۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

آقای مهدی خزعلی ، نعل وارونه می زنید!


درتاریخ12/5/91دربرنامه افق صدای آمریکا ودربحث تغییرقانون انتخابات. آقای مهدی خزعلی شرکت داشتند، جان کلام ایشان درمورد شرکت در انتخابات این بود اگر ساختارقانون انتخابات تغییر کند و جلو تقلّب گرفته شود ایشان وطرفداران ایشان در انتخابات شرکت می کنند! آقای مهدی خزعلی تاکید داشت که آقای خاتمی خود اظهار داشته که به عنوان تدارکاتچی عمل می کرده، ولی ایشان موافق این سخن نیست و مثال عملکرد زمان آقای رفسنجانی رابه میان آورد که با قدرت عمل کرده ویا در زمان احمدی نژادکه ایشان با رابطه صمیمی با رهبری توانست ضربه شدیدی به اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی درداخل وخارج ازکشوربزندوعمل ایشان مخالفتی از طرف رهبری نداشت! وی اظهار داشت که می شود با نزدیک شدن به رهبری وتعامل کردن از نقش تدارکاتچی خارج شد وکارهایی جهت تغییر سیاست های نظام انجام داد! اما نفرمودند چه کارهایی را می توان انجام دادو چگونه این کارها انجام میشود؟ ضمانت اجرایی شدن این تغییرات درچیست؟  بنده به عنوان یک ایرانی از آقای خزعلی سوالاتی دارم و امیدوارم جواب این سوالات را نه تنها به بنده بلکه به خواننده گان مطلب بدهند.
آقای خزعلی اول شما بفرمایید درانتخابات کدام نظام شرکت می کنید؟ نظامی که بیش از 2سال قبل به خاطر اعتراض مردم نسبت به انتخابات به فجیع ترین شکل بسیاری از مَردم این مرزو بوم را به خاک وخون کشیدو بهترین عزیزان این سرزمین را درون دخمه ها جا داد؟ شما خود مخالف سیاستهای نظام وشرکت در انتخابات بودید{انتخابات دوراول مجلس سال90} یک دفعه چرخش وتمایل به شرکت درانتخابات به اسم دفاع ازحق مردم، به نوعی رفتار دوپهلو داشتن نیست؟ وضرب المثل نعل وارونه زدن را تداعی نمی کند؟
آقای خزعلی لطف کنید بفرمایید به خاطر چه چیزی ویا چه کسانی در انتخابات شرکت می کنید؟ اگر آن چیز به دست آوردن قدرت است صادقانه بیان کنید؟ اگر با شعار دفاع از ملت می آیید نام ببرید که طرفداران شما از کدام قشر هستند، چون از نظر اکثریت ملت ایران انتخابات جمهوری اسلامی تحریم شده است و فقط اَمت همیشه در صحنه بیشتر در این نمایش شرکت دارند! طرفدارن شما ملت هستندیا آَمت همیشه درصحنه؟  این سوال را پرسیدم  زیرا درهنگام رد صلاحیت شدن شما ویا کاندید مورد نظرشما فریاد به خاطر مَردم شرکت کردیم نداشته باشید! و اگر از صندوق رای بیرون آمدید کسانی که طرفدار شما بودند بشناسید.هرچند شما نه سابقه فعالیت در پست ومقام خاصی داشتیدکه مورد تایید برمنصب ریاست جمهوری باشید و نه بعداز تغییرسخن خود در دور دوم انتخابات مجلس طرفداران خاصی دارید. همان زمان با کار خود نعل وارونه زدیدو از صف مردم دور شدیدونشان دادید که تمایل زیادی برای نزدیک شدن به حاکمیت دارید.
آقای خزعلی ما در نظر می گیریم که شما پابر روی خون تمام عزیزان به خون غلطیده دراعتراض به انتخابات این نظام گذاشتید وکاندید انتخابات شدید، بدون سابقه کار اجرایی از صندوق رای بیرون آمدیدو یا کاندید مورد نظر شما انتخاب شد حکم ریاست جمهوری خودو یا کاندید مورد نظرخود را از چه کسی دریافت می کنید؟ جز ولی فقیه که به دستور وی خون عزیزان ایران به زمین ریخته شدوعزیز ترین فعالین حقوق بشری، سیاسی ووکلاء دادگستری روانه زندان ها شدند؟ چگونه شما با داشتن التزام به ولایت فقیه قصد مقابله ویا تغییر درسیاستهای ایشان را دارید؟ چگونه قصد تغییر در نظام دلخواه ولایت فقیه را دارید در صورتی که خود را سرباز ولایت می دانید؟
آقای خزعلی مثال زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و احمدی نژاد راآوردیدکه با تعامل با رهبری آزادی درکارخود را داشتند{ تدارکاتچی نبودن} واقعا از شما به عنوان یک فعال سیاسی وپزشک جای تعجب دارد که اینگونه مثالی واضح وپرخطا را بیان کنید!؟  باید به شما یادآور شوم در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی آقای خامنه ایی تازه برقدرت تکیه زده بود و مجبوربه دادن آزادی به رفسنجانی  بود تا این سلطنت نوپا فرونریزدو حتی بسیاری از اهرمهای قدرت که اکنون در دست دارد ومملکت را به قبضه کامل خویش درآورده درآن زمان ایشان دراختیار نداشتند، در زمان اَحمدی نژاد ایشان از نور چشمی های رهبری بودندو خود دیدید چه بهای سنگینی برای آقای احمدی نژاد پرداخت شد، این هزینه بالا صدای خرد شدن استخوانهای پوسیده این نظام را درآورد! حال چرا دیگر آقای احمدی نژاد آن اعتباررا ندارد و هر کاری را مانند قبل به راحتی انجام نمی دهد؟ چون دیگر بعداز دعواهاواختلافات متعدد با رهبری ویاران ایشان از چشم رهبری اُفتادند، به دستور رهبر از مجلس که به عنوان تحدید برای استیضاخ ایشان آماده شدند تا قوه قضائیه که برای محاکمه ایشان ، به نوعی گوشمالی دادن آقای احمدی نژاد بود! والان آقای احمدی نژاد نیز به نقش اصلی ریاست جمهوری یعنی تدارکاتچی بودن نزدیک گردیده!  حال شما ویا کاندید موردنظر شما چگونه می تواند با تعامل، قدرت را از دست رهبر بیرون آورید ویا تغییری برخلاف آن چه رهبرمی خواهد انجام دهید؟
آقای خزعلی در بحثی که با هم داشتیم درجواب انتقاد بنده به سخنان شما در رادیو آمریکا فرمودید: رای دادن مقصود من نبود، ما در صحنه انتخابات و به بهانه انتخابات اجتماع و سخنرانی و مصاحبه و همایش برگزار می کنیم و گفتمان غالب را ایجاد می کنیم، اگر در آخر شرایط سالم وبرابرنبود کنار می کشیم. خود می گویید هدف شما رای دادن نبوده، بعد می گویید اگر شرایط برابرنبود کنار می کشیم!آقای خزعلی اگر شرایط برابر باشد هدف شما رای دادن می شود یا خیر؟ وبا کلام اول شما که فرمودید منظور رای دادن نبوده این سخن منافات دارد یا نه؟  منظور شما این است ما شرکت می کنیم به هدف خود یعنی در قدرت بودن رسیدیم بهتر، اگربه خواسته خویش نرسیدیم می گوییم بخاطر دفاع از حق مردم ما را رد صلاحیت کردند. به خاطر همین امر است که قشری را که موافق شرکت شما در انتخابات است نام ببرید تا بعداً کاسه رد صلاحیت شدن را برسر مردم خردنکنید، درادامه بحث دوستانه خویش اظهارداشتم آقای خزعلی33سال است با احساسات این مردم بازی میشود یکبار به بهانه جنگ باردیگروعده سازنده گی، وعده اصلاحات وعده عدالت محوری تا کی قرار است با احساسات مردم بازی شود؟ شما فرمودید از خانه نشستن بهتر است! عرض کردم چرا اعتراض نکنیم فرمودید: اعتراض بدون مجوز راقبول ندارم، گفتم یک مثال بزنید وبگویید که در این33سال نظام به مخالفان خود مجوز اعتراض داده؟ شما جوابی ندادید تاکید کردم که موافقان نظام شب می خوابند صبح سفارت کشوری را ویرانه می کنند ومجوز آنان درجا صادر می شود. شما سخن از شجاعت خود گفتید. در آن بحث ابراز کردم باز در این مطلب نیز بیان می دارم شما شجاع نیستید اگر شجاع بودید نام شما پسر شجاع بودنه مهدی خزعلی. دلاوران وعزیزان ایران زمین هم چون آقایان طبرزذیها، سحزخیزها ، باستانی ها هوتن کیاها، کبودوندها......خانم ها ستوده ها، نرگس محمدیها، زینب جلالی ها وبسیاری دیگر هستند که در برابرظلم مانده اند واز درون وبرون زندان مبارزه می کنند، نه چون شما که هربار به رنگی در می آیید یک بار انتخابات تحریم می کنید باردیگر تشویق در شرکت انتخابات می کنید.
درآخر مطلبم باز اظهار می دارم تمام مطلب من سوال ازشما بوده حتی قسمتی از بحث دوستانه ای که بین من وشما انجام شد ودراین مطلب به گوشه ایی از آن اشاره کردم .از شما درخواست می کنم به عنوان یک ایرانی و به خاطرروشن نمودن مواضع خود برای مردم به این همه سوال مُبهم پاسخ دهید. شعار به خاطر مردم در انتخابات شرکت می کنم را ندهید این انتخابات به خون عزیزان این مرزو بوم آغشته شده وتحریم است، شما مشخص کنید چه کسانی شماو یا کاندید مورد نظر شما را مورد حمایت قرار می دهند؟زیرا در لحظه ایی که به قول شما شرایط سالم وبرابر نبود آنان را برای همدردی بخوانید نه منتی برسر مردم ایران بگذارید ومَردمی بی پناه را بدون هیچ آماده گی وارد خیابان کنید. آقای خزعلی روراست پاسخ مطالب را بدهید و از دور زدن حرفها و یا نعل وارنه زدن بپرهیزید. مطمئن باشید هرجوابی بدهید جواب محکمتری دریافت خواهیدکرد با عرض تشکر.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر