۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

"اقای خامنه ایی" اگر، غیر از این است.خواهش میکنم، تنگه هرمز را ببندید.
درودبردوستان. (به نام خداوند جان وخرد    کزین برتر اندیشه برنگزرد).
"اقای خامنه ایی" سالها است که تا کوچکترین اتفاقی، یا حرف از تحریم جمهوری اسلامی میشود.  سران جمهوری اسلامی حرف از بستن، تنگه هرمز، وجلوگیری از صدور نفت، به کشورهای دنیا میزنند. انواع مانورها را برپا کرده ایید در این سالها. و تا این اواخر که صحبت از بستن ،تنگه هرمز، را به طور جدی مطرح کردید، ومانوری 10روزدر خلیج فارس،  ارتش برپا کرد، وباز همان ادعاهای همیشگی وباز باعث ملتهب کردن جو جامعه شدید. در این ملتهب کردن جامعه، شما  وایادی شما، مشغول گرفتن ماهی از اب گل الود هستید. وبه سرکوب، وخفقان بیشترجامعه ادامه میدهید. تا نامه ایی که از واشنگتن به شما ارسال شده وخبرداده ،که بستن تنگه هرمزخط قرمزامریکا است. اما عوامل شما ان نامه را تعبیربه ترسیدن کشورامریکا ودرخواست مذاکره با جمهوری اسلامی کردند.

« اقای خامنه ایی شما خود میدانید، که این حرفها جز دروغی محض چیز دیگری نیست»  واصل نامه همان، هشدارواعلام خط قرمز است. که در صورت بستن تنگه هرمز جواب کوبنده ایی دریافت خواهید کرد. اما اگرغیر از این است انقدر شعار ندهید. خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" بستن تنگه هرمز کاری ندارد.  « مهم بسته نگه داشتن تنگه هرمز است».   که مطمئناً نیروهای شما از پس ان برنمی ایند. پس بی خود، با تهدیدات پوچ توخالی خود جو جامعه، را ملتهب نکنید. اما اگر غیر از این است،شما واقعا میتوانید و قدرت چنین کاری را دارید. من خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" شما وایادی شما سا لها است که رجز خوانی میکنید، برای نابود شدن امریکا واسرائیل، دائما شعار امریکا درحال نابودی است و....الا اخر، در حال نابودی است میدهید، شما که هر روز فریاد اینکه جمهوری اسلامی در دنیا ابرقدرتی ،برای دفاع از مظلومین است سرمیدهید، شما که هرروزندای ان را میدهید، که ایران به قدرت اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و... الا اخردر دنیا تبدیل شده است، شما که ادعای نسخه پیچیدن برای مشکلات دنیا دارید.چرادر این 33سال که شعار دادید، نه ان کشورها نابود شدند، ونه ضربه ایی به انها توانسته ایید بزنید.  اما برعکس کشور ایران ومردم ایران را از همه لحاظ از قدرت اقتصادی ...تاسیاست وهرچه که باعث پیشرفت یک کشور میشود ،در ورطه نابودی قرار داید. اما اگر واقعا غیر از این است وشما ابرقدرتی هستید. من خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" شما خود میدانید. در شرایط فعلی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا درپیش است، واروپا دربحران اقتصادی قراردارد، جنگی صورت نمیگیرد،مگراینکه واقعا شرایط بحرانی پیش بیاید.وشما هم واقف به این مسئله هستید،که اینگونه نفس کش می طلبید. اما اگر غیر از این است، خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" اگر شما تا این حد از قدرت هستید، که امریکا از شما می ترسد. به گفته خودتان پیام مذاکره می فرستد. سرازیر شدن ناوهای امریکا وانگلیس ... وتهدیدات کشورهای مختلف دنیا برای چیست؟ این چه درخواست مذاکره ایی است که با سرازیر شدن نیرو، وناوهای جنگی انجام میشود؟ اما اقای خامنه ایی اگر غیر از این است. من خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" بستن تنگه هرمزمطمئناُ  برای شما سودی ندارد . جز نابود شدن کامل نیروی دریایی شما، و اسباب بازیهایی که از روسیه و کره شمالی خریدید. اما برای مردم ایران سودش دیدن، خاری شما وارازل شما است که دائما رجز خوانی میکنید. واز قدرت پوشالی خود دم میزنید، و ادعای ان را دارید در دنیا قدرتی حریف شما نیست. ان موقع حتی برای ایادی خود شما دروغ بودن قدرت پوشالی شما عیان میگردد. اما اگر غیر از این است، من خواهش می کنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" شما وایادی شما که دائما میگویید امریکا هیچ غلطی نمیتواند کند، ایا متوجه شده ایید در این33سال امریکا کار غلطی نمیکند. کارهایش بر روی اصول است وبخاطر همین ابرقدرت شناخته میشود. اما این شما هستید، که کار غلط را میکنید. کشور ومردم را به پرتگاه  نابودی رساندید. اما اگر غیر از این است من خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید.
"اقای خامنه ایی" ( یا رومی روم یا زنگی زنگ). اگر ابرقدرت هستید شعار ندهید . کاری درخور وعملی انجام دهید. اگر هم نیستید چرا برای ترساندن مردم جامعه خود از قدرت نداشته خود سخن میرانید. چرا برای امنیتی کردن جامعه، سرکوب مخالفان خود، و برسرقدرت ماندن دائمابه بحرانی کردن جامعه روی میاورید. یک بار برای همیشه این شعار دادن را تمام کنید. بروید به میدان وقدرت خود را نشان دهید. نه اینکه شعار دهید.نشان دهید، دنیا از شما حساب میبرد، وکشورهای غربی  دروغ میگویند. وشما بفکر بحرانی کردن جامعه نیستید، برای ماندن بر سر قدرت. اما اگر غیر از این است من خواهش میکنم تنگه هرمزرا ببندید.
"اقای خامنه ایی"،خود شماو فرمانده هان نظامی جمهوری اسلامی روزی نیست که شعار ندهند،شعار اخر،انها  جلوگیری ازعبورناوهای جنگی امریکا بود. ایا شنیده ایید-، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن آمریکا، همراه با پنج کشتی جنگی دیگر از جمله یک ناوچه بریتانیایی و شناوری فرانسوی بدون مواجهه با حادثه ای از تنگه هرمز گذشتند و وارد خلیج فارس شدند. و ایا شنیده ایید، برخلاف سخنان سرلشکر عطاء الله صالحی، فرمانده ارتش ایران که انهمه تهدید کرده بود، کشورهای غربی را برای ورود ناوهای جنگی به خلیج فارس.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که بازگشت ناوهای آمریکایی به خلیج فارس امری عادی است. "اقای خامنه ایی من میگویم این سخنان جزشعار وتهدید توخالی چیزی نبوده، وتغییرلخن سخن گفتن فرمانده هان نظامی شما جز ترس چیز دیگری نیست. اما اگر غیر ازاین است من خواهش میکنم تنگه هرمز را ببندید
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)                                      
     http://magalh91.blogspot.com       


                      
     http://magalh91.blogspot.com       

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر