۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه

مهرماه سال60 مهرماه سال 91


باز به ماه مهر نزدیک میشویم ، مهرماه شروع اولین روزپاییز برگ ریز است ، از همه مُهمترفصل جدیدی برای تحصیل دانش آموزان وآغازشور وشوق درمراکزآموزشی، با نگاهی به چند دهه اخیر تاکنون می بینیم که نه تنها این ماه مهر برای خانواده ها وبسیاری از کودکان فصل شادی و شوق نبوده بلکه به نوعی هم چون پاییز برگ ریز باعث ریزش دانش آموزان ازمدارس (ترک تحصیل) و برای بسیاری ازخانواده ها ماه شرمنده گی جلو کودکان وجوانان خود است.
با نگاهی به سال60 قدرت اقتصادی کشور وبه طبع آن قدرت اقتصادی مردم، آمار کم جُرم وجنایت به علت کمی فقر درجامعه، و هم اکنون درسال91 با داشتن اقتصادورشکسته کشوروعدم قدرت خرید مایحتاج زندگی از طرف مردم، ترک تحصیل دراین چند دهه گذشته دانش آموزان ودانشجویان به انواع دلایل ازتامین مخارج زندگی... تا درمناطق قومی که گویش متفاوت دارند ودرک زبان فارسی سخت به نظر می رسدهمه دست به دست هم داده که به جای جوآرام اجتماعی دور ازفساد،جرم وجنایت، امروز با سیلی از جوانان از دختر و پسرتا زن ومرد جامعه را فراگرفته اند،آن هم انسانهایی که به جای پیشرفت درزندگی دچارانواع فسادها از قاچاق مواد مخدر،اعتیاد، فحشا...شده اندو باعث نا امنی گسترده در سطح جامعه شده اند، به طوریکه نظام جمهوری اسلامی که خود مسبب تمام این معضلات است با انواع طرحها از مبارزه با قاچاق مواد مُخدر....تا طرح امنیت اجتماعی ومبارزه باارازل واوباش، از برقراری نظم وآرامش درجامعه وا مانده است.
با نگاهی به دهه 60 وقدرت اقتصادی که درون جامعه بودو بازار کار قوی از جمله شرکتهای پپسی کولا، کوکا کولا، کانادار، کفش ملی، نساجی ایران، فرش دستبافت ایران.....و هزاران صنایع داخلی وخارجی که در درون مرزمشغول به فعالیت بودند، خاطری آسوده برای خانواده ها فراهم کرده بودکه علاوه برتامین مخارج زندگی بتوانند با حمایت از تحصیل کودکان خودآنها رابه مدارج بالا برسانند، اگر اکنون بنگریم اکثر انسانهای تحصیلکرده باسواد وتجربه کافی از دوران گذشته هستند! در چند دهه اخیر شاید تا حدودی رُشد کمَی آموزش داشته اما فاقد رُشد کیفی بوده، باز باید این جمله رایادآورشد که رشد کمَی نیز دلیل بررشد واقعی تحصیل نیست چون اگر به رشد جمعیت کشوردر3دهه گذشته بنگریم با ریزش جدی و ترک تحصیل شدید دانش آموزان مواجه شده ایم . به گزارش خبرگزاری آفتاب در سال تحصیلی90 _91 به نقل از مسئولان آموزش وپرورش طی سال‌های گذشته یا در حقیقت در یک دهه گذشته با وجود ثبات نرخ رشد جمعیت در حد ۱٫۵ درصد، کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور از ۱۸ میلیون نفر به ۱۲ میلیون نفر، نشان‌دهنده اضافه شدن حدود ۶ میلیون دانش‌آموز به جرگه ترک تحصیل‌کرده‌ها است که بسیار نگران‌کننده و دردناک است چرا که بر این اساس از هر سه دانش‌آموز ایرانی؛ یک دانش‌آموز ترک تحصیل می‌کند و قادر به ادامه تحصیل نیست. این آماری است که به طور رسمی نظام صادر کرده که اگرواقعیت امر رادر نظر داشته باشیم، نظام جمهوری اسلامی هیچگاه برای کم کاریهای خود آماری دقیق منتشر نمی کند.
حال اگر بخواهیم 6میلیون نفر ترک تحصیل کرده را در 10سال درنظر بگیریم، با نبود اقتصاد قوی برای جذب این افراد به بازار کاراکثر این افراد یا به طرف بازار دلالی سوق داده شده اندویا به طرف مشاغل فسادآور وکاذب از جمله قاچاق انواع مواد مخدر،تکدیگری، گل فروشی برسرچهاراه ها....وهزاران مشاغل فسادآور دیگرآنهم برای 6میلیون در10سال و اگربخواهیم هر10سال5الی6میلیون رابه این جرگه اضافه کنیم آماری14الی 15میلیون انسان ترک تحصیل کرده بخاطر فقرو وارد بازارکاذب شده داریم.و سندی براین ادعا را میتوان به آمار ان انسانهایی که در زندان به خاطر موادمخدر، کشیدن چک بی محل وانواع جرائم از زن ومرد درحبس قرار دارند میتوان اشاره کرد. وباز این آماربه غیراز افرادی است که نظام در این33 سال به انواع این جرائم آنها را برسرداربه رقص آورده.
چقدر میتوان وضعیت فعلی جامعه کنونی را با جامعه دهه 60 یکسان دانست از همه لحاظ از لحاظ بازارکار، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی....وبسیاری از عوامل دیگر که می توان باعث رشد جامعه دانست، آیا این 33سال را می توان پای دشمن خارجی دانست؟ و این دشمن خارجی چگونه دشمنی است که عوامل نظام که تا این اندازه به قدرت امنیتی خود اعتماد دارد نمی تواند دست این دشمن را کوتاه کند؟ چرا این دشمن فقط در بین این نظام برای نابودی مردم ایران جا خوش کرده؟
درآخر مطلبم اظهار میدارم، این دشمنی که بین مردم ما جاخوش کرده نه دشمن خارجی بلکه دشمن داخلی است! دشمن اصلی این ملت سران برقدرت نشسته آن یعنی نظام جمهوری اسلامی است! بی لیاقتی و بی کفایتی سران این نظام باعث نابودی وضعیت اقتصادی، اجتماعی،سیاسی این کشور گردیده.عزیزان مهرماه91 فرا می رسد، اکنون با بازگشایی مدارس ودانشگاهها دست به دست هم دهیم وروزگار خود را تغییر دهیم، عزیزان مبارز وآزادیخواه دشمن کشور ما نظام جمهوری اسلامی است بیایید دشمن را از خانه و کشور بیرون کنیم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر