۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

"اقای سید احمد خاتمی"، راست نمیگویی، دروغ نگو، هرچند دروغگویی.درود بردوستان. ( بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
درود بر دوستا ن عزیز . یک خصلتی که در من است، متنفر بودن ازاصل  این نظام است. اما خصلت دیگری که دارم،  علاقه زیادی در گوش دادن به نمازجمعه های نظام دارم.  البته از طریق رادیو، مخصوصا، نمازجمعه هایی که اقای سید احمدخاتمی ویا اقای جنتی برگزار میکنند. چون این دو را گل سرسبد، چاپلوسی وعوام فریبی نظام میدانم. به اقای صدیقی و اقای کاشانی که خرده ایی نیست، چون هردو انسانهای نادان وبی تدبیرهستند ونظام وقتی میخواهد، برای سرگرمی اباء وانصارش نمازجمعه را برگزارکند این دونفر را میفرستد، همراه با گریه این دونفر وقتی سخن میگویند خود نمیدانندچه میگویند ویا گفته اند! " اقای جنتی" هم دست کمی از ان دونفر ندارد، ایشان درریختن اشک تمساح مهارت خاصی دارندو گاهی که دعوایی بین مجلس ودولت ویا بقیه ارکان نظام ایجادمیشود، ویا وقتی که انتصاباتی در پیش است به سخنرانی می پردازند وانصافا درچاپلوسی کم نمیگذارند. اما " اقای سید احمدخاتمی" ایشان را به واقع انسان مکاروحیله گری درسخنوری میدانم، همراه با درلفافه چاپلوسی وتملق گویی. ایشان شخصی هستند که هربار شما خطبه های اول ایشان را گوش دهید میتوانید بدانید، در خطبه دوم برسرچه موضوعاتی سخن میگویند. درخطبه اول از هر حدیث و روایت راست و دروغ کمک میگیرد، که در خطبه دوم حرف خود را به کرسی بنشاند وتحویل حاضرین بدهد. حکومت از ایشان وقتی استفاده میکند که بخواهد به گروه ، جناح ویا دولتی حمله ور شود ویا بد دهانی کند. و از حق هم نباید گذشت ایشان بسیار بدهان وبدون احترام سخن میگویند.
درنمازجمعه4 فروردین 90 " اقای سید احمدخاتمی" سخنرانی ایراد فرمودند. ایشان اظهار داشتند: 1 اجازه امریکا به برخی از کشورهای اروپایی برخرید نفت از ایران را نوعی شکست خفت باربرای امریکا و کشورهای اروپایی بحران زده دانستند، و در ادامه گفتند: به زودی بقیه اتحادیه اروپایی هم به غلط کردن خواهند افتاد. 2 ایشان نامگذاری سال تولید ملی از طرف "اقای خامنه ایی" کارشناسی شده مانند هرسال دانستند، واظهار داشتند: باید همینطور که در تولید پیشرفت میکنیم در اخلاق هم پیشرفت کنیم، تا برکت برما زیاد شود. جنس بی کیفیت به مردم داده نشود، تا مردم رو به جنسهای خارجی نیاورند، وتولید ملی ما شکوفا شود.
ایشان مواضع جمهوری اسلامی را در، سوریه به سه بخش تقسیم کردند.1 رعایت حقوق شهروندی، و فرمودند ما راضی به ظلم کردن به هیچ کس نیستیم. 2 . ایشان مخالفت خود را با دخالتهای کشورهای خارجی درسوریه اعلام کرد، وحکومت عربستان را برای حمله به مردم خود ، ودفاع از حکومت بحرین و فراخواندن سفیر خوداز سوریه موردحمله قرار داد.وایشان شعری هم از خود در این زمینه سرودند.‌( قربان برم خدارا یک بام ودو هوا را) 3  ایشان قیام مردمی درسوریه را، ساخته وپرداخته بیگانگان قرارداد. و گفت سوریه بخاطر اینکه خطمقدم مبارزه با اسرائیل است، ومدافع حزب الله دشمنان قصد اشوب در ان کشوررا دارند.  دراخرایشان حکومت بحرین را مورد حمله قرار دادوگفت: حکام بحرین میگفتند مخالفان ما کم هستند. اما با فراخوانی که مخالفان دادند، نشان دادند تعداد کثیری هستند، و سازمانهای حقوق بشرجهانی باید نظربدهند.
خوب الان وقت جواب دادن به سخنان " اقای سید احمدخاتمی" است. 1 " اقای سید احمدخاتمی" نه تنها اجازه دادن امریکا برای خرید نفت از ایران به برخی از کشورها شکست وخفت امریکا نبوده، بلکه سوء استفاده از ایران بوده. اول انکه بسیاری از ان کشورها هنوز قراردادهایی با ایران دارندکه تمام نشده، وبرای اینکه فسق قراردادها باعث زیان دادن ان کشورها به جمهوری اسلامی میشود، قرار شده که این قراردادها را به پایان برسانند، ودیگر قراردادجدیدی با ایران نبندند. دوم تعدادی از این کشورها برای جایگزین کردن کشوردیگری برای خرید نفت با قیمت مناسب، زمان لازم دارند، این زمان به انها داده شده تاکشور جایگزین ، با قیمت مناسب برای خود بیابند. حال اگر فکر کنید میبینید. نه تنها عقب نشینی نبوده بلکه، نوعی سوءاستفاده خفت بار، از شما تا زمان جایگزین کردن منابع دلخواه خود است.
 2 . "اقای سید احمدخاتمی" فرمودید نامگذاری سالها توسط "افای خامنه ایی" کارشناسی شده است. این چه کارشناسی است که کشورایران روزی در ثروت وعزت را در ورطه سقوط و نابودی قرارداده. کارشناسی ایشان در حرف است یا درعمل هرسال فقر وتباهی وفساد جامعه را فراگیر کرده. روزی سر هر چهارراه شما یک مغازه دو دهانه کفش ملی، بلا، وین، ورنی......میدید، روزی کفش ایران بعداز کفش ایتالیا دومین کفش دنیا بود. کارخانجات نساجی ما همه مشغول بودندوکارگران سرکاروبسیارشرکتهای دیگر، فرش ایرانی بهترین فرش دنیا بود......حال از انهمه قدرت اقتصادی چه مانده؟ چگونه میخواهید تولید ملی کنید؟ مگر میشود اقتصاد ما مستعمره چین شده؟ و ساخت وساز وخرید لوازم جنگی ما مستعمره روسیه؟ چگونه تولید کننده ایرانی جنس باکیفیت درست کند؟ وقتی مواد اولیه گران و تا به تولید برسدقیمت ان سر به فلک خواهد زد! ایا با گران شدن مواد اولیه وارزان بودن دلار برای واردات میشود جنس با کیفیت  درست کرد؟ ایا برکت زیاد میشود یا جنسهای وارداتی چین به ایران؟ وقتی ملاها واقازاده ها، تاجرقند شکر میشوندو وارد کننده کیف وکفش .....مگر میشود صحبت از تولید ملی کرد. باید ایشان امسال را سال واردات ملی می نامیدند! و حفظ منابع ملی پیش کش از اختلاسها معلوم است، با چه همتی از منابع ملی نگهداری میکنید، از رسوا شدن قراردادننگین ، سپردن پولهای نفت دست کشور چین، مگر میشود به تولید ملی ونگهداری ازمنابع ملی ایمان نیاورد؟
درباره سوریه، اول انکه این شعاری که میدهید و میگویید راضی به ظلم در هیچ کجای دنیا نیستید، بهتر است در کشور خود اول اجراء کنید.ازظلم شما مردم ایران ، دیگر از خدا هم قطع امید کردند. بعد حکومت خاندان اسد50 سال است برسر مردم خود با هر ظلمی حکومت میکند. یکسال است حمام خون در سوریه راه انداخته است! میشود بگویید از کدام مظلومین دفاع میکنید؟ شهرهای کشور خود را زیر خمپاره وتوپ وتانک قرارداده،  مخالفین خود را به بدترین شکل میکشد. شنیده اییدجوانان 13ساله ایی را بعداز شکنجه الت بریدند وکشتند؟ شنیده ایید طفل خردسالی را زیر شکنجه کشتند؟ از کدام مظلومین دفاع میکنید؟ دومین سیاست شما دخالت نکردن کشورهای خارجی درسوریه بود. مگر شما که دخالت میکنید نیروی سپاه قدس انجا مشغول سلاخی است، مهمات، پول به حکومت سوریه میدهید کشور خارجی حساب نمیشوید؟ حال نگران این شده ایید عربستان سفیر خود را از سوریه فراخوانده، عربستان هم مانند شما وحکومت بشار اسد دیکتاتور،باید همدیگر رایاری کنند؟ و سوم سوریه خط مقدم مبارزه با اسرائیل برای جمهوری اسلامی است. شما از ثروت ایران وایرانی به چپاول میبرید، وبا بذل وبخشش به حکومت سوریه، پول ومهمات به گروه تروریستی حزب الله میرسانید که منطقه رابه اشوب بکشاند.و دنیا را سرگرم جنگ با تروریستها کنیدو خود دست به هر جنایتی درکشورایران زمین بزنید.
درباره بحرین. " اقای سید احمد خاتمی  2 اشکال و سوال برای من میماند. بگذریم از اینکه بحرین راهم شما به اشوب میکشید، از طریق شیعه های خود فروخته بحرین. اول انصاف بدهید ایا ال خلیفه دربحرین غیرت وشجاعتش از حکومت جمهوری اسلامی وبشار اسد بیشتر نیست؟ چون به مخالفانش اجازه گردهمایی  ونشان دادن قدرت خودشان را میدهد. کاری که شما جرات ان را ندارید! دوم اقای "سید احمدخاتمی" شما که میگویید این نهادهای حقوق بشری غیر قانونی هستند، امریکایی اسرایلی هستند، ومورد قبول شما نیستند الان چرا میخواهید ان نهادهای غیر قانونی بیایند ونظارت کنند؟ حال "اقای سید احمد خاتمی" میخواهم به شما ثابت کنم ان شعری که از خود ساختید، وتحویل شنونده گان خود دادید، برای خودتان ویار عارتان بشار اسد بیشتر بدرد میخورد. شما با این همه ادعای دفاع از مظلومین . به مردم خود رحم نمیکنید. با این همه دفاع از حق مردم ایران ، ان را به تاراج گروهای تروریستی داده ایی. شما و حکومت سوریه، که ادعای ازادی و دموکراسی دارید. اجازه یک گردهمایی به مردم خود نمیدهید. اما حکومت بحرینی که شما ان را دیکتاتوروادمکش می نامید این اجازه را میدهد.اینجاست که باید شعر خود را بلند بخوانید، وبه گوش سران نظام برسانید( قربون برم خدا را یک بام و دو هوا را) چگونه برای خود مردم خود را اجازه مخالفت نمیدهید و سلاخی میکنید، ناظرین حقوق بشر را امریکایی واسرائیلی میدانید، اما برای کشورهای دیگراجازه مخالفت ازاداست و ناظرین حقوق بشر عابدوزاهدو مسلمان میشوند؟ ایا جز دو رویی و دو رنگی شما چیز دیگری در وجود شما است؟ "اقای سید احمد خاتمی"، راست نمیگویی، دروغ نگو، هرچند دروغگویی.
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر