۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

آقایان نظامی که مصلحت آن را دفاع از دزدان تامین می کند, نابود شود بهتراست.


به راستی این چه نظامی است که مصلحت آن دفاع ازیاغیان و مُفسدان است؟ نظامی که سخن از عدل وعدالت می زند اما درناعدالتی جای پایی برای کسی نگذاشته! چگونه یک انسانی از روی نداری و فقر مجبور به سرقت میشود اورا تا پای چوبه دار می کشانید، اما انسان دیگری درنهایت سیری شکم وبرای حرص وطمع وبرسر قدرت بزرگترین اختلاسهارا انجام می دهد از گُل نازک تر به او گفته نمی شود؟ وبهانه هم این است که مصلحت نظام به خطر می افتد! کدام مصلحت؟ مصلحت نظام یا مصلحت دزدان فاسدان نظام نظامی که امنیت آن دفاع از دزدان است باید نابود شود. به تازه گی محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اینگونه اظهار می دارد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده تخلفات رحیمی معاون اول احمدی نژاد، با اعلام اینکه این پرونده به طور کامل بررسی شده، از توقف پیگرد قضایی آن به علت مصالح نظام خبر داد و گفت: کشور باید با اراده‌ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد. پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی که از جمله موارد فاش شده ی آن رشوه‌گیری میلیاردی و همچنین استفاده از اموال نامشروع برای کمک به هزینه های انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم است، هنوز رسیدگی نشده و گفته می شود رهبری شخصا دستور توقف پیگیری آن را داده است؛ موضوعی که تلویحا مورد تایید پورمحمدی نیز قرار گرفته است.
آقای محمدی خود برتخلفات آقای رحیمی معاون اول محمود احمدی نژادمُهر تایید میزنداما در ادامه ابراز می دارداگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان رااجراکنیم! آقای محمدی معنی سرباز ولایت بودن و تصمیمات ولایت را انجام دادن یعنی دفاع ازدزدی و یاغی گری؟ ولی امر شما نیزبه حمایت از دزدان ویاغیان می پردازد؟ برای دفاع از مصلحت نظام؟ این چه ولی امری است که دفاع از دزدان را برعهده می گیرد؟ شما سرباز ولایت نیستید سربازان راهزنی هستید که توسط عده ایی ارازل کشوری را غصب کرده واز هیچ ظلمی دریغ نمی کند. کسی که از دزد دفاع می کند انسان دارای مشروعیتی نیست بلکه سارقی در کمال بی ارزشی قرار دارد. آیا این جای انصاف و مروت است وقتی مردم درنهایت فقرو نداری حتی محتاج به خرید نان هستند، دیگری به خاطر داشتن نفوذ در دستگاهای نظام و از سیری شکم ،طمع انواع اختلاسها را می کند اما به بهانه مصلحت نظام از محاکمه نجات می یابد. آقای مُحمدی شما سرباز ولایت نباشید سرباز وجدان وشرف خود باشیدچیزی که در وجود ندارید.
آقای خامنه ای شما که سخن ازدفاع ازحق مردم می زنید و برخورد با سارقان ثروت مردم, حال چگونه خود مدافع سارقان شده اید. در پرونده امیرمنصورآریا اسامی بسیاری به میان آمد از نماینده مجلس تا معاون ریاست جمهوری، اما بعداز تحدیدات محمود احمدی نژاد که اعضاء کابینه خود را خط قرمزدانست واظهار داشت سکوت نمی کندواز نام نماینده گان مجلس, محسن رضایی, برادران لاریجانی تا بیت رهبری جلو رفت، دیگر شما لکنت زبان گرفتید ودر سخنرانی اظهار داشتید پرونده مالی را کش ندهید! آقای خامنه ای شما کش نروید تا مردم پیگیری نکنند وکش ندهند.آقای خامنه ای چگونه مردمی با فقر روزگار سر می کنندو به لقمه نانی مُحتاج هستند شما ویارانتان سرقت می کنید وبه خاطر مصلحت نظام سخنی نمی گویید؟ مصلحت نظام درمُحافظت از سارقان بزرگ است؟آقای خامنه ای چشم خود را باز کنید ببینید چگونه مردم از نداری به تن فروشی, دزدی, کلاهبرداری....و هزاران کار دیگر مشغول شده اند.شما سردسته دزدان وچپاولگران هستید.
آقای احمدی نژاداز اولین روز تبلیغات ریاست جمهوری خود گفتید می خواهید دست دزدان را قطع می کنید و بعدازبه ریاست جمهوری رسیدن دائم شعار می دادید بیکاری را ریشه کن می کنید، همه را صاحبخانه می کنید،.... وهزاران وعده دیگر! در هر سخنرانی دست درجیب خود داشتید و می گفتید اسامی مفسدان را درجیب دارم ودست آن ها از مال وثروت ملت کوتاه می کنم. اما واقعا عجیب است که نه تنها دست دزدی را کوتاه نکردید بلکه باخودکاروانی یاغی و دزد آوردید! کاری بوجود نیاوردید بیکاری را بی نهایت کردید! مردم را به جای صاحبخانه بی خانه کردید!  آقای احمدی نژاد همه دنیا را درفساد می بینیدو شعار آرامش در ایران را می دهید! اما در همان کشورهای به قول شما غرق درفساد ریاست جمهورخود را به خاطر فساد اخلاقی به محاکمه می کشندیا در اسرائیل رئیس جمهور سابق خود رابه خاطر فساد اخلاقی به7سال زندان محکوم می کنند. امنیت ومصلحت آن کشورها در صداقت است نه ریا کاری.  به راستی مصلحت یک نظام در مخفی کردن سارقان و مفسدان است یا برملا کردن دست مفسدان وسارقان؟ 33سال است با دفاع ازسارقان ومُفسدان ایرانی آباد را تبدیل به ویرانه ایی از انواع واقسام فساد کردید! نظامی که مصلحت آن دفاع از سارقان ومُفسدان باشد همان نابود گردد بهتر است. حکومتی که ادعای حکومت الهی دارد و درآن مُفسدان جولان می دهند نابود گردند بسی بهتر از ماندن است.
درآخرمطلبم به ملت ایران ابراز می دارم نظامی که رهبرآن دفاغ ازسارقان راشیوه زمامداری خود کرده و دزدان ومُفسدان را حامی خود کرده اُمیدی به سلامت ونجات ازآن نیست جز رسیدن به اتحاد ونابودی این ارازل. ما ایرانی هستیم و به خاطر وطن خود به اتحاد برسیم ریشه این فاسدان را از کشور خود برکنیم.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر