۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

گرگ کم بودبرای چپاول درکشور، با کشتی کفتاروشغال می آورند.هنوز غائله اختلاس3000میلیارد تومانی بانک صادرات وشرکت امیر منصور آریا مُهر بیدادگاهش خشک نشده وحکمش به اجراء درنیامده که در این میان دعوا به مراحل بالاتررسیده! بعداز نام بردن از بعضی از اشخاص بلند پایه در ماجرای دادگاه امیر منصورآریا، دعوایی بین مُعاون اول ریاست جمهوری آقای رحیمی و اقای پورمُحمدی وزیر سابق کشورقبلی درکابینه احمدی نژاد(ریاست فعلی بازررسی کل کشور) به راه اُفتاده! به طور کُلی این دعوا را می توانیم، جنگ دارو دسته احمدی نژاد وبیت رهبری بدانیم! اکنون این دعوا تا شکایت آقای پور مُحمدی از مُعاون اول ریاست جمهوری رسیده، حال جای تعجب آور وخنده داراین ماجرااینجا است، دو دسته دزدو یاغی شکایت خود رابه عروسک خیمه شب بازی در قوه قضائیه تحویل می دهند که خود منصوب شده از طرف راهزن اصلی پیرو مُقتدا نظام است! هرکدام در این میان طرف مقابل را به رسوا کردن تحدید می کند.
 در این میان گرگهای چپاولگردرایران کم بود,مُشتی شُغال وکفتار هم وارد این چپاول شده اند، خبری درج شده که این فساد مالی تا میان شُغالها وکفتارهای گروه تروریستی حزب الله لبنان کشیده شده! روزنامه لبنانی "الجمهوریه" در این باره نوشته است:  20تن از نیروهای امنیتی ایران که کارشناس مسائل مالی هستند، پانزدهم ماه رمضان گذشته با هدف بررسی حساب های مالی حزب الله که خرج شبکه تماس های تلفنی وابسته به این حزب شده، تحقیق کنند.این روزنامه به نقل از یکی از نزدیکان حزب الله لبنان خبر داد این گروه هفته نخست فعالیت خود، بزرگترین اختلاس سازماندهی شده در حزب را کشف کرد. این اختلاس توسط حسین فحص از رهبران حزب الله و مدیر مالی شبکه تلفن وابسته به حزب و 4 تن دیگر که اسم هایشان اعلام نشده، صورت گرفته است. این افراد توسط ماموران ایران به نقطه نامعلومی انتقال یافته اند.این  روزنامه یاد آور شده که حجم این اختلاس در2سال 5میلیارد دلار بوده. درمملکت خود گرگ کم داشتیم این کفتارها هم به مال وثروت ایران رحم نمی کردندالان به خودهم رحم نمی کنند.
نظام ولایت فقیه با جریان ساخته شدن فیلم موهن درباره پیامبرکه باعث جریحه دار شدن روحیه مسلمانان گردیده، با تحریک عوامل خود دردرون مرزو برون مرزوحمله به سفارتهای کشورهای مختلف سعی به نوعی سرپوش گذاشتن وپرت کردن حواس ایرانیان درون مرز وبرون مرزازاین فسادها دارد. بازاعلام می دارم همه ادیان ازسنگ پرست، بُت پرست تا.....مسلمانان اعتقادات آنان مورد احترام است وتوهین به هرکدام از ادیان نوعی بی ارزشی آن شخص،گروه ویا دست اندرکاران این ماجرا را دربین دارد. اما اول به یاد داشته باشیم که همین نظامی که الان ازدربان درمسجد آن، مراجع مواجب بگیروغیره تا رهبری آن که دربیانیه محکومیت خود ازکلماتی استفاده کردکه به نوعی باعث خشم مُسلمانان گردد, خود اجازه برگزاری مراسم آزادانه به ادیان مختلف را نمی دهدو حتی سُنی های ایران فاقد یک مسجد درپایتخت هستند! وانواع ادیان از مسیحیان تابهائیان مورد بدترین بی احترامی هستند، دراین نظام هیچ شخصی به غیر از اینکه شیعه باشد و دست درخون ملت خود داشته باشد جای پیشرفت ندارد. دوم این رابدانیم امروزکشورماگرفتار بحران اقتصادی،اجتماعی ....سیاسی است نارضایتیهای درون مرز روز افزون شده والان فساد سران نظام خود مشغله ای برای این فاسدین شده که آنها را درمنجلاب خود ساخته فرو ببلعد.
امروز باید با اتحاد ویکپارچه شدن دادخواهی کنیم ،با شروع شدن فصل تحصیلات باز شدن دانشگاها این نظام وفسادهای آن را به چالش بکشیم. یک صدا فریاد بزنیم گرگ دراین نظام بسیار بودو هست برای چپاول وبذل وبخشش برای تروریستها وکشیدن دنیا به آشوب، حال چگونه این شُغال وکفتارها حزب الله به خاطر پول دزدی که از ملت ایران است برهم دیگر می تازند، این گروهی که نام لشگرخدا برخود گذاشته خود لشگرشیاطین است.
آقایان انواع اختلاسهای آشکارونهان رادراین33سال انجام داده اید، انواع گروهای تروریستی رابرپا ومُنحل کردید با ثروت این ملت حال چگونه حزبی که مُتعلق به کشور دیگری است باید هزینه های میلیاردی از شما دریافت کند؟  چگونه ارتش آن حزب از ارتش آن کشور قدرتمندتر است؟ شما که  حزب وشخصی را اجازه مصاحبه با رسانه های خارجی را به او نمی دهید وهرشخص وحزب را مُتهم به گرفتن پول از کشوربیگانه می کنید،چگونه خود داخل کشور دیگر دخالت کرده وحزب وگروهی راتشکیل داده اید که دولت آن کشور را به سلطه خود درآورده؟این حزب چگونه حزبی است که قدرت مالی ونظامی او از کشورش بیشتر است؟ چرا وقتی ملت خود در فقر ونداری هستند، سران نظام اینگونه مانند گرگها به چپاول مشغول هستند وکفتارهای حزب الله راهم اضافه کردید؟ حال اختلاسی که درحزب الله لبنان شده باید از جیب ملت ایران پرداخت گردد؟ آقایان گرگ کم بودبرای چپاول درکشور، با کشتی کفتاروشغال می آورید. تاریخ انقضاء شما به سرآمده دیگر کم کم آماده رفتن باید باشید با وضعیت فعلی، وضعیت بیکاری،فقر،فساد... چیزی به قیامهای همگانی نرسیده، آن روز شما باید سر به زیر جوابگوی اعمال ننگین خود باشید
زنده وپینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب__نرگس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر