۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

هم میهنان خود را یاری کنیم.


دیروز خبرناگوار زلزله در شهرهای(وزقان واهر) از اُستان اذربایجان شرقی به اطلاع همگان رسید. غمی جانکاه برغم های دیگر ما افزود، 33سال است بارمُصیبتی که بردوش این ملت به نام جمهوری اسلامی نهاده شده،  با شنیدن این خبرغم دلخراش از دست دادن هموطنانمان برآن فزونی یافت. شاهد از بین رفتن و زخمی شدن بسیاری از عزیزان این آب وخاک در زیر خروارها خاک بودیم، صحنه های تلخی که هرکدام ارآن جگر هر انسانی را می سوزاند! هرچند این بلایای طبیعی امری عادی است وبرای جلوگیری از آن کاری نمی توان کرد، ولی می توان با پیشگیری اثرات زلزله را بسیار کاهش داد! می توان با محکم ساختن واصولی بنا کردن ساختمانها بسیاری ازآمار کُشته ها ومصدومیت ها  را کاهش داد. در اکثر زلزله ها که درایران اتفاق می افتدو آمار مرگ در آن بالا است یک مُعضل همیشه به چشم می خورد! آن مُعضل فرسوده بودن ویا هنوز بعداز سالیان طولانی خشتی وکاه گلی بودن خانه هااست، که این امرتا به حال دربسیاری از سالها باعث افزایش صدمات مالی وجانی بسیار جبران ناپذیری شده ومی شود.  بنا کردن سرپناه امن  باید توسط دولت مردم سالارانجام شود،این امر باید توسط دولت ونظامی مردم سالار وبه دور از دیکتاتوری صورت بگیرد، با گران بودن قیمت ساخت وساز بیشتر مردم  در روستاها هنوز درچنین خانه هایی سکونت دارند ودرشهرها هم کم وبیش چنین خانه هایی مشاهده می شود
 در زمانی که مَردم کشور ما دارای سرپناه مناسب نیستند عوامل جمهوری اسلامی با بذل وبخشش های آن چنانی به تروریست پروری دامن مَشغولند، با دادن نفت مجانی، فرستادن بُمب ومُوشک، باعث نااَمنی در منطقه وبا سخت شدن وضعیت مَعیشت باعث اینگونه ویران شدن زندگی مردم برسر آنها می شود! ملت خود را درفقر تنگنا قرار می دهد، اما در کشور سوریه کارخانه خودروسازی دائر می کند! مَردم ایران بیکار هستند درکشورهای سوریه ،لبنان ونزوئلا و.....کارخانه لبنیات و شرکت تراکتور سازی احداث می کند!  مردم خود بی سرپناه وبی خانمان هستند ویا در خانه های گلی وخشتی زندگی می کنند این نظام فاسد برای مَردم کشور ونزوئلا و وبسیاری دیگر ازکشورهای دیکتاتور مفت خورخانه هایی با اصول استاندارد می سازد! جای بسی تَعجب است چگونه این نظام خود را دولتی مَردم سالار و مورد محبوبیت مَردم ایران می داند! هرگونه اعتراض به هرنوع وضعیتی را با سَرکوب شدید پاسخ می گوید! در بسیاری از شهرها از جمله در شهرستان رزقان یک بیمارستان وجود ندارد اما این نظام برای طرفداران حزب الله لبنان، سوریه، ونزوئلا ....بیمارستان، جاده وکار آماده می کند.
هم میهنان عزیز امروز نه تنها آذربایجان،  که ایران درغم آذربایجان است، ما همه از هر قومیت وهر دینی که باشیم یک ایرانی و یک کشور واحد را تشکیل داده ایم، نه در این زمان که درهیچ زمانی مسئله ای به نام کُرد،لُر،عرب،بختیاری، تُرک بودن ویا هر قومیت وآیینی داشتن نباید باعث تفرقه و جدایی ما شود، چون این تفرقه وجدایی آن چیزی است که نظام می خواهد وبا تفرقه میتواند به عمر ننگین خود ادامه دهد. امروز وقت یاری رساندن به عزیزان و برادران آذربایجانی خود است، به هر طریق که می توان کمک کرد از اطلاع رسانی تا حضور یافتن در آن مکان و یاری رساندن به آن عزیزان امروزبرادران آذربایجانی ما تنها عزادار نیستند امروز ایران عزادار است در غم فراغ عزیزان خود. ونباید این مسئله را از خاطر دور کرد که این مُصیبت ممکن بود در هر گوشه ایی از ایران و برای هر شهری وشهروندی باشد. امروز خود را جای عزیزان آذربایجانی بگذاریم وببینیم اگر ما به جای آنها بودیم درچه حالی بودیم ؟ از هم نوع وهموطنان خود چه انتظاری داشتیم ؟ امروز آن عزیزان مُنتظر یاری ما هستند؟ بیایید یک صدا در این کمک رسانی سهیم شویم و این کمک کردن را مبارزه ای برعلیه این نظام قلمداد کنیم، نشان دهیم برای ایرانی هیچ قومیت وآیینی تفاوت ندارد همه با یکدیگر برادر وبرابر هستند همه ایرانی هستیم وعاشق ایران. ودر اینجا ابراز تاسف می کنم از برخورد دوگانه رسانه ها که واقع به این تلخی را به هیچ انگاشته اند، همچون رسانه های جمهوری اسلامی که با تکه خبرهایی می خواهند این مسئله را از اذهان عمومی جامعه حذف کنند.
درآخر مطلبم از تمام عزیزان ایران زمین وایرانی در سراسر دنیا می خواهم هم وطنان خود را فراموش نکنند، بدانند این حرکت ما برای کمک رسانی نوعی اتحاد دربین ما ایرانیان رانشان می دهد و به نظام جبار ظلم وزور وکسانی که سخن از تجزیه طلبی می رانند و رسانه هایی که این مطیبت را به روی خود نمی آورنداین پیام را می رساندکه دراین33سال ایرانی جدا از هم نشده بلکه درکنار هم همچون برادر ایستاده است.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر