۱۳۹۱ شهریور ۲۶, یکشنبه

تعطیلی 10روزکشوربرای به دست آوردن 10رای منفی درآژانس انرژی اتمی.از قبل از برگزاری اجلاس عدم تعهد تا پایان این اجلاس درتهران، نظام جمهوری اسلامی علاوه برتعطیلی نزدیک به 10روزکشورتبلیغات بسیاروسیعی به راه انداخت. هنوز اجلاس برپا نشده بود باتبلیغات خود از جمهوری اسلامی قدرتی ساختند، درپایان اجلاس نظام جمهوری اسلامی را با تبلیغات به ابرقدرتی در دنیا برای مردم ایران نشان دادند! دراین نزدیک به10روزتعطیلی کشورسران نظام انواع خرجها را برای این اجلاس میکردندو درعوض انواع ظلمها رابه مردم خود! بیمارستانها ومطب پزشکان تعطیل شده بود، اقتصاد کشورراکد مانده بود، کشورتبدیل به پادگان شده بود، انواع پارازیت ها رابرماهوارها می انداختند وتا می توانستند اینترنت رااز دسترس مردم خارج می کردند. برعکس برای مهمانان اجلاس انواع پزشکان، راحتی وآسایش را فراهم کردند. نظام می خواست اول مشروعیتی درجهان پیداکندآن هم از طرف اکثرکشورهای جهان سوم وعقب مانده که خود مُحتاج به کشورهای پیشرفته هستند، هدف دوم دفاع اجلاس عدم تعهددرآژانس هسته ای از نظام بود، غافل از اینکه اجلاس عدم تعهد قدرتی در اژانس اتمی برای جلوگیری ازرای آژانس ندارد!
درهدف اول که برای دستیابی به مشروعیت داشت، شکست سختی همان اول کاردرایران نصیب نظام گردید! نظام ولایت فقیه می خواست با انجام این اجلاس مشروعیتی برای خود به دست آورد نه تنها به مشروعیت نرسید بلکه باسُخنان تند محمد مُرسی علیه شاگرد نظام جمهوری اسلامی یعنی بشار اسدو انتقاد از دخالت نظام جمهوری اسلامی درسوریه ماهیت نظام جمهوری اسلامی درخونریزیهای سوریه برملا کرد. وبا نماندن درایران وسفر5ساعته خودآن هم برای تحویل دادن ریاست این اجلاس به نظام جمهوری اسلامی، لذتی که در دل نظام جمهوری اسلامی بود برای آمدن مُحمدمُرسی واعلام بیداری اسلامی به جای بهار عربی به باد رفت وجز داغی بردل سران نظام چیزی نماند.
سُخنان محکم وکوبنده بانگی مون در اجلاس وانتقاد شدید از نظام جمهوری اسلامی، برای رعایت نکردن حقوق بشرو عدم همکاری برآژانس هسته ای میخ آخر را برتابوت بی مشروعیتی نظام جمهوری اسلامی کوبید. در هدف دوم خود که انتظارداشت با برپایی این اجلاس جلوگیری از رای شورای حُکام بوجود آورد شکست دیگری براین نظام تحمیل گردید.
به گزارش روزنامه ایران: یکی از توفیقات جمهوری اسلامی هم این بود که در قطعنامه پایانی این اجلاس عدم تعهد به موضوع پرونده هسته ای ایران اشاره واز تحریمها انتقاد شد، اما شرط این که اجلاسی نظیر اجلاس عدم تعهد فقط جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی پیدا نکند.
با این حال، تنها دو هفته بعد از برگزاری اجلاس عدم تعهد، در رای گیری شورای حکام، 10 کشور از اعضای جنبش عدم تعهد به قطعنامه علیه ایران رای مثبت دادند و تنها1 کشور رای منفی داد، و 3 کشور نیز رای ممتنع دادند.  نتیجه این رای گیری بدین معناست که اجلاس عدم تعهد عملا تاثیر چندانی در تصویب این قطعنامه نداشته است، چرا که تنها 1 رای به نفع ایران نیز از سوی کوبا داده شده است که دارای مخالفت راهبردی با سیاستهای آمریکا و غرب می باشد و حتی اگر اجلاس عدم تعهد برگزار نمی شد، شاید باز هم کوبا با این قطعنامه مخالفت می کرد. وتنها 3 رای ممتنع آن هم به نقل از خبرها از طرف مصر،تونس واکوادوربوده. این بدین معنا است3 رای ممتنع که دو کشورمصر وتونس بخاطر نوپا بودن حکومتهای خود وکمتر تحدید شدن از طرف گروهای تروریستی حمایت شده ازطرف ایران بوده وبه نوعی  موافقت غیرعلنی با رای حکام را دارد، کشور اکوادور نیز یکی از کشورهای آمریکا لاتین است که نظام جمهوری اسلامی درآن سرمایه گذاری بسیاری کرده. بله در هدف دوم نیز نظام ولایت فقیه به جایی جز بیراهه های ناکجا آباد نرسید! اجلاس سازمان عدم غیر متعهدها با داشتن14 رای درآژانس هسته ای 10رای مُخالف نظام داد3رای ممتنع و1رای موافق با ایران! حال جای سوال از سران نظام اینجا است شما که رهبریت این اجلاس را در دست گرفتید وآن همه از قدرت ومشروعیت خود سخن راندید، کشور را 10روزتعطیل کردید که 10رای منفی علیه خود درآژانس هسته ای بیاورید؟ کشور را تعطیل کردیدومُشتی گرسنه را برای چپاول وارد کردیدکه مشروعیت به دست آورید بزرگان این اجلاس مُحمدمُرسی وبانگی مون بودند نه تنها مشروعیتی برای شما قائل نشدند بلکه تابوت بی مشروعیتی شما را درآب انداختند! آنقدر بی لیاقت بودید که در سُخنان مسئول قطری که نام دریای فارس را خلیج عربی خواندهمچون مترسکی تنها به نگاه کردن بسنده کردید! اما برای چاپلوسی کم نگذاشتید به قدری پیش رفتید که تا لیسیدن دست رهبرتان جلو رفتید!
به راستی هنوز ندانسته اید مشروعیت را ابتدا یک نظام ازمردم خود می گیرد و به پشتوانه مردمی مشروعیت بین المللی پیدا می کند. کشورهای دیکتاتور که در نزد مردم خود جایگاهی ندارند همیشه در دنیا در هر سطح قدرتی که باشند بخاطر نبود مشروعیت داخلی با انتقادات شدید مواجه هستند. حتی اربابان شما همچون روسیه وچین با همه قدرتی که دارند در دنیا بخاطر نبود آزادی درکشور خود منتقدین بسیار دارند! شما که دیگر جای خود دارید نه قدرت نظامی،اقتصادی دارید ونه مشروعیت داخلی. حتی در رای گیری این دفعه آژانس اربابان شما روسیه وچین نیز به قطعنامه علیه شما رای مثبت دادند.
درآخرمطلبم خطاب به همه ایرانیان وطن دوست عرض می کنم اینها همه نشانه زوال ونابودی این نظام است، با دادن فراخوانها برای اعتراض به مشروعیت خارجی این نظام وهماهنگی با فعالین داخل کشور برای نشان دادن عدم مشروعیت درونی نظام جمهوری اسلامی یکبار برای همیشه با اتحاد یکدیگر ریشه این نظام فاسد رابزنیم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر