رسیدن به ازادی ملت است بلکه نوعی چانه زنی برای رسیدن به قدرت است ،وبسیار علامت سوال وجای سوال دارد که دلیل ندیدنش از طرف شما حرص قدرت وتلاش برای چانه زنی برای به دست اوردن قدرت است . وگرنه هر انسان ازادیخواهی سوالها وعلامتهای سوال را میبیند ومیداند این نظام جایی برای اصلاح شدن  وماندن ندارد.  زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران .نویسنده گان ستار ولاله


۱ نظر:

  1. یقینا اگر کسی با هر شرایطی در انتخابات شرکت نماید یعنی مخالفت با خواست مردم و همراهی با خونریزی های دو سال گذشته و شکی نیست که مردم جواب انها را خواهند داد

    پاسخحذف