۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

آقای خامنه ای مُشتی دروغ را به عنوان سخنرانی تحویل دادید.


آقای خامنه ای درسخنرانی اجلاس عدم تعهد اینگونه اظهارکرد: ما در اینجا گرد آمدیم تا به کمک پروردگار، حرکت و جریانی که در شش دهه قبل با هوشمندی و موقعیت‌شناسی و شجاعت چند تن از رهبران دلسوز، پایه‌گذاری شد را به اقتضای موقعیت جهان ادامه دهیم و به آن جان تازه‌ای بخشیم. جمهوری اسلامی استفاده از سلاح هسته ای و شیمیایی و نظایر آنرا گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند/ شعار خاورامیانه عاری از سلاح مطرح کردیم و به آن پایبندیم اما این امربه عنوان عدم چشم پوشی استفاده صلح آمیز هسته ایی خود نخواهد بود. آیا کشورهایی که در قرن21تحدید به استفاده ازاستفاده سلاح هسته ایی شرم نمی کند، آیا ازعدم احترام به حقوق کشورهای دیگران شرم می کند. ایشان بادفاع از حقوق مردم فلسطین خواستار نظر سنجی در بین مردم فلسطین شد. درادامه اظهار داشتند پندی خیر خواهانه برای آمریکا و مدافعان اسرائیل دارم که این کشورهزینه سنگین برای شما به بار آورده وخواهد آورد.  به شکست تجربه اردوگاه کمونیستی در دو دهه پیش و شکست سیاستهای به اصطلاح لیبرال دموکراسی که نشانه‌های آنان را در خیابان‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گره‌های ناگشودنی اقتصاد همه این کشورها را همه می‌بینند، با چشم عبرت بنگریم. ایشان با اظهار ایستادگی 3دهه اخیرمردم ایران به این نکته اشاره کرد یاوه گوییهایی که می گفت این تحریمها فلج کننده است، نه تنها فلج کننده نبود بلکه مارامحکم ساخت.
این گوشه ای از مُحملات رهبر نظام ایران بود که در اصل دروغ به اسم سخنرانی تحویل سران120کشوردنیا دادهرچند که اکثر حُضار یا، سر به پایین داشتند،یا درحال چرت زدن بودند ویا اصلا توجه ای نداشتند که این آقا چه می گوید، به غیر از عده بسیار اندکی، آقای خامنه ای از شما به عنوان رهبرنظام جمهوری اسلامی بیش از این انتظار نبود که مُشتی دروغ را به جای سخنرانی افتتاحیه این اجلاس که میلیاردها برای انجام آن خرج کردیدبگویید! آقای خامنه ای قرار است به چه چیز جان تازه ایی ببخشید؟ وقتی دیگر جانی در نظام جمهوری اسلامی نمانده واز درون وبرون مشغول فروپاشی است!
آقای خامنه ای عاری بودن خاورمیانه را از سلاحهای هسته ای دانستید واظهار داشتید جهان غرب مانع از دست یابی شما به آن می شوند! بارها کشورهای غربی اظهار داشته اند این نوع انرژی هسته ای که شما استفاده می کنید، جزنسل اول انرژی اتمی است وبا گذشت زمان طولانی استفاده از این نیروگاهها و ابزار خطرناک است و بارها تایید به استفاده نظام از انرژی هسته ای مسالمت آمیزو ساخت نیروگاهای پیشرفته برای ایران شده انداما با مخالفت شما سران روبرو گردیده! مخالفت غرب با دستیابی شما به انرژی هسته ایی صلح آمیز نیست بلکه مخالفت با مخفی کاری شما به مدت18سال و به دور از چشم آژانس هسته ای ، عدم همکاری با آژانس هسته ای و شفاف سازی ، مخفی کاری و بجای در دست داشتن این نیروگاها توسط دانشمندان به دست نیروهای نظامی بودن است. وتاکید بانگی مون ریاست سازمان ملل در سخنرانی اجلاس عدم تعهد درتهران تاییدی بر این گفته ها بود.
آقای خامنه ای فرمودید کشوری که در قرن 21تحدید به استفاده از سلاح هسته ای می کند شرم نمی کندآیا ازعدم احترام به حقوق کشورها شرم می کند! بسیار درست می فرمایید اما این مثال برای سران نظام برازندگی بیشتر دارد! آیا کشوری که در قرن21تحدید به محو کشوری از روی زمین می کند و شرم نمی کند آیا ازعدم  احترام به حقوق کشورها شرم می کند ومثال این بی احترامی را می توان در بی توجهی به بیانیه های آژانس انرژی اتمی، سازمان ملل متحد وشورای امنیت دانست.
درباره فلسطین اظهار نظر کردید اگرشما گروهای تروریستی رامجهز نکنید و به جان یکدیگر تا بحال بسیاری از این خونریزی ها انجام نمی گرفت و شاید صلحی پایدار جای خون وخونریزی را می گرفت. نظام جمهوری اسلامی ، دولت بشار اسد، گروهای تروریستی حماس وحزب الله ازعوامل این دشمنی وخونریزیها بوده اند. با دادن پندی به کشورهای غربی از هزینه سنگین حفاظت از اسرائیل گفتید.آیا این هزینه سنگین تر از به وجودآوردن ونگهداری از گروهای تروریستی بوده که باعث ورشکستگی اقتصاد ایران شده؟
آقای خامنه ای از شکست اردوگاه کمونیست در دو دهه قبل و سیاستهای لیبرال دموکرات گفتید. اندیشه اسلامی چقدر پیشرفت داشته آیا آبرویی برای دین و سیاستی قابل قبول برجا گذاشته اید که الان الگوی جامعه جهانی کنید؟ اگر مردم کشورهای اروپایی به خاطر بیکاری در خیابانها اعتراض می کنند 33سال است مردم ایران از ورشکستگی اقتصاد ایران جرات اندیشیدن درخانه های خود را ندارند، چون به بازداشتگاه و داغ و درفش، زندان واعدام روبرومی شوند. وبا این وضعیت فساد عمیق جامعه را به باتلاق تبدیل کرده است.
آقای خامنه ای فرمودید که مُشتی یاوه گو گمان می کردند تحریمات نظام را فلج می کند ولی ما مُحکم ایستاده ایم. واقعا دروغگویی را از حد گذراندید و به وقاحت کشاندید تحریمها چنان سخت شده که دیگر مَردم از خرید مایحتاج خود عاجزهستند! بله شما مُحکم ایستاده اید چون هر مخالفتی را سرکوب می کنید و خون مردم را می مکید. این بی لیاقتی و بی کفایتی سران نظام باعث نابودی زندگی بسیاری از مردم گردیده.
در آخر می گویم آقای خامنه ای کاش در وجود شما قدری انسانیت بودکه اینگونه دروغ نمی گفتید کاش با زندگی مَردم اینگونه بازی نمی کردیدو اگر شما مورد احترام مردم بودید برای ترس از انجام اجلاس کشور را به تعطیلی نمی کشاندید.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر