۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

جان رضا شریفی بوکانی درخطر است.

رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج ساعت یک و نیم نصف شب گذشتە (دوشنبە شب) توسط فرج نژاد رییس حفاظت زندان بهمراه چهار مامور و در زمانیکە دیگر زندانیان خواب بودند ، بە مکان نامعلومی منتقل شده. رضا شریفی بوکانی در گفتگو با صدای آمریکا ، وضعیت بد زندان را بازگو کردە و بهمین دلیل اکنون جان او در خطر است. لازمست نهادهای حقوق بشری بطور جدی پیگیر ناپدید شدن آقای شریفی بوکانی باشند و از اینکە این زندانی سیاسی همانند امید رضا میرصیافی ، قربانی انتقام گیری و مرگ شود ، جلوگیری کنند.   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر