۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

دلاوران درزندان چنان شجاع آزادیخواهانی در آزادی وچنین ترسو.اول مطلب اظهار می دارم تمام نوشته های من پاسخگوی آن خودم می باشم ، به هر حزب وگروهی که ذره ایی بی خردی وکم کاری درآن ببینم رحم نمی کنم و قلم برای رسوایی آن می زنم، لذا هر حزب وگروه ویا شخصیتی در مورد مطالب من انتقادی دارد می تواند با نوشتن جوابیه یاانتقاد خود رابیان کند، بنده مستقل هستم مُتعلق و وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستم مواضع خود را بدون تعارف و رودروایسی بیان می کنم ،خواهش می کنم هر کس انتقادی دارد کمی از تنبلی دست بردارد قلم به دست بگیرد و جواب مطلب مرا بدهد، کسانی هم که از سر بیچاره گی  بی جوابی ودرمانده گی درجواب دادن به مطالب بنده اظهارمی دارند: من را درحدو اندازه خود نمی بینند که جواب دهند! خدمت آن عزیزان عرض می کنم. اول آن که اگر شماحدو اندازه داشتید در خفت و زیر پرچم بیگانه نبودیددوم اگر مرا درحدو اندازه خود نمی بینید زبان را درکام بکشید  سخن نگوید .سوم اگر در حدو اندازه جواب دادن نیستم پس نگرانی داشتن نسبت به مطالب من چه معنی می دهد؟چهارم بنده این سخنان وگزافه گوییها را  جز ترس از جواب دادن به مطالب خودم بخاطر بی جوابی نمی دانم. باتشکرفراوان از شمابه تازه گی بیانیه ای از طرف 3دلاور ایرانی آقای حشمت الله طبرزدی،خالد حردانی و رضا شریفی بوکانی از طرف سایت کُردیامنتشر شده، و این عزیزان با چنین بیانیه ای مُحکم بار دیگر پوزه این نظام فاسد را به خاک ذلت مالیدند. این عزیزان با اشاره  به  دوران شاه وعفو در آن زمان ازجمله عفو حزب موتلفه که اکنون جزء یکی از قدرتهای نظام وبازار ایران است. نگاهی به زمان حکومت ننگین اسلامی کردندوابراز داشته اند: شنیده‌ایم که هر کس از نزدیکان دیکتاتور(خامنه ای) که به نزد او رفته و از او خواسته‌اند که دستور آزادی زندانیان سیاسی و حبس‌شدگان در خانه را صادر کند، گفته است که توبه کنند تا آزاد شوند. او بجای (اظهار پشیمانی) عمدتا از نص توبه استفاده می‌کند زیرا می‌خواهد تا چنین القاء کند که او نماینده‌ی خدا و حکومت تحت امرش، حکومت خدا است. او به خوبی می‌داند که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بحران‌های عظیم ناشی از عملکرد حکومت از جمله پیامدهای تحریم بین‌المللی، تهدیدهای دائم خارجی، تورم، گرانی، بیکاری و فسادهای بزرگ، نارضایتی عمومی گرفتارشده.

گوشه ایی از بیانیه 3دلاورعزیز را نوشتم اول خدمت تمام احزاب با هرنام ونشان که هستند، چپ، راست، جمهوری خواه ، سلطنت طلب و هر حزب وگروهی که خود را فعال می داند، سوال می کنم غیرت و شجاعت عزیزان در زندان بیشتر است یا شما که در آزادی در ترس هستید دائما مشغول دریدن همدیگر و یا آقایان به ظاهر اصلاح طلب و درباطن (افتضاح طلب) طلبانی که فقط در چهار چوب نظام مبارزه را قبول دارند! این اصلاح طلبان می دانند اگر چهار چوب نظام را رها کنند این نظام فاسدهم چون آواری فرو می ریزد وآنها در زیر آوار پوسیده خودمدفون می کند. درود برغیرت زندانیان با شرف ما..... و، وا مصیبتا به حال احزاب به خواب رفته ما، مجلس ختمی بگذارید و به حال چنین احزابی گریه کردن بهتر از دلخوش کردن است.

آقای خامنه ای شما خود را درچه جایگاهی می بینید خدایی یا نیابت از طرف خدا داشتن؟ شاید درخیال متوهم شما خدایی و یا نیابت خدا جا گرفته باشد، اما برای اکثر ملت ایران وبرای همه دنیا شما جز لکه ننگی بیش نیستید! شما كه روزي صد بار دروغ مي‌گویيد و حق و ناحق مي‌كنيد ، شما كه هزار فتواي ناحق مي‌دهيد. شما که واژه انسان وانسانیت را به ننگ کشیدید. از دین وقران به نفع حکومت خود و فریب عوام استفاده کردید و هر طور خواستید حکم روا داشتید. شما که به ظاهر در حال ذکر گفتن خدا هستید و در باطن در حال ذکر شیطان گفتن! اگر ادعای شیطان پرستی می کردید صدها بار شرافت داشت به ادعای خدا پرستی! شما تفسیر مجسم شیطان هستید! کسی که تا این حد از وقاحت باشد که دیگران را بنده وبرده خود بداند و از ترس مخالفان خود را به زندان و شکنجه گاه روانه کند، درخواست نوشتن توبه نامه کند! نام او را نه خدا می توان نهاد نه نائب وبنده خدا، بلکه نام شیطانی مجسم براو برازنده تر است.

آقای خامنه ای دربیانیه آقایان طبرزدی، حردانی و بوکانی آمده که زندان مقاومت مبارزان را نمی شکند، وبه ادعای زندانی بودن شما چنین پاسخ دادند: خامنه‌ای فکر نکند اگر فردی زندانی سیاسی زمان شاه بود محترم است و باید عزت نفس او حفظ شود، ولی اگر آن زندانی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی بود، حتما مجرم است و باید با وادار کردن او به توبه یا عفوطلبی عزت نفس و شخصیت او را خُرد کرد. این همان توهم خود حق‌بینی همه‌ی دیکتاورها و خود خدابینی دیکتاتوری‌های مذهبی است. حال درادامه می گویم آقای خامنه ای شما واقعا عزت نفس دارید یا ضعف نفس؟ خودبزرگ بینی نوعی حقارت انسانی است نه نوعی شهامت وافتخار. کسی که آنقدردل در بنده بودن وتوبه نامه نوشتن مخالفان خود باشد جز زبونی وحقارت چیزی درون او نیست!آقای خامنه ای زهی خیال باطل عزیزان مبارزما ازدرون زندانها جواب شما را می دهند و پوزه شما و نظام ننگین شما را به خاک می مالندهمین امر سبب ساز عقده گشایی برای شما شده که بادرخواست نوشتن توبه نامه زندانیان را از مخالفت به موافقت با خود برسانید، کلام مخالف را موافق خود کردید دل مخالف را چه می کنید که امید نابودی شما را دارد؟

درآخر مطلبم سخنی با تمام گروها و احزاب دارم بسیاری از عزیزانی که اکنون در زندان مبارزه می کنند روزی با شما یار بودند ویا طرفدار ومدافع شما. اکنون آنها چنین روبروی نظام مانده اند وبسیاری تاوان حمایت از شما که برساحل امن نشسته اید می دهند، آیا روا است به جای اتحاد و زدن ضربه نهایی به این نظام پوسیده به جان هم اُفتادن واَنگ وتهمت زدن؟ و حتی آن قدر ترس درون شما رخنه کرده که حتی بسیاری از ترس نظام ولایت وقیح در ساحل اَمن جرات سخن گفتن ندارند؟درآخر لازم به ذکر می دانم عزیزان ما از درون زندان درس شجاعت می دهند یاد بگیرید. واقعا جای تاسف دارد! دلاوران درزندان چنان شجاع آزادیخواهانی در آزادی وچنین ترسو.

زنده و پاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران.

نویسنده ستار

http://magalh91.blogspot.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر