۱۳۹۱ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

ازحماقت نظام تا خفت نظام.ازبرپایی نظام جمهوری اسلامی انواع حرکت ها خارج ازعُرف دیپلماتیک انجام شده. از حمله وتسخیر سفارت آمریکا وبه گروگان گرفتن مسئولان سفارت که کاری دور ازعُرف اصول دیپلماتیک بود، تا انواع واقسام حملات ویا تجمعات برعلیه انواع سفارت های کشورهای خارجی. هرکدام از این حرکتها سازمان یافته ومُنسجم بودند، اما همیشه نظام این حرکتها را حرکت هایی خود جوش واز خصوصیات ضدغربی مردم ایران می دانست! در طی زمان این گفته های نظام رنگ باخت وبه طور آشکارمُشخص گردید این حرکت های وحشیگرایانه نه از طرف ملت فرهیخته ایران، بلکه ازطرف اشخاصی شستشوی مغزی شده از درون نظام از جمله گروهای بسیج مساجد، ماموران لباس شخصی، نیروهای انصار حزب الله وابسته به بیت رهبری وشاخه برون مرزی سپاه نیروی قدس شکل می گیرد، اما به اسم مردم وبه کام نظام تمام می شود. اما ضرر وسیعی این حرکت ها برای کشورایران داشته از منزوی شدن جمهوری اسلامی،شناخته شدن به عنوان تروریست ورعایت نکردن عُرف اصول دیپلماتنیکبین المللی.باقطع رابطه ای کشورها بخاطر این رفتارها باعث تحریم ومُنزوی شدن کشورگردیدو نظام مُجبور می شد اقلامی راکه می توانست بدون واسطه خرید کند با چندین واسطه وچندین برابر قیمت اصلی آن آنها راتهیه کندوبه مردم بفروشد!
یکی از پُرفراز ونشیب ترین رابطه ها با کشور انگلیس بوده! در سالهای آخر عمر خمینی کتابی با نام آیات شیطانی مُنتشر گردید از طرف نویسنده سلمان رشدی، همین امر سبب ساز فتوا خمینی گردید که سلمان رشدی مُرتد است و سزای او مرگ! وباعث قطع رابطه با کشور انگلیس گردید این امر ادامه یافت تا درون اصلاحات وخاتمی که با چانه زنی و دستور از خامنه ای باب گفتگو وباز گشایی سفارت انگلیس انجام گردید، گویی نه کتابی نوشته شده بود،نه فتوایی داده شده بود! اصلا گویی خمینی نبوده که بخواهد چنین حکمی صادر کند! رابطه با انگلیس شکل گرفت اما این روابط کماکان دارای فراز ونشیب خود بود! به خاطر سیاستهایی که دولت انگلیس در مورد نقض حقوق بشر در ایران می گرفت هربار کاردار این سفارت به وزارت خارجه ایران فراخوانده می شد. بعداز اضافه شدن پرونده هسته ای ایران به یکی از مشکلات با آژانس انرژی اتمی و کشیده شدن پرونده ایران به سازمان امنیت این روابط تیره تر گشت، کار تا آنجا بالا گرفت که در8 آذر90عده ای ازعوامل نظام با حمله به سفارت انگلیس همچون میمون ازدیوار سفارت بالا رفتند وهم چون گُراز ساختمانها و زمین این سفارت خانه را شخم زدند! حتی این تعرض به مسئولان سفارت وخانواده آنها نیزصورت گرفت! نام این تجمع حمله کننده گان  خود سررا کمپین تسخیر لانه روباه پیر گذاشتند وهرروز بیانیه می دادند، و علت عمل وقیح خود رادست داشتن انگلیس درکُشتن مجید شهریاری می دانستند، اما اصل جریان مواضعی بودکه کشورانگلیس برعلیه نقض حقوق بشر وپرونده هسته ای می گرفت.حتی تعدادی از مسئولین از این افراد حمایت کردند! بعداز این عمل وقیحانه سفارتخانه های اروپایی یا سفارتخانه های خود را تعطیل کردند ویا سطح روابط را به سطح پایین تنزل دادند.
بعداز مدتی ازوزیر خارجه تا انواع مسئولان راهی کشورهای اروپایی شدند و قصد دلجویی داشتند. بعداز بسته شدن سفارت کانادا درچند روز گذشته، حال کار به جایی رسیده که مسئولین ایرانی فانوس به دست به دنبال برقراری رابطه با انگلیس شدند! جمهوری اسلامی ایران از بریتانیا درخواست کرده است اجازه دهد سفارتخانه ایران در لندن برای انجام امور کنسولی بازگشائی شود. {حسن قشقاوی معاون وزیر امورخارجه ایران دراین باره به روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن گفته است این بازگشائی ربطی به سیاست ندارد و تنها برای خدمت رسانی به ٣۵٠ هزار ایرانی مقیم بریتانیاست.}
حال آقایان ان حماقت به این خفت می ارزد؟ روزی که نیروهای گوش به فرمان شما مانند میمون از دیوار سفارت بالا رفتند ومانند گُرازساختمان را شخم زدند، به فکرافراد ایرانی که در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی دارید نبودید؟ وقتی دربرابر سفارت عربستان، بحرین ....وبسیاری دیگر از سفارتها با افراد خود سر، که تعداد آنها 200الی300نفربودندعربده می کشیدید یادایرانیان مقیم در کشورهای خارجی نبودید؟ چگونه بعداز بسته شدن سفارت کاناداو بی ثبات شدن بازار ارزکشور،داغدارایرانیان خارج از کشور شدید؟ وقتی سران نظام در اوج حماقت باشند باید اینگونه خفت وحقارت راهم به جان بخرند! حال که دیگر کار از کار گذشته وتحریمات جهانی دارد خفه تان می کند قصد چاپلوسی دارید؟ نظامی که یاغی باشد قطعنامه های مجامع بین المللی را کاغذ پاره بداندجای تعجب دارد گدایی از نویسنده گان همان کاغذ پاره ها کند! مگراینکه واقعا به پرویی خود اذعان کنید.
با این مطلب خود از تمامی ایرانیان درون مرز وبرون مرز درخواست دارم با نوشتن نامه وتجمع در برابر سفارتهای کشورهای مُعتبر جهانی درخواست بسته شدن سفارتخانه های خود را در ایران بدهند، واین نظام فاسد را در انزوای اقتصادی وسیاسی کامل قرار دهند. اینگونه این نظام فاسد نمی تواند پول نفت ملت رابه جیب مُشتی تروریست مانندحماس وحزب الله وحکومت خونخوار سوریه بریزد، با این حرکت اعتراضات اجتماعی از درون این نظام پوسیده را سرنگون خواهد کرد.بیایید وفرصت نفس کشیدن دوباره به این نظام فاسد ندهید.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده گان شهاب __شیدا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر