۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

امنیت اجتماعی، یا امنیت اشتباهی؟
از زمان برقراری نظام جمهوری اسلامی، انواع طرح های به ظاهر مبارزه با فسادهای اجتماعی آغاز شد،فسادهایی که خود این نظام پایه گذاروآغاز گر، آن بود! طرح مبارزه با معتادین، مبارزه با فروشنده گان مواد مخدر، ارازل واوباش.....  این طرح ها با اسامی مقدس برای فریب مردم نامگذاری می شدند مانندطرح (والعادیات، ثارالله) آن زمان تقدسی در این نام ها نهفته بود، و احترامی برای مردم داشت. اما باگذشت سالیان و طی شدن ایام مشخص شد که این نوع نمایش ها برای عوام فریبی است و اعتراضاتی به همراه آورد. همین امر سبب ساز شد تادر چند سال اخیر همان طرح ها، با نام طرح امنیت اجتماعی وارد میدان شود. واگر این مسئله را درنظر بگیریم که به علت ندانم کاری نظام سیاست های غلط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. بیکاری، فقروفحشا را درایران گستردش پیدا کرد، همین امر سبب به وجود آمدن پدیده فرار از خانه دختران وپسران شد. ودرکنار این امربوجود امدن باندهای خلافکار ویا جوانان بیکار که به خاطر فرار از سرگوفت های درون خانه به سر کوچه وخیابان پناه می آورند گردید، وسبب ساز دعواها ونا امنی در بین همان جوانان بایکدیگر ویا کشیده شدن این زدو خورد ها با مردم جامعه شد. انجام طرح امنیت اجتماعی ، دراوائل شاید برای بعضی از اقشار بسیارمورد پسند بود! غافل از آن که مردم جامعه ما به این نکته مهم واقف نشدند!  اگر این نابسامانی گریبان جامعه را گرفته، از نبود یک نظام مردم نهاد است، و این انسانهای به ظاهر خلافکار از زیر بوته به عمل نیامدند! و یا مادرزاد این گونه پا برعرصه هستی نگذاشتند! بلکه این افراد از سیاست های غلط این نظام بوجود آمدند!  نظام به جای این که به فکرجلوگیری از بوجود آمدن این آسیب ها باشد! بفکرسرکوب این آسیب ها و پاک کردن صورت مسئله است! نظام نمی خواهند قبول کنند خود به وجود آورنده چنین آسیب ها بوده .سران نظام که اول هدف خود را ازاجرای این طرح هامبارزه با باندهای خلافکارعنوان کردند،و اعمال خود رابه نام طرح امنیت اجتماعی تغییر نام دادند، آن هم به اسم برای جلوگیری ازمرم آزاری از طرف عوامل مزاحم، اما پا را آنقدر فرا گذاشتند که اکنون خودعامل مردم آزاری شدند! وهیچ قشری از دست این عناصر در امان نه مانده است. از همان انسان خلافکار که ساخته وپرداخته رفتار غلطا نظام است، جوان بیکار....تا زن وشوهری که باهم مشغول قدم زدن هستند!  آن هم نه با صحبت ولحنی آرام!  اولین کلام سیلی که برگوش نواخته می شود و با اعتراض شخص، از هر سوعده ایی با مشت ولگدو باتوم برای اجرای طرح حمله ور هستند!  این حرکت ها نه تنها از طرف نیروی انتظامی،  که از طرف لباس شخصی ها که سن زیادی هم ندارند و خود را بسیجی معرفی می کنند، اعمال می شود!  به طوری که انسان می داند این طرح امنیت اجتماعی نیست!  این طرح امنیت اشتباهی است! زیرا به جای دیدن امنیت خود، حس نا امنی خود را می بیند! این  طرح برای ترساندن و رعب و، وحشت انداختن در دل مردم جامعه شده است. به طوری که اکثربه اتفاق مردم به عملی نبودن این گونه اعمال واقف شدند وابراز بیزاری از ادامه این طرح ها را می کنند.  نکته حائز اهمیت اجرای این طرح بعداز سال 88و مخصوصا امسال در سال 91 برخورد بسیار شدید و زشت وزننده این عوامل نسبت به سال های گذشته دارد!  که با بررسی عوامل اتفاق افتاده درایران بعداز سال88 و سرکوبی نظام های دیکتاتوری منطقه،  اکنون نوبت به دولت بشار اسد یار شفیق نظام جمهوری اسلامی رسیده است، که اکنون مردم آن کشور یکپارچه دست به قیام زدندو حتی این قیام دلیرانه آنها تبدیل به قیام مسلحانه شده است، ونظام میداند با رفتن حکومت بشار اسد دیگر در منطقه شیربی یال ودم کوپال خواهد بود. تهدیدات نظامی علیه برنامه هسته ایی جمهوری اسلامی عامل دیگری است، که نوعی ترس ودلهره برجان عوامل نظام انداخته که به زودی، این قیام ها ممکن است دامن گیرآنها شود.
اگر کمی دقت کنیم، به نکته بسیارمهم پی می بریم، که این رویدادها باعث آن شده نظام جمهوری اسلامی، دست به خیزش بسیار زیرکانه وموذیانه و چنین بی رحمانه برای سرکوب مبارزان وسران مخالفان و وکلای مخالفان داخل  نظام بزند، ازخانه نشین کردن مخالفان وحامیان آنها، تا لغو پروانه وکالت وکلای آزادیخواهان، و محکوم کردن این مبارزان و، وکلای آنها را به حبس های طولانی مدت به نوعی در حال سرکوب وساکت کردن سران مخالفان و طرفداران انها با هرنوع ظلم و،وقاحتی و با هر انگ وتهمتی است!  از طرف دیگربا سرکوب مردم به اسم طرح امنیت اجتماعی، با هر دلیل و هربهانه ایی ، ازضرب وشتم مردم جامعه به انواع واقسام بهانه ها تا هر روزبه، دار کشیدن عده ایی زندانی، قصد انداختن نوعی ترس را در دل مردم ایران را دارد. وبه نوعی می خواهد رابطه بین فعالین ومردم جامعه راقطع کرده ویا هزینه آن را بالا ببرد. و این جا، این وظیفه تک تک ما ایرانیان است که دیگر فریب این نوع رفتار نظام را که جهت خودنمایی قدرت پوشالی خود است نخوریم. دوستان وهم وطنان من. چرا حال که احزاب قرار شده است یابه کار بیایندو حرکتی به خود دهند! و یا در، احزاب خود را تخته کنندو بقالی کنند. تا انجام این کارها ازطرف احزاب شاید زمان طولانی سپری شود.   می توانیم با تشکیل گروهای چهار الی پنج نفره هرکجا که دیدیم عوامل نظام، مشغول آزار مردم هستندو موقعیت را مناسب دیدیم به مقابله با آنها بپردازیم و قیامهای مقطعی و محلی بوجود آوریم!  اگر هر کدام از ما روبروی این عوامل بایستیم مطمئن باشیم بعداز ما دیگری برخواهد خواست! تا کی بمانیم و منتظر این احزاب بی بخار وپخمه بمانیم؟ اگر این رویه در جامعه جا بیفتد در روبروی نظام ماندن، مطمئن باشید این شیوه در سرتاسر کشور جا می افتد ودیگر یک بچه کم سن وسال به اسم بسیجی جرات عرض اندام پیدا نمی کند! شاید این کار ما باعث به غیرت درآمدن احزاب درخواب رفته شود.
در پایان سخن به سران نظام می گویم عزیزان، این طرح امنیت اجتماعی نیست! این طرح امنیت اشتباهی است. سیلی زدن برصورت زن ومرد جامعه امنیت شما را تضمین نمی کند! چون انسانهای روان پریش، مالیخولیایی دریدن مردم جامعه را نمی توان، طرح امنیت اجتماعی نامید!  وبرای شما امنیت نمی اورد! بلکه امنیت اشتباهی است و نتیجه معکوس برای شمادر بردارد! همین طورکه تابه حال به جایی نرسیده اید، که اگر رسیده بودید دیگرلازم نبود خود را این گونه به آب و آتش بزنیدو انواع طرح ها را هرساله راه اندازی کنید! آیا ضرب و شتم افراد جامعه به خاطر بیرون بودن موی سر و غرقه به خون کردن هم وطن ایرانی برای شما امنیت می اورد؟ این طرح امنیت اجتماعی نیست، این طرح امنیت اشتباهی است وبنیان شما را برمی افکند! و باز می گویم به جایی نخواهید رسید، مگرباعث زودتر به خشم آمدن مردم و زودتر به پایان عمر ننگین خود می شوید! واگراین طرح ها در سالهای گذشته نتیجه داده بود! اکنون لازم نبود، مانند انسانهای مالیخولیایی به جان زندانیان سیاسی وسران مبارزان خود را بیندازید ومشغول دریدن مردم جامعه شوید. و حکومت رعب و وحشت را نمی انداختید،  این طرح طرح امنیت اجتماعی نیست! طرح امنیت اشتباهی است وبا آن خود را به قهرزباله دان تاریخ می افکنید.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر