۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید!درود بر دوستان ( بنام جان وخرد کزین  برتر اندیشه برنگزرد)
دیروزدررتاریخ12 اسفند90 نمایش انتصابت نظام اغاز شد، ودر زمانیکه شیرینی تحریم گسترده انتصابات نظام، هنوز به کام مردم عزیز،مبارزان، فعالان سیاسی. وعقیدتی....ننشسته بود، که ناگهان خبری منتشر شد که . جناب اقای خاتمی در شهرستان دماوند، رای خود را به صندوق انداخته. این خبر مانند شوکی برای بسیاری از مردم وفعالین سیاسی بود. هرچند اقای خاتمی وموضع گیری ایشان همیشه، نه دو پهلو بلکه صد پهلو بوده. اکنون مطلبی از طرف دفتر اقای خاتمی منتشر شده به این مضمون. « دفتر سید محمد خاتمی با انتشار مطلبی کوتاه خطاب به سایت کلمه، آورده است: که اظهار نظرها، اعتراض ها و پرسش های کاربران عزیز را نیز به همراه داشته است. با سپاس از همه عزیزان، توضیح و تبیین مواضع ایشان در اولین فرصت منتشر خواهد شد»  اینجانب به عنوان یک ایرانی . سوالات و خواسته ایی از اقای خاتمی دارم. هرچند من باز میگویم: « اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید!»
(1)"اقای خاتمی قبل از سخن گفتن درباره رای دادن شما در این انتصابات. گذری به 8سال فریب دادن مردم به اسم ، اصلاحات شما میزنیم.  1 درسال76با وعده های بسیاری پا درمیدان انتخابات ریاست جمهوری گذاشتید. 2 یادتان هست در زمانی که دولت رفسنجانی همراه با وزارت اطلاعات خودش به وزارت فلاحیان، مشغول سرکوب وسلاخی مخالفان ومنتقدان نظام بودو ملت دیگر به تنکنا رسیده بودند. قیامهایی که در شیراز ، مشهد وچند نقطه کشور شکل گرفت؟ 3 یادتان هست با وعده اصلاحات، ازادی عقاید، ازادی روزنامه هاو......پا به میدان گذاشتید 4  یادتان هست  جو سردی که از اول حکومت جمهوری اسلامی بوجود امده بود. تبدیل به ولوله وذوق وشوق برای تغییر در نظام شد؟ 5 سید خندان یادتان هست وقتی خامنه ایی که ادعای رهبری وهمراه داشتن مردم با خود را داشت ، نظر به رای اوردن ناطق نوری داشت، مردم چگونه« نه» را به او وکاندیدای مورد قبول اوگفتند؟ 6  یادتان هست شما با رای نزدیک به30میلیون برنده شدیدو اقای ناطق نوری کاندید منتخب خامنه ایی4میلیون رای اورد؟ یعنی نزدیک به30میلیون نفر پشتیبان شما بودند و اماده تغییر.7 در جواب انهمه انسان که به شما دل بستند چه کردید؟ هرچند. « اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید!»
1"اقای خاتمی" شما امدید وبرمسند قدرت نشستید. روزنامه باز کردید، اجازه نشر کتاب دادید و.....2 اما وقتی که نظام مخالفت کرد، شما جرات انتقاد نداشتیدو همیشه گفتید در اولین فرصت من همه موانع ومخالفتها  را با مردم درمیان میگذارم ومواضع خود را تبیین میکنم وبا مردم در میان میگذارم، مانند جمله ایی که ایندفعه برای رای دادن فرمودید. اما هیچ وقت جرات حرف زدن درخود نداشتید وچیزی نگفتید. 3 شما روزنامه باز کردید منتقدین دران انتقاد کردند، اما این دامی بود برای شناختن منتقدین ومخالفین،  وبسیاری از منتقدین ومخالفین در زمان شما بازداشت شدند. شما نه تنها از انها دفاع نکردید بلکه خود باعث سرکوب انها شدید. 4  مثال جریان کوی دانشگاه سال 78یادتان هست؟ یادتان چگونه با امدن بین دانشجویان ودرویی که من مشکلات را برای شما رفع میکنم وعوامل حمله به دانشگاه محاکمه میشوند؟ .5 یادتان هست بین دانشجویان تفرقه انداختید ومظلومین به زندان رفتند، شکنجه شدند، کشته شدند، وارازل واوباش به دزدیدن ریش تراش محاکمه شدند؟  6 " اقای خاتمی در زمان زمامداری شمابه سخنرانی نماینده گان اصلاحات ، وزرای اصلاحات ، جلسات نماینده گان اصلاحات حمله شد.......تا ترور سعید حجاریان رسید. شما چه کردید ؟ جز اینکه بگویید من به زودی عوامل و موانع را با مردم در میان میگذارم ومواضع خود را تبیین میکنم؟ « اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید!»
"اقای خاتمی" میبینید لازم به تبیین موانع شما نیست، چون شما انسانی صد پهلو وصد رنگ، هستیدو بودید. شما که در زمانیکه برسر قدرت بودیدجزبا دو رویی ،ان همه دلگرمی مردم را به دلسردی ودل مرده گی کشاندید! شما در زمان قدرت از نماینده گان و، وزراء خود نتوانستید دفاع کنید. وجز وعده دادن که دست عوامل را رو میکنم چیزی نگفتیدو در اخر معلوم شد ترس شما ونگهداری نظام عوامل وموانع بوده،  وشما برای حفظ نظام نگفتید. وانجام ندادید.راستی اقای خاتمی شباهت عجیبی شما با احمدی نژاد د ارید! شما از رو کردن دست عوامل وموانع فعالیت خود میگفتیدو انجام ندادید، اقای احمدی نژادمیخواست اسامی مفسدین اقتصادی را از جیب خود بیرون بیاورد، وبعد معلوم شد مفسدین اقتصای نه در جیب اقای احمدی نژاد بلکه در دولت احمدی نژاد بود. « اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید!»
حال برگردیم سراغ رای دادن شما،و اعلام کردن که مواضع رای دادن خود را در زمان دیگر تبیین میکنید. "اقای خاتمی " نکند فکر میکنید شما حضرت خضر هستیدو مردم حضرت موسی، که شما هر کاری کنید، وبعددلیلش را بگویید؟ "اقای خاتمی" شما ازاد هستید که رای بدهید وکسی نمیتواند شما را اجبار به کاری کند. اما مسئولیتی به عهده شما است. شما به عنوان رهبراصلاحات وکسی که بسیاری از یاران ،همکاران شما و طرفداران اصلاحات، یا در زندان هستندیا درتبعید ویا مجبور به ترک وطن شدند. وحال که اکثر مخالفین نظام این نمایش را تحریم کردند. این رای دادن شما چه معنی میدهد؟ "اقای خاتمی" جزیک نوع تفرقه افکنی بیشتر بین مخالفین نظام و اضافه کردن به عمر نظام؟ کاری که در8سال به اسم اصلاحات کردید. اقای خاتمی،  برای رای دادن خود چه چیز را میخواهیداز مواضع خود تبیین کنید. خیانت کردن به یاران ودوستان خود که در زندان، حصرویا درتبعید هستند؟ زمین گلگون شده به خون عزیزان ایران زمین راو به زندان رفتن عزیزانمان راشکنجه شدن، ناقص شدن ،مریضی که به علت شکنجه بدست اوردندویا عمری که در زندان بسر میکنند؟ اقای خاتمی لازم به تبیین مواضع خود نیست! شما انسانی چندین رو وترسو هستید. جرات شما به اندازه یاران در زندان خودتان هم نبود. و خواسته من از شما این است مواضع خود را صریح وشفاف بگویید.  بگویید با مردم هستید یا نقابل مردم، وبا این رنگ به رنگ شدن تفرقه افکنی نکنید. « اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید!»
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده گان ( ستار ومریم)هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر