۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

نشست اجلاس عدم تهعد ارمغانی برای چاپیدن کشورایران.


از مدتها قبل از شروع اجلای عدم تعهد نظام مشغول به پخش گزارشات، خبر، تفسیر، مصاحبه و......انواع واقسام برنامه ها برای تبلیغ از برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران شد، و از هر دری سخن دروغ و راست را روانه به سوی مَردم می کرد، که اجلاس عدم تعهد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را در پی دارد، این اجلاس مُشت محکمی بردهان ابرقدرتهای عالم است......و هزاران یاوه سرایی دیگر. لازم به ذکر می دانم که این مطلب را اظهار نمایم مسئولان این نظام همه بُکسور هستد و33سال است عالم سیاست را با رینگ بُکس اشتباه گرفته اند! همین امر نیز سبب ساز این شده که هرچه مُشت می زنند گویی بر،سندان آهنین می کوبند وهمه مُشتها به طرف خود آنها برگشت می خورد، و شاهد این امر را می توان کشوری از اوج اقتصاد وسرمایه گذاری کشورهای مختلف درآن، اکنون با آن همه ثروت در اوج فقر وفلاکت مُردم مشاهده کرد. بابرگزاری اجلاس این یاوه گویها به اوج رسیده و دیگر دقیقه وثانیه ای نیست که تعریف وتمجید از برگزاری این اجلاس نشود. هرچند جای تقدیر دارد که مسئولان ایرانی چنین اجلاس بزرگی را در ایران برپا کردند! اکنون که مُردم ایران در نهایت فقر وفلاکت هستند مُشتی کشورهای گرسنه را سرازیر به پایتخت کرده اند و به گفته خود آمار رسمی با110هزار نیروی امنیتی و 370ایست بازرسی امنیت پایتخت را به عهده گرفته اند ، هرچند که آمار واقعی بسیار بیش از این را نشان می دهدوبه مدت 5روزپایتخت یک کشور که قلب آن کشور محسوب می شود را به تعطیلی کشاندند! آقایان از سیر کردن شکم مَردم خود عاجز هستند اما میلیار میلیارد خرج چاپلوسی می کنند.
با شروع شدن اجلاس واقعا دلگرمی عجیبی تمام وجودم را گرفت و دیگر خیالم راحت شد که در دنیا هیچ کشوری جرات چپ نگاه کردن به ایران را ندارد! الان می توانیم آسوده سر بربالین بگذاریم! چون کشورهای پر قدرتی حامی ما هستند که از ما حمایت بکنند خدار و شکر ارزش داشت میلیارد ها خرج این رهبران بکنیم و مردم خودمون را تو سرشان بزنیم و از خانه خودشان 5 روز بیرون کنیم! آقایان به راستی ارزش دارد این همه یاوه گویی و این همه خرج گزاف برای هیچی؟  مهمانان این اجلاس پادشاهان و حاکمانی از کشورهای 1-افغانستان.2-الجزائر-3 آنگولا-4 آذربایجان-5 باهاماس-6 بنگلادش-7باربادوس-8بنیز-9بنین-10 بلاروس-11بوتان-12بولیوی-کامبوج،12کامرون-13غنا-14 نیجر، ... واز این قبیل کشورها دوست ویار ما هستند، همه کشورهای متمدن در اوج قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  نظامی در برابر هر گونه خطری از نظام فاسد جمهوری اسلامی حمایت می کنند. همانگونه که ازصدام درعراق، بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، قذافی درلیبی، ...واکنون دیگر نگرانی نباید داشته باشیم! البته باز لازم به ذکر می دانم اکثر این کشورها با کشورهای غربی رابطه بسیار صمیمانه و نزدیک دارند و بیشترین معاملات تجاری را با آن کشورها دارند! آقایان این اجلاس تا چه اندازه دارای قدرت است جزدادن یک بیانیه بی ثمر وبی اثر؟ بارها برای دفاع از پرونده هسته ای شما ونقض حقوق بشرو جلوگیری از تحریمها علیه نظام شما بیانیه دادند چه نتیجه ایی داشت؟ آیا جز بی اعتباری چیز دیگری به همراه داشت؟ از یک طرف این اجلاس بیانیه می داد از طرف دیگر کشورهای این اجلاس به طور جداگانه علیه شما رای می دادند، پرونده انرژی اتمی نظام ازآژانس انرژی اتمی به شورای امنیت رسید، پرونده نقض حقوق بشر شما دارای ناظر گردید وتحریمات که دیگر رنگ رخسار خبراز سّردرون می دهد، ورشکستگی کارخانجات، فقر وفحشا خود دلیلی برمدعای اثر بخش بودن این تحریمات برای نابودی مردم ایران است.
واقعا در چه خیال هستید بعداز این اجلاس دیگر شما امیدوار به داشتن مشروعیت درجهان هستید؟ در سازمان ملل نزدیک به200کشور عضو هستند که 120کشورآن عضو این اجلاس هستند پس چرا تاکنون جز دوری و جدا شدن از شما چیزی در بین نبوده؟ پرونده انرژی هسته ایی و حقوق بشر شما از سازمان ملل و با رای اکثرهمین این کشورها به سازمان امنیت روانه شد! حال دل به چه خوش کرده اید؟ نظام جمهوری اسلامی دربند7شورای امنیت قرار گرفته این بند مخصوص کشورهای یاغی وسرکش است و به لطف بسیاری از همین کشورها به این درجه رسیدید! حال با تعطیل کردن کشور و ازجیب مردم خرج این کشورها کردن برای خود مشروعیت می خرید؟ بدبختی  شما اینجا است که حتی به جای دفاع از مردم خود در صدد دفاع از سوریه ونظام خونخوار بشار اسد هستید ویا با دعوت از هنیه سرپرست گروه تروریستی حماس در غزه قصد نشان دادن چهره تروریست پرور نظام جمهوری اسلامی را دارید.
آقایان110هزار مامورامنیتی و370پست ایست بازرسی 5روز پایتخت یک کشور را تعطیل کردن نشانه چیست؟ جز نشانه ترس شما از مردم خود و دانستن نداشتن اعتبار میان مردم؟ چگونه وبا چه زبانی دیگرباید متوجه شوید ارزشی برای این مُردم ندارید وشما باید بروید؟ مدت زمان دیگری هم به این منوال گذشت پس از آن چه خاک برسر می ریزید؟
در آخر مطلبم اظهار می دارم شما جایگاهی نزد مردم ندارید خود به این امر واقف هستید وگرنه در هر کشوری اجلاسی در کشوری برپا میشود آن کشور به تعطیل می شود ؟ انواع اجلاس در آمریکا برگزار می شود ومخصوصا نشست سران کشورها در سازمان ملل متحد آیا امریکا هم کشور خود را تعطیل می کند؟ این اجلاس چه ثمری دارد وقتی بیانیه آن ارزش اجرایی ندارد برای شما حکم الهی محسوب می شود اما بیانیه های شورای امنیت که اجرایی هستند کاغذ پاره محسوب میشوند؟ نتیجه این کاغذ پاره ها می شود بی اراده گی و ناتوانی شما از اداره اقتصاد خانواده های مردم کشور ایران، شما قیمت یک تخم مرغ را نمی توانید ثابت نگه دارید چگونه شعار اداره دنیا را می دهید؟ دنیا راهم می خواهید با اداره کردن خود به ویرانه تبدیل کنید؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر