۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

آقای آملی لاریجانی شکسته نفسی نفرمایید نه تنها دستگاه قضائی بلکه شما هم بیکار نبودید.


ر
ر
رئیس قوه قضائیه در مورد برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری  سال ۸۸ اظهار کرد: چند هزار نفر را یک‌باره به دستگاه قضایی آوردند. هیچکس نمی‌تواند بگوید دستگاه قضایی کاری نکرده است. برخی مسئولان به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و گفتند اینها را عفو کنید. شما همه چیز را نمی‌دانید و لازم هم نیست بدانید. من نمی‌خواهم اسم ببرم ولی دستگاه قضایی خیلی خوب عمل کرد. صادق آملی لاریجانی گفت:نمی‌شود کسی بگوید دستگاه قضایی کاری نکرده است. مواردی وجود داشته که یک پرونده‌ خالی به ما داده‌اند و حتی اسم کسی در آن نبوده است. البته صاحب پرونده در خیابان خرابکاری کرده و دستگیر شده است.
اینجانب به عنوان یک ایرانی به شما می گویم. آقای لاریجانی شما به عنوان ریاست قوه قضائیه شکسته نفسی نفرمایید شما به عنوان ریاست دستگاه قضائی هم چون عروسک خیمه شب بازی بندهای حرکت شمادردستان رهبری و وزارت اطلاعات سپاه بوده وهست وبسیارزحمت کشیدید! آقای لاریجانی به یکباره چندهزارنفر را به دستگاه قضائی آوردند دلیل آن چه بود؟ آیا جزدرخواست واعتراض به تقلب درآراء مردم دلیل دیگری داشت ؟ به دستور شماوسران شما با لطف ورعفت اسلامی در زیر داغ ودرفش چنان رفتاری با این عده کردید که به اعترافات ناخواسته مجبور شدند، چه بسیار که سربه نیست وبدون نام ونشان شدند، چه بسیار رادر زیر شکنجه های قرون وسطایی آرزو به دل چهره درخاک کردیدو چه بسیار را به ناحق روانه زندان کردید.....آقای لاریجانی شما و دستگاه قضائی بیکار نبوید چون عروسک خیمه شب بازی در دست رهبری و وزارت اطلاعات سپاه اطاعت امر کردید. آقای لاریجانی خطاب به خبرنگاران اظهار داشته اید: شما همه چیز را نمی دانید ولازم نیست بدانید! چه چیز را نمی دانیم وچرانباید بدانیم؟ نمی دانیم که دستگاه قضائی به جای عدالتخانه به دیوانه خانه ای برای امثال شما وبازجوها برای شکنجه واعترافات ناخواسته از مخالفان نظام تبدیل شده است؟ اظهار داشته اید چرا باید وبلاکی درانتقاد از بنده مطلب بنویسد من وبرادرانم را سه تفنگدار بخواند؟ وابراز تمایل نموده اید به داشتن تفنگ. چرا نباید از شما انتقاد شود مگر شما چه کسی هستید؟ اگر به کار وعملکرد خود اعتقاد دارید این ناراحتی ندارد با پاسخ منطقی جواب دهید نه با داغ و درفش, هوس تفنگ کرده اید قاضی تعلیقی پرونده کهریزک آقای علی اکبرحیدری فر رابه خاطر هفت تیرکشی در پمپ بنزین اصفهان وحمل مواد مخدر دستگیر کردند! شما وبرادرانتان که دیگرجای خود دارید شما اسلحه ندارید! آرزوی داشتن اسلحه دارید شما جزقاتلین هستیدواز ترس جانتان اسلحه درزیر بغل دارید. برعکس برادر زمین خوارتان که ابراز تمایل به کشاورزی و دامپروری می کند شما چه علاقه ایی به اسلحه دارید؟ حال برادر شما دروغ می گوید که علاقه به دامپروری وکشاورزی داردیا شما که علاقه به اسلحه دارید؟ هرچند درگفته شما شکی نیست شما خونخواران اسلحه دردست هستید ومشغول کشتن! نه به گفته برادرشما فکرآبادی وساختن کشور. در ادامه بیانات خود از آوردن پرونده خالی وبه اتهام خرابکاری در خیابان سخن راندید. چگونه این پرونده خالی را پراز اعتراف کردید با انواع شکنجه؟ چگونه است که ماده قانون ارائه می دهید برای دفاع از توهین به مقام مسئول حتی بدون داشتن شاکی،اما بسیاری ازجمله حسین شریعتمداری معروف به حسین جناقی بازجوی سابق زندان اوین و مدیر مسئول فعلی روزنامه کیهان و یا هفته نامه یالثارات حسین هر توهینی به هر مقامی می کردند و می کنند ولی جرات برخورد بااین افراد راندارید؟ چگونه است به شکایات افراد مسئولی که از این آقایان کرده اند رسیده گی نمی شود،آقای آملی لاریجانی شما نه تنها بیکار نیستید بلکه بسیار پُرکار دراطاعت به فرمان خامنه ای و بازجوهای اطلاعات هستید.
آقای املی لاریجانی ازشما وسران نظام درخواستی دارم آن هم جهت حفظ آبروی نداشته خودشما، می گویید زندانی سیاسی داریم وبسیار چون شما، آقای اسماعیلی و بسیاری چون ایشان مخالف داشتن زندانی سیاسی هستند! دراین نظام فاسد سران نظام تکلیف را مُشخص کنند زندانی سیاسی دارید یا ندارید؟ آقای تقوی حسینی یکی از نماینده گان مجلس ابراز می دارد: بیش از400تن درنامه ایی از آقای بانگی مون خواستار دیدار با میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و خانواده زندانیان سیاسی شدند. ما هم لیست بلندبالایی از خانواده شهدا ومجروحان شیمیایی آماده کردیم برای دیدار و پرسش پاسخ از ایشان. اول خدمت شما عرض کنم خود می بینیددروغ در ذات سران نظام است یکی می گوید زندانی سیاسی داریم ودیگری می گوید نداریم! این درحالی است که بعداز33سال هنوز از تصویب وتوضیح جرم سیاسی عاجز هستید! دوم در خواستها برای دیدار با زندانیان سیاسی بسیار بیش از400تن فعال سیاسی بود. سوم جنگ ایران وعراق وشیمیایی شدن عزیزان این کشور چیزی جز طمع سردمداران نظام برای کشور گشایی بازکردن راه کربلا ورسیدن به قدس نبود! البته نه به قدس رسیدید نه راه کربلا راباز کردید8سال به طمع قدرت طلبی دو کشور همسایه ومسلمان به جان هم اُفتادند جز کُشتن وخرابی چیزی به بار نیاوردند! وبازار دلالی برای سران نظام برپا کردید! سرآخر با نوشیدن جام زهر این جنگ خاتمه یافت امادریغ که چه عزیزانی به خاک خفتند و چه عزیزانی مجروح شدندواکنون مایه بهره برداری برای حکومت داری خود آنها راکردید. بسیاری از همان جانبازان ویا خانواده شهدااکنون مخالف نظام شما هستند و شما یا آنها را درون زندان کردیدیا آواره دیار غربت! پس بیهوده سنگ شهدا وجانبازان رابه سینه نزنیدبرای بهره برداری از نام آن عزیزان به کام خود.آقای تقوی اکنون مُشکل نظام این است اکثرمخالفان این حکومت همان خانواده شهدا و جانبازان هستند, اکثرزندانیان درون زندان ومنتقدان بیرون از زندان کسانی هستند یا درجبهه بودندیا جانباز هستند ویا از خانواده شهدا هستند! شما فقط نام این عزیزان را یدک می کشید و درباطن می دانید جایگاهی درهیچ کدام ازسطح جامعه ندارید. از اصلاح طلبان که مخالف سیاستهای نظام هستند......تا بزرگ مرد مبارزایرانی آقای حشمت الله طبرزدی برادر دو شهید ،خود جانبازجنگ ومخالف کلیت نظام است.کمی چشم خود راباز کنیدبعد شعار دهید.
درآخرمطلبم درود می فرستم به تمام عزیزان وشهدا دفاع از میهن وعزیزان آزادیخواهی که مشغول مبارزه باظلم شما ظالمان هستند
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده گان سعید_ شیوا
http://magalh91.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر