۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبهدرود بردوستان. ( بنام خداوند جان وخرد گزین برتر اندیشه برنگذرد)
تا انجا که  شنیدم لقب دزد را به کسی میدهند که، ازسر بد بختی ونداری، از دیوار خانه ایی یامغازه ایی بالا رفته باشد. پول ویا اجناس ان محل را برده باشد ویا قصد بردن انها را داشته باشد. ویا شخصی که زحمت از دیوار بالا رفتن را برای خود کم کند وبا درست کردن یک شاه کلید ویا یک کلید، قصد بردن پول ویا اجناس ان محل را داشته باشد. وبیشتر این افراد هم انسانهایی هستند از طبقه پایین جامعه، بیکار و شرمنده خانواده هستند، همین و بس. وجرم این افراد هم به نام دین ویا همان خکم شرعی، از قطع انگشتان شروع میشود، تا بی نهایت. وبقیه کارها در نظام جمهوری اسلامی دزدی محسوب نمیشود. و همینطور که به بالاتر میرویم اسم دزدی تغییرمیکند واز اسم دزدی دور میشویم، با اینکه عمل وکار انهابالاتر وبدتراز، دزدی میشود ،جرم انها هم کمترمیشود،و قصاص انها سبکتر. اما درعمل کار این اشخاص از دزدی سنگین تراست، وبدتر.اما اسم عمل انها مترقی تر است وجرم انها کمتر!
مثال. 1  شخصی، برای به دست اوردن اموال کسی یا کسانی چک بی اعتباری صادر میکند، و اموال شخص و یا اشخاص را به یغما میبرد.هیچگاه شما نام دزد، رابر این شخص نمی شنوید، که در قانون ویا درجامعه بران شخص بگذارند!  واسم کار این شخص یا اشخاص میشود، کشیدن چک بلامحل. و قصاص انها هم میشود زندان تا زمان پس دادن اموال شاکی، که شاکی مال از دست داده وقتی میبیند با زندان ماندن شخص چیزی ، به دست او نمی رسد رضایت میدهد شخص بیرون بیاید، که شاید به مرور زمان پول ویا اموال خود راپس بگیرد. 2 . درمورد دیگری شخصی ویا اشخاصی  با دست به یکی کردن اموال شخص دیگری را از چنگ او در میاورندومبلغی هم به او نمی پردازند، باز دراینجا هم نام این اشخاص دزد محسوب نمیشود. به این اشخاص لقب  بالاتری میدهند، میگویند کلاهبردار. 3 . از این نوع اعمال والقاب بسیار است اما گفتن همه از حوصله خواننده مطلب خارج است.
حال برویم سراغ انواع دیگر دزدی.  4 . مثلا به چپاول بردن اموال عمومی ، زمین ویا زمینهای وسیعی را یکی از سران ویا اقازاده سران نظام، بدون هیچ مدرک وسند قانونی به نام خود میزند، و ان زمین را به افراد دیگری میفروشند. به این شخص هم نمیگویند دزد میگویند زمین خوار، و در این میان بیچاره خریدار زمین است که هرچه ادم ضعیف تری باشد. پس گرفتن پولش برایش گران تمام میشود! وحتی به قیمت تهدید و از بین رفتن جانش هم میرسد؟ چون ان شخص جزء پرنفوذان جامعه است، و کسی حق شکایت ازانها را ندارد.  5 نمونه دیگر اینگونه دزد یها . دزدی، 123میلیارد تومانی اقای محسن رفیق دوست از بانک صادرات دراوائل دهه70 است که به اختلاس3-2-1معروف شد. ویا اقای شهرام جزایری که با دادن رشوه تا حیاط خلوت خامنه ایی هم رسیده بود...... ونمونه اخرش دزدی3000میلیارد تومانی که دادگاه ان در حال ماله کشی شدن است. البته لازم به ذکر میدانم نام این عمل را دزدی نمیگذارند. میگویند اختلاس شده است. اختلاس هم یک کلمه عربی است، و جای تعجب اینجا است که کلمه ایی است تازه به میان امده ومعنی کاملی ندارد، اما معنی کلی ان زدودن و یا ربودن میشود.
6.  نوع دیگر دزدی، دزدی به نام جهاد است. این بدان معنی است که پول و ثروت کشوری خرج در راه جنگ و برپایی خونریزی وبرپا کردن دشمنی میشود. خودجهاد هم کلمه عربی است ومعنی ان تلاش وکوشش دارد  اما وقتی کلمه مقدس به ان اضافه میشود و یا بدون اضافه شدن کلمه مقدس ، ما ایرانیان چون معنی ان را به عنوان جنگ درراه خدا میدانیم. نام جهاد که میاید بدون چون وچرا ان را مقدس میدانیم. مثلا.  8سال جنگ ایران وعراق طول کشید ونام جهاد بران گذاشتند. در این زمان طولانی بسیاری از سران نظام، سرداران نظام با باخرید اسلحه از کشورهای مختلف، همان اسلحه ها را باقیمت چند برابر به ایران میفروختند، وبرای خود ثروت باد اورده جمع اوری کردند. امثال اقای رفسنجانی، بچه های اقای رفسنجانی، ناطق نوری فرزندان وی،  اقای سردار رفیق دوست.....
8. نوع دیگری از جهاد، یا همان دزدی درحال حاضر میتوانیم ببینیم . سران نظام جمهوری اسلامی با دادن پول وثروت ایران وایرانی ، به گروهای تروریستی، چون جیش المهدی، حماس وحزب الله.... باعث جنگ وخونریزی میشوند. نام این عمل خود را هم کمک به جهاد در راه خدا مینامند.  9. نوع دیگر دزدی. نظام جمهوری اسلامی از مردم خود به طریق بی صدا و بدون اسم است. مثلا اینترنت را شرکتهای تحت کنترل سپاه به مردم میدهند، پول ان را از کاربران میگیرند، اما اینترنت را به انها نمیدهند! هر وقت بخواهند اینترنت را قطع میکنند! یا سرعت ان را کم میکنندو یا ان را تحت کنترل قرار میدهند! اما کاربر نمیتواند پول مدتی که اینترنت را نداشته ندهد؟ چون اینترنت را از کاربر میگیرند وان را قطع میکنند. این دزدی نام ونشانی ندارد. سازماندهی شده توسط نظام برای بدست اوردن درامد بیشتر ، و در کنترل قرار دادن رسیدن اطلاعات به کاربران است.
در اخرمطلب اگر بنگرید میبینید، همه این اسمها و اعمال همان دزدی است در عمل و فقط ظاهر و اسم ان تغییرکرده. وتازه اگر در باطن کار برویم ، می بینیم که کسی که دزد خوانده میشود و برای شرمنده نبودن، جلو زن وبچه اش ازبیکاری وفقر دست به چنین کاری میزند. کارش باشرف تر و با انصاف تر از بقیه اشخاص است. چون همان اشخاص بالا که دزدی را با نامهای مترقی انجام میدهند، با چپاول اموال ایران وایرانی حق این شخص اول، وضعیف را با هر روش میگیرند، و با نا امن کردن فضای اقتصاد جامعه، باعث بیکاری و فقر درجامعه میشوند. و شخص اول بخاطر سیر کردن شکم خود و خانواده خود،  وبخاطر نبودن کار،مجبور  دست زدن به دزدی میشود. وقتی خود نظام سازماندهی شده پول اینترنت را از کاربر میگیرد، اما اینترنت واطلاعات برای رسیدن به کاربر، را به کنترل خود در می اورد. هرگاه بخواهد اینترنت را قطع میکند وپول ان را از کاربر میگیرد . کدام دزدی با شرف تر است؟  دزدی که برای سیر کردن شکم خانواده خود تلاش میکند؟ و یا دزدی که برای عذاب دادن مردم خود، صورت میگیرد؟  ان کس دزد است که بخاطر چپاول ثروت ایران وبوجود امدن فقردست به دزدی میزند، تاشکم زن وبچه خود راسیرکند؟ ویا دزد انکسی است که ثروت کشوری را به تاراج میبرد، ودست به هر جنایت وخونریزی میزند؟ حال دزدی چیست؟ دزدکیست؟ خود انصاف بدهید وجرم کدام بالاتر است؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر