۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

حمایت 900تن ازفعالین با نام وگمنام، شرف دارد،به حمایت900 میلیون فعال واحزاب با نام، اماپخمه.


به تازه گی بیانیه ایی دیدم که درآن بیش از900تن ازفعالین بانام وتعدادی از فعالین گمنام ویا با(نام مستعار) در حمایت، از "آقای حسین رونقی ملکی شرکت کرده بودند. شروع به خواندن مطلب کردم.به  شعری که درمتن مطلب آمده بود رسیدم ، بغض گلویم راگرفت وحلقه های اشک چشمانم راپرکرده بود، به آخر مطلب رسیدم دیدم گونه هایم سراسر خیس شده از اشک! بعد اسامی حمایت کننده گان، را خواندم آن لحظه شوری در من دمیده شد. هر اسمی را که می خواندم گویی دنیایی به من میدادند، بسیار ازاسامی با نام مستعار بودندو من تاحدودی این عزیزان را می شناسم، وبلاکها وفیسبوکهای این عزیزان را دیده ام، بارها برای خواندن ولایک زدن مطالب، وحتی به شوخی درکامنت های این عزیزان اقدام کرده ام، و به چشم خود دیده ام ازحامی شخص یاحزبی بودن درآن ها هست تا افرادی که مستقل فعالیت می کنند. اما درهمه مطالب این عزیزان یک چیز مشترک است!؟ وآن هم عشق به وطن وساده گی درنوشتن و گذاشتن مطالب است. وتعدادی عزیز هم که از چهره های شناخته شده بودند. من با این مطلب از هردوگروه، چه آن عزیزان که با نام هستند وازفعالین شناخته شده هستند، وچه عزیزانی که گمنام هستند ویا از نام مستعار استفاده کردند، تشکر می کنم، و سرتعظیم در برپیشگاه این عزیزان فرود می آورم وفقط می توانم بگویم، درود برغیرت وشرف شما عزیزان. ارزش حمایت شما900تن آن هم در این فرصت کم وبه این سرعت، می ارزد به حمایت 900میلیون فعال سیاسی ویا حقوق بشری که نامدارهستندامانه تنها فعال نیستندبلکه (دلال) هستند! ارزش حمایت شما900تن برابری می کندبا حمایت 900میلیون احزاب سیاسی که نام (عذابان سیاسی) برآن ها برازنده تر است.و پخمه بون درآنها جلوه گراست . شما عزیزان نشان دادید، ما خود می توانیم بدون نیازبه آن به اسم فعالان ودر باطن دلالان سیاسی، شروع به حرکت کنیم وبرای حمایت ازتک تک عزیزان زندانی تلاش کنیم! و دست به این گونه حمایت ها بزنیم. اگر قرار بود این پتیشن رابه نام فعالان سیاسی یا دلالان سیاسی حمایت کنند، ماه ها طول می کشیدوبه 400تن به زور می رسید، همین طورکه بارها این عمل انجام شده ونتیجه آن معلوم گردیده، این افراد واحزاب گمان می برند، باید برای حمایت ازکشور ویا افرادکشور به آنها التماس کردتا حمایت خود را انجام دهند! غافل از اینکه شما عزیزان نشان  دادیدما بدون آن متکبرین هم می توانیم به حرکت درآییم، شما عزیزان نشان دادیدپتانسیل حرکت درما هست، فقط این پتانسیل نهفته راباید با سیاست ودرایت به حرکت وجنبش تبدیل کرد.می توانیم از این گونه حمایت ها آغاز کنیم وبه مرور زمان حرکت خود را به خیابانها گستردش دهیم. مثلا تشکیل پتیشن اعلام حمایت از برپایی همبستگی درمیدانهای بزرگ شهر،وانقدر این حما یت های خود را گسترش دهیم و تکرار کنیم که ریشه این ظلم را بزنیم. می توانیم اگربخواهیم و اراده کنیم. می توانیم اگر برنامه ریزی صحیح انجام دهیم. درود برشمادرود برغیرت شما. وباز می گویم به شما عزیزان. حمایت 900تن ازفعالین با نام وگمنام سیاسی وحقوق بشری، شرف داردبه حمایت900 میلیون، فعالان واحزاب با نام اماپخمه
حال روی سخن من باشما به ظاهرفعالان سیاسی ودر اصل دلالان سیاسی است، روی سخن من با شما احزاب ویا همان عذابهای سیاسی است. حسین رونقی که جای خود دارد، آنقدر پخمه شده ایید که برای سران احزاب خود، دوستان وهمراهان در زندان خودتلاشی درخور نمی کنید! جز اینکه زیاد سخن میگویید ودر خودنمایی کم نمی گذارید. واقعا بسیارخوشحال هستم که دراین حمایت نام شمادلالان سیاسی را نمی بینم!؟ ومنت حمایت خود را برسر ملت نمی گذارید، از نظر من شما بهتر است بجای فعال بودن دلال بودن را انتخاب کنید. بسیار از شما کسانی بودید که نه سابقه فعالیت سیاسی خاصی داشتید ونه کار درخوروشایسته ایی انجام دادید! فقط با مصاحبه های خود به نام رسیدید، والان باعکس گذاشتن از خود سعی برمشهور شدن دارید! اما افسوس که راه کج را می روید!؟ چون فعالان این مرزو بوم شناخته شده هستندو شما راه بجایی نخواهیدبرد. شما هنوز به آن حد نرسیدیدکه درجمع خود برای حمایت ازیکدیگر400امضا جمع کنید بهتر است کمی در اعمال خود تجدید نظر کنید واز این غرور وتکبر دست بردارید، چون با این رفتارو خود را به خواب زدن از حرکت های مردمی دور می مانیدو جز نامی آن هم به بدی از شما یاد نمی شود. حسین رونقی تنها یکی از هزاران زندانی است، شما خود را بخواب زده ایید در رادیو وتلوزیون برای مصاحبه بسیارابراز حمایت می کنید، اما در عمل کاری نمی کنید. باز درپایان سخن می گویم از توجه ایی که طرفداران وحامیان متعصب شما به بنده دارند، کمال تشکر را می کنم. فقط خواهش می کنم به حامیان خود بگویید آتش این ناسزاها رابیشتر کنندچون دیگرگرمای سابق را نداردو شاید من عادت کرده ام. اما ای به ظاهر فعالان سیاسی ودر باطن دلالان سیاسی، ای احزاب سیاسی ودرباطن ای عذابان سیاسی. کمی به خود آیید واز این رخوت وپخمه ماندن خود را رهایی بخشید. 
باز مانند همیشه درپایان مطلبم باز می نویسم. زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر