۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

اجلاس عدم تعهد به پایان رسید تاوان چپاول این ارازل پای کیست؟


از مدت ها قبل جاروجنجال انجام  اجلاس عدم تعهد درایران آغاز شد واین امر،ادامه یافت تا کنون که به پایان خود رسید، و بعدازاین تا مدت هامردم ایران باید اراجیف سران نظام و ارازل سران نظام را در رادیو تلوزیون هرتریبونی بشنوند، ازبرپایی این اجلاس نشانه قدرت جمهوری اسلامی داشتن است را تا.....لطف و رحمت الهی نازل شدن براین نظام برای انجام این اجلاس! اما دراین میان کسی نیست بگوید این همه لطف چگونه به دست آمد وچه دست آوردی برای ملت داشته؟ الطاف به دست آمده ازاین اجلاس برای ملت ایران که برای نشست مُشتی کشورهای دیکتاتور وعقب مانده از همه لحاظ، این بود کشور یک هفته تعطیل شد، بیمارستانهای شهر بسته شد، چه زنانی که برای زایمان به سختی اُفتادند،مطب پزشکان تعطیل شد مریضها در دردو رنج بسر بُردند، جلو کسب وکار مردم گرفته شد، شهر را به یک پادگان نظامی تبدیل کردید، اینترنت قطع شد ویا سرعت آن پایین آمد، با پارازیت اندازی بر روی شبکه های ماهواره ایی مردم را از دسترسی به خبرهای واقعی محروم ساختید..... وکل اقتصاد کشور به مدت یک هفته راکد ماند. این تنها گوشه هایی از این دست آورد برای مردم است حال عواقب ضرر یک هفته تعطیلی اقتصاد کشور در راه است وبه مرورزمان آشکارمی شود.و هنوزچیزی نگذشته قیمت اقلام پلکانی بالا می رود. این لطف الهی برای مردم از انجام اجلاس است.
حاصل این اجلاس چه بود؟ این همه جارو جنجال راه انداختید برای آمدن رئیس جمهور مصرمحمدمُرسی وآمدن آقای بانگی مون دبیر کل سازمان ملل، این همه به سرو سینه زدیدآخر آقای مُرسی آمدونهایت5ساعت ماند ودر سخنرانی خود از عملکرد شما درباره دفاع از جیره شاگردتان بشاراسد و دخالت درکشورهای منطقه انتقادکرد وسخنان ایشان رامُترجم تلوزیون نظام برای مردم ایران اشتباه ترجمه می کرد ویا بهتر بگوییم تحریف می کرد! انتقادات از دخالت در فلسطین را به دفاع ترجمه می کردو کشتار در سوریه رابه نام بحرین ترجمه می کرد. و سخنان آقای بانگی مون که به انتقاد از نظام شما و عدم همکاری باآژانس انرژی هسته ایی رابه نوع دیگر و به نفع و دفاع ازنظام برای ملت تحریف می شد! به مردم خود دروغ گفتید آبروی برباد رفته خود را در دنیا به خاطر این دروغ ها چه می کنید؟ هرچند دروغگویی یکی از خصلت های وجودی شما است ومایه جان کندن شما!
آقایان، اجلاس عدم تعهد را برای مشروعیت یابی با خرج بیش از100میلیارد تومان برپا کردید، اما این اجلاس نه تنها مشروعیتی برای شما به بار نیاورد بلکه محلی برای مشروعیت زدایی از نظام ولایت وقیح شد. مکانی برای گفتن سخنان محمدمُرسی و بانگی مون علیه شماو نظام جلاد بشار اسد شد.  جای تقدیر و تشکر از این دو شخصیت دارد که این گونه پوزه شما را به خاک مالیدند. هرچند آقای بانگی مون در دیداربا آقای خامنه ای، احمدی نژاد و رئیس مجلس انتقادات خود رااز وضعیت حقوق بشر وعدم همکاری نظام جمهوری اسلامی ابراز داشت و نظام جمهوری اسلامی نه تنها به مقاصد خود نرسید، بلکه چهره کریحه خودرا نمایان ترکرد.
آقای بانگی مون شما به تهران آمدید و چهره واقعی نظام را دیدید، این نظام نه در زمان حال که از زمان برسرکار آمدن جز بی احترامی به مجامع وقوانین بین المللی کاری نکرده، خبرهایی حاکی از انتقاد شما از وضعیت حقوق بشردر ایران از سران نظام بوده ودر جواب دیدار شما با زندانیان جواب منفی نظام داده است. از طرف خودم با این مطلب از شما تشکر می کنم ودرخواست رساندن صدای ملت ایران رابه جامعه بین المللی دارم، از شما به عنوان ریاست سازمان ملل متحد درخواست رساندن پیام زندانیان سیاسی و اسیران درزیر بدترین شکنجه های قرون وسطایی نظام رابه دنیا دارم. این نظام بیانیه های سازمانهای جهانی رامُشتی کاغذپاره می داند! اما بیانیه اجلاس چپاولگران را وحی الهی.
خدمت چپاولگرانی همچون کشورهای سوریه، ونزوئلا، کره شمالی.....و یا غیان دیگرابراز میدارم این چپاول اموال ایرانیان است و به زودی با سرنگونی این نظام فاسد شما هم باید پاسخگوی این اعمال خود باشید. نظامی که از مردم خود چپاول می کندو به غارتگران و دیکتاتورهای همچون خودش می دهد. تاوان این چپاول شما را ملت گرسنه و در رنج ایران باید بدهند.
آقایان اجلاس به پایان رسید اگر برای نظام خوب نبود برای آقای صالحی که دست بوس رهبر بود خوب بود! ایشان با این عمل خودبه دنیا نشان داد که در ایران غاصبانی هستند که ادعای خدایی می کنند! ودر این نظام کاسه لیسانی این چنین وقیحانه برای چاپلوسی دست به هر خفتی می زنند.  به راستی این همه هزینه که کردید ، کشوررابه تعطیلی کشاندید هزینه آن از کجا به دست آمد؟ مقداری از اموال کمک به زلزله زده گان رابه یغما بردید، بقیه هم از خزانه کشور؟آیا این کار ارزش داشت؟ وقتی مردم کشور در فقر هستند ودر گوشه دیگر عده ایی به خاطر زلزله ویرانگردر حال خرابی مسکن، عزیز از دست داده وگرسنه مانده اند این خرجهای گزاف چه ارزشی برای ملت داشت؟ حتی باآن همه خرج که کردید از، آه، این مظلومان نه تنها کسب آبرو نکردید بلکه آبروی نداشته خود را نیزبا سخنان رئیس جمهورمصروریاست سازمان ملل متحد به باد دادید. خواستید باخرجهای میلیاردی آبرو برای خود درجامعه جهانی کسب کنیداماچنان آبرو ازدست دادید که خود مات ومبهوت مانده اید.
درآخر شکست این اجلاس رابه شما سران نظام تسلیت می گویم وبه مَردم ایران تبریک. اما ای سران خود پرست شما که ادعا برآن دارید دنیا غرق نابودی است واین اجلاس خرجی برای ما نداشت از گران شدن اجناس معلوم است که خرج این اجلاس چنان سنگین بوده که الان درمانده برای کسب آن از جیب مردم هستید! بله خرجی برای شما نداشت چون خرجش را ازخزانه این کشورپرداخت کردید! وحال قصد گرفتن تاوان این ولخرجی را ازملت دارید! اما این نظام پوسیده به آخر راه خود نزدیک می شود واین اجلاس خود این امر رانشان داد وروزی باید جوابگوی این اعمال ننگین خود باشید. این اجلاس نشان داد دیگرنه تنها در بین مردم خودبلکه دربین سران دنیانیز ارزش واعتباری ندارید.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر