۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

آقایان دهان شما دهان شیطان است هوا وهوس شما معبود شما .روزی آخوندها برسر مزارها می نشستند ومنتظرمُرده ایی بودندکه دو کلام به زبان عربی برزبان بیاورندو مُرده را راهی به بهشت کنند، چیزی برکف دستشان از طرف صاحب مُرده گذاشته شود. اما افسوس که اکنون از زمان برسر قدرت آمدن دسته دسته انسانها را کُشتندو فاتحه نخوانده درگورهای دسته جمعی کردند! دسته دسته کُشتندو جنازه ها را یا تحویل ندادند یا پول هنگفتی برای تحویل جنازه ها گرفتند! قبل اززمان برپایی این نظام آخوندهایی که برمزارها روضه می خواندند، دهان خود را باز کردند و هرچه یاوه بود بیرون ریختند, از تذکرشرعی به قول خودشان تا هرتوهینی که از دهان گشادشان خارج شد.
جانشین آقای خامنه ای در سپاه پاسداران آخوندعلی سعیدی چنین اظهار می دارد: برخی عقیده دارند مشروعیت نظام و همه مسائل در حکومت دینی از رای مردمی نشأت می‌گیرند، عنوان داشت: این یک انحراف است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مردم در حکومت دینی را یکی دیگر از چالش‌های پیش رو دانست و با بیان اینکه عقیده وابستگی مشروعیت نظام به رای مردم انحرافی است، گفت: رابطه امامت، غیبت و حکومت در کنار اختیارات ولایت و همسانی آن با اختیارات پیامبر باید کاملاً بررسی شوند
آخوند امام جمعه شهرستان مهریز اینگونه اظهار می دارد: اكنون زنان بدحجاب كه مانند الاغ های پالان دار هستند در جامعه فراوانند خودنمایی میكنند. حجت الاسلام علی برهانی در مراسم افتتحاح شعبه موسسه فرهنگی – قرانی ثقلین در مهرریز با بیان اینكه بدحجابی از بی حجابی بدتر است گفت :انسان آدم بی حجاب را ماند الاغ لخت و بی پالان یكبار كه ببیند چشمانش سیر میشود و دیگر وسوسه نمیشود .شماها حتما الاغ بی پالان دیده اید در زمان شاه انسان بد حجاب زیاد بود ولی جلب توجه نمیكرد اما هم اكنون زنان بدحجاب كه مانند الاغ های بی پالان هستند در جامعه فراوانند و خود نمایی میكنند.
آخوند سعیدی روزی خمینی که برسر کار آمد خود را نوکر وخدمتگزار مردم می دانست و می گفت: هر وقت مَردم ما رانخواهند ما از قدرت کنار می رویم, اما در همان زمان برای برسر قدرت ماندن مشغول قصابی مخالفان خود به دست شریعتمداریها و لاجوردیهابود! اکنون شما رای 76میلیون انسان را نادیده می گیریدوحکومت انسانی را باحکومت پیامبر مقایسه می کنی چیزی نمانده آقای خامنه ای رابه حدخدایی برسانید! آقای سعیدی فکر نمی کنم رجوع به رای مردم مسیر انحرافی باشد. بلکه عدم توجه به آرای مردم نوعی انحراف و رفتن به سوی دیکتاتوری محض است! هرچند مُدتها است این انحراف در سطوح بالا سران به طورکامل مُشخص شده و اکنون با این نوع سُخن گفتن شما دارید این نوع دیکتاتوری را بصورت نهادینه برای آقای خامنه ای آماده سازی می کنید آن هم مقامی درحد خدایی.
آخوندبرهانی این بی حجاب نیست که بی بندو باری می آورد بلکه ترویج  بی ادبی و بددهانی امثال شما, نبودکارو جلوگیری ازعدم هم کلامی زن ومرد وبسیار عوامل دیگر.... باعث این موضوع می گردد.مثال زمان قبل از نظام اسلامی را زدید اگر این امر عادی می شد سُفرای شما درانواع کشورها ازجمله برزیل وآلمان لازم نبود دست به فساد وبی آبرویی بزنند! آخوند برهانی الاغ کسانی هستند که ترویج بی ادبی و توهین به زنان ایرانی می کنند، هر چند شما وسران نظام باید از تمام اُلاغ ها عذرخواهی کنید چون مقایسه امثالی چون شما با یک حیوان بسیار کار نابجایی وتوهینی به حیوانات است.
در آخرمطلبم اظهار می دارم ایران کشوری برای ایرانیان است وامثالی که ادعای خدایی دارند, یا عده ایی با لیسیدن دست وپای دیکتاتورهاوچاپلوسی برای دیکتاتورهاکسی را به حد خدایی برسانندجایی در بین ایرانیان ندارند, بلکه نوعی خفت وخاری برای خود جمع می کنند،هرچند تمام این عوامل سالیان متمادی است درون خفت وخاری زندگی می کنند. وامثال آقای برهانی با این سخنان ادب وشخصیت خود و دینی که وی آن را ترویج می کند نشان می دهد! اگر بی حجابی فساد می آورد اکنون باید در این33سال مردم نظام جمهوری اسلامی بر روی ابرها حرکت می کردند, مردم کشورهای غربی در زمین هم جا نداشته باشند!نه دست گدایی برای خرید پیشرفتهای علمی وانواع تکنولوژی آن کشورهااز طرف نظام اسلامی داشته باشند.
اگر حجاب رحمت بود وبدحجابی لعنت در این33سال به جای پیشرفت پس رفت نداشتیم وکارمان به اقتصاد مبادلات کالا  به کالا نمی رسید. این بدحجابی نیست که لعنت می آورد این ظلم وستم و دیکتاتنوری محض است که جامعه را به عقب می راند،با مردم درون مرز وبرون مرزبین حکام اختلافات سنگین می اندازد.آقایان دهان شما دهان شیطان است ومعبود شما هوا وهوس شما! با هر کلام که می گویید گویی شیطان مُجسم سخن می گوید و فساد تباهی، قتل وغارت می افشاند. و هوا وهوس خودرا معبودی برای پرستش کردید از تجارت انواع کالاتا راه اندازی انواع حرمسرا.
زنده و÷اینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر