۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه

آقای خاتمی شما طمع کار هستید ولی در انتخابات شرکت نکنید!آقای خاتمی به تازگی کمپینی جهت دعوت از شما برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری سال92 راه اندازی شده. برای بنده جای تعجب بود! به آدرس سایت مراجعه کردم و دیدم بله چنین سایتی راه اندازی شده است، برسر در، این سایت عکس مبارک شما قلم دردست ودرحال نوشتن نقش بسته است به طوریکه به ببیننده اینگونه القاء می کند که شما خود مطلب سایت راآماده کردیدو یا به نوعی در راه اندازی این سایت نقش دارید!؟ درادامه تیتری زده شده به این عنوان{  ما در راه کتاب الله و سنت معصومین قدم برداشته ، اصلاح طلب معتقد به آرمان های انقلاب اسلامی و پایبند به قانون اساسی  هستیم} درابتدا دعوتنامه یک سوره قران ذکرشده در ادامه اشاره شده که راه اندازی سایت را در شب های قدر به فال نیک میگیریم ، گویی سایت فالگیری وکف بینی راه اندازی شده باشد، تاکید برضرورت اصلاحات در این زمان ودرپایان بیانیه تشریح علت درخواست برای شرکت شما را به آینده موکول کردن برای مراجعه کننده به سایت این القاء را دامن می زند که شما بی اطلاع از این امرنبودید!؟ زیرا طریقه نگارش این متن بسیار شباهت به نگارش ها وسخنان شما دارد.  اما بنده به این امر اذعان دارم که شما چنان انسان شجاع،وفادار به یاران وهمفکران خود، باهوش وذکاوتی هستیدکه چشم به قدرت ندارید و جزبه آبادی آخرت خود فکری در سرنمی پرورانید، این امررا در8سال دوره ریاست جمهوری خود وبعداز آن درقیام سال88 تا کنون برهمگان  اثبات کردید. آقای خاتمی از وادی شوخی دور شویم و کمی  مطلب را جدی باشیم. چون شما نه شجاعتی در خود دارید، نه وفاداری، نه نبود حرص وطمع قدرت درشما. بنده به عنوان یک ایرانی از شما درخواست می کنم. آقای خاتمی شما طمع کار هستید ولی در انتخابات شرکت نکنید
آقای خاتمی اول گذری می زنیم به سایت تازه راه اندازی شده برای دعوت شما در انتخابات. ابتدا سوال می کنم  این به ظاهر هواداران شما در کدام راه وسُنت معصومین قدم می زنند؟ و معتقد به کدام آرمان های انقلاب و قانون اساسی هستند؟  آوردن سوره قران در یک دعوتنامه به چه منظور است؟ در این زمان چه لزومی به اصلاحات است و اصلا اصلاحاتی می توان انجام داد؟ و این تشریح درخواست از شما چه امر مُهم وسرّی بوده که بازگو کردن آن به زمان دیگر موکول شده؟ همچون شرکت خفت بار شما در انتخابات مجلس و توضیحی که قرار شد برای این عمل خوددرزمان مناسب بدهید؟  توضیح ندادید توجیح هم نتوانستید کنید وفقط به یک ماله کشی دست زدید. سُنت مَعصومین که شما وهواداران در آن قدم می زنید بازی با اعتقادات مَردم است وآوردن سوره قران ابتدای این دعوتنامه  بازی جدید با اعتقادات مردم است؟ آقای خاتمی  کدام آرمان های انقلاب وقانون اساسی را شما وهواداران شما تاکید دارید؟ از ابتدای برپایی این نظام تنها آرمانی که در این نظام برپا شد بازداشت، شکنجه، تیرباران واعدام بود. آیا آرمان دیگری داشت که انجام ندادید جز شعارهای پوچ وتوخالی؟ واز قانون اساسی آن چیز که به نفع سلطه گران بوده برداشت کردیدو هرظلمی بر مردم به اسم قانون اساسی روا داشتید! تاکید بر ضرورت اصلاحات در حال حاضر چه معنی دارد و به چکار می آید؟ آقای خاتمی شما در عصری با نام اصلاحات آمدید که نارضایتیهای مَردم همچون الان بالا گرفته بود. اما چکار توانستید انجام دهید جز باز کردن فضای کوتاه مطبوعاتی آن هم برای شناسایی مخالفان نظام؟ شعار گفتگوی تمدنها رادادید اما شما عاجز از گفتگو بین سران نظام بودید ، شما عاجز از برقراری گفتگو بین مَردم وشعبون بی مخ ها بودید، روزی نبود درهفته که به جمعی این ارازل حمله ور نشوند، چگونه وقتی از برقرای رابطه در بین خود ومردم عاجزبودید می خواستید در دنیا گفتگوی تمدن ها را پیاده کنید؟ آن هم کدام تمدن ؟ تمدن 33ساله جمهوری اسلامی؟ شما حتی جرات دفاع از همفکران خود را در همان زمان اصلاحات نداشتید. و مانند جمله آخر بیانیه دعوت شمابه انتخابات، هربار وعده می دادید در زمان مناسب مواضع خود را تشریح می کنم، بعداز 8سال بدون هیچ دستاوردی رفتید وفرمودید که در ریاست جمهوری به عنوان تدارکاتچی بودم! این بار به عنوان گاریچی هم ارزش نخواهید داشت. آقای خاتمی شما طمع کار هستید ولی در انتخابات شرکت نکنید.
آقای خاتمی، شجاعتی در وجود شما نیست! شما در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال88 هم پای همفکران خود بودید اما هر چه عرصه را تنگتر شد شما به گوشه ای خزیدید،  زمانی که شما برای آزادی زندانیان طرفدار خود دست به دامن شیخ نصرالله رهبر تروریستهای حزب الله لبنان شده بودید، آقای کاظمینی بروجردی از درون زندان جوابی به یا غی گری و چپاول ثروت مردم ایران را می داد. درآن هنگام که باید برای دفاع از عزیزان زندانی می آمدید ومخفی شده بودید، بهترین عزیزان وطن در خون خود غلطیدندویا بعداز شکنجه های طولانی به حبس های طولانی محکوم شدند. حتی شما آنقدر شجاعت نداشتید برشرطهایی که برای شرکت در انتخابات مجلس گذاشتید عمل کنید، به صورت مخفیانه در یکی از روستاهای دماوند رای دادید، وحتی برای خار کردن بیش از پیش شما شورای نگهبان صندوق آن حوزه را باطل اعلام کرد. این بازی جدید را مدتی است یاران شما به راه انداختند و آخرین نمونه آن هفته گذشته آقای خزعلی حمایت از انتخابات را داشت، اما ایشان مخالف این حرف شما که ریاست جمهوری تدارکاتچی است بودند، اما در آخرمطلب اظهار می دارم، بنده بسیار خوشحال می شوم که شما شرکت کنید وطرفداران شما بار دیگر خفت شما را ببینند شاید به خود بیایند. این انتخابات چه باشما چه بی شما تحریم است، ودیگر حنای اصلاحات{افتضاحات} رنگ ندارد. دیکتاتورهای منطقه هر روز رو به زوال هستند و دیگر نمایش جدید برپا کردن برای فریب مردم وماندن این نظام پوسیده  ارزشی ندارد.چون این نظام دیگر غرق فساد است نه با اصلاحات که با تغییر کلی و ریشه ایی می توان به آزادی رسیدو ایرانی آباد داشته باشیم وعزیزان دلاور را درکنار خود نه درون دخمه های این نظام فاسد.
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر