۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

آقای خامنه ای داشتن جامعه ای فعال وپویا به یک نظام قدرت می بخشد، نه ساخت وخرید سلاح.درزمانی که کشور گرفتار انواع مُعضلات اقتصادی، اجتماعی.....سیاسی و بلا از دست حاکمان زرو زور به اسم دین چون باران عذاب برسر ملت می بارد ،فقروفساد درجامعه بیداد می کند،بیکاری وعدم توان خرید مایحتاج زندگی مردم همچون سیلی خانواده ها را درخود می بلعد! پول وثروت این جامعه توسط نظام به جای برطرف کردن مُعضلات ومُشکلات مردم، خرج ساختن پاسگاه وگسترش زندانها، خرید انواع وسائل وموا دتوهم زا برای شکنجه ویا خرج خرید وساخت وسائل جنگی میشود آن هم نه ساخت وسائل به صورت ابتکاری،خلاقیت واختراع بلکه مهندسی معکوس (کُپی برداری) بعداز جنگ 8ساله همیشه این خیالپردازی در فکر سران نظام بوده که قرار است کشور مورد حمله قرار گیرد! هرچند علت این امر را نمی گویند، فقط اظهار میدارند جهان استکبار به فکر نابودی اسلام است! هر اتفاقی ، از شکستن یک شیشه شیر تابزرگترین بلا را به دشمن نسبت می دهند! اما این را اظهار نمی دارند این دشمن کیست،چیست وچرا دشمنی فقط با نظام شما داردو شما چگونه نظام بی عرضه ای هستید که نتوانستید دست این دشمن را کوتاه کنید؟ پیش خود نمی گویند کسی قصد جنگ با مارا ندارد بلکه خود شتابان بسوی جنگ ونابودی کشور روان هستیم! این را به مردم کشور اظهار نمی دارندبخاطر تحریک کشورهای دنیا وحمایت از گروهای تروریستی برای آشوب در دنیا از هیچ عملی فرو گذارنیستیم! همانگونه که بهانه به دست صدام دادیم و8سال خون عزیزان دو کشور مسلمان به زمین ریخته شد. به فرمان خمینی برای راه یابی به قدس وفتح کربلا چاقویی به دست دیوانه ای همچون صدام داده شد. اکنون نظام به خاطر زیاده خواهی خود بهانه ای برای جنگ به کشورهای دیگر می دهد! غافل ازآنکه روبروی کشورعراق که کشور کوچکی بود8سال دوام آوردند وجام زهر نوشیدن، آن هم با آن همه شور انقلابی که درسر مردم بود، حال با این مردم بیزار شده از انقلاب دربرابر ائتلاف جهانی چند روزدوام می آورند؟
دردیداراخیرآقای خامنه ای با فرمانده هان ارتش به نقل ازخبرگزاری فارس چنین اظهار داشتند: حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توصیه های مکرر معارف اسلامی درباره «جایگاه رفیع علم و عمل و ضرورت توأم شدن این دو عامل» افزودند: همانگونه که از سالها قبل تأکید شده است مراکز علمی و آموزشی در نیروهای مسلح، باید بطور مستمر رشد و ارتقا یابند. ایشان، نیروهای مسلح مستحکم و متناسب با اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی را هدف بلند مدت نیروهای مسلح برشمردند و افزودند: آرمانهای نظام اسلامی، فراگیر و مربوط به همه جامعه بشری است البته ما برای تحقق این آرمانها، تعرض و تجاوز به حیثیت هیچ کشور و ملتی را جایز نمی دانیم اما نیروهای مسلح باید به قابلیتهایی برسند که هیچ کس نتواند حصار مستحکم کشور و ملت عزیز ایران را مورد تعرض قرار دهند.
آقای خامنه ای نه در اسلام بلکه عقل انسان دانستن عمل و ادغام آن راباعمل کاری بزرگ می داند، واگر شما به دنیای پیشرفته نگاه کنید می بینید این امر سالیان متمادی است درآن کشورهای اجرایی شده واکنون ازعرش تا را با علم خود در می نوردند. اما منظور شما کدام علم وعمل است؟ ساخت وسائل جنگی وکُشتار جمعی را علم برای پیشبرد جامعه مستحکم می دانید ؟ هرچند که از نظر ساخت وسائل جنگی وقدرت نظامی محتاج کشور روسیه هستید! وهرساله انواع خریدهای نظامی را از آن کشور دارید! همان انرژی هسته ای که ادعای بومی شدن آن را دارید هنوز کاسه گدایی شما به طرف روسیه گرفته شده هنوزنیروگاه بوشهرتا2 سال برای راه اندازی باید تحت نظارت روسیه فعالیت کندچون خود دانش ساخت وراه اندازی آن را ندارید! آرمانهای فراگیراسلامی که آن رامتعلق به تمام جامعه بشری دانستیدچیست که هنوز دنیا به آن دست نیافته وشما می خواهید این آرمان رابه بشریت اعطاء کُنید؟ آرمان شما شکنجه،زندان وکُشتار است که اکنون با ملت خود انجام می دهید و در سطح دنیا با را اندازی گروهای تروریستی این آرمان را در حال گسترش دادن هستید و مردم درون مرز وبرون مرز را فراری از این آرمانها کرده ایید و دولتها راآماده دفاع از خود دربرابر شما! آقای خامنه ای اکنون در هزاره سوم قرار داریم نه درعصر حجر الان روابط سیاسی و دیپلماسی فعال دژمُحکمی برای کشور می سازد نه داشتن سلاحهای جنگی وکشتار جمعی. مگر عراق، لیبی فاقد سلاح وتجهیزات جنگی بودندنظام بشار اسدشاگرد شما مگرفاقد وسائل جنگی اسد اما انقدر نزد مردم کشورش منفوروپایه های حکومتش لرزان شده که به وسائل کُشتار جمعی روی آورده تا چند صباحی بیشتر حکومت کند، و کشوری هم چون ژاپن با داشتن اقتصادی قوی در دنیا و دربین جامعه خود مورد احترام وعزت است، آیاسران نظام  ژاپن نیز هر روزدرحال یاوه گویی وترساندن مردم خود و هراس در دل مردم دنیا است یا با ادغام علم وعمل باعث پیشرفت و احترام کشورخود در سطح دنیا هستند؟
آقای خامنه ای هر کشوری ارتش مجهز داشت دیگر از هر گزندی در امان است؟ صربستان، عراق، لیبی وبسیاری از کشورهادر دهه های گذشته تا کنون دارای تجهیزات وسیعی بودند ولی شکستهای سختی خوردندو این شکست گاهی تا مرزنابودی هم پیش رفت. هیتلر با تجهیزات وقدرت نظامی در حال به دستگیری دنیا بود اما آخربا شکست سختی که خود، خود را نیز نابود کرد.آیا در عصر مشروطیه ستارخان وباقرخاندارای تجهیزات وامکانات زیادی بودند، که دربرابرظلم قاجار ماندند؟ جز این بود که بین مردم خود محبوب بودند؟  کشور با داشتن تجهیزات به استحکام نمی رسد وقتی بیزاری در بین مردم جامعه باشد چه کسی قرار است آن تجهیزات را هدایت و استفاده کند؟ مگر نظامیان یک کشور جزء آب وخاک آن کشور نیستند و خانواده آنان جزء مردم جامعه نیستند؟ آقای خامنه ای قطار این نظام به آخر خط دارد می رسد وسوت پیاده شدن شما سران از این قطار ظلم برای دادگاهی شدن را میزند، با دادن نمایش سلاحهای خریداری شده از اربابتان روسیه ترسی دردل کسی نمی افتد، فقط خود راخار می کنید وهراس خود را روزافزون.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر